PROFETIA 2.2.2018: HERRA PUHUU ÄÄNEEN TIETYSSÄ KOKOUKSESSA KUULTAVALLA ÄÄNELLÄÄN - PROFEETTA DR. OWUOR

HERRA JEHOVA on Puhunut kanssani, rakkaat ihmiset. Aika on nyt klo 4.10 Itä-Afrikan aikaa. HERRA JEHOVA, HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA, Hän on Puhunut kanssani tänä yönä. Tästä syystä tulen luoksenne tänä yönä rakkaat ihmiset, JEESUS ON HERRA -Radion kautta. HERRA Puhui kanssani tänä yönä tässä hyvin shokeeraavassa keskustelussa MESSIAAN tulemuksesta.

HERRA Puhuu näin valtavalla hetkellä, kun kansakunnat ovat tietoisia, että totisesti MESSIAS on tulossa. Tämän yön keskustelussa HERRA vei minut kokoukseen ja kun olen tuossa kokouksessa, Hän kertoi minulle Äänellään; HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN ISÄ JUMALA, Hän sanoi, että tulisi tuohon kokoukseen ja Hän puhuisi kovalla Äänellään kanssani ja kaikki ihmiset tulisivat siellä myös kuulemaan Hänen Äänensä.

Uudelleen, tänä yönä HERRALLA on ollut hyvin hyvin epätavallinen vierailu luonani täällä. HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA on vieraillut luonani hyvin erityisellä tavalla. JEHOVA ELOHIM, JEHOVA SHALOM, JEHOVA TSIDKENU, JEHOVA TSORI. Hän on Puhunut kanssani tänä yönä kokouksesta ja vierailusta, joka on tulossa, jatkuvassa vaivannäössään valmistaessaan maailmaa ja kansakuntia MESSIAAN loisteliasta tulemusta varten.

Te kaikki tiedätte, että HERRA lähetti minut tiukassa missiossa Valtaistuinsalistaan, joka oli peitettynä valtavalla puhtaan valkoisella Kirkkaudella. Hän lähetti minut tiukan ohjeistuksen kanssa koskien tien valmistamista MESSIAAN loisteliasta tulemusta varten, valmistaa neljä maailman äärtä, kaikki kansakunnat. Tässä vaivannäössä, valmistaessaan tietä MESSIAAN loisteliaalle tulemukselle, HERRA on tuonut myöhemmän Kirkkauden, jälkimmäisen vierailun ja jälkimmäisen voitelun, joka olisi merkkinä kansakunnille ja seurakunnalle, että kyllä totisesti MESSIAS on tulossa.

Joten tänä yönä rakastetut ihmiset, HERRA on Puhunut kanssani hyvin hyvin erityisellä, shokeeraavalla ja peljättävällä tavalla. HERRA kertoi minulle, että tulisin olemaan kokouksessa. Hän vie minut kokoukseen. Näen itseni tuossa kokouksessa. Sitten Hän sanoi, että tulisi puhumaan kanssani kovalla äänellä kuultavasti. Ihmiset siellä ympärillä pystyisivät kuulemaan Hänen Äänensä. Se oli hyvin shokeeraava hetki, koska näin sen ja sitten HERRA Sanoi: "JA SE TULEE OLEMAAN HYVÄ". Hän lopetti sanoen: "JA SE TULEE OLEMAAN HYVÄ". Hyvä HERRALLE tarkoittaa pyhää. Se tulee olemaan pyhä asia, joka tulee tapahtumaan maailmalle tai niille ihmisille, jotka ovat siellä.

Raamatussa Johanneksen evankeliumissa 12:28-30 sanotaan: "Isä, kirkasta nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava". Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat: "Häntä puhutteli enkeli". Jeesus vastasi ja sanoi: "Ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse;"

Joten rakastetut ihmiset, HERRAN Äänen kuuleminen tulee olemaan valtava hetki seurakunnan historiassa, kun seurakunta voi kuulla HERRAN Äänen. Uudelleen, HERRA on Puhunut kanssani kokouksesta, jonne olen menossa. Tuossa kokouksessa Hän sanoi, että Hän tulee puhumaan kanssani kuultavalla kovalla Äänellä, ISÄ JUMALA, HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA.

Raamatussa sanotaan 5. Mooseksen kirja 4:33: "Onko mikään kansa kuullut Jumalan äänen puhuvan tulen keskeltä, niinkuin sinä olet kuullut, ja kuitenkin jäänyt elämään?"

Joten tämä tulee olemaan valtavaa aikaa rakkaat ihmiset. Myös hyvin peljättävää aikaa. Nämä ovat niiden päivien merkkejä juuri ennen kuin MESSIAS tulee. Tiedämme erittäin hyvin, että HERRAMME JEESUS on tulossa. Meidän HERRAMME JA PELASTAJAMME, JEESUS KRISTUS, joka kuoli puolestamme Golgatan Ristillä on nyt tulossa morsiantaan varten. Myöhempi Kirkkaus on tullut ja näemme, että sillä ei ole rajoja, HERRAN KAIKKIVALTIAAN myöhemmän Kirkkauden teoilla.

Uudelleen, meidän HERRAMME JEESUS KRISTUS, joka kuoli Ristillä ja nousi ylös kuolleista seurakunnan puolesta, joka lunasti seurakunnan Golgatan Ristillä, on tulossa takaisin. tiedän, että te kaikki olette nyt tietoisia, että kyllä, JEESUS on tulossa. Mutta näemme, että tämä Jälkimmäinen Kirkkaus, joka valmistaa Tien Hänen tulemukselleen, sillä ei ole mitään rajoja.

Tänään, tänään, tänä aamuna, me olemme kasvokkain suuren juhlakokouksen kanssa tänään täällä Nairobissa. 632 rampaa, jotka nostettiin ylös, kun HERRA JEHOVA, meidän HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA käski minua ja ohjeisti minua nostamaan ylös profeetallisen käteni ja julistamaan, että rammat nouskoot ylös ja käskemään, että heidän heikot jalkansa vahvistukoot. Jotta he nousisivat ylös, käskien heitä nousemaan ylös tomusta ja kävelemään JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Ja me näemme, että tuossa JEESUKSEN väkevässä Nimessä me olemme tänään kasvokkain 632 ramman kanssa, jotka nostettiin tomusta. Se on shokki, se on historiallista, se on ällistyttävää, se on hämmästyttävää, se on hämmentävää, mitä täällä tapahtuu. Näemme siis, että ei ole mitään rajoja JUMALAN teoille tässä Jälkimmäisessä Kirkkaudessa.

Ja tällä samalla henkäyksellä nyt, HERRA on kiihdyttänyt sitä. Tänä yönä Hän näytti minulle tietyn Kokouksen, johon Hän vei minut ja Hän Puhui minulle Ääneen. Sanoen, että Hän tulee viemään minut tuohon Kokoukseen ja sitten Hän tulee Puhumaan minulle kovalla Äänellä. Ja näin, näin jo, että Hän Puhui minulle Ääneen, ja Hän sanoi, että ihmiset siellä tulevat myös kuulemaan Hänen Äänensä. Ja Hän lopetti Sanoen: Ja tämä tulee olemaan hyvä.

Nyt, tämä tulee suoraan sen jälkeen, suoraan sen keskustelun taustalla, kun Hän Sanoi, että Pyhän Hengen persoona, että taivas tulee avautumaan, ja että Kirkkaus tulee loistamaan ylleni. Ja Pyhä Henki, Pyhän hengen Persoona tulisi laskeutumaan aivan kuin Kyyhkynen, kuin Kyyhkynen pääni ylle tässä. Ja ihmiset tulevat näkemään, ja jopa saamaan sen kiinni, nauhoittamaan sen.

Nyt, tänä iltana Hän Sanoo, että Hän tulee Puhumaan kanssani Äänellään, ja ihmiset tulevat kuulemaan. Lopussa muistan, muistan kysyneeni Häneltä, voivatko ihmiset kuulla, ihmiset ympärillä kuulla ja nauhoittaa. Ja muistan, luulen, että Hän Sanoi, luulen, että Hän Sanoi: Kyllä. Tämä on siis valtava aika, jolloin ei ole mitään rajoja. Taivaan JUMALA on nyt tullut alas vierailemaan Hänen kansansa luona valmistamaan heidät KRISTUKSEN JEESUKSEN MESSIAAN, Lunastajan Loisteliasta tulemusta varten. Meidän HERRAMME JEESUS on tulossa, rakkaat ihmiset. Valmistakaamme Tie JEESUSKEN tulemusta varten. JEESUS MESSIAS on tulossa.

Tämä on tämän kaltainen aika, kaunis aika olla uudestisyntynyt kristitty. Sillä viimein HERRA erottaa KRISTUKSEN seurakunnan kaikista muista epäjumalanpalvonnan uskonnoista. Hän vakiinnuttaa, että tämä on aito Ristin uskonto, tämä on se todellinen uskonto. Hän erottaa kristillisen uskonnon kaikista muista palvonnoista maailmassa. 632 rampaa kokoontuu tänä aamuna Nairobissa, se on voimallinen Kiitosjuhla.

Ja sen juhlinnan sisällä siellä tulee olemaan, tulen myös istumaan kuolleen mätänevän ruumiin vieressä, joka oli mädäntynyt. Se tuli mädäntyneeksi ja haisevaksi ja ihmiset juoksivat pakoon. Hänet nostettiin kuolleista hänen voimallaan, joka Puhuu kanssanne juuri nyt, kun HERRA JUMALA Kaikkivaltias käski minua Puhumaan: KAIKKI ON HYVIN, kuolleelle ruumiille, mätänevälle ruumiille. Hän tulee myös istumaan vierelläni tänään, kun juhlimme niitä 632 rampaa, jotka HERRA JUMALA Kaikkivaltias on nostanut tässä pyrkimyksessä valmistaa Tie. Hän on nostanut heidät JEESUKSEN väkevässä Nimessä valmistaakseen Tien KRISTUKSEN JEESUKSEN MESSIAAN Loisteliasta tulemusta varten.

Kun me juhlimme sitä monumentaalista saavutusta, se on monumentaalinen tapahtuma maailmassa, historiallinen. Se on aivan kuin tänään maailma tulee järkkymään, he tulevat ravistelluiksi kuullessaan tämän, että 632 että rampaa nostettiin tomusta, kun HERRA eristi minut asuntooni, Hän ei poistanut minua täältä. Se on ihme! Se on ällistyttävää ja hämmästyttävää. Ja vieressäni tulee olemaan kuollut mätänevä ruumis, joka oli mätänemässä, yhdessä sen lääkärin kanssa, joka todensi hänen kuolemansa, ja sen vanhemman lääkärin kanssa, joka todensi hänen kuolleista ylösnousemisensa tähän päivään saakka. tehden muistiinpanoja ja kirjoittaen kirjaa ylösnousemisen prosessista. Valtavaa aikaa, rakkaat ihmiset.

Ja nyt HERRA Sanoo, että Hän tulee tiettyyn Kokoukseen Puhumaan kanssani Ääneen kuultavalla Äänellä. Ja kaikki ihmiset siellä tulevat kuulemaan, he tulevat olemaan kauhistuneita. Järkyttyneitä. Ja luin sen Sananpaikan, jossa Hän Sanoo: Kuka muu, kuka toinen kansa on kuullut HERRAN Äänen, niin kuin sinä Israel, olet kuullut, ja selviytynyt, jäänyt eloon? Nämä ovat peljättäviä päiviä, rakkaat ihmiset. HERRA auttakoon teitä. Viisautenne auttakoon teitä, älköön pettäkö teitä tässä. Jotta te voitte valmistaa tien. KRISTUS JEESUS on tulossa.

Se Sanansaattaja, se orja, joka kulkee Hänen edellään lapion kanssa, on jo täällä. Tämä on Hänen Äänensä, joka valmistaa HERRALLE Tien. Tämä on Ääni, joka huutaa autiomaassa, huutaen kansakunnille. Valmistakaa HERRALLE Tie, MESSIAS on tulossa. Kääntykää pois epävanhurskaudesta, kääntykää pois epäpyhistä teoista, kääntykää pois pahuudesta, kääntykää pois jumalattomuudesta, synnistä ja luopumuksesta. Ja palatkaa HERRAN huoneeseen. Vastaanottakaa JEESUS KRISTUS, vastaanota JEESUS KRISTUS henkilökohtaisena HERRANASI ja Pelastajanasi, ja kulje vanhurskaudessa, syleile pyhyyttä. Elä pyhää kristillistä elämää, säteile KRISTUKSEN Valkeutta, sillä päivät ovat lopussa. MESSIAS KRISTUS JEESUSS meidän HERRAMME on tulossa, rakkaat ihmiset.

Tämä on todella shokeeraava hetki, että Hän on tulossa. Hän vei minut pois yöllä ja Hän vei minut tuohon Kokoukseen ja näin itseni siellä. Sitten Taivas avautui ja Hän Puhui Ääneen kuultavalla Äänellä Taivaasta. Se oli valtavan kauhistuttavaa. Ja kaikki ihmiset siellä kuulivat ja ihmiset kaatuivat maahan vatsalleen. Ja se oli ihmeellistä, sillä se oli kaksi-suuntainen keskustelu Hänen kanssaan. Sitten kysyin Häneltä, Puhuin Hänen kanssaan ja Hän vastasi takaisin Äänellään tänä yönä.

Joten MESSIAS JEESUS KRISTUS on tulossa. Ja ISÄ JUMALA on lähettänyt teille orjan, sen Profeetan, joka valmistaa Tien MESSIAAN Loisteliasta tulemusta varten. Hänen merkkinsä ovat selvät, rakkaat ihmiset. Hän on käskenyt Taivaita avautumaan julkisesti kirkkaana aurinkoisena kesäpäivänä. Ja Taivas on totellut ja Sade laskeutui alas välittömästi. Hän on kutsunut alas ISÄ JUMALAN, ja ISÄ JUMALA on vieraillut hänen luonaan Kirkkauden Pilvessä, Profetia, jonka hän antoi ennen tuota päivää. Hän on Puhunut nämä asiat ja tehnyt kaikki nämä teot JEESUKSEN Nimessä. Joten voivatko kansakunnat koskaan olla pääsemättä sisälle. MESSIAS on tulossa! MESSIAS on tulossa! Anon sinua, voit vastaanottaa MESSIAAN ja olla pyhä. JEESUS KRISTUS meidän HERRAMME on tulossa takaisin.

Päättäen nyt, haluaisin muistuttaa teitä, että Puhuin myös aiemmin, että HERRA JUMALA Kaikkivaltias, meidän HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN ISÄ, tulisi Kirkastamaan minut kaikkien ihmisten silmien edessä. Ja se tapahtui viime vuonna 2017 täällä. Ja annoin myös Profetian aiemmin, että tulisin kävelemään sisälle Kokoukseen ja HERRAN Kirkkaus tulisi leijailemaan edessäni aaltoina, tällä tavoin. Ja se tapahtui Helsingissä. Ja annoin myös Profetian, että HERRA JUMALA Kaikkivaltias tulisi peittämään minut Kirkkaudellaan koko matkan ylös kaulaan saakka saaden vain osan päästä näkymään. Ja se tapahtui, rakkaat ihmiset. Se tapahtui. Se on jotakin, mikä tapahtui.

Jokainen niistä, kuinka mahdottomilta ne näyttivätkään, että HERRA tulee ja Kirkastaa jonkun, kuinka mahdottomalta se näyttikään, että Kirkkaus tulee ja peittää jonkun ja kävelee ja leijailee hänen edessään, kun hän kävelee, niin se tapahtui Helsingissä. Kuinka mahdottomalta se näyttääkään, että HERRA tulee ja peittää jonkun koko Hänen Kirkkautensa kanssa, Kirkastaa hänet ja peittää hänet Hänen puhtaan valkoiseen pyhään ISÄN Kirkkauteen, kaulaan saakka, jättäen vain osan kaulasta näkyviin, jotta ihmiset pystyisivät identifioimaan, että, kyllä, se on hän. Mutta se tapahtui.

Ja nyt jälleen, olen Puhunut, että on Kokous, johon HERRA vie minut. Ja sitten Hän tulee ja tulee Puhumaan kanssani Ääneen. Ja Hän Sanoi, siinä keskustelussa on niin paljon, mitä puhuimme. Puhuin takaisin Hänelle ja Hän Puhui, Hän vastasi minulle, Hän Sanoi, että Hän tekee niin, sillä Hän haluaa ihmisten pelkäävän Hänen Palvelijaansa. Hän haluaa heidän pelkäävän Hänen Palvelijaansa. Ja se oli kauhistuttava hetki. Joten, kuinka vaikeilta asioilta ne näyttävätkään, ne tulevat tapahtumaan, rakkaat ihmiset. Ja olen Sanonut, että KRISTUS JEESUS on tulossa. Kuinka kaukainen se näyttääkin olevan, se myös tulee tapahtumaan. Se tulee tapahtumaan, rakkaat ihmiset.

Valmistakaa siis Tie. Kaikki on annettu teille. MESSIAS meidän HERRAMME JEESUS on tulossa. Hän, joka kuoli Ristillä meidän puolestamme, on tulossa. Nämä asiat ovat tapahtuneet silmienne edessä. Ne ovat tapahtuneet, jotta te voisitte uskoa. Kiitos. Shalom.

(Profetia 2.2.2018. Profeetta Dr. Owuor)

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)