PYHÄ HENKI -OPETUSSARJA (OSA 1) - PROFEETTA DR. OWUOR

PYHÄN HENGEN ROOLI
 
Opetussarja rakentamaan seurakuntaa antaen ymmärryksen ja tietoisuuden ja tuoden avun seurakuntaan tänä hetkenä, kun HERRA on julistanut VANHURSKAUTTA. On tullut ilmeiseksi seurakunnalle, että vain PYHÄ HENKI pystyy auttamaan seurakuntaa saavuttamaan kaikki ne vaatimukset, joista puhuimme eilen (VANHURSKAUDEN Sanoma), joiden tulisi tapahtua seurakunnan elämässä tänä päivänä.
 
PYHÄN HENGEN ROOLI SEURAKUNNASSA
 
1) PYHÄ HENKI tulee seurakuntaan suurimpana lahjana, joka koskaan annettiin KRISTUKSEN seurakunnalle, jonka ISÄ JUMALA HERRA JAHVE antoi. PYHÄ HENKI, joka annettiin auttamaan seurakuntaa.
PYHÄN HENGEN ROOLI seurakunnassa
 
1) PYHÄ HENKI Hän toi meille JEESUKSEN KRISTUKSEN MESSIAAN, Lunastajan, pelastajan, jotta Hän voisi tulla ja kuolla ihmisen synnin tähden.
 
Näette todella, kuinka keskeinen ja merkittävä PYHÄ HENKI on seurakunnan elämässä.
 
PYHÄ HENKI oli mukana seurakunnan syntymästä saakka; Hän toi meille JEESUKSEN MESSIAAN.
 
Luuk. 1:35
 
35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
 
> PYHÄ HENKI toi siis meille JEESUKSEN MESSIAAN, Pelastajan ja toi Hänet ruumiillisessa muodossa, ruumiillistaen Hänet
 
> PYHÄ HENKI toi meille ISÄ JUMALAN muuttaen Hänet JUMALAN Pojaksi, joka tuli luoksemme lunastamaan ja vapauttamaan kansakunnat, ihmiskunnan
 
2) PYHÄ HENKI itseasiassa ristiinnaulitsi JEESUKSEN KRISTUKSEN MESSIAAN. Hän vei Hänet Ristille ja ristiinnaulitsi Hänet. Jotta Hän voisi saattaa päätökseen Hänen Missionsa vapauttamaan ja lunastamaan ihmiskunta synnistä
 
3) PYHÄ HENKI nosti HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN ylös kuolleista
 
Room. 6:4 (voit lukea koko luvun)
 
4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
 
Apt.t. 2:24
 
24 Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää.
 
Room. 8:11 - PYHÄ HENKI nosti MESSIAAN ylös kuolleista
 
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
 
Ja monia muita sananpaikkoja.
 
Näet siis hyvin selvästi, että PYHÄN HENGEN kolmas rooli seurakunnassa, on, että Hän nosti kuolleista JEESUKSEN KRISTUKSEN MESSIAAN. Ja Hän antoi seurakunnalle tämän ihmeellisen toivon kuolleista ylösnousemisesta.
 
Ja sen alla on:
2 Kor. 4:14
2 Kor. 13:4
 
4) PYHÄN HENGEN neljäs rooli seurakunnassa. Nyt, seurakunnassa PYHÄÄ HENKEÄ kutsutaan Neuvonantajaksi. Ja siksi Hän tulee antamaan Neuvoa.
Hän tulee Neuvonantajana.
Hän on Neuvoja. Hän tulee neuvomaan.
Hän tulee Konsulttina / Asiantuntijana
Valmentajana
Ohjaajana
Opettajana
Kouluttajana
Oppaana
Uskottuna Ystävänä
Oppi-isänä / Ohjaajana
Auttajana / Apuna
Hän tulee Opettajana opettamaan seurakuntaa, Ohjaajana, Valmentajana uskoville.
 
Nyt, haluan katsoa joitakin hyvin tärkeitä PYHÄN HENGEN rooleja, ja myös PYHÄN HENGEN alkua seurakunnassa, kuinka PYHÄ HENKI oli osallisena seurakunnassa.
 
Efe. 5:18
 
1. Moos. 2:7 - Näet kuinka alusta saakka PYHÄ HENKI alkoi olla yhteydessä seurakunnan kanssa.
 
6 vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.
 
Toisessa käännöksessä on VIRRAT (sumu).
 
Jae 7 on sananpaikkamme:
 
7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.
 
Tämä on nyt se ensimmäinen kerta, kun näet, että seurakunta on osallisena PYHÄSTÄ HENGESTÄ. Kun Hän henkäisi Elämän Henkäyksen ihmiseen, niin hänestä tuli elävä olento.
Elämän Henkäys on HERRAN PYHÄ HENKI, joka meni sisälle juuri uudesti tehtyyn ja luotuun ihmiseen. Ja toi hänelle Elämän.
 
5) Seuraava PYHÄN HENGEN ROOLI on tuoda Elämä seurakuntaan. Hän antoi Elämän seurakunnalle.
 
Näet sen Henkäyksen. Se Henkäys, joka meillä on, Elämän Henkäyksen, tuli meille, kun JUMALA puhalsi ihmiskunnan nenään. JA HERRAN Henki tuli ihmiseen. Elämän Henki, henkäys antoi ihmiselle Elämän.
 
Siunatut ihmiset: 1. Kor. 15:45
 
45 Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.
 
On todella voimallista, kun HERRA tuli luoksemme, JEESUS tuli luoksemme, Hän tuli Elämän antavana Henkenä. HERRAN Henki antoi Elämän ihmiselle.
 
Ja lukiessasi, Hes. 47:1-6 - Hän Puhuu siitä Elämää antavasta Joesta, joka virtaa JUMALAN Valtaistuimelta maailman neljään ääreen. HERRAN Elämää antavan Henki.
 
Job 33:4 - HERRAN Elämää antavan Henki, kuinka Hän antoi Henkäyksensä ihmiskunnalle. Ja HERRAN Henki antoi Elämän ihmiselle.
 
Rakkaat ihmiset, yhdistän teidät 1. Moos 2:7.
 
Job 33:4
 
4 Jumalan henki on minut luonut, ja Kaikkivaltiaan henkäys elävöittää minut.
 
Se on siis JUMALAN Elämää antava Henki. PYHÄ HENKI tulee antamaan Elämän.
 
Hes. 37 - myös sanoo, että JUMALAN Henkäys, JUMALAN Henki toi Elämän Henkäyksen ihmiskunnalle.
 
Nyt, katsotaan seurakunnan yhteyttä PYHÄÄN HENKEEN. Sillä JEESUS KRISTUS Itse lupasi seurakunnalle, että Hän tulee lähettämään Hänen PYHÄN HENKENSÄ.
 
Joh. 7:38-39 - JEESUS KRISTUS lupaa lähettää seurakunnalle Hänen PYHÄN HENKENSÄ
 
Joh. 7:38-39
 
38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." 39 Mutta sen hän sanoi Hengestä [PYHÄSTÄ HENGESTÄ], joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.
 
HERRA JEESUS siis lupasi seurakunnalle, että Hän antaisi seurakunnalle PYHÄN HENGEN, Hän lähettäisi PYHÄN HENGEN 
 
Apt.t. 1:4 - Hän Sanoi, että Hän ei jätä heitä orvoiksi, eikä yksin. Mutta Hän lupasi heille Lohduttajan. Kun Hän siis lähti, silloin lupaus tuli. Ja Hän Sanoi, että se on heille hyväksi, että Hän lähtee, sillä silloin lupaus tulee.
 
4 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.
 
Joten Hän Sanoi, että heidän ei tulisi koskaan ikinä lähteä Jerusalemista, ennen kuin lahja tulee seurakunnalle, tulee heille. Tarkoittaen PYHÄÄ HENKEÄ, jonka oli määrä tulla ja voimaannuttaa seurakunta.
 
Itseasiassa Hän Sanoi heille, älkää aloittako Palvelustyötä, älkää tehkö Palvelustyötä, älkää palvelko seurakunnassa, ennen kuin PYHÄ HENKI tulee heihin.
 
Ja totisesti, kun Hän tuli heihin, heidät voimaannutettiin. Ja siitä lähtien seurakunta alkoi nyt.
 
6) Joten PYHÄ HENKI johtaa seurakuntaa. Se on seuraava PYHÄN HENGEN rooli.
 
7) Seuraava PYHÄN HENGEN rooli. Joh 14:18 (jakeesta 15 eteenpäin on todella tärkeää)
 
JAE 18
18 En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
 
JAE 15
15 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. 16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
 
Hän kutsuu Häntä Neuvonantajaksi, Hän tulee antamaan neuvoa seurakunnalle.
Konsultiksi, jota seurakunta voi konsultoida
Oppaaksi, ohjaamaan seurakuntaa.
Seurakunnan Uskotuksi Ystäväksi, jolle voit uskoutua. Ja kysyä Häneltä kysymyksiä, mitä tehdä?
Mentori
Apu
Auttaja
Kouluttaja
Opettaja
Tuutori
Opettaja / Ohjaaja seurakunnalle.
 
Tämä on se lupaus, jonka Hän antoi tässä. PYHÄ HENKI on siis Neuvonantaja seurakunnassa.
 
Lukiessasi Joh. 14:27, Hän tulee nyt Rauhan kanssa.
 
Jae 27:
 
27 Rauhan minä jätän teille: minun rauhani-sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.
 
Hän Sanoi, että tämä Neuvonantaja, jonka Hän toisi, toisi Rauhan. PYHÄ HENKI tuo siis myös Rauhan seurakuntaan. Sillä myrskyllä ei ole väliä, sillä vainolla ei ole väliä. PYHÄ HENKI tuo Rauhan seurakuntaan. 
 
Ja sitten jakeessa 26, Hän opettaa seurakuntaa, Hän paljastaa JUMALAN seurakunnalle.
 
Joh 14:26:
 
26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
 
Näet siis, että PYHÄ HENKI opettaa seurakuntaa, ja pääasiassa paljastaa JUMALAN seurakunnalle. Näin tehden PYHÄ HENKI tuo uskon, uskomisen. Uskomisen ensinnäkin, ja sitten uskon. Nyt ihmisillä alkaa usko. Se on PYHÄN HENGEN työ.
Sitten Hän tuo kuuliaisuuden HERRALLE, JUMALAN Sanalle. Ja sitten juurruttaa pyhyyden ja vanhurskauden. Mutta on prosessi.
 
Katsoessasi Joh. 16:8, tässä Hän on se Neuvonantaja. Tämä on se, miten Hän toimii ihmisessä. Synnintunto. Hän saa sinut synnin tuntoon synneistäsi. Ja tunnet synnin tunnon, että, ei, uskon, että tämä on väärin. Sitten Hän johtaa parannuksentekoon. Ja Hän saa syntisen tietoiseksi hänen synnistään.
 
Room. 8:26 - Hän saa uskovan sensitiiviseksi synnille. Ja saa nyt uskovan aina parannusta tekeväksi.
Gal. 5:16-23 - PYHÄ HENKI auttaa myös seurakuntaa tuottamaan hedelmää, HENGEN hedelmää.
 
***
 
Miten kaikki tämä toimii, rakkaat ihmiset? Teen teille yhteenvedon uudestaan.
 
Näimme, kuinka PYHÄ HENKI toi KRISTUKSEN MESSIAAN seurakuntaan. Hän toi meille MESSIAAN, Hän toi meille Pelastajan.
 
Ja kun PYHÄ HENKI toi Pelastajan, Hän myös johti Hänet Ristille. Ja voimaannutti Hänet Hänen Palvelustyönsä kautta, ja johti Hänet Ristille, kuolemaan ihmisten synnin tähden. Täyttämään Pelastajan rooli ja Missio, tuoden Armonliiton.
 
Ja nyt sen jälkeen, kun PYHÄ HENKI toi Armonliiton, Hän myös nosti JEESUKSEN ylös kuolleista sinä päivänä. Joten Hän nostaa seurakunnan ylös kuolleista. Hän toi ylösnousemuksen seurakuntaan. Hän nosti MESSIAAN ylös kuolleista.
Hän toi MESSIAAN, voimaannutti MESSIAAN ja vei Hänet Ristille ja nosti Hänet kuolleista.
 
Joten PYHÄ HENKI on kaikista tärkein lahja, jonka seurakunta koskaan vastaanotti. Suurin lahja seurakunnassa: PYHÄ HENKI.
 
Miten PYHÄ HENKI toimii? PYHÄN HENGEN ROOLI.
 
Hän toimii miesten ja naisten sydämissä. Ja Hän pidättelee pimeyden valtaa. Olemme nähneet, kuinka Hän on pitänyt antikristuksen poissa koko tämän ajan, niin että sitä ei ole paljastettu, sitä pahuuden ja jumalattomuuden valtaa; 2. Tess. 2.
 
3) Hän tuomitsee maailman antaen vanhurskauden tunnon.
 
Joh 16:7-11
 
7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. 8 Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: 9 synnin, koska he eivät usko minuun; 10 vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; 11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
 
Hän tuo siis synnin tuomitsemisen/ synnin tunnon, rakkaat ihmiset. Hän tuomitsee maailman.
 
Sanoin, että Hän toimii miesten ja naisten sydämissä. Hän pidättelee pimeyden valtaa.
 
Katson PYHÄN HENGEN roolia seurakunnassa, sen jälkeen, kun Hän on tuonut KRISTUKSEN. Nostaa Hänet kuolleista, voimaannuttaen Hänet tekemään julkista Palvelustyötä; voimaannuttaen Hänet nostamaan ihmisiä kuolleista, voimaannuttaen Hänet tehdä ihmeitä, mennen väliin, ennen kuin Hän nosti Hänet kuolleista.
 
Sitten seurakunnassa Hän tekee työtä ihmisten sydämissä.
 
Hän pidättelee pimeyden ja pahuuden valtaa.
 
Ja PYHÄ HENKI tuomitsee maailman synnistä, vanhurskaudesta, syyllisyydestä ja tuomiosta.
 
Tähän vastaamisen jälkeen, katsokaa nyt PYHÄN HENGEN roolia, kun maailma vastaa nyt tähän synnin tuntoon, kun Hän tuomitsee heidät heidän synnistään, jumalattomuudestaan ja pahuudestaan, ja vanhurskaudesta ja tuomiosta. Kun he nyt vastaanottavat tämän, silloin ihmiset antavat elämänsä JEESUKSELLE; pelastus vastaanotetaan. Voit nähdä, kuinka voimallinen PYHÄ HENKI on. Kun Hän tuo synnin tunnon ihmisten sydämiin ja heillä on synnin tunto, annat heille evankeliumin ja he vapisevat sanoen: Oh, luulen, että tämä tie ei ole ollut oikea. Minun tulee vastaanottaa HERRA. Olen kyllästynyt (syntielämääni). Silloin pelastus tulee sen synnin tunnon kautta.
 
Sen jälkeen kun PYHÄ HENKI on antanut ihmiselle synnin tunnon, kun hän on vastaanottanut KRISTUKSEN, PYHÄ HENKI muuttaa nyt heidän sydämiinsä, ottaa kodin, ottaa asunnon heidän sydämissään alkaen nyt elää heidän sydämessään.
 
Room 8:9
1. Kor 12:13
 
Uudelleen. Olemme tietoisia sananpaikasta, jossa meidän tulee välttää seksuaalisyntiä: 1 Kor. 6:19-20
 
19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? 20 Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.
 
Hän siis muuttaa sisälle ja elää nyt uskovan sydämessä. Kun PYHÄ HENKI on muuttanut asumaan uskovan sydämeen, seuraavaksi Hän auttaa heitä sinetöiden heidät Ikuisuutta varten. Näet, että tämä on nyt se oikeutus. Pyhitys ja oikeutus, kun heistä nyt tulee JUMALAN lapsia. Hän siis sinetöi heidät Ikuiseen Elämään.
 
Ja sitten Hän lohduttaa heitä siinä prosessissa. Sillä nyt Hän on heidän Neuvonantajansa.
 
Hän paljastaa syvempiä totuuksia seurakunnalle, jotta he voivat ymmärtää ja tulkita JUMALAN Sanaa.
 
Ja Hän tuo myös lahjoja seurakunnalle. Näette, että Hän tuo profetian. Hän, joka Puhuu kanssanne, Hän on voimaannutettu PYHÄLLÄ HENGELLÄ tuoda Profetian. Ja Hän tuo kielet. ne aidot kielet. Ei niitä valhekieliä, joita näet seurakunnassa tänä päivänä.
 
Joten, rakkaat ihmiset, voitte nähdä todella, kuinka keskeinen PYHÄ HENKI on seurakunnassa.
 
Kysymys kuuluu: Oletko sinä täyttynyt PYHÄLLÄ HENGELLÄ? Oletko sinä paikassa, jossa olet herkkä synnille ja synnin tunnossa? Ja johtaako se synnin tunto parannuksentekoon?
 
Voit myös nähdä hyvin selvästi, että PYHÄ HENKI on todella keskeinen. Hän toi meille jopa JEESUSKEN KRISTUKSEN. Hän voimaannutti Hänet tekemään Hänen julkista Palvelustyötään. Ja Hän nosti Hänet ylös kuolleista. Ja Hän on antanut meille toivon ylösnousemisesta.
 
PYHÄ HENKI on siis keskeinen. Hän on todella keskeinen kristillisessä elämässä. Siksi ISÄ JUMALA Sanoi, et voi koskettaa Häntä. Et voi murehduttaa Häntä tai pilkata Häntä, tai sinulle ei koskaan anneta anteeksi. JEESUS myös varoitti, että et voi koskea Häneen, et voi murehduttaa tai pilkata Häntä.
 
Joten HERRA Siunatkoon teitä, rakkaat ihmiset. Ja syleilkää PYHÄÄ HENKEÄ kristillisessä elämässänne. Shalom.
 
(Opetussarja: PYHÄ HENKI (OSA 1). Profeetta Dr. Owuor. www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)