15.1.2020 PROFETIA TULEVASTA VALTAVASTA HISTORIALLISESTA MEGA PARANTUMISVOITELUSTA

Rakkaat ihmiset, HERRA JEHOVA on Puhunut kanssani tänään. Tämän päivän aikana HERRA Puhui kanssani hyvin hyvin väkevällä tavalla. HERRA JEHOVA nosti minut ylös ja vei Taivaaseen uudestaan tänään, päiväsaikaan täällä ja sitten HERRA JEHOVA Hän katkaisi lehtiä. Hän katkaisi lehtiä Elämän Puusta Taivaassa ja Hän antoi lehdet Kahdelle Profeetalleen. Tämän jälkeen näin Heidän palaavan takaisin maailmaan. Sitten näen ramman lapsen nousevan ylös ja kävelevän. Näin massiivisen voitelun, joka kukoisti. ElämäAn puun lehdistä tuli kuin valtavan suuri puutarha hyvin tuoreita lehtiä. Tämän jälkeen näin HERRAN massiivisen voitelun, joka peitti täysin nämä JAHVEN Kaksi Profeettaa, sitten näen tämän täysin ramman lapsen nousevan ylös ja kävelevän. Hän nousee ylös ja kävelee nyt. Sitten näen tämän toisen naisen, joka on täysin sokea. Nyt hän pystyy näkemään.

HERRA Sanoo, että monia monia rampoja tullaan nostamaan ylös, kun odotamme mega Parantumiskokousta. HERRA on Puhunut valtavan suuresta Parantumiskokouksesta, historiallisimmasta Parantumiskokouksesta siitä saakka, kun seurakunta luotiin, Parantumiskokouksesta, joka on ihan kulman takana Kiitosjuhlan jälkeen.

Odotamme vain yksinkertaisesti loisteliasta super grand mega Kiitosjuhlaa, grand historiallista Kiitosjuhlaa, kun menemme HERRAN eteen seurakuntana, heidän kanssaan, jotka ovat tässä seurakunnassa. Kaikki kansakunnat menemme HERRAN eteen ja Keniasta täältä ja missä tahansa olettekin, niin liitytte mukaan sanoen kiitos mega Vierailusta, historiallisesta Vierailusta Kisumussa ja ajatellen sitä aina Menengai 2 saakka, jopa kun Pilvi laskeutui alas ja asettui päälaelleni.

Monet rammat kävelivät, monet sokeat näkivät, monet kuurot kuulivat. He kävelevät vieläkin tänä päivänä. He näkevät ja kuulevat vieläkin, joten he odottavat myös päivää, kun he tulevat HERRAN eteen ja jakavat tarinansa, joten on Menengai 2, Menengai 3, Keskuspuisto. JUMALAN Pilvi ja kaikki nämä Vierailut, JAHVEN, ISÄ JUMALAN Vierailut. Emme ole pitäneet Kiitosjuhlaa HERRALLE. Muistakaa, että Hän on käskenyt Kiitosjuhlan, kun eräänä päivänä kansakunta tulee pitämään Kiitosjuhlan Hänelle, tullen Hänen eteensä sanoen kiitos, sanoen todah raba, sanoen kiitos, kiitos, kiitos HERRA.

HERRA on siis Puhunut valtavan suuren Parantumisvoitelun, joka on tulossa, jonka Hän on asettanut ja tallettanut Häneen, joka Puhuu kanssanne tänään, hyvin hyvin historiallinen Parantumisvoitelu ja voima, JUMALAN Voiman. He, jotka tulevan Päätoimistolle. He, jotka ovat tulossa Nairobin Päätoimistolle, olkaa varovaiset, sillä näen jälleen tässä keskustelussa joitakin ihmisiä, ette voi lähestyä minua. Kun lähestytte minua, kaadutte maahan. Näen, että ihmiset kaatuvat maahan, on tämä nainen, joka kaatuu alas. Joten pitäkää huolta, että teillä on lupa tulla tänne, jotta HERRAN Kaksi Profeettaa voivat puhua HERRALLE, jotta kun tulette, ette kaadu maahan.

Näin tänään sen valtavan suuren JUMALAN voiman. Joitain ihmisiä on tulossa ja yksi heistä on nainen tällä puolen ja he kaatuvat, kun ne Kaksi Profeettaa kävelevät ulos talosta tällä tavoin. He kaatuvat pihalle. Monia ihmisiä kaatuu maahan. Se on hyvin pelottavaa, joten tämä on hyvin peljättävää aikaa tässä hetkessä. Näen super historiallisen Parantumisvoitelun ja Parantumiskokouksen, joka on tulossa tapahtumaan. Monet rammat kävelevät, sokeat tulevat näkemään. Näen tämän lapsen, sen jälkeen, kun HERRA palautti minut Taivaasta, Taivaan Valtaistuinsalista. Tiedätte, että nämä Profeetat vastaanottavat ohjeistukset suoraan ELOHIMILTA, LUOJALTA, ISÄ JUMALALTA ITSELTÄÄN, sillä MESSIAS jo saattoi päätökseen kauniin työn lunastaakseen seurakunnan Golgatan Ristillä, hyvin kauniin työn. Hän teki sen täydellisesti ja nyt Hänet on kruunattu. Nyt Hän hallitsee ja Hän myös odottaa loisteliasta Valtaistuintaan, joka tullaan asettamaan tänne maailmaan tuhatvuotista hallintakautta varten, Hän on saattanut päätökseen työn. Tästä syystä ISÄ JUMALA ja PYHÄ HENKI työskentelevät näiden Kahden Profeetan kanssa suoraan valmistaakseen tien loisteliasta KUNINGASTA varten, kun Hän tulee hallitsemaan maailmassa, ottamaan seurakunnan ja myöhemmin tullen Jerusalemiin hallitsemaan tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Mitä sanon tässä, niin osassa sitä prosessia tien valmistamisessa MESSIAAN loisteliaalle Tulemukselle, Hän vapauttaa valtavan Parantumisvoitelun. Tänään Hän vei minut jälleen ylös Taivaaseen ja vei minut Valtaistuimen eteen ja vei minut KAIKKIVALTIAAN JUMALAN Valtaistuimen taakse. Muistakaa, että JUMALAN Valtaistuin on pyhin paikka ja eivät kaikki pääse sinne. Hän antoi minulle lehtiä, katkaisi lehtiä käsillään, Elämän Puun lehtiä. Sitten Hän toi minut takaisin tänne. Näin mega mega mega Parantumisvoitelun, historiallisen, joka laskeutui Palvelustyöhön ja Hänen elämäänsä, joka puhuu kanssanne.

Tämä pieni lapsi, joka oli rampa, nousee ylös, tyttölapsi, tyttölapsi tiedoksenne. Tiedän, että Hän tulee nostamaan monia, sisällyttäen poikia tämän julistuksen ja ilmoituksen myötä. Tämä on tyttölapsi, joka nousee ylös ja alkaa kävellä. Näyttää aivan kuin hän kävelisi portaita pitkin, minulla on enemmän yksityiskohtia. Hän on portailla ja on myös nainen, jonka silmät avautuvat. Hän voi nyt nähdä. Kuitenkin näen myös heidät, jotka tulevat Päätoimistolle. Teidän tulee olla varovaisia, sillä yhdessä kohtaa He tulevat ulos ovesta, tulen ulos ovesta ja kaikki pihalla kaatuvat maahan, joten olkaa varovaisia, kun tulette. Älkää tulko Päätoimistolle, jos teillä ei ole lupaa tulla.

Tämä tulee olemaan siis valtava hetki maailman historiassa. MESSIAS on tulossa. Samaan aikaan näet pastorien narratiivin Yhdysvalloissa. Näette sen luopumuksen, joka on syönyt heitä. He ovat niin hämmentyneitä. He luulevat, että JUMALA ei ole puhunut. He eivät ole edes tietoisia, että tämä on se hetki valmistaa kansakunta, valmistaa seurakunta, tietoisesti valmistaen Tien kansakuntaanne, kuunnellen näitä ohjeistuksia, ollen kuuliainen jokaiselle sanalle, valmistaen sydämet ja tien HERRALLE, Tien HERRAN Tulemukselle, voidellun Tien ihmisten sydämiin ja tullen etsimään neuvoa. Tiedän, että se on salattua. Tiedän, että kun luopumus oli niin syvää.

Ihmiset eivät ole edes tienneet enää, kuinka JUMALA Puhuu, mutta Raamattu sanoo, kun ihminen lankeaa, eivätkö he nouse ylös jälleen? Lukiessasi Jeremian kirjan luvusta 8:4 eteenpäin, kun ihminen kääntyy pois, eikö hän käänny takaisin? On siis aina olemassa tuo ikkuna palata takaisin. Hylätä kaikki vallitseva tilanne ja sanoa, hetkinen, JUMALA on vierailemassa, me tulemme sivuuttamaan tämän, tulemme muuten päätymään helvettiin! Mutta joka puolella maapalloa on tämä sekaannus. Kuitenkin he, jotka ovat nähneet valkeuden, he ovat alkaneet kuuntelemaan tätä ja he ovat valmistautumassa, siunattuja olette te, sillä JUMALAN Valtakunta on teidän. MESSIAS on tulossa, siunatut ihmiset. Kirkkauden KUNINGAS on tulossa.

On massiivinen massiivinen Parantumiskokous, joka tulee tapahtumaan. Tämä tulee aloittamaan; parantumisia on meneillään, sillä juuri nyt, muistattehan Isac Barackan, jolla oli täysin sokeat silmät. Kummatkin sokeat silmät näkevät nyt, vain muutama päivä sitten. Sitten muistattehan tämän pojan Andayen, muistaakseni Andayen Vihigasta, 7-vuotias ja täysin rampa, kävelee nyt kauniisti, opetellen kävelemään, nauttien kävelemisestä, tasapainotellen itseään. Kaunista aikaa! Seurakunta on kaduilla. Seurakunta on virrannut ulos, ulos, se on murtautunut vapaaksi seinien sisältä, neljän seinän sisältä. Seurakunta on syöksynyt ulos. He näyttävät KRISTUKSEN valkeutta, jotta ihmiset voisivat kunnioittaa ja uskoa ISÄ JUMALAAN, voisivat kunnioittaa ja palvoa ISÄ JUMALAA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA. Näette myös Transmarassa sen ramman eilen.

Joten joka kerta, kun ihmeitä on meneillään. Näen tämä lapsen nyt, tytön, tyttölapsen, joka alkoi kävellä sekä tämän naisen, joka oli sokea ja hänen silmänsä avautuivat. Ja näen ihmisten tulevan Päätoimistoille, näen tämän naisen lyyhistyvän ja ihmisiä lyyhistyy tästä naisesta lähtien. Hänellä on yllään hiukan korkeat kengät, ei kuitenkaan niin korkeat, sen tyyppiset, jotka sidotte nilkasta. Näen hänen menevän alas.

Tämä on siis todella peljättävää aikaa seurakunnan historiassa. Sillä ISÄ JUMALA saarnaa nyt HERRAN huoneelle, maailman kansakunnille. Tietysti eilen näitte sen juhlinnan, kun istuin ja puhuin Piispoille täällä Päätoimistoilla. Sanoin heille, että olkaa varovaisia tämän keskustelun kanssa, sillä näette Jaakobin tikapuut ja näette seurakunnan kipuavan ylös. Jaakobin näyn loppuun saattaminen, kun vihdoin kuolevainen ihminen voi kivuta ylös sitä siltaa. Syntien sovittaminen. Se yhdistymisen, kommunikaation väylä, kanava ISÄ JUMALAN kanssa. Seurakunta menee ylös ylös ylös ja se ei katso taaksepäin. Se todella menee sisälle Pilveen, JUMALAN Valtakuntaan.

Mutta tällä puolella näette Kahden Profeetan tanssivan. Se oli ihmeellistä, sillä he tanssivat ympyrässä. He tanssivat juutalaista tanssia, vieden vasemman jalan eteen ja sitten vieden oikean jalan eteen. He tanssivat. Vasen jalka, oikea jalka, oikea jalka, pidellen käsistä kiinni ympyrässä tällä tavoin. Joten kun aloimme tanssimaan myös heidän kanssaan, niin JUMALAN Kirkkaus osoitti ja asettui heidän ylleen. Se syöksyi heidän ylleen myös, mutta maassa ja se virtasi heidän ylleen. HERRA, kun Kaksi Profeettaa tanssivat tällä tavoin, JUMALA virtasi Kirkkauttansa myös tällä tavoin, tällä tavoin, päälle pois, päälle pois, päälle. Se oli siis todella voimallista. Mutta kun he alkoivat menemään ympäri, se oli niin kaunista nähdä, sillä siitä tuli aivan kuin Kirkkaus Taivaasta ympäröisi tuon heprealaisten ihmisten piirin, kun he tanssivat ja juhlivat JAHVEN Vierailua Kisumussa.

Sanoin, että ollaan varovaisia! Sillä tämä tässä, joka kipuaa ylös, on ylöstempaus-seurakunta, ja tämä toinen, se näyttää olevan heprealainen seurakunta. Odotan vielä enemmän tietoa, ilmestystä tästä, mutta se näyttää olevan heprealainen seurakunta. He tanssivat heprealaisella tyylillä, näiden Kahden Profeetan kanssa.

 

Hevenu shalom aleichem,

Hevenu shalom aleichem,

Hevenu shalom, shalom Shalom aleichem.

Hevenu shalom aleichem,

Hevenu shalom aleichem,

Hevenu shalom, shalom Shalom aleichem.

Hevenu sha ...

He tanssivat siellä, tanssivat. Kirkkaus, JUMALA loisti sen päälle pois, päälle pois, heidän kanssaan. Joten heidän liikkuessaan ympäri siitä tuli aivan kuin ympyrämäinen Kirkkaus ylhäältä, loistaen päälle pois. Kaunista kaunista kaunista! Mutta sanoin, olkaa varovaisia! Tuo näyttää aivan kuin heprealais-seurakunnalta, ja tämä toinen tässä näyttää aivan kuin pakanaseurakunnalta mennen ylös. Joten HERRA on voinut Puhua, kaikista todennäköisimmin, voinut Puhua eilen, että aika on ohitse. Se on ilmiselvää, Hän Puhui, että aika on ohitse. Hän haluaa lähettää nämä Kaksi Profeettaa käsittelemään nyt heprealaista seurakuntaa, Israelin lunastusta, Herätystä, Israelin kansallista Herätystä. Israelin parannuksentekoa. Puhuen heille, kertoen heille, että antikristus, hän ei ole Jumala, Hän ei ole Herra!

Näette nyt koko sen muodostelman Lähi-Idän ympärillä sen tyyppisesti, että tulee olemaan kriisi. Tulee olemaan sota. Se tulee luomaan, se tulee kypsyttämään tilanteen, jotta on tarve allekirjoittaa rauhansopimus jonkun kanssa. Joten on niin paljon, Iranin ydinsota, ja kaikki tämä. Näette sen muodostelman, mikä vain voi sytyttää mitä vain. Joten pyydän, valmistautukaa! Olen nähnyt seurakunnan kipuavan Jaakobin tikapuita pitkin, muinaisia Jaakobin portaita pitkin, muinaisia JEHOVAN tikapuita pitkin, muinaisia Jaakobin tikapuita pitkin. Muistatte todella hyvin, kun Hän kutsui nämä Kaksi Profeettaa, Hän kirjoitti, Hän kirjoitti seinälle Jesajan kirjan luvun 43, jakeen 11 ja jakeen 1. Jae 11 sanoo:

"Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä."

Muistattehan Käden, joka kirjoitti ja sinetöi sen. Sitten jae 1 on se kutsu. Sitten Hän Sanoo:

"Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää,...minä olen sinut nimeltä kutsunut"

Näette sitten, kuinka Hän kutsuu nämä Profeetat Israeliin, siinä on niin paljon vinkkiä heidän juuristaan. Sillä Hän sanoo, että aika on tulossa, jolloin Hän haluaa vapauttaa, Hänen rakastetun kansansa Israelissa, Israelin, Hänen erityisen kansansa, Hänen muinaisen kansansa. Joten aika pakanaseurakunnalle on tulossa päätökseen. Mutta näette nyt, kuinka Pilvi tulee alas Kisumussa ja nopeasti, kun se saapuu teltalle tällä tavoin. Sanoin, okei, nyt kun olette nähneet Hänet tällä tavoin, niin voin jakaa teille hiukan siitä, mitä tapahtui JUMALAN Valtaistuinsalissa silloin.

Kun Kirkkaus tulee Kultaisella kävelytiellä, Kultaista kävelytietä pitkin, niitä kahta kaistaletta, punertavan kultaista ja kellertävän rikkaamman kultaista, punertavan ruskeaa, sitä rikkaampaa. Ne kaksi kaistaletta kummallakin puolella. Kun Kirkkaus tulee ja ne Kaksi Kerubia ovat jo tuoneet Liitonarkin ja he ovat jo menneet kummallekin puolelle ja kumartaneet päänsä alas tällä tavoin ja peittäneet kasvonsa. Joten kun Kirkkaus tulee, jos tämä sama Pilvi, joka tuli Kisumuun, tulee, niin normaalisti näette heidät Armoistuimella ja he todella todella nopeasti nousevat ilmaan. En halua jakaa tätä enempää, ja se keskustelu ääneen kuultavalla Äänellä, joka tulee siitä.

Voitte nähdä, kuinka HERRA avaa tälle sukupolvelle, joka on niin rakastettu. Te ette voi mennä helvettiin. Te olette nähneet niin paljon Taivaasta. HERRAN luonteenlaatu teitä kohtaan on ollut valtava, ihmeellinen, rakastavainen. Hän ei ole todella pidätellyt mitään, anoen sydämienne ja sielujenne huomiota, jotta voisitte tietää, että aika on ohitse, nämä ovat ne Sanansaattajat, ja että MESSIAS on tulossa. Ette voi siis sivuuttaa JUMALAN Valtakuntaa ja sitten myöhemmin itkeä! Mitä te sanoisitte? Mitä te sanoisitte HERRAN edessä, että en nähnyt, en kuullut?!

Hän Sanoo: Tehkää parannus! Uskokaa evankeliumi ja olkaa uudestisyntyneitä! Vastaanottakaa JEESUS KRISTUS HERRAKSI ja Vapahtajaksi, HERRAKSESI ja Vapahtajaksesi. Ottakaa täysi upotuskaste ja olkaa kastetut PYHÄLLÄ HENGELLÄ ja Tulella, polttaen, sytyttäen liekkeihin, polttaen pois, polttaen täysin sammumattomalla Tulella lihan syntiset himot. Kuinka kaunista aikaa olla uudestisyntynyt, olla kristitty! MESSIAS on siis tulossa, siunatut ihmiset.

Juhlinnat jatkukoot! Tiedän, että ne alkavat tänä sunnuntaina. Todella massiiviset juhlinnat. Bannerit on valmistettu. Nairobissa tulee olemaan suuri kulkue pääkadulla. Toivon, että muut kaupungit ovat myös valmistautuneet ja hakeneet luvan kulkueille. Todella voimallinen hetki seurakunnassa! JUMALA on Vieraillut täällä!

Joskus tiedättehän, joskus selailen, selailen vain läpi maailmanlaajuisen kristillisen TV:n kanavien ja kysyn, mitä nämä ihmiset oikein saarnaavat?! Ovatko he edes tietoisia?! Silloin löydän paljon sekaannusta olevan meneillään siellä. Silloin ajattelen, onko sen niin, että heidän kohtalonaan oli helvetti? Vai onko se täyttä välinpitämättömyyttä ja kuuroutta, hengellistä kuuroutta. Mutta muistattehan profetiassa, kuinka he kieltäytyivät tulemasta, vuoden 2002, 2001, 2002, 2003 profetiassa he kieltäytyivät tulemasta mukaan.

Mutta kun he ymmärsivät, että ylöstempaus oli juuri tapahtumaisillaan ja he olisivat juuri sivuuttaneet sen, niin paljon heitä tuli. Seison heidän kanssaan Alttarilla, ja tämä ihmismeri, joka palvoo ja HERRAN Kaksi Profeettaa saarnaavat heille. Sitten kaikki nämä Pastorit ovat juosseet Alttarille seisomaan siellä, kun ne Kaksi Profeettaa saarnaavat. Joten mahdollisesti he tulevat. Jos he pystyisivät lataamaan pois ihmisylpeyden, he tulevat. Muistakaa, että ainoa asia, joka voi estää teitä pääsemästä sisälle JUMALAN loisteliaaseen Valtakuntaan, on ylpeys. Ylpeytesi, mutta ylpeys ketä kohtaan? Oletko ylpeä HERRAA kohtaan?

On siis massiivinen massiivinen Voitelu, jonka HERRA on vapauttanut tänään. Hän on Puhunut siitä uudelleen ja uudelleen. Tulee olemaan Mega Mega Parantumiskokous, mutta sitä ennen tulee olemaan paljon parantumisia, joita tulee tapahtumaan. Pieni tyttölapsi, luulen, että hän seisoo joillakin portailla, ja on myös tämä nainen, jolla on sokeat silmät. En tiedä, milloin tämä tapahtuu, tai missä se tulee tapahtumaan. Tuleeko se tänä tulevana sunnuntaina yhteisjuhlakokousten aikana, vai tapahtuuko se kylissä, kun tämä julistus on tehty. Hänen Tahtonsa tapahtukoon. Kiitos JEESUS. Valmistakaa tie, MESSIAS on tulossa. Todah Shalom.

HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)