21.3.2020 PROFETIA MESSIAAN TULEMUKSESTA

Siunatut ihmiset, HERRA JEHOVA Puhui kanssani viime yönä kaiken sen keskellä mikä on meneillään maailmassa. HERRA JEHOVA Puhui kanssani viime yönä hyvin hyvin tärkeässä keskustelussa. Olin siellä seisomassa ja sitten HERRA laittoi minut katsomaan ylös taivaalle. Silloin näin valtavan HERRAN Kirkkauden tulevan Taivaasta valaisten taivaan maata kohden.

Uudestaan, näin valtavan HERRAN Kirkkauden tulevan yhtäkkiä Taivaasta. Maailma oli pimeä. Valtava Kirkkaus tuli Taivaasta ja valaisi taivaan maan yläpuolella, kun Hän tuli. Seuraava asia, jonka ymmärsin oli se, että seurakunnan ylöstempaus oli tapahtunut. Viime yönä tämä oli se keskustelu, joka HERRALLA oli kanssani. Hän näytti minulle MESSIAAN Tulemuksen ottamaan Hänen pyhän seurakuntansa.

Tämä on hyvin hyvin vakava keskustelu tässä hetkessä, sillä nyt kun puhumme, niin maailma on täysin nielaistuna, täysin viruksen käsittelemisen viemänä, vitsauksen, jonka puhuin 1.12.2015. Maailma on juuri nyt täysin vietynä sen mukana. Jos on aika, kun MESSIAS voi todella tulla aikana, kun jokainen vähiten odottaa, niin tämä on se hetki. Raamattu sanoo, että Hän tulee päivänä, kun vähiten odotat, aikana, kun kukaan ei odota, kun vähiten odotetaan. Jos on jokin hetki, niin se on tämä, kun ihmiset ovat täysin syventyneitä ja vallattuja kokonaan, hallitus, kansakunnat, ihmiset, jokainen on täysin vitsaukseen keskittyneitä ja sen viemänä, jonka puhuin 1.12.2015, noin neljä vuotta sitten.

Sanoin, että kansakuntien tulee tehdä parannus. Tähän vitsaukseen liittyi sanoma, jonka näette täällä. Tämä koronaviruksen vitsaus pohjimmiltaan saarnaa sanomaa MESSIAAN Tulemuksesta. Jos katsotte maailmaa nyt, he ovat täysin vietynä, joka on tietysti oikein tehdä. He ovat täysin sen viemänä, kuinka käsitellä virusta, vitsausta, mutta siinä on olemassa Sanoma! Se on oikein pitää huolta ja käsitellä vitsausta, mutta on tärkeää nähdä myös hengellinen sanoma, jonka HERRA Puhui vitsauksen kautta.

Jos on hetki, kun HERRA voi todella yllättää maailman, kuten se on Raamatussa, se on hetki, kuten tämä tässä, kun kaikki ovat täysin vitsauksen viemänä ja vallattuna, vitsauksen pelossa, kuoleman ja kuoleman pelon. Kaikki kansakunnat ovat suljettuina ja eristettyinä, joka on meneillään. Seuraavassa hetkessä, Raamattu sanoo, että hetkenä, jota vähiten odotatte. Tämä on hetki, kun koko maailma ei ole keskittynyt MESSIAAN Tulemukseen. He keskittyvät kehittelemään ihmisratkaisuja vitsausta varten, joka on täällä, mutta tämä ei ollut se syy, miksi vitsaus tuli, tuo syy, miksi HERRA lähetti minut iskemään maailmaa koronaviruksella. Annoin yksityiskohdat, että se tulisi Aasiasta. Ainoastaan myöhemmin ymmärsimme, että tämä tarkoitti sen tulevan koko maailmaan. Se tulisi alkamaan Aasiasta ja valloittamaan koko maailman.

Se syy oli Elämän kirja, josta tuossa profetiassa puhuttiin. Jotta kaikki pyrkisivät varmistamaan, että heidän nimensä on kirjoitettuna Elämän Kirjassa. On aivan kuin tuossa profetiassa HERRA Sanoi: Kun näette näiden Sanojen toteutuvan, kun näette näiden vitsausten tulevan Aasiasta täällä, kantautuvan Aasiasta, silloin teidän tulee kaikkien pyrkiä ja varmistaa, että nimenne on kirjoitettuna KARITSAN Elämän kirjaan. Raamattu sanoo tässä 1. Tessalonikalaiskirjeen luvussa 4, luen jakeet 16 ja 17, Hän Sanoo:

"Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Sitten Matteuksen evankeliumin luvussa 24, luen jakeet 30 ja 31, Hän Sanoo:

"Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin."

Joten siunatut ihmiset, tämä on todella valtavaa aikaa. Sillä 1. Korinttolaiskirjeen luku 15:50-52, tuon jälkeen, viimeisin jae 1. Korinttolaiskirjeen luvussa 15, sanoo seuraavan. Uudestaan, puhuen vieläkin MESSIAAN tulemuksesta. Sillä jos on olemassa hetkeä, jolloin kansakuntien tulee valmistautua kunnolla, se on nyt. Sillä juuri nyt kaikki näyttävät olevan kulutettuina, joka on silti oikeutettu asia tehdä. Kuitenkaan ette voi menettää keskittymistä Sanoman Missioon, Sanoman itsensä tarkoitukseen, siihen, miksi Sanoma tuli. Jos seuraatte profetiaa, huomaatte, että Sanoma, profetia, profetia tuli Sanoman kanssa, se oli liitettynä Sanomaan. Reilu varoitus tulee reilun neuvon kanssa. Joten 1. Korinttolaiskirjeen luvussa 15:52, Hän Sanoo:

"yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu"."

Joten MESSIAS on tulossa, siunatut ihmiset. MESSIAS on tulossa. Sillä ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä HERRAA. Kiitos.

21.3.2020 / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)