17.3.2020 PROFETIA APOKALYPSIN HEVOSISTA - KANSAKUNTIEN ON TEHTÄVÄ PARANNUS!

HERRA JEHOVA on Puhunut kanssani eilen, viime yönä. HERRA JEHOVA on Puhunut kanssani tämän hetken tilanteesta maailmassa. Tämä on ollut hyvin tyrmistyttävä ja hämmästyttävä keskustelu. HERRA JEHOVA toi tänään luokseni Hallavan hevosen ratsastajan. Hallavan hevosen ratsastaja otti jälleen kontaktia Häneen, joka puhuu kanssanne tänään. Sen lisäksi Hän toi Punaisen hevosen ratsastajan, joka myös otti kontaktia Häneen, joka puhuu kanssanne. Se on ihmeellistä, että Hänen Palvelustyönsä, joka puhuu kanssanne, on yhteydessä näihin Apokalypsin neljään Ratsumieheen, Apokalypsin neljään Hevoseen ja niiden ratsastajiin. Aika on ohi, mutta HERRA Sanoo: Jeremia 35:15. Hän sanoo:

”Ja minä olen lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijani, profeetat, varhaisesta alkaen, sanoen: Kääntykää kukin pahalta tieltänne ja parantakaa tekonne, älkää seuratko muita jumalia älkääkä niitä palvelko, niin te saatte asua siinä maassa, jonka minä olen antanut teille ja teidän isillenne; mutta te ette ole kallistaneet korvaanne, ette ole kuulleet Minua.” (-38)

Toisessa Raamatunkäännöksessä Hän sanoo:

”Olen kerran toisensa jälkeen lähettänyt teidän luoksenne palvelijoitani, profeettoja, ja kehottanut: 'Kääntykää vääriltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne! Älkää seuratko muita jumalia älkääkä palvelko niitä. Silloin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne ja teille.' Mutta te ette ole ottaneet kuuleviin korviinne, mitä Minä olen puhunut.” (-92)

Tässä Hän sanoo ’Minua’, tarkoittaen, että kun HERRAN Profeetat puhuvat teille, niin se on itse HERRA, joka Puhuu. Toisessa Raamatunkäännöksessä Hän sanoo:

”Minä olen varhaisista ajoista alkaen lähettänyt luoksenne kaikki palvelijani, profeetat, sanomaan: ’Palatkaa kukin pahalta tieltänne ja parantakaa tekonne. Älkää seuratko muita jumalia älkääkä palvelko niitä, niin te saatte asua siinä maassa, jonka minä olen antanut teille ja teidän isillenne.’ Mutta te ette ole kallistaneet korvaanne [ette alistuneet] Minun puheelleni ettekä kuunnelleet Minua.” (-RK)

Uudestaan, iso ’M’ -kirjain, ’Minua’. Joten siunatut ihmiset, HERRA on näyttänyt minulle jälleen valtavan vitsauksen, jolla olen iskenyt maailmaa nyt, jonka nämä Kaksi Profeettaa toivat maailman kansakuntiin, sen tähden, että he epäonnistuivat huomioimaan ja tekemään parannuksen. HERRA jälleen viime yönä salli minun ottavan kontaktia noihin kahteen Ratsumieheen, Punaisen hevosen ratsastajaan ja Hallavaan hevoseen. Voitte nähdä, että he tekevät työtä.

MESSIAS on Tulossa. MESSIAS on tulossa! Mitä nopeammin kansakunnat alistuvat tälle Äänelle ja kääntyvät pois mustamaalauksesta. He, jotka mustamaalasivat näitä Kahta Profeettaa, nyt te näette! Nyt voitte nähdä, keneen te koskitte! Sillä Hän sanoo: ”Te ette kääntyneet Minun luokseni”. Hän sanoo: ”Ette alistuneet ja kuunnelleet Minua. Siinä on iso: ’M’, ettekä olleet kuuliaisia Minulle”. Tämä on hetki, kun HERRA kutsuu maailman kansakuntia tekemään parannuksen, koska MESSIAS on Tulossa. Voitte nähdä, että HERRA ottaa haltuun koko maailman.

Nyt Hän todistaa teille maailman kansakunnat sen, kuka on maailman omistaja, Kuka loi tämän maailman ja omistaa tämän maailman! Hän pyytää kaikkia vastaanottamaan evankeliumin, uskomaan evankeliumin, vastaanottamaan JEESUS KRISTUS Herrana ja Vapahtajana ja ottamaan täysi upotuskaste täydessä vedessä, aivan kuten JEESUS kastettiin, tullen ulos hengellisessä kuolemassa symbolina ja ylösnousemuksesta, jonka menette läpi JEESUKSESSA KRISTUKSESSA MESSIAASSA, jotta voitte kääntyä pois jumalattomista teistä ja synnistä ja olla pyhät tai muuten Hän tekee teistä lopun. Hän tulee muuten tekemään teistä lopun!

Voitte nähdä, kuinka HERRA on päättänyt paljastaa ja identifioida Hänen Profeettansa teille ja se on absoluuttisen hirvittävää. Se on hyvin kuolettavaa, joten maailman kansakuntien tulee nyt tehdä parannus! Tehkää parannus ja kääntykää pois synnistä! Kääntykää pois pahuudesta ja mustamaalauksesta ja panettelusta! Te, jotka mustamaalasitte, voitte kertoa minkä rajan ylititte. Ylititte alueen, josta teitä ei voi enää pelastaa, sillä nyt tiedätte, Keneen te koskitte pilkalla! HERRA kutsuu maailman kansakuntia, että katsokaa mitä tapahtuu uutisissanne! Katsokaa maailman karttaa, joka on maalattu punaisella, täysin punaisella tämän Profeetan kautta, joka puhuu kanssanne.

Hän sanoo: Tehkää parannus! Tehkää parannus ja kääntykää pois synnistä! Uskokaa evankeliumi ja vastaanottakaa JEESUS KRISTUS henkilökohtaisena Herrana ja Vapahtajana. Olkaa pyhät! Kääntykää pois seksuaalisynnistä, seksuaalisesta himosta, valheista, perverssioista, vääristä profeetoista, valheapostoleista. Kääntykää pois heistä! Palatkaa Ristin evankeliumiin ja Veren evankeliumiin, pyhyyden evankeliumiin, vanhalle rosoiselle Golgatan Ristille. MESSIAS on Tulossa. Olen nähnyt ihmisten lyyhistyvän kadulle, kaatuen ja lyyhistyen, kaatuen ja kuolleena. Pyydän, tehkää parannus! MESSIAS on tulossa. Toda shalom.

HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / 17.3.2020 / www.jesusislordradio.info

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)