27.1.2020 PROFETIA JA ILMESTYSTÄ HERRAN SANANSAATTAJISTA & TIEN VALMISTAJISTA ENNEN MESSIAAN TULEMUSTA

Siunatut ihmiset, kun jatkamme ISÄ JUMALAN Vierailun katselemista, joka on kuluttanut täysin Kristuksen seurakunnan juuri nyt ja suurta Herätystä, jonka JUMALAN Pilvi on sytyttänyt seurakunnassa. Haluan jatkaa tästä suuren suuresta vierailusta puhumista, joka tapahtui Kisumussa. HERRA JEHOVA on vieraillut ja tämä on historiallisin vierailu, lopullinen vierailu, että ihminen, kaksi Profeettaa voivat astua esiin ja julistaa sukupolvelle, maailmalle, että kun menemme Kisumuun, niin siellä ISÄ JUMALA tulee jättämään Valtaistuimensa ja laskeutumaan tummassa paksussa Pilvessä. Hän sanoi, että Pilvi tulee olemaan kuin savu.

Mitä näette nyt Jeesus on Herra -radion nettisivuilla (Jesus is LORD -Radio) www.jesusislordradio.info, kuin Pilvi. Se on vieläkin shokeeraavampaa, että tuo hetki, kun Hän saapuu, ISÄ JUMALA saapuu ja on juoksemista, tiedättehän. Tuona aikana ilmoitin heille, jopa se ilmoitus ei ole teidän tavallinen ilmoituksenne, kun sanoin, että nyt en voi enää saarnata. Minun täytyy lopettaa saarnaaminen, sillä HERRA, jonka olen kutsunut, on nyt saapunut ja Hän on teltan yllä täällä. Hänen Pilvensä on teltan yllä täällä. Näette sitten, kuinka ihmiset juoksentelevat ristiin rastiin. Ihmiset juoksevat ja näet kameran ylösalaisin liikkuvan tuolien välistä. Ihmiset juoksevat pois, tiedättehän, nähdäkseen JUMALAN. Ihmiset juoksevat ulos nähdäkseen JUMALAN, nähdäkseen Israelin JUMALAN. Nämä ovat hyvin historiallisia hetkiä, siunatut ihmiset.

Tänä hetkenä meidän tulee ymmärtää, meidän tulee vain yksinkertaisesti ymmärtää, että tämä on suurin vierailu mitä on tapahtunut ja tämä on suurin hetki seurakunnassa, sillä tämä on lähin mitä seurakunta on päässyt ISÄ JUMALAA luomisestaan saakka. Tämä on liian suurta. Hän ei mennyt minnekään muualle. Hän ei mennyt tuonne muihin kirkkokuntiin mustamaalaajien luokse, jotka väittävät tuntevansa evankeliumin. He, jotka todella väittävät tuntevansa sen ja sanovat, että älä saarnaa tuolla tavalla! Et voi saarnata noin! Et voi sanoa noin! Ne samat, samat fariseukset, jotka sanoivat JEESUKSELLE, että Hän ei voi saarnata miten Hän saarnasi. Hän ei mennyt heidän luokseen, joten tämä on hyvin korostettua aikaa seurakunnan historiassa. Se mitä HERRA Sanoo, että meidän täytyy valmistautua. Syy miksi Hän on tullut, on hyvin selvä. Hän on tullut ja tiedän, että on juhlintoja meneillään. Ne tulevat jatkumaan.

Nämä juhlinnat tulevat jatkumaan kuusi kuukautta, kunnes MESSIAS tulee, me jatkamme, sillä tämä todella on paholaisen murskaamista varten. Vihdoin paholainen laitetaan alas ja hänen päänsä murskataan. Mitä JUMALA Sanoo? Hän sanoo, että syy miksi Hän on tullut luoksenne, on laittaa hyväksynnän sinetin, leiman ja sinetin ja hyväksynnän sanomalle, jota Hän, joka puhuu kanssanne, on antanut kansakunnille siitä saakka kuin hän astui maisemiin, maailman maisemaan, hengelliseen maisemaan seurakunnassa, Raamatun maisemaan.

Tämä sanoma liittyi Tien valmistamiseen MESSIAAN loisteliaalle Tulemukselle. Tämä on todella se, mitä ISÄ on tullut tekemään, sillä Hän lupasi, että tulisi olemaan myöhempi Vierailu, joka tulisi seurakuntaan ja tällä jälkimmäisellä vierailulla olisi tarkoitus, mutta vähänpä kansakunnat ja seurakunta tiesi, että tuo vierailu olisi absoluuttisen astronomista, jota mieli ei ymmärtäisi. Tästä syystä Hänen piti tulla. Hän ei voinut kertoa teille aikaisemmin, sillä luultavasti olisitte olleet ällikällä lyötyjä ja ymmällään. Jos olisitte sanoneet, että jälkimmäisessä voitelussa, myöhemmässä Sateessa, joka tapahtui, se oli minä HERRA itse, joka jättäisi Valtaistuimen ja tulisin luoksenne, joten todennäköisesti olisitte ymmällänne ja elämänne tässä elämässä kuolevaisen ihmisen lihallinen mieli, tuo kapeamielisyys, vain näiden Kahden Profeetan ymmärtäminen on heille mahdotonta. Lihallisen ihmisen lihallinen mieli ei pystynyt ymmärtämään tätä, kuinka paljon enemmän ymmärtää sitten se, että ISÄ JUMALA jättäisi Valtaistuimen ja tulisi valmistamaan seurakunnan. Tässä valmistelussa HERRA tekee sen täysin selväksi, kun Hän tuli Kisumuun, Hän sanoi, että oli ensimmäinen tuleminen, kun JEESUS tuli. Kun JEESUS tuli, niin oli se ensimmäinen tulemus. Kun katsotte Matteuksen evankeliumia. Matteus 3, Hän sanoo:

1 Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa 2 ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle". 3 Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'." (Matt. 3:1-3)

Joten näet, että HERRA Sanoo, että katso: ensimmäinen kerta, kun MESSIAS tuli. Ensimmäinen kerta, kun Hän lähetti MESSIAAN tullakseen inkarnoitumaan, tullen valmistamaan teidät Valtakuntaa varten, kuolemaan Ristillä. Tuona aikana, ennen kuin KRISTUS tuli, Hänen tuli lähettää Sanansaattaja. Tämä on se, mitä olemme juuri lukeneet tässä. Ääni, joka huutaa. Hänen täytyi lähettää Sanansaattaja ja tämän Sanansaattajan täytyi tulla erityisen viestin kanssa valmistamaan KRISTUKSEN Tulemukseen. Hän sanoi, että tuohon aikaan tämä Sanansaattaja vaati ihmisiä osoittamaan vilpittömyyttä ja rehellisyyttä, aitoutta ja ja vilpittömyyttä heidän sydämissään, kun he valmistautuvat.

Numero 1, HERRA Sanoo, että kuinka ette näe? Hän tuli Pilvessään julistamaan seuraavaa sanomaa, vakuuttamaan ja sinetöimään näiden Kahden Profeetan sanoman, Hänen, joka puhuu kanssanne, todistamaan teille, että kyllä se on totta, että Heitä on kaksi, kuten olette nähneet Heidät. Kaikista tärkeimpänä yhdistämään teidät ja sytyttämään sydämenne kertomaan teille, että katsokaa, kun lähetin KRISTUKSEN, kun Hän lähetti KRISTUKSEN kuolemaan puolestanne, Hänen tuli lähettää Sanansaattaja ennen KRISTUSTA valmistamaan Hänen tiensä. Tämä on se mitä olen juuri lukenut. Matteuksen evankeliumi 3. Hän lähetti Sanansaattajan valmistamaan Tien KRISTUKSELLE, ennen kuin Hän ilmestyi ja meni Jordanille kastettavaksi ja meni Ristille, ennen kuin Hän ilmestyi Betlehemissä, täytyi olla Sanansaattaja, Profeetta, joka tuli itse ISÄ JUMALALTA, MESSIAAN Edelläkävijä. Hänen tulee aina tulla ITSE JUMALALTA, JUMALAN itsensä Valtaistuimelta, ei sen vähempää.

Tuli mies, JUMALAN lähettämä. Näette Hänet Matteus 3. Tämä on mitä olemme juuri lukeneet, että Hän tuli äänenä, joka huutaa autiomaassa. Tämä Sanansaattaja, tämä Profeetta täytyi tulla itse JUMALALTA, tarkoittaen, että Hän on JUMALAN oma Profeetta, oma Sanansaattaja. Mitä tulee tuohon Edelläkävijään, joka tulee ennen MESSIAAN Tulemusta, Hänen täytyy olla itse JUMALALTA, JUMALAN omat Sanansaattajat, nyt Hänen omansa. Hän ei lähetä nyt ketään toista. Hän ei lähetä toisarvoista tai toista profeettaa, vähäpätöisempää, Ei! Vaan Hänen omat Valtaistuimelta nyt.

Numero 2) näet, että ennen kuin JEESUS tuli Betlehemiin, tietysti Hän lähetti Profeetan. Hänen täytyi tulla sanoman kanssa. Luin teille sen sanoman, joka sanoi: Tehkää parannus! Tehkää parannus, sillä Taivaan Valtakunta on tullut lähelle! Tämä on Hän, josta puhuttiin Profeetta Jesajan kautta. Ääni, joka huutaa autiomaassa: Valmistakaa tie HERRALLE, tehkää tasainen Tie Hänelle! Tämä oli ennen kuin JEESUS tuli ja Hänestä tuli ruumiillistunut Betlehemissä. Hänen täytyi lähettää Sanansaattaja, Profeetta. Johannes Kastaja, Hän, joka puhui kanssani Valtaistuinsalissa. Tämä on sanoma, jonka ISÄ tuli tuomaan teille. Tämän Profeetan täytyi tulla sanoman kanssa. Tämä sanoma on parannuksenteko ja pyhyys. Tehkää parannus ja vastaanottakaa evankeliumi, ottakaa kaste ja vaeltakaa pyhyydessä.

Tämä Sanansaattaja vaati tuolta sukupolvelta vilpittömyyttä heidän sydämissään, kun he tekivät nyt parannuksen ja vaelsivat HERRAN kanssa. Tästä syystä Hän nuhteli ulkokultaisia: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Hänen täytyi saarnata myös Vihaa, joka oli myös tulossa. Tämä on se, mitä JUMALAN Pilvi on tullut vakuuttamaan teille. Vaatien heiltä vilpittömyyttä heidän sydämissään. Tuona aikana korruptio ja turmeltuneisuus oli tullut sukupolven sydämiin, ihmisten sydämiin ja tämä himmensi, kirjaimellisesti heikensi sanoman vastaanottamista, sitä kuinka he vastaanottivat sanoman, mutta näette saman asian tapahtuvan tänä päivänä.

Nyt tällä kertaa tänä aikana ennen kuin MESSIAS tulee, ennen kuin HERRA KRISTUS tulee, ennen kuin HERRANI tulee, MESSIAS, KUNINGAS tulee, Hän on jälleen lähettänyt Sanansaattajan. Tämä on se, mitä ISÄ JUMALA tuli vakuuttamaan teille, että tämä on se Sanansaattaja. Tämä on se Profeetta. Nämä Kaksi ovat Profeettoja, jotka lupasin Raamatussa. Hänen tuli jälleen lähettää Sanansaattaja ja Hänen tuli jälleen lähettää Hänet viestin kanssa parannuksenteosta ja pyhyydestä.

Ja tuo Sanansaattaja, Hän, joka puhuu kanssanne, ne Kaksi Profeettaa, uudestaan, heidän tulee kutsua ihmisten sydämien rehellisyyttä. Miksi? Sillä uudestaan, korruptio ja turmeltuneisuus on syönyt sukupolven sydämiä ja se on estänyt ja haitannut sitä, kuinka he vastaanottavat Sanoman. Voitte nähdä jopa pastoreiden; he yrittävät melkein väitellä ja riidellä näiden Kahden Profeetan kanssa todella kuolettavassa tilanteessa. Sillä olen nähnyt heidän tulevaisuutensa, he eivät pääse sisälle. Uudestaan, HERRA tuli vain laskemaan tämän teidän eteenne ja sanomaan: "Nämä ovat ne Sanansaattajat. Kuinka ette voi nähdä sitä, että ennen kuin lähetän KRISTUKSEN, minun tulee aina lähettää omat Profeettani Valtaistuimeni paikalta, JUMALAN Valtaistuimelta, minun omani nyt. JAHVEN itsensä Sanansaattajat. Nämä ovat Hänen omiaan.

Numero 2) uudestaan, aivan kuten oli ennen inkarnaatiota tuo Profeetta tulisi parannuksenteon ja pyhyyteen palaamisen Sanoman kanssa. Numero 3) hän tulisi kutsumaan sukupolven vilpittömyyttä ja rehellisyyttä. Hän kutsuisi heidät olemaan vilpittömiä siinä, miten he vastaanottaisivat Sanoman. Miksi? Sillä numero 4) korruptio ja turmeltuneisuus tulisi syömään sukupolven elämää ja sydämiä, ja näin ollen uhaten estää heitä vastaanottamasta Sanomaa. Sama asia tänä päivänä kuin silloin. Tämä on se, mitä ISÄ JUMALA on tullut sanomaan. Jos katsotte hyvin selvästi, siunatut ihmiset, katsoessanne Matteuksen evankeliumin lukua 3:3, Matteuksen evankeliumin luku 3:3, Hän Sanoo hyvin selvästi tässä. Hän Sanoo, uudestaan:

 

"Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'."

Määritellen Profeetan. Matteuksen evankeliumi 3:3 itseasiassa määrittelee tuon Profeetan teille. Hän tulee esille määritellen teille tuon Profeetan, joka lähetettiin, JUMALAN oma Profeetta, joka lähetettiin maailmaan ennen kuin KRISTUS ilmestyi Betlehemiin. Mutta katsoessanne Malakian kirjan lukua 3:1, Hän Sanoo:

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte (niin innokkaasti). Katso, hän tulee, sanoo (Taivaan HERRA), Herra Sebaot, (Sotajoukkojen HERRA)."

Katsokaahan tätä nyt. Näette Matteuksen evankeliumin luvussa 3:3, Hän Sanoo, että tämä on hän, josta Profeetta Jesaja puhuu. Sitten kun hän tulee nyt tällä kertaa uudestaan, nyt Malakian kirjan luku 3:1 sanoo Malakian kirjassa, Malakia puhuu hänestä sanoen: Katsokaa, lähetän teille Profeetta Eliijan! Eliija on tulossa! Elia. Tuona aikana Jesaja profetoi Johannes Kastajan tulemuksen valmistamaan tien, JUMALAN Valtaistuimelta, valmistamaan tien KRISTUKSELLE Hänen ensimmäisessä tulemuksessaan inkarnaatiossa Betlehemissä tuossa leivän huoneessa, mennen kuolemaan Ristillä. Mutta nyt tässä tapauksessa Profeetta Malakia profetoi, hän profetoi jo tästä. Tämä on se, mistä Pilvi tuli Puhumaan teille! Kuinka te ette voi muka yhdistää pisteitä?! Tämä on hän. Sen tähden hän kutsuu minua, ja minä tulen alas. Näette Malakian kirjan luvussa 4:5-6, Hän Sanoo:

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian"

Malakian kirjan luvussa 3:1, Hän Sanoo seuraavan. Hän Sanoo:

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte"

Olen jo lukenut teille tämän, kuinka Malakia profetoi, ja toisella kertaa Jesaja profetoi. Sitten Malakian kirjan luvussa 4, jakeesta 5 eteenpäin:

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja (hänen saarnaamisensa) on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen"

Tarkoittaen ennalleen asettamaan asiat.

"ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen"

Tarkoittaen ennalleen asettamaan kaikki asiat, kaikki ihmiset.

"etten tulisi ja löisi maata (kirouksella)"

Tai muuten tulen iskemään maata heinäsirkoilla, vitsauksilla, maanjäristyksillä, Ebolalla, Zika-viruksella, tsunamilla, hurrikaani-Marialla. Muuten tulen lyömään maata. Hän sitoo tämän JUMALAN Tuomioon. Katsoessanne Profeettoja, jotka lähetettiin, niin Johannes Kastaja, Vanhan Testamentin Profeetta, Eliaa, Vanhan Testamentin, kaikki! He ovat kaikki Vanhan Testamentin Profeettoja! Halleluja!

Johannes Kastaja tulee koko matkan Vanhasta Testamentista, seisoo nyt hänen edessään, joka puhuu kanssanne, kävelee häntä kohti ja katoaa häneen JUMALAN Valtaistuimen edessä. Mutta katsoessanne nyt tätä hetkeä, menette vain hiukan taaksepäin, Vanhan Testamentin Profeetta. Tällä kertaa operoimiset ovat, Vanhan Testamentin Profeetta. He kutsuvat JAHVE JUMALAN, Israelin JUMALAN tulemaan alas Pilvessään. He lyövät maata heinäsirkkojen vitsauksella. He lyövät maata pimeyden vitsauksella. Sitten he kutsuvat ISÄ JUMALAN ja Hän tulee alas Pilvessään, aivan kuten Hän teki silloin, kun he olivat siinä toisessa Vanhan Testamentin aikakaudessa.

Uudestaan, Vanhan Testamentin Profeetat näyttää olevan se avainasia tässä, ISÄ JUMALA Sanoo. Hän sanoo, että katsoessanne Johannes Kastajan saarnaamista Juudean kylien ympäristössä, Juudean maaseuduilla. Hän ei mennyt kaupunkiin. Juudean erämaassa. Hän ei mennyt alfakaupunkeihin, teollisuusmaihin. Katsokaa, mistä käsin nämä Profeetat saarnaavat: kehitysmaasta, joissa ei ole mitään, mistä voisi kirjoittaa kertoen kotiin. Oh, rakastan tätä! He eivät saarnaa Sidneystä Australiasta, alfakaupungeista, Los Angelesista, San Franciscosta, Chicagosta, tuulisesta kaupungista, New Yorkista, Isosta omenasta, he eivät saarnaa Dallasista, maailman rauhansopimuskaupungeista. Lontoosta, Frankfurtista, Incheonista, kaikkitietävistä. He saarnaavat Kisumusta käsin, Kapkatetista, Kerichosta, Njeristä, Murangasta, Thikasta, kylistä käsin. Halleluja!

Muistakaa kun Johannes Kastaja saarnasi noissa kylissä, ei alfakaupungeissa, niin seurakunnan vallanpitäjät (seurakuntalaitos) eivät halunneet kuunnella hänen Sanomaansa. Mutta katsokaa myös näitä Kahta Profeettaa, seurakunnan vallanpitäjät (seurakuntalaitos) eivät halua kuunnella heidän Sanomaansa! Se ei halua. Tämä on se, mitä ISÄ JUMALA Sanoo, Hän sanoo: Tämä on hän, nämä ovat ne Kaksi Profeettaa, jotka lupasin. Tämä on se Profeetta, jonka lupasin. Heitä on Kaksi. Sillä heidän tulee olla mukana jossakin taisteluissa ylöstempauksen jälkeen.

MESSIAS on tulossa, siunatut ihmiset. Valmistakaa vain tie. Tämä on kaunista aikaa. Me tulemme juhlimaan tauotta siihen saakka, kun paholainen tulee astumaan hautaansa ja me lukitsemme hänet sinne, heitämme hänet sinne. Me tulemme juhlimaan siihen saakka, kunnes MESSIAS tulee. Tulen aina luoksenne siellä ja täällä ilmestyksellä siitä, mitä JUMALA Sanoo Hänen Pilvessään, jonka kutsuin Taivaasta. JEHOVA JAHVE, Israelin JUMALA, kun Hän asettui tuon teltan ylle, sinne katolle. Todella mahtavaa! Valtavaa! Tämä on se, mitä JUMALA Sanoo. Hän Sanoo, että tämä on se Sanansaattaja, joka valmistaa tien. Hän on Vanhan Testamentin Profeetta, hän on Minun oma Profeettani. Minun oma Sanansaattajani Valtaistuimeltani.

Kuinka te ette muka voi yhdistää niitä kahta asiaa. Ennen kuin MESSIAS tulee, Minun tulee aina lähettää Minun omani. Hänen täytyy tulla parannuksenteon ja pyhyyteen palaamisen Sanoman kanssa. Hänen täytyy aina kutsua sukupolvea vilpittömyyteen noudattamaan Sanomaa. Hänen täytyy aina nuhdella sitä turmeltuneisuutta ja korruptiota, joka itseasiassa koettaa estää ja haitata, joka yrittää heikentää Sanoman vastaanottamista sukupolven taholta. Hän Sanoo, että heidän tulee aina olla Vanhan Testamentin Profeettoja. Hän Sanoo, että heidän saarnaamisensa tulee aina olla jossakin Kisumussa, Kisumun kylissä, Kapkatetin kylissä, Thikan kylissä, maailman kylissä. Ei alfa-kaupungeissa, ei suurissa kaupungeissa; Jerseyn kaupungissa, ei Frankfurtissa, Lontoossa, Helsingissä, Tukholmassa. Ei!

Mutta se seuraus, vaikutus, heidän. Näette jopa siellä, Hän Sanoo siellä, lukiessanne 2. Kuningasten kirjan lukua 1:8: Kenet te näitte? Miltä Hän näyttää? Hän Sanoo, ei! Hänellä oli yllään suuri nahkavyö. Symboloiden hänen saarnaamisensa tapaa, hänen protestiaan, ja sitä mistä käsin hän saarnaa. MESSIAS on tulossa. HERRA Siunatkoon teitä. Mutta juhlinnat alkakoot tauotta! Tänään tulemme juhlimaan koko päivän ja koko yöhön, sillä JUMALA on tullut alas.

ISÄ JUMALA on lopulta tullut vahvistamaan, että tämä on se Profeetta, jonka lupasin. Tämä on se raamatullinen Profeetta, jonka lupasin Raamatussa. Nyt hän on täällä. Kuunnelkaa häntä ja löytäkää tienne JUMALAN loisteliaan kirkkaaseen Valtakuntaan. Jos epäonnistutte kuuntelemaan Häntä, niin löydätte tienne jonnekin muualle. Mutta kuunnelkaa häntä, niin tulette pääsemään sisälle! Todah Shalom, todah rabah.

HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)