MASSIIVINEN VIERAILU TULOSSA UUDENVUODEN MEGA-KONFERENSSIIN NAKURUUN, KENIAAN - PROFEETTA DR. OWUOR

HERRA JEHOVA Puhui kanssani. Uudelleen. HERRA JEHOVA Puhui kanssani viime yönä. Kun Hän Puhui kanssani viime yönä, Hän näytti minulle suuren Kokouksen Nakurussa. Se tulee olemaan hyvin, hyvin täysi; se on todella suuri. Koko seurakunta on täynnä koko matkan ylös saakka, ja paljon ihmisiä on siellä ylhäällä. Koko seurakunta on pakattu täyteen kapasiteettiinsa, vieri viereen; se tulee olemaan hyvin, hyvin täysi. Sitten näen myös paljon ihmisiä täynnä ulkona.

Ja kun olin lähtemäisilläni Kokouksesta, nostin vasemman profeetallisen käteni ylös, rukoillakseni ihmisten puolesta ennen kuin astun ulos Kokouksesta. Kun nostin vasemman profeetallisen käteni ylös, rukoillakseni ihmisten puolesta ja sanoin: "Väkevä ISÄ Taivaassa, pyydän, vieraile tässä paikassa." Kun olin juuri sanonut näin, niin heti massiivinen JUMALAN voima iski koko seurakuntaan ja ulos. Ja monet, monet ihmiset kaatuivat maahan; se oli sanoinkuvaamatonta! Se oli valtava määrä. Näen heidät, näen monia ihmisiä; HERRA kosketti monia, monia, monia ihmisiä. Ja HERRAN Kirkkaus laskeutui seurakuntaan ja ulos. Joten HERRA Itse sanoo, että Hän Itse tulee vierailemaan seurakunnassa. Hän tulee vierailemaan tuossa Kokouksessa, joka tulee tapahtumaan Nakurussa. Se tulee olemaan väkevä, väkevä Kokous; monet ihmiset tulevat myös parantumaan tuossa Kosketuksessa samanaikaisesti.

Kuten olette kuulleet Vanhemmalta Arkkipiispalta ja kaikilta muilta piispoilta, tämä Kokous tulee olemaan historiallinen Kokous. Sillä ne, jotka tulevat muista maista; Arkkipiispat ja kansalliset seurakunnan aluejohtajat muista maista, te tulette näkemään ensimmäistä kertaa omakohtaisesti, kuinka JUMALAN Mies, HERRAN Väkevä Profeetta on opetuslapseuttanut tämän maan tälle vanhurskauden Valtatielle, säilyttämään ja olemaan vankkumaton pyhyydessä. He pystyvät nyt näkemään, miksi tämä Herätys jopa 13 vuoden jälkeen menee itseasiassa vain korkeammalle, korkeammalle ja korkeammalle. Ja Kirkkaus tulee vain suuremmaksi ja ISÄ JUMALAN Itsensä vierailu on täällä.

Ja massiiviset parantumiset; miljoonat ihmiset palaavat takaisin HERRAN luokse. Ja on vanhurskauden evankeliumin julistus, vanhurskaus, pyhyys, pyhyys, koko ajan, ja kuinka sitä on ylläpidetty näiden monien vuosien ajan. Olemme hyvin tietoisia, että HERRA oli tarkoittanut monien Herätysten tulevan ja uudistavan seurakunnan monissa paikoissa ympäri maailmaa; tiedätte niiden paikkojen nimet. Mutta nuo herätykset eivät säilyneet. Näette kuitenkin, että tämä Herätys säilyy; se kasvaa vain suuremmaksi. Vierailu seuraavassa Kokouksessa on aina 1000-kertaisesti suurempi kuin edellisessä Kokouksessa.

Joten kun he tulevat ulkoa, he, jotka me olemme kutsuneet; Arkkipiispat ja kansalliset seurakunnan aluejohtajat, he tulevat näkemään ensimmäistä kertaa omakohtaisesti, kuinka HERRA on ylläpitänyt tätä Herätystä pitkällä aikavälillä, hyvin pitkän aikaa. Se on kasvamassa voimakkaammaksi ja kaikki ovat vankkumattomia ja he pitävät kiinni vanhurskaudesta; he eivät ole menettäneet sitä.

Tämä on se mahdollisuus, joka heillä on, kun he tulevat. Myös Kenian seurakunnalle, niille monille, monille tuhansille pastoreille, jotka ovat tulossa. Tiedän, että tässä Palvelustyössä pelkästään pastoreita on yli 20.000. Joten he tulevat täyttämään seurakunnan, kunnes tulee olemaan liikaa pastoreita, joita mahdollisesti joudumme pyytämään istumaan ulkopuolella teltassa. Olen kuitenkin myös tietoinen, että monia pastoreita ja piispoja on tulossa muista kirkkokunnista. Joten heille annetaan prioriteetti, kuten minua on Ohjeistettu. Silloin tämän Palvelustyön pastorit tulevat siirtymään ulos ja antamaan heille prioriteetin istua sisällä ja olla siinä paikassa, jossa Sana tullaan jakamaan, seurakunnassa.

Tämän kansakunnan pastoreille ja piispoille ja seurakunnan aluejohtajille tämä tulee olemaan erilainen kokemus. Koska tulee olemaan intensiivinen opetuslapseutus, joka tapahtuu Nakurun suuressa seurakunnassa, Arkkipiispan istuimella; tuo seurakunta on Arkkipiispan istuin. Hän isännöi JUMALAN Miestä. Siellä kenialaiset pastorit saavat nyt tämän valtavan mahdollisuuden osallistua, olla mukana vakavassa, intensiivisessä opetuslapseutuksessa. Ja he tulevat näkemään, että se tulee olemaan todella laaja, todella kattava ja todella syvällinen. Se tulee olemaan aivan kuin olisit valtavalla tutkimusretkellä koko Raamatussa. Ja käytät sitä valmistamaan seurakunnan MESSIAAN Tulemusta varten; tämä tulee tapahtumaan siellä.

Te, jotka tulette ulkoa, tämä tulee olemaan todella shokeeraavaa, yllättävää ja hätkähdyttävää, nähdä, kuinka HERRA on itseasiassa opetuslapseuttanut tätä kansakuntaa, opetuslapseuttanut tätä kansakuntaa, opetuslapseuttanut tätä kansakuntaa, koskien yhtä asiaa: vanhurskautta, vanhurskautta, vanhurskautta. Koskien yhtä asiaa: pyhyyttä, pyhyyttä, pyhyyttä, koko ajan, ja kuinka tämä on ollut se moottori, joka on ylläpitänyt tämän Herätyksen tehden sen suuremmaksi ja suuremmaksi vuodesta toiseen. Olen varma, että nyt kaikki te, jotka olette olleet täällä aiemmin, voitte nähdä, tämän vuoden 2016 Herätyksen olevan paljon, paljon, paljon, paljon suurempi kuin edellinen, kuin mitä on koskaan ollut; tämän voitte nähdä. On siis ollut räjähdysmäinen kasvu.

Joten te, jotka tulette ulkoa, te voitte nyt löytää Kenian salaisuudet; tämän Herätyksen maan salaisuudet, tämän seurakunnan salaisuudet. Kuinka tämä seurakunta on pystynyt ylläpitämään tämän Herätyksen menettämättä sitä. Joten tämä tullaan näkemään siinä intensiivisessä opetuslapseutuksessa, johon HERRA on lähettänyt Hänen Sanansaattajansa olemaan suoraan mukana ja opetuslapseuttamaan nämä ihmiset, laittamaan Sanan heidän suuhunsa. Näet monia ihmisiä vihkojen kanssa, kovakantisten vihkojen ja kynien kanssa kirjoittaen taukoamatta aivan niin kuin he eivät enää koskaan tulisi kuulemaan tätä.

Tämä tulee olemaan loistava tapa opetuslapseuttaa myös kansalliset seurakunnan aluejohtajat ulkomailta. Jotta he voivat siirtää tämän heidän maihinsa. Jotta he voivat ymmärtää, että itseasiassa periksi antaminen on täällä nolla, sille on nollatoleranssi ja on jatkuva pyrkimys vanhurskauteen. Tämä on se salaisuus, joka säilyttää tämän Herätyksen. Muistakaa, että tämä Herätys on HERRAN pyhä Herätys, joten ainoastaan pyhyys voi ylläpitää sen.

Kuitenkin seurakunnalle Keniassa, yhtä paljon kuin se tulee olemaan silmien aukaisija ja herääminen, se tulee myös viemään syvemmälle. Sillä Opetuksissa, jotka tullaan pitämään siellä, tulee olemaan eri aiheita ja alaotsikoita. Ja ne tulevat jatkumaan kolmen päivän ajan. Itseasiassa voin ilmoittaa tässä, että nämä opetukset vaativat 28 sessiota ja meillä on ymmärtääkseni vain noin kuusi sessiota. Ehkä voi olla noin kahdeksan; voimme venyttää maksimissaan kahdeksaan. Tämä tulee siis olemaan todella loistava mahdollisuus mennä syvälle Sanaan ja ymmärtää, mitä HERRA Puhuu seurakunnalle tänä hetkenä.

Joten, tänä iltana HERRA näytti, olin jo tuossa Kokouksessa. Tämä tarkoittaa, että olen tulossa; Hän lähettää minut tuohon Kokoukseen. HERRA tuo nyt minut teidän luoksenne; näin jo itseni siellä. Ja kun nostin ylös vasemman profeetallisen käteni tällä tavoin, rukoillakseni ja pyysin HERRAA vierailemaan tässä paikassa, tarkoittaen seurakunnassa, silloin valtava JUMALAN voima iski seurakuntaan. Ja näen ihmisiä siellä ylhäällä, korkeimmilla paikoilla kosketettuina, liikutettuina; ihmisiä liikutettiin massoittain, liikutettiin, liikutettiin. Ja näin monia ihmisiä kaatuneina maahan eri paikoissa, jotkut heistä tuotiin ulos. Ja monia ihmisiä kosketettiin; joitakin kastettiin Pyhällä Hengellä, jotkut parantuivat, jotkut vapautuivat; kaikkea tulee tapahtumaan siellä.

Tämä on se määrä rakkautta, jota HERRALLA on seurakuntaa kohtaan. Sillä olen nähnyt HERRAMME JEESUKSEN, MESSIAAN Tulemuksen. Tiedän, että joskus Keniassa on nyt niin paljon politiikkaa, politiikkaa, politiikkaa meneillään, kampanjoita ja mitä tahansa. Mutta me seurakuntana, me valmistaudumme, valmistaudumme, valmistaudumme MESSIAAN Tulemusta varten. Ei mitään muuta.

Meille kaikki liittyy MESSIAAN Tulemukseen. Sillä Raamattu sanoo, että monet asiat tulevat johtamaan ihmisiä harhaan; ihmiset tulevat olemaan täysin harhaan johdettuja juhlien kodeissaan, vieraillen ihmisten luona, mennen naimisiin, naittaen; tiedät sen Raamatun jakeen, joka puhuu MESSIAAN Tulemuksesta. Joten kun monet kansakunnat tekevät omia asioitaan, Kenia tehden omia asioitaan, me seurakuntana tulemme keskittymään valmistaen loisteliasta vaatetta MESSIAAN loisteliasta Tulemusta varten. Piste. Shalom.

Valmistakaa tie, MESSIAS on Tulossa

(Suomennos Profetiasta 22.12.2016. Profeetta Dr. Owuor)

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)