OPETUS LASARUKSESTA JA VIITTAUS TÄHÄN PÄIVÄÄN

 

KUN HERRAMME JEESUS KRISTUS NOSTI YLÖS LASARUKSEN KUOLLEISTA

 

JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 11 on viitesananpaikkamme.

"Ja eräs mies, Lasarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa; ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan: "Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa". Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi". Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli, vielä kaksi päivää; mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsilleen: "Menkäämme taas Juudeaan". Opetuslapset sanoivat hänelle: "Rabbi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut, ja taas sinä menet sinne!" Jeesus vastasi: "Eikö päivässä ole kaksitoista hetkeä? Joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa." Näin hän puhui, ja sitten hän sanoi heille: "Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta". Niin opetuslapset sanoivat hänelle: "Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi". Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan; he taas luulivat hänen puhuneen unessa-nukkumisesta. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan: "Lasarus on kuollut, ja minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte; mutta menkäämme hänen tykönsä". Niin Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, sanoi toisille opetuslapsille: "Menkäämme mekin sinne, kuollaksemme hänen kanssansa". Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo neljä päivää oli ollut haudassa. Ja Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista vakomitan päässä. Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse lohduttamaan heitä heidän veljensä kuolemasta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan; mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot." Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös". Martta sanoi hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä". Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?" Hän sanoi hänelle: "Uskon, Herra; minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka oli tuleva maailmaan". Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen: "Opettaja on täällä ja kutsuu sinua". Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa. Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, seurasivat he häntä, luullen hänen menevän haudalle, itkemään siellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut". Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi; ja hän sanoi: "Mihin te panitte hänet?" He sanoivat hänelle: "Herra, tule ja katso". Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat: "Katso, kuinka rakas hän oli hänelle!" Mutta muutamat heistä sanoivat: "Eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut?" Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle; ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi: "Ottakaa kivi pois". Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle: "Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää". Jeesus sanoi hänelle: "Enkö minä sanonut sinulle, että, jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden?" Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut." Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!" Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä". Niin useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luokse ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten luo ja puhuivat heille, mitä Jeesus oli tehnyt. Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat: "Mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja? Jos annamme hänen näin olla, niin kaikki uskovat häneen, ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä maan että kansan." Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille: "Te ette tiedä mitään ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu". Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet. Sentähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juutalaisten keskellä, vaan lähti sieltä lähellä erämaata olevaan paikkaan, Efraim nimiseen kaupunkiin; ja siellä hän oleskeli opetuslapsineen. Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja monet menivät maaseudulta ylös Jerusalemiin ennen pääsiäisjuhlaa, puhdistamaan itsensä. Ja he etsivät Jeesusta ja sanoivat toisilleen seisoessaan pyhäkössä: "Mitä arvelette? Eikö hän tullekaan juhlille?" Mutta ylipapit ja fariseukset olivat antaneet käskyjä, että jos joku tietäisi, missä hän oli, hänen oli annettava se ilmi, jotta he ottaisivat hänet kiinni." (Johannes 11:1‭-‬57)

 

Mitä opimme tästä? Mitä Lasaruksen kuolleista herättämisen tuli paljastaa?

  1. Se tarkoitettiin Kirkastamaan ISÄ JUMALAA.
  2. Se todisti, että JEESUS KRISTUS MESSIAS on ISÄ JUMALAN Kirkkauden kantaja, sillä vain ISÄ JUMALAN Kirkkaus kykenee nostamaan jonkun elämään.
  3. JEESUS KRISTUS on JUMALAN Sanansaattaja, joka tuo ikuisen elämän maailmaan. ISÄ JUMALA on lähettänyt JEESUKSEN, joka on ylösnousemus ja elämä.
  4. ISÄ JUMALA halusi kirkastaa JEESUSTA maailman silmien edessä ja korottaa Häntä. Hän paljasti HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN jumaluuden.
  5. Kuten kaikki tiedämme, niin ISÄ JUMALA on Vapahtajamme, Lunastajamme, mutta HERRAMME JEESUS KRISTUS nauttii ikuista liittoa ISÄ JUMALAN kanssa. Lasaruksen kuolleista herättäminen demonstroi sitä ikuista elämää ja lahjaa, jonka JEESUS toi ihmiskunnalle.
  6. ISÄ JUMALA käytti tätä identifioimaan JEESUKSEN KRISTUKSEN, MESSIAAN maailmalle.
  7. Ainutlaatuisen ISÄ JUMALALLE osoitetun kuuliaisuutensa tähden, JEESUS tuli ja kuoli puolestamme Ristillä. JEESUS hyväksyi, että Hänen oli tultava ja kuoltava Ristillä, Hänen, joka nauttii ikuista liittoa ISÄ JUMALAN kanssa, kuten näemme Johannes 1:1.

 

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. (Joh. 1:1)

  • Tämä Sana on valo ja elämä!

 

HERRAMME JEESUS yhdisti meidät armon liittoon ISÄ JUMALAN kanssa, ja siihen Ikuisuuden liittoon, joka Hänellä on ISÄ JUMALAN kanssa. Tästä syystä mekin voimme nauttia tämän armon liiton kautta ikuisuutta, josta JEESUS meille saarnasi. Täten Hän tuo meille ylösnousemuksen ja elämän. Kun JEESUS nosti ylös Lasaruksen, HÄN saarnasi meille ikuisuuden liittoa ISÄ JUMALAN kanssa. JEESUS nauttii ISÄ JUMALAN KANSSA ikuisuuden liittoa, johon nyt myös seurakunnalla on pääsy. Kun JEESUS nosti ylös Lasaruksen, se demonstroi ikuista elämää, että nyt myös seurakunnalla on pääsy siihen lahjaan, jonka Hän antoi meille, jotta voimme nauttia ikuisesta elämästä, lahjasta, jonka Hän toi ihmiskunnalle, ikuisuudesta ISÄ JUMALAN kanssa. Kun JEESUS tuli ja voitti kuoleman Ristillä, Hän oksasti meidät ja siunasi meitä ikuisen elämän lahjalla ISÄ JUMALAN kanssa.

 

 

KUINKA HERRA IDENTIFIOI PALVELIJANSA, VÄKEVÄN PROFEETAN, JOKA NOSTI YLÖS MAMA ROSAN

Nyt kun MESSIAAN tulemus on tullut lähelle, ja JUMALA on lähettänyt meille väkevimmän Sanansaattajansa, niin Hän on käyttänyt Hänen Väkevintä Profeettaansa nostamaan ylös kuolleista Mama Rosan. Ne samat asiat, jotka opimme siitä, kun HERRAMME JEESUS KRISTUS nosti ylös kuolleista Lasaruksen, pätevät myös nyt tässä.

Kun HERRAN Väkevin Profeetta nosti ylös Mama Rosan, ISÄ JUMALA käytti tätä identifioimaan Hänen Palvelijansa, HERRAN Väkevimmän Profeetan, luvatun Sanansaattajan. Hän kertoo meille, että tämä on Hän, jonka lupasin teille, Sanansaattaja, joka tulisi valmistamaan teidät MESSIAAN tulemukseen. Tämän oli tarkoitus kirkastaa ISÄ JUMALAA sekä JEESUSTA KRISTUSTA MESSIASTA. Tästä syystä useasti kuulemme HERRAN Väkevimmän Profeetan sanovan, että Hän meni kuoleman valtakuntaan ja toi takaisin kuolemasta Mama Rosan. Ja kun Hän tuli ulos, niin Hän julisti maailmalle, että tulkoot tiettäväksi tästä päivästä lähtien, että JEESUS KRISTUS meni Ristille ja voitti kuoleman.

Ja muistettakoon, että kun HERRAN Väkevin Profeetta oli Helsingissä Suomessa, Hän oli jo nähnyt ennalta Mama Rosan haudattuna maassa. Kun ISÄ JUMALA käytti Häntä nostamaan Mama Rosan, niin ISÄ JUMALA oli jo näyttänyt Hänelle Helsingissä, kuinka JUMALA tulisi käyttämään Häntä, ja Hän menisi ja poistaisi Mama Rosan kuoleman valtakunnasta. Monta kertaa kuulet Hänen sanovan, että Hän meni sinne ja poisti Mama Rosan kuoleman hampaista. HERRA näytti ennalta Hänen Väkevimmälle Profeetalleen, kuinka Hän meni sinne alas ja poisti Mama Rosan kuoleman valtakunnasta. Ja kun Hän tuli ulos, Hän julisti maailmalle, että tiedettäköön tästä päivästä lähtien, että JEESUS KRISTUS meni Ristille ja voitti kuoleman!

ISÄ JUMALA on elämän antaja ja kun ISÄ JUMALA käytti Hänen Väkevintä Profeettaansa, joka teki tämän Hänen HERRANSA JUMALANSA kanssa, niin tämän tuli todistaa siitä, että JEESUS KRISTUS voitti kuoleman Ristillä. Ja maailmalle tuli identifioida, että tämä on se luvattu Sanansaattaja. ISÄ JUMALA on käyttänyt tätä Mama Rosan kuolleista herättämistä identifioimaan Sanansaattajansa maailmalle. Tämä on se luvattu Sanansaattaja, josta JUMALA lupasi, että Hän tulee valmistamaan tien MESSIAALLE. Hän, jolle olen antanut massiivisen auktoriteetin ja auktoriteetin yli kuoleman.

Kun ISÄ JUMALA käytti Väkevintä Profeettaansa nostamaan ylös kuolleista Mama Rosan, niin tämän oli myös tarkoitus osoittaa ja todistaa MESSIAAN Palvelustyö maailmassa, sekä paljastaa Väkevin Profeetta, jotta voimme mennä Hänen luokseen ja voimme vastaanottaa ohjeistukset koskien MESSIAAN tulemukseen valmistautumista. Hän tuo ja osoittaa ihmiset MESSIAAN luokse. Sen tuli myös vahvistaa se läheinen suhde, joka Väkevimmällä Profeetalla on ISÄ JUMALAN kanssa.

Sen tuli myös todistaa, että Hän on ISÄ JUMALAN Kirkkauden kantaja nyt. HERRAN Väkevin Profeetta on ISÄ JUMALAN Kirkkauden kantaja nyt. Tästä syystä Nairobin River Sidessa, 29. huhtikuuta, ISÄ JUMALA tuli ja avoimesti Kirkasti Hänet; Kirkkaus valui Hänen jaloistaan ja käsistään, ISÄ JUMALAN peljättävä Kirkkaus. Ja sitten HERRA toisti saman uudestaan Helsingissä, kun ISÄ JUMALAN puhdas Kirkkaus peitti Hänet ja Kirkasti Hänet avoimesti silmiemme edessä. Tämän tuli identifioida Hänet maailmalle, että tämä on se luvattu Sanansaattaja, tämä on Hän, joka luvattiin. Tästä syystä ISÄ JUMALA on loistanut Kirkkauttaan Häneen Taivaasta identifioidakseen Hänet maailmalle, että tämä on Hän, jonka Hän lupasi, Hän, joka tulisi valmistamaan Tien MESSIAALLE.

Mama Rosan kuolleista nostaminen on kaikista tärkeimpiä merkkejä Eliasta, siitä suuresta HERRAN Profeetasta, joka tulisi. Kaikki tietäisivät, että kun Hän tulisi, niin Hänellä olisi auktoriteetti yli kuoleman. Toinen merkki on se, että me kaikki tiesimme, että kun Hän tulisi, Hänellä olisi auktoriteetti avata tai sulkea Taivas. Tämän me olemme nähneet toteutuneissa Profetioissa, jotka ovat koskeneet maanjäristyksiä, tsunameja, kaivojen vesien parantumisia jne. Näissä näemme Hänen Sanansaattajansa kaksinkertaisen osuuden Elian hengestä (2 Kun. 2: 9 – 14).

Lähde: www.jesusislordradio.info

 

 

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)