Profeetta Dr. Owuor

TISBELÄINEN ELIA – KATSO HÄN TULEE

(Muistiinpanot / tiivistelmä ohjelmasta Jeesus on Herra -radiossa)

Käymme läpi aihetta tisbeläinen Elia, katso Hän tulee! Tämä opetus perustuu lehteen, julkaisuun, jota Kenian Nairobin Toimistolla juuri työstetään, ja se tulee julkaistavaksi myös myöhemmin kirjallisena artikkelina. Tämä on tiivistelmä ko. julkaisusta. Aiheenamme on siis tisbeläisen Elian paljastaminen, katso Hän tulee! Mennään saman tien Raamattuun. Avatkaa kanssani 1. Kun. 18. luku.

15.7.2018 HERRAN VIERAILUN VAKAVA VASTUU JA PAINOARVO - PROFEETTA DR. OWUOR

HERRA JEHOVA, Hän on Puhunut kanssani, rakkaat ihmiset. Ja tämä on HERRAN keskustelu. Kun HERRA JEHOVA vieraili Nairobin keskuspuistossa, niin se on tullut esille suurimpana HERRAN vierailuna. Tämä on mahtavin, historiallisin vierailu Raamatun historiassa. Ja on valtavan suuri vastuu, joka tulee sen kanssa. Ja on minun rukoukseni, että Kenia tulee käsittelemään tätä vastuullisesti. Sillä voitte nähdä, että HERRA vierailee nyt seurakunnassa halki tämän maan. Tämä on todella valtavaa aikaa.
 

TÄYSIN RAMMAN CHRISTINEN VÄKEVÄ PARANTUMISTODISTUS

 ENSIMMÄINEN RAMPA, JOKA KÄVELI KENIASSA!

Tämä on Christine Metiangin todistus, joka on ensimmäinen rampa, joka nousi ylös ja käveli Keniassa. Tämä tapahtui 12 vuotta takaperin vuonna 2006. Christine oli haastateltavana Jeesus on Herra -radiossa 29.6.2018. Tämä on tiivistelmä ja suomennos hänen todistuksestaan.

Sivut