HERRAN SANOMA SUOMELLE: Keskiyön Hetki - Profeetta Dr. Owuor

VÄKEVÄ KESKIYÖN HETKI -KONFERENSSI SUOMESSA 2015 - PROFEETTA DR. OWUOR (Osa 1)
 
(SUOSITTELEMME LUKEMAAN PDF-LEHDEN TÄSTÄ LINKISTÄ!)
 
 

JUMALAN TAISTELU

Tämä sanoma pitää kädessään avainta, joka avaa Herätyksen! Se avaa oven herätykselle tämän sanoman puhdistavan voiman takia; puhdistautuminen, pyhyys ja sitten Herätys. Halleluja! Tulen jakamaan tämän sanoman kahteen osaan. Ennen kuin aloitan, haluan antaa teille lyhyen rungon tämän sanoman asiayhteydestä. Tulen aloittamaan tänään keskittymällä hyvin tärkeään ominaisuuspiirteeseen, koskien tätä Kirkkauden Pilven Vierailua. Se tulee olemaan tämän konferenssin keskeinen teema.
 
Tämän konferenssin aihe on keskiyön hetki. Keskiyön hetki. Katso, MESSIAS tulee keskiyön hetkellä! Tulee siis olemaan suuri keskustelu. Ensimmäisessä osassa puhun yhdestä ominaisuuspiirteestä, keskiyön hetkestä, ja kuinka valmistautua siihen. Monet kristityt elivät ja kuolivat ilman, että he näkivät tätä Kirkkauden Pilven Vierailua. Sinä olet elänyt ja elät nyt nähdäksesi tämän. Joten mikä sukupolvi me olemme, että pystymme keskustelemaan ISÄ JUMALAN Kirkkauden Pilvestä?
 
Viimeksi kun olin täällä keskustelemassa tästä samasta Vierailusta, keskeisestä teemasta seurakunnassa tänä päivänä, sanoin, että Raamatussa on eräs HERRAN palvelija, jonka elämä on saman merkityksinen tämän Vierailun kanssa. Hänen elämänsä on identtinen tämän Vierailun kanssa. Sanoin, että tuon palvelijan nimi on Mooses, JUMALAN Mies. Kun ISÄ JUMALA Vieraili Kirkkaudessaan Mooseksen luona, Hän antoi Moosekselle erityistä tietoa. JUMALALLA oli erityinen suunnitelma, jonka tämä Pilvi käski Moosesta toteuttamaan.
 
Katsoessasi tuota ISÄ JUMALAN Kirkkauden vierailua, voit nähdä, että Mooseksen elämä puhuu siitä missiosta, ohjelmasta, jonka tämä Pilvi toi hänen elämäänsä. Näet hyvin selvästi, että kun JUMALAN Pilvi tuli vierailemaan Mooseksen luona, niin ISÄ JUMALA puhui Itse Moosekselle; tämä oli ISÄ JUMALAN vierailu. Hän sanoi Moosekselle, mene, mene puhumaan faraolle, Egyptin kuninkaalle, ja kun tulet sinne, sano hänelle: Päästä minun kansani menemään! Vapauta minun kansani, jotta he voisivat palvella minua. Halleluja! Katsoessasi tätä, näet nyt Mooseksen elämän sen jälkeen, kun hän on kohdannut Kirkkauden. Hänen elämänsä muuttuu, hänen identiteettinsä muuttuu, hänen missionsa, palvelustyönsä muuttuu Jetron lampaiden paimentamisesta, ja nyt hän menee paimentamaan JEHOVAN lampaita. Kutsu on nyt muuttunut.
 
Katsoessasi koko hänen elämäänsä sen jälkeen, kun hän on kohdannut ISÄ JUMALAN, näet seuraavaa: Näet Mooseksen menevän taistelemaan JUMALAN puolesta, taistelemaan JUMALAN taistelun päästääkseen JUMALAN kansan vapaaksi. Näette nyt, että kun tämä Pilvi tulee, Pilven kautta Jumala ohjeistaa Moosesta taistelemaan JUMALAN taistelun, jotta Hän voisi päästää JUMALAN kansan vapaaksi. Näemme myös, että kun Joosua kohtaa ISÄ JUMALAN, myös Joosua lähetetään menemään ja taistelemaan JUMALAN taistelu Jerikossa ja päästämään JUMALAN kansa vapaaksi Jerikon piirityksestä. Joosuan kirjan luku 5. Mainitsen tämän, koska rakennan taustaa teille. Ymmärrät siis heti sen sanoman, jonka olen tuonut Suomelle. Annoin profetian ja se täyttyi. Nyt olen tullut sanomaan teille sen, mitä Hän sanoo. Halleluja!
 
Entä seurakunta? Samalla tavoin kuin Mooseksen luo, tämä sama JEHOVA JUMALA, sama Kirkkauden Pilvi, ISÄ JUMALA, Hän tulee seurakuntaan tänä päivänä antamaan seurakunnalle ohjeistuksen. Voimmeko aloittaa pastoreista? Hän tulee ohjeistamaan pastoria, muuttamaan hänen elämänsä ja muuttamaan hänen identiteettinsä sekä muuttamaan hänen elämäntehtävänsä. Tarkoittaen, että mene ja taistele JUMALAN puolesta! Mene ja omista tämä JUMALAN taistelu! Mooses meni ja omisti JUMALAN taistelun ja päästi Israelin vapaaksi Egyptistä. Omista se itsellesi. Tarkoittaen, että JUMALAN taistelusta tulee minun taisteluni. Sama asia tapahtui Joosualle. Kun HERRA tuli Joosuan luo, Hän ilmestyi Joosualle ihmisenä, miekka kädessä, ja Joosua kysyi, oletko meidän puolellamme vai meitä vastaan? Puhun nyt ISÄ JUMALAN vierailusta. Hän tulee Mooseksen luokse ja Hän sanoo Moosekselle: omista minun taisteluni; taistele minun puolestani ja päästä Israel vapaaksi! Hän sanoi Joosualle: mene ja omista minun taisteluni; taistele puolestani ja päästä Israel vapaaksi. Ja Hän sanoo pastorille Suomessa: mene taistelemaan puolestani ja päästä minun kansani vapaaksi luopumuksesta! Päästä minun kansani vapaaksi piirityksestä! On meneillään piiritys, luopumuksen piiritys, synnin piiritys, seurakunnassa. Ymmärsittekö nyt?
 
Tämä on siis voimaannuttava Vierailu. Tiedän, että sanot monesti, oi HERRA, teet tämän Kenialle. Mutta, ei, tämä Kirkkauden Pilven Vierailu on suurempi kuin Kenia! Katsoessasi hyvin tarkasti, näet tämän Vierailun olevan HERRAN huoneessa. Tämä on kristillinen kokous; tämä on ylistyskokous, Parantumiskokous, joten tämä kuuluu myös Suomelle! On siis meneillään voimaannuttaminen. Olen juuri nyt rakentanut taustan, jotta kaikki voivat olla mukana, jotta voin antaa teille sanoman, jonka olen tuonut Suomelle vuonna 2015. Halleluja! Sanon myös aina, että ota tästä sanomasta kiinni, sillä tätä sanomaa ei ole missään muualla maailmassa tällä hetkellä sen rappion tähden, joka on seurakunnassa. Seurakunnassa tapahtuu niin paljon, että heillä ei ole aikaa tälle; he etsivät rahaa tai muita asioita; he etsivät monenlaisia asioita. Mutta keskittykäämme me JUMALAN Valtakuntaan. Puhun pyhyyden Herätyksen tulemisesta Suomeen, jotta kun kansakunnat tulevat kokoontumaan JUMALAN Valtaistuimen edessä, katsoessasi sinne, näet siellä myös Suomen! Tästä puhun.
 
HERRAN Väkevä Profeetta julisti, että MESSIAS on tulossa & Suomen kansakunnan tulisi nyt valmistaa tie.
 
Muistatteko kun sanoin, että numero 1) Tämä JUMALAN Pilvi tulee julistamaan keskiyön hetken? Muistatteko tuon Pilven ja Kellon, joka laskettiin alas? Ja Pilvi peitti puolikkaan Kellosta. Tulleessaan julistamaan keskiyön hetkeä, Hän itseasiassa sanoo, katso, numero 1) Hän tulee voimaannuttamaan sinut, jotta voit taistella JUMALAN taistelun. Jotta voit mennä ulos voittamaan sieluja. Jotta voit taistella pahuutta vastaan seurakunnassa. Aloitin pastoreista, mutta sanon, että tämä koskee myös evankelistoja ja lampaita. Kaikilta meiltä vaaditaan nyt, että omistamme JEHOVAN taistelun. Omistakaa se: JUMALAN taistelu on nyt minun taisteluni! Asiat ovat huonosti; evankeliumin ovi on sulkeutumassa. Asiat ovat huonosti maailmassa tällä hetkellä, kysykää vain minulta. On sellaisia paikkoja, joihin en voi edes mennä, joita en voi tavoittaa tänä päivänä. Ovi on nopeasti sulkeutumassa tällä tavoin. Nyt on siis aika tehdä JUMALAN työtä. Halleluja!
 
Kun tämä Pilvi tuli vierailemaan Mooseksen luona, Hän tuli antamaan suunnan Israelin lapsille. Miksi? Koska kun HERRA oli juuri vapauttanut heidät, niin oli pieni väärinymmärrys, sillä he halusivat mennä takaisin Egyptiin. Tämä on niitä ensimmäisiä asioita, joita jaoin, kun tulin puhumaan tästä sanomasta TV7:aan. Voit löytää tämän 4. Mooseksen kirjasta luvusta 9:15–23. (PILVI ILMESTYSMAJAN YLLÄ). Kun tämä JUMALAN Pilvi tuli ja näytti minulle Keskiyön Kellon, keskiyön hetken, niin mikä on sanoma seurakunnalle? Tämän sanoman haluan antaa seurakunnalle tänään, keskiyön hetken sanoman. Kun tämä Pilvi näytti minulle JUMALAN Kultaisen Kellon Taivaassa ja Kello löi kaksitoista keskiyöllä ja siitä tuli kirjoitus:
 

JEESUS NASARETILAINEN ON TULOSSA

 
Mikä on siis sanoma seurakunnalle Suomessa? Kuunnelkaa nyt hyvin tarkasti. Tulen kulkemaan kanssanne todella tärkeän matkan askel askeleelta varmistaakseni, että te ette menetä yhtään mitään ja voitte olla samalla tasolla Kenian kanssa ja voitte vastaanottaa Herätyksen.
 
 

MITEN JUMALA TOTEUTTAA SUUNNITELMANSA

Katsokaa tätä, Egyptissä on alistava ja hyväksikäyttävä orjuus ja Israelin lapset alkavat huutaa JEHOVAN puoleen. Silloin ISÄ JUMALA Itse päättää tulla alas vapauttamaan Jaakobin lapset. Avainsana tässä on, HÄN ITSE. Monesti kun HERRA haluaa toteuttaa suunnitelmansa maailmassa, kun HERRA päättää profeetallisen ajan olevan oikea, kun aika on valmis Hänen tulla tekemään jotakin maailmassa, niin nämä ovat kaksi tapaa, joilla HERRA saavuttaa päämääränsä maailmassa. Numero 1) Riippuen tarkoituksesta, JUMALA voi perustaa edustuston maan päälle, aivan kuten suurlähetystön perustaminen. Jos menet Yhdysvaltoihin, Washingtoniin, löydät, että Washingtonissa on Suomen suurlähetystö, jotta tuo suurlähetystö voisi toteuttaa Suomen ohjelmia, linjauksia Yhdysvalloissa. Tästä puhun. On kaksi tapaa, joilla JUMALA voi toteuttaa suunnitelmansa maan päällä. Tulemme nyt ymmärtämään, minkä ohjelman Hän on tullut toteuttamaan.
 
Kun JUMALA perustaa vahvistetun, valtuutetun edustuston maan päälle, Hän antaa tuolle edustustolle voitelun, oikean voitelun toteuttaa tuo missio, tuo ohjelma. Ja kun tuo JUMALAN vahvistama edustusto maan päällä alkaa toteuttaa tuota JUMALAN ohjelmaa maailmassa toimien sen voitelun alla, joka on annettu tuota tehtävää varten, silloin näet JUMALAN ilmentymän. Tarkoittaen, että kun tuo vakiinnutettu edustusto alkaa panemaan täytäntöön JUMALAN ohjelmaa maailmassa, näet JUMALAN ilmentymän, joka osoittaa sinulle JUMALAN elämän ja voiman tuossa edustustossa. On kaksi asiaa. Kun Hän perustaa nyt tuon edustuston ja tuo edustusto alkaa toimia tuota tehtävää varten annetun erityisen voitelun alla, niin silloin näet JUMALAN elämän ja voiman tässä henkilössä, tässä edustustossa. Olen myös kertonut teille, että pohjautuen JUMALAN elämän ja voiman ilmentymään tuossa henkilössä hänen tehdessään näitä asioita ja toteuttaessaan JUMALAN missiota, pohjautuen siihen JUMALAN elämän ja voiman ilmentymään, joka vapautetaan, kun tuota tehtävää toteutetaan maailmassa, voit melkein heti nähdä, kuinka lähellä tuo edustusto kävelee JUMALAN kanssa. Nämä ovat väkeviä sanoja! Voit siis jo nähdä, kuinka lähellä tuo edustusto kävelee JUMALAN kanssa. Tarkoittaen, kuinka pyhä hän on, sillä JUMALA on pyhä. Et voi kävellä Hänen kanssaan, ellet sinä itse ole pyhä.
 

2) Toinen tapa, jolla JUMALA toteuttaa suunnitelmansa maailmassa, on, riippuen tuon suunnitelman vakavuudesta, että JUMALA voi päättää tulla Itse alas. Kun luet 1. Tessalonikalaiskirjeen lukua 4:16–17 (SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUS), niin kuulet tämän. Kuulet Hänen sanovan, että HERRA Itse tulee alas, tarkoittaen, että Hän ei voi lähettää ketään muuta. Tämä suunnitelma, jossa Hän tulee hakemaan seurakunnan, on niin tärkeä Hänelle, että Hänen täytyy tulla Itse alas. Tästä syystä Raamattu sanoo, "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa". Ymmärrättekö nyt? On siis kaksi tapaa, joilla JUMALA vierailee toteuttaakseen suunnitelmansa. Yksi tapa on valtuutettu edustusto, ja Hän antaa tuolle edustustolle Voitelunsa ja tämä edustusto pystyy nyt toteuttamaan JUMALAN ohjelman. Ja edustuston toteuttaessa tuota ohjelmaa tulet näkemään JUMALAN elämän ja JUMALAN voiman ilmentymän tuossa edustustossa. Kun JUMALA Itse tulee alas, niin et näe Voitelua, vaan sen sijaan näet JUMALAN Kirkkauden. Halleluja! Haluan tämän olevan selvää teille. Halusin ohittaa tämän, mutta ajattelin, että tämän päivän seurakunta on liian moderni, joten minun täytyy opettaa tämä heille.
 
Tämä tässä on siis JUMALAN Kirkkaus (näyttää JUMALAN Pilven kuvaa). Joten kun JUMALAN Kirkkaus tulee, silloin JUMALA Itse on tullut toteuttamaan tarkoitustaan, kuten esimerkiksi Jesajan kirjan luvussa 19:1. Olen niin siunattu, että saan olla Suomessa. Halleluja! Tulemme saamaan tärkeitä voittoja näiden kolmen päivän aikana ja sitten Herätys voi tulla. Sama profeetallinen kieli, joka julisti Herätyksen Keniaan, hän, jonka HERRA lähetti, on julistanut Herätyksen Suomeen! Ja näin tulee olemaan. Näin tulee olemaan! Nyt te ymmärrätte. Joskus JUMALAN Itse on tultava alas, kun tuon mission vakavuus on niin painava. Esimerkiksi silloin, kun Hän tuli paljastamaan suunnitelmansa ihmiskunnan vapauttamista varten. Kun Hän tuli antamaan sen alkuperäisen suunnitelman ihmiskunnan vapauttamista varten, Hän tuli kohtaamaan Aabrahamin Itse. Joskus tuo missio on siis niin voimallinen, että Hänen täytyy tulla alas Itse. Jopa silloin, kun Hän tuli tuomitsemaan Sodoman ja Gomorran, Hän tuli alas Itse. Tänään tulemme lainaamaan paljon siitä, kun HERRA tuli puhumaan Moosekselle keskiyön hetkestä, ymmärtääksemme, mitä Hän on tullut puhumaan, koskien keskiyön hetkeä.
 
 

KESKIYÖN HETKI

Kun HERRA tuli puhumaan Moosekselle, Israelin lapset olivat todella suuressa ahdistuksessa, sillä he huusivat JUMALAN puoleen. Silloin HERRA puhuu Moosekselle, ISÄ JUMALA Itse tulee puhumaan Moosekselle. Hän sanoo: Olen kuullut Israelin huudon ja olen päättänyt, että haluan vapauttaa Israelin. Koska olen päättänyt, että haluan vapauttaa Israelin, mene ja kerro Israelille, kun minä tulen, se tulee olemaan keskiyön hetkellä! Tämä on todella voimallista! Voinko toistaa tämän? Olen päättänyt tulla vapauttamaan Israelin, mutta mene kertomaan heille, että jos tulen vapauttamaan heidät, se tulee olemaan keskiyön hetkellä. Numero 2) Jos se tulee olemaan keskiyön hetkenä, sinun tulee mennä kertomaan Jaakobin huoneelle, että he valmistautuvat tuohon keskiyön hetkeen. Tämän takia sanoin, että tämän päivän sanoma on keskiyön hetki; kuinka valmistautua keskiyön hetkeen. Halleluja!
 
Hän sanoo, jos tulen vapauttamaan heidät keskiyön hetkenä, niin kerro heille, että on tapa, jolla heidän täytyy valmistautua keskiyön hetkeä varten. Numero 1) Heidän täytyy uhrata Pääsiäiskaritsa keskiyön hetkenä. Numero 2) Kun he uhraavat Pääsiäiskaritsan, heidän täytyy ottaa tuon täydellisen Pääsiäiskaritsan täydellistä Verta ja sivellä sitä. Tiedän, että jotkut teistä siellä TV:ssä alatte jo ymmärtää, miksi olen tullut Suomeen. Sillä alatte kuulla, kuinka sivellä tätä Verta, jotta voimme valmistautua keskiyön hetkeä varten. Halleluja! JEESUKSEN Veren evankeliumi on tullut takaisin! JEESUKSEN Veren ja Ristin evankeliumi on tullut takaisin tänne. Hän sanoo, on tapa, jolla sinun tulee valmistautua keskiyön hetkeä varten ja se sisältää täydellisen Pääsiäiskaritsan teurastamisen keskiyön hetkenä. Hän kutsuu sitä JUMALAN Pääsiäiskaritsaksi. Luen 2. Mooseksen kirjan lukua 11:4, Hän sanoo:
 
4 Ja Mooses sanoi: "Näin sanoo Herra: Puoliyön aikana minä lähden kulkemaan kautta Egyptin maan. (2. Moos. 11:4)
 
Tämä tarkoittaa, että kun keskiyön hetki lyö, tulen kulkemaan halki Egyptin.
 
5 Ja kaikki esikoiset Egyptin maassa kuolevat, valtaistuimellansa istuvan faraon esikoisesta käsikiveä vääntävän orjattaren esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset. (2. Moos. 11:5)
 
Kun luin tämän, vapisin pelosta. Kun Hän katsoi Egyptin tilaa, ja koska meidän JUMALAMME on pyhä, vanhurskas ja täydellinen. Kun Hän katsoi Egyptin synnillistä tilaa, tuomio Taivaassa oli jo vahvistettu, sillä Hän sanoi, että synnin palkka on yhtä suuri kuin kuolema. Tämä oli jo vahvistettu; Hän oli jo sanonut, että synnin palkka on kuolema. Joten kuka tahansa onkin synnissä, niin tiedät, että synnin palkka tulee olemaan kuolema. Tämä oli jo perustettu oikeudessa, JUMALAN Oikeussaleissa Taivaassa. Mikä minua ihmetyttää on tämä: Kun Hän sanoi, että Hän on tulossa Egyptiin tappamaan kaikki esikoiset; se sai minut vapisemaan pelosta. Hän sanoi, tulen tappamaan kaikki esikoiset Egyptissä ja kun tapan heidät, tulen tappamaan jopa orjienkin esikoiset, pienimpäänkin orjaan saakka, siihen naiseen, joka tekee työtä, jopa pienimpäänkin orjaan saakka!
 
Joten kun kuuntelen tätä; kun luin tämän, vapisin pelosta. Kysyin, HERRA, miksi tapat myös orjien esikoiset? Vapisin pelosta, sillä Israel oli orjana Egyptissä. Israelilaiset olivat myös orjina, joten vapisin pelosta ja kysyin: miksi Sinun täytyisi tappaa kuninkaan ja egyptiläisten esikoiset? Mutta kiitän JUMALAA jakeesta 7, sillä jakeessa 7 JUMALA tekee erottelun. Tulen kertomaan teille, millä tavoin Hän tulee tekemään tuon erottelun. Aika on tullut, että JUMALA tekee erottelun käyttäen Verta! 2. Mooseksen kirjan luku 11:6-7:
 
6 Ja koko Egyptin maassa on oleva kova valitus, jonka kaltaista ei ole ollut eikä koskaan tule. (2. Moos. 11:6)
 
Hän sanoo, että huuto ja itku, joka siellä tulee tapahtumaan, tulee olemaan historiallinen, jonka kaltaista ei ole koskaan ollut. Toivon, että minulla on lopussa aikaa, jotta voin kertoa teille, miksi tuo huuto oli historiallinen. Keskittykäämme ensin tähän. Jae 7 on suloisin jae koko maailmassa.
 
7 Mutta kenellekään israelilaiselle ei koirakaan ole muriseva, ei ihmiselle eikä eläimelle, tietääksesi, että Herra tekee EROTUKSEN egyptiläisten ja Israelin välillä”. (2. Moos. 11:7)
 
Tämä Raamatun jae on voimallinen, sillä näet, numero 1) että synnin palkka on kuolema. Numero 2) Näet, että kun Israel meni elämään egyptiläisten keskuuteen, myös Israel lankesi syntiin. Ja mikä onkaan synnin palkka? Kuolema. Mutta sitten, kun menet jakeeseen 7, kuulet HERRAN sanovan, että joka tapauksessa siinä prosessissa tuodessani tuomion, synnin palkan Egyptiin, näet minun tekevän erotuksen Egyptin ja Israelin välillä. Miksi? Ja miten? Koska kuulet HERRAN nyt tästä päivästä eteenpäin sanovan, että kuitenkin kun egyptiläisille tulee tuomio, niin israelilaiset tulevat ottamaan Veren. Kuulet HERRAN puhuvan Verestä käyttäen Verta tekemään erotuksen näiden kahden välillä. Tämä on sen merkitys. Hän sanoo, että ainoastaan perustuen Vereen Hän pystyy tekemään erotuksen Egyptin ja Israelin välillä. Hän sanoo, että synnin palkka on kuolema. Sitten Hän sanoo, tulee olemaan joko syyllisen syntisen kuolema tai viattoman sijaiskärsijän kuolema. Suoraan tästä jakeesta, kuulet ISÄ JUMALAN vierailun kertovan Israelille, että erottelu tulee olemaan selvä ja se perustuu Vereen. Sillä tuomio syntiä vastaan on jo päätetty JUMALAN Valtaistuimella. Mutta Hän sanoo, että tulee olemaan joko syyllisen syntisen kuolema tai viattoman sijaiskärsijän kuolema. Toisin sanoen, Hän sanoo, että kuoleman täytyy tapahtua. Kuoleman tulee tapahtua. Jokainen ihminen tulee kuolemaan jonain päivänä. Tämä oli nyt tuomio. Hän sanoo, joko syyllinen ihminen tulee kuolemaan Egyptissä tai tulee olemaan viattoman sijaiskärsijän kuolema.
 
Tässä Veri tulee mukaan. Kuunnelkaa minua hyvin tarkkaan. Tämä on hyvin voimallista, sillä tästä pisteestä eteenpäin, näet nyt seuraavan. Tulet näkemään, kuinka valmistautua keskiyön hetkeä varten. Hän sanoo, ne jotka uskovat Vereen, ne jotka luottavat Vereen, ne joilla on uskoa Vereen, ne jotka vain luottavat Vereen, vaikka he eivät tiedäkään, miten se toimii, niin heidät tullaan vapauttamaan. ISÄ JUMALAN vierailu antoi juuri tämän sanoman Moosekselle Israelia varten. Israelia ei vapautettu sen moraalisen ylivertaisuuden takia. Ei, ei. Israelia ei vapautettu Israelin vanhurskauden takia tai Israelin pyhyyden takia. Ei. He olivat samassa synnissä; he lausuivat samoja runoja, söivät samoja ruokia, eläen samaa elämää, itseasiassa niin paljon, että jotkut eivät halunneet jättää sitä elämää. Tuo Veri; se perustui tiukasti Vereen. Kun olemme nyt ymmärtäneet sen nojautuvan siihen tosiasiaan, että hae minulle täydellinen, virheetön Karitsa, niin näemme heti suunnitelman ihmisen vapauttamista varten. Näet sen alkuperäisen suunnitelman, näet JUMALAN pyhyyden. Näet täydellisyyden, JUMALAN täydellisyyden. Näet myös, että kukaan syntinen ei voi vapauttaa toista syntistä.
 
 

KARITSA ON RIITTÄVÄ

Aloittakaamme siis matka tämän päivän sanomaan. Meidän tulee ymmärtää se sanoma, jonka tämä sama Pilvi puhuu nyt seurakunnalle. 2. Mooseksen kirjan luku 12:1-2.
1 Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen: 2 "Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen; siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. (2. Moos. 12:1-2)
Kun ISÄ JUMALA tuli vapauttamaan Israelia, kun tuo sama Kirkkaus tuli vapauttamaan Israelia, Hän katsoi Israelin tilaa ja Hän päätti, jos tulen vapauttamaan nämä ihmiset, minun täytyy tehdä perusteellisia muutoksia heidän elämässään. Ensimmäiseksi Hän antoi Israelille uuden kalenterin. Voitteko kuvitella? Kuvitelkaa, että nyt on 15. lokakuuta ja JUMALA tulee luoksesi, ja kaikkien noiden vuosien ajan olet tiennyt, että nyt on 15. lokakuuta. Sitten HERRA tulee luoksesi ja sanoo sinulle, vaikka nyt onkin 15. lokakuuta, niin tämä tulee kuitenkin olemaan sinulle sinun ensimmäinen kuukautesi! Sinulle siis, ei heille. Voitko kuvitella, kuinka shokeeraavaa tämä oli? Sillä olet säätänyt elämäsi toisenlaisen kalenterin mukaan ja sitten Hän tulee luoksesi ja sanoo, unohda se! Sinulle tämä on nyt 1. tammikuuta. Mutta tämähän on lokakuun 15. päivä? Ymmärsittekö, mitä tämä teki Israelin elämälle? Se shokeerasi heitä. Hän sanoi, älkää välittäkö niistä muista, älkää välittäkö heistä. Hän sanoi, että tämä tulee olemaan sinun ensimmäinen kuukautesi. HERRA siis antoi Israelille uuden kalenterin. Kun ISÄ JUMALA päätti tulla vapauttamaan Israelin, ensimmäiseksi Hän antoi Israelille uuden kalenterin. Ja jos seuraat tätä kalenteria, jonka tulemme näkemään, niin tämä kalenteri pyörii Pääsiäisuhrin ympärillä. Halleluja! Se pyörii keskiyön uhrin ympärillä.
 
Alatte jo ymmärtää, miksi seison teidän edessänne tänään. Olette olleet nälkäisiä jo jonkin aikaa ja nyt Hän on vapauttanut minut tulemaan. Olen nähnyt Herätyksen tulevan tähän maahan! Joten sinun täytyy nyt tottua syömään tämän kaltaista vahvaa ruokaa, kypsää ruokaa. Sillä Hän sanoo, kun Hän antoi Israelille uuden kalenterin, tuossa kalenterissa tämä tässä on ensimmäinen kuukautesi. Tämä kalenteri oli saman merkityksinen, samanlainen heijastaen sitä uutta elämää, uutta alkua, jonka Israel olisi nyt menevä läpi. Se heijasti sitä uutta palvonnan Herätystä, jonka Israel oli alkamassa saada. Raamatussa he käyttävät hepreankielistä nimeä tälle ensimmäiselle kuukaudelle tuossa kalenterissa kutsuen sitä Aviv-kuuksi. Hänen sanoessaan Aviv-kuu, se on mielestäni ihmeellistä, sillä kun katsot tuota kalenteria, huomaat, että tuo kalenteri itseasiassa alkoi juuri tähän aikaan. Tämä kalenteri alkoi siis kevätaikaan. Tämän takia israelilaiset sanoivat, HERRA ei vapauttanut meitä Egyptistä, kun oli liian kylmä tai liian kuuma.
 
Katsoessasi Aviv-sanan merkitystä hepreankielessä, huomaat, että Aviv-kuu kertoo kevätajasta, kun talvi on ohi ja katsoessasi näet uusien kukkasten alkavan kukoistaa, näet versomisen. Itseasiassa muinaisessa hepreankielessä maissin tähkät puhkeavat kukalle, tähkäpäät. Hän antoi heille siis uuden kalenterin, joka oli samanlainen sen uuden kasvun kanssa, jonka he tulisivat saamaan. Sen uuden versomisen kanssa, sen uuden kukoistuksen kanssa, joka tulisi. Sen uuden Herätyksen kanssa, joka tulisi! Itseasiassa Tel Aviv tulee tästä sanasta ja Aviva on sen feminiininen muoto. Mutta Tel Aviv tarkoittaa, rakentaa uusi kaupunki vanhan, muinaisen sivilisaation raunioihin. Halleluja! Rakentaa uusi kaupunki raunioiden päälle, uuden syntyminen, ennalleen palautus, kunnostaminen: Herätys! Voimmeko nyt lukea tämän, jotta ymmärrätte tämän hyvin? Halleluja! HERRA siis antoi ensimmäiseksi heille uuden kalenterin.
 
 
Ja tämä on mielestäni ihmeellistä! Tuo kalenteri pyörii Pääsiäiskaritsan uhrin ympärillä. Tarkoittaen, että tästä päivästä lähtien koko heidän elämänsä tulee kulkemaan Pääsiäiskaritsan uhrin ympärillä. Jakeissa 3 ja 4, Hän sanoo:
 
3 ”Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenisäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. (2. Moos. 12:3)
 
Jae 3 on voimallinen! Hän sanoo, tuossa kalenterissa, jonka JUMALA heille antoi, HERRA pyytää heitä laskemaan kymmenen päivää; yksi, kaksi, kolme, neljä, aina 10. päivään saakka. Ja Hän sanoo, että kun tuo 10. päivä saapuu, niin jokaisesta perhekunnasta jokaisen miehen tulee nyt mennä ja valita karitsa. Hän sanoo, valitkaa yksi jokaista perhekuntaa kohden. Lukekaamme jae 4, niin tulette näkemään sen valtavan sanoman, jonka HERRA puhuu tänään Suomessa! Luetaan jae 4, Hän sanoo:
 
4 Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan, henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä”. (2. Moos. 12:4)
 
Antakaahan kun selitän tämän, tämä on tärkeää. Näet, että HERRA tulee ja ensimmäiseksi Hän antaa uuden kalenterin. Olemme nähneet, että tämän kalenterin ensimmäinen kuukausi on nimeltään Aviv-kuu. Luemme myöhemmin 2. Mooseksen kirjan luvun 4, jossa Hän mainitsee tämän asian. Kun Hän antoi heille uuden kalenterin, Hän pyysi heitä laskemaan kymmenen päivää, ja kun olet laskenut kymmenen päivää ja kun tuo 10. päivä saapuu, jokaisen tulee mennä ja valita karitsa. Tulemme katsomaan myöhemmin sitä kohtaa, jossa Hän sanoo virheetön, mutta nyt puhumme karitsasta. Jokaisen miehen tulee mennä ja valita karitsa hänen perhekuntaansa varten. Ja Hän sanoo, jos perhekunta on liian pieni koko karitsalle, heidän tulee jakaa se lähimmän naapurinsa kanssa. Hän sanoo, että heidän tulee ottaa huomioon, kuinka monta ihmistä siellä on ja kuinka paljon he syövät. Hän tulee käyttämään tätä Karitsaa vapauttamaan Israelin Egyptistä.
 
 
Nyt, kun luin tuota Raamatun jaetta, jossa sanotaan, jos koko perhekunta on liian pieni karitsalle, jaa se lähimmän naapurisi kanssa. Lukiessani tuota jaetta, aloin tutkimaan Raamattua, sillä halusin ymmärtää, mitä Hän puhuu seurakunnalle nyt. En ikinä, en koskaan löytänyt yhtään kohtaa Raamatusta, jossa HERRA sanoisi, että jos karitsa on kuitenkin liian pieni. Halleluja! Antakaahan, kun toistan tämän. Tämä on todella tärkeä asia. Hän ei sano, että jos karitsa on kuitenkin liian pieni, vaan Hän sanoo: Jos perhekunta on kuitenkin liian pieni kokonaiselle karitsalle. Etsin koko Raamatun läpi, enkä ole koskaan löytänyt Hänen sanoneen, jos karitsa on liian pieni, niin etsi toinen karitsa.
 
Nyt ymmärrän, että Suomessa näkemänne luopumus, se on vääryyttä, se ei ole totuutta. Sillä Hän sanoo, JUMALAN Pääsiäiskaritsa on aina enemmän kuin riittävä pelastamaan jokaisen! Hän ei ole koskaan sanonut, että jos karitsa on liian pieni, niin mene etsimään toinen karitsa. Sain selville, että Suomessa on luopumus eikä seurakunnassa ole totuutta; seurakunnassa näkemäsi homoseksualismi, seurakunnassa näkemäsi alastomuus, jossa naiset kävelevät alasti, elämäntyyli, jossa näet kristittyjen juovan alkoholia, seurakunnassa näkemäsi abortit, seurakunnassa näkemäsi modernismin ja liberalismin evankeliumi, nuo asiat ovat vääryyttä, valheellisuutta! Miksi seurakunta Suomessa sanoo, HERRA, katso, me olemme uudestisyntyneitä ja olemme olleet osallisina tästä Karitsasta, mutta, katso, tämä Karitsa ei ole riittävä vapauttaakseen minua? Miksi? Miksi seurakunta sanoo HERRALLE, katso, olen uudestisyntynyt?
 
Tämä sanoma tulee tuomaan ennalleen palautuksen tähän seurakuntaan. Tästä syystä tulen. Sille täytyy tulla loppu ja täytyy tulla uusi alku! Hän sanoo, se seksuaalinen moraalittomuus, jonka näet seurakunnassa, on täysin perusteeton. Hän sanoo, JUMALA ei hyväksy sitä rappiota, jonka näet seurakunnassa. Sillä Hän sanoo, että täydellinen JUMALAN Pääsiäiskaritsa on aina enemmän kuin riittävä pelastamaan jokaisen ihmisen. Hän sanoo, että perhekunta, kansakunta, Euroopan maanosa saattaa olla liian pieni Karitsalle, mutta jos kansakunta on kuitenkin liian pieni Karitsalle, niin pyydän, jaa se Ruotsin kanssa ja Tanskan ja muiden maiden kanssa, jaa se kaikkien kanssa! Jaa se! Kyllä.
 
Mutta kun katson seurakuntaa Suomessa, olen ällistynyt! Sillä ihmettelen, missä on JEESUKSEN Veri? Seurakunta on kuollut; kenelläkään ei ole yhtään intoa. Olette vain hiljaisia. Teillä ei ole mitään; teillä ei ole Herätystä. Olen ällistynyt tästä! Tiedän, että te suomalaiset olette hiljaisia ihmisiä. Työskentelin kerran erään suomalaisen miehen kanssa Israelissa, joka tuli Turusta. Te tiedätte, että suomalaiset ovat todella hiljaisia, joskus jos et puhu heille, niin hiljaisuutta voi jatkua jopa kuukauden. Kyllä. Joskus teiltä täytyy kysyä, onko sinulla tunteita? Tunnetko mitään? Joskus ihmettelen, tuntevatko he yhtään mitään vai eivät. Se on ok, ymmärrän. Tämä on kylmä maa, ymmärrän. Se on kulttuurinne, ymmärrän. Mutta HERRA sanoo, nämä ovat Herätyksen päiviä seurakunnassa! Hän sanoo, kaikki on ok, nyt voitte vastaanottaa Herätyksenne, sillä MESSIAS on tulossa!
 
 
Ensimmäinen sanoma, jonka tuon teille, on tämä profetoimani JUMALAN Pilvi. Ja HERRA tuli ja Hän tuli sisälle seurakuntaan. Ensimmäinen asia, jonka Hän sanoo seurakunnalle ohjaten seurakuntaa maailmanlaajuisesti: Hän osoittaa seurakunnan täydellisen Pääsiäiskaritsan luo. Hän sanoo, että tämän Karitsan Veri, tämä Karitsa, on enemmän kuin riittävä pelastamaan jokaisen ihmisen maailmassa. Mutta katsoessasi seurakuntaa Suomessa - te, jotka katsotte tätä TV:n kautta, kuinka valtava sanoma! - että lopultakin HERRA on tullut tuomaan totuuden luopuneelle seurakunnalle ja poistamaan pimeyden, joka on Suomen seurakunnassa! Hän sanoo, että ISÄ JUMALA on tullut muistuttamaan seurakuntaa JUMALAN Karitsasta, joka kuoli Golgatan Ristillä. Ja Hän sanoo, että tuo Karitsa on enemmän kuin riittävä vapauttamaan Suomen kaikesta synnistä sataprosenttisesti! Tarkoittaen, että voit alkaa laskea syntejä. Voit sanoa synti numero 1. Hän on enemmän kuin riittävä vapauttamaan minut! Synti numero 2: Abortti tai mikä tuo synti onkaan. Sanon, että tuo ei ole mitään, JEESUS puhdisti sen jo Golgatalla! Synti numero 3: Pukeudut lyhyisiin hameisiin ja vaatteisiin, jotka esittelevät vartaloasi ja näytät samalta kuin nuo vapautumattomat ihmiset kaduilla. Pukeudut aivan kuin et olisi vielä uudestisyntynyt. Hän sanoo, mutta tämänhän JEESUS lunasti Ristillä!
 
Joten kysymys kuuluu, mikä häiritsee Suomen seurakuntaa, että se ei voi vastaanottaa Herätystä? Se on vielä juuttunut, yhdistynyt ja sekoittunut maailman asioihin ja silti se palvoo pyhää, täydellistä Israelin JUMALAA. Ymmärsitkö, mitä HERRA sanoo? Hän sanoo, että parannuksenteon täytyy tulla nyt. Sillä JEESUS ei tule ikinä, ei koskaan enää menemään takaisin Ristille. Sillä Hän sanoo, jos perhekunta on kuitenkin liian pieni kokonaiselle karitsalle, niin jaa se naapuriesi kanssa. Ja Hän sanoo, ota huomioon kuinka monta ihmistä siellä on ja kuinka paljon he syövät. Tarkoittaen, että jokaisen ihmisen tulee olla henkilökohtaisesti osallisena tuosta Karitsasta pelastuakseen. On olemassa englanninkielinen laulu ja olen varma, että teillä on se myös suomeksi tai voitte kääntää sen. Se sanoo:
 

"Kutsukaamme HERRAN Nimeä ja pelastumme...!"

 
Juuri tästä HERRA puhuu täällä. Hän sanoo, ottakaa huomioon, kuinka monta ihmistä siellä on ja kuinka paljon kukin ihminen tulee syömään. Kun luin tämän Raamatun jakeen, niin ymmärsin mitä JUMALA sanoo seurakunnalle. Sama Israelin JUMALA, sama JUMALAN Kirkkauden Pilvi, sama missio! Voisinko lukea nyt? Kuinka mahtava totuuden päivä seurakunnalle tässä maassa! Ei ole enää mitään tekosyytä luopumukselle. Siunaan HERRAA. Voimmeko lukea ensin 2. Mooseksen kirjan luvun 13:4, jotta ymmärrät tuon kuukauden, uuden kalenterin? Sitten lasket kymmenen päivää ja Karitsa on nyt riittävä pelastamaan jokaisen. Te, jotka katselette televisiosta, sanon tämän teille, jotta voisitte tietää, että Hän joka puhuu kanssanne, on nähnyt MESSIAAN tulemuksen. Näillä Sanoilla on siis iankaikkinen arvo.
 
4 Tänä päivänä aabib-kuussa te lähditte”. (2. Moos. 13:4)
 
Jos luette muita Raamatun versioita, niin Hän kutsuu Aviv-kuuta Abib-kuuksi, mutta hepreankielessä se tarkoittaa samaa. Toinen on muinaista hepreaa, toinen on modernia hepreaa. Tiedättehän, aivan kuten asiat muuttuvat. Se tarkoittaa uutta alkua, uuden kasvun alkua, kevätaikaa, kevättä. Jos haluat tulla tutkimusmatkailijaksi, kuten minä ja haluat löytää lisää, sillä kun HERRA tekee tämän kaltaisen asian, niin vastuuni on hyvin suuri. Minun täytyy varmistaa, että ymmärrän kaiken ja antaa se seurakunnalle. Minun täytyy siis tehdä paljon tutkimusta, jotta ymmärrän ja Hänen täytyy paljastaa minulle enemmän. Ja HERRA aina paljastaa hieman ja jonkin ajan päästä vähän enemmän. Ja tiedätte, että Hän avaa tällä tavoin enemmän ja enemmän. Jos olet tällainen löytöretkeilijä kuin minä ja päätät piirtää tuon kuukauden kalenteriin, päätät piirtää paperille tuon kuukauden maaliskuusta huhtikuuhun, tuon Aviv-kuun piirtäen sen alaspäin tällä tavoin tälle sivulle, ja kun menet Raamattuun ja alat etsiä tapahtumia, jotka tapahtuivat tuona aikana, niin tulet olemaan todella ällistynyt! Minulla on kalenteri täällä. Tämä on viime vuodelta. Tämä kalenteri kertoo Israelin ajat ja vuodenajat. Tämä on vuodelta 2014.
 
 
Katsoessasi tätä Israelin kalenteria, kun he juhlivat Pääsiäisuhria muistona siitä, kun JUMALA vapautti heidät Egyptistä ja he joivat viiniä ja söivät happamatonta leipää, niin näetkö, milloin he juhlivat Pääsiäistä? Pääsiäisajan sisällä näet pitkäperjantain ja ylösnousemus-sunnuntain. Ja tämä kaikki, joka kuuluu tuohon Pääsiäisaikaan, on merkattu kalenteriin värillä, kun he juhlivat sen Pääsiäisuhrin muistoa, jonka JUMALA antoi heille Egyptissä.
 
Sitten löydät, että myös kristityt juhlivat toisen Pääsiäisuhrin muistoa, joka tapahtui Golgatalla. Jos piirrät viivan kalenteriin ja alat etsiä niitä tapahtumia ja laitat ne kaikki niiden kuukausien kohdalle, tulet olemaan ällistynyt löytäessäsi, että tämän saman Aviv-kuun aikana MESSIAS annettiin, uhrattiin, ristiinnaulittiin ja ylösnousi, tämän ajan sisällä! Sitten tulet kysymään itseltäsi, mitä muuta HERRA teki tuon ajan sisällä? Löydät, että saman kuukauden aikana KRISTUS ristiinnaulittiin ja ylösnousi. Tiedän, että pian alamme juhlia Pääsiäisen muistoa, eikö vain? HERRA rakastaa seurakuntaa. Tämä tarkoittaa, että on paljon vaakalaudalla. Seurakunnan täytyy päästä sisälle, jotta paholainen olisi häpeissään. Halleluja! Tästä syystä sanon, että meidän täytyy olla todella tarkkoja.
 
Olemme siis nähneet sen ensimmäisen sanoman, jonka HERRA on tullut puhumaan tässä valtavassa Kirkkauden Pilvessä. Hän on tullut osoittamaan seurakunnan takaisin KRISTUKSEN JEESUKSEN luokse, Jeesuksen, joka uhrattiin Golgatalla. ISÄ JUMALA on tullut HERRAN huoneeseen antamaan seurakunnalle uuden suunnan takaisin Hänen täydellisen JUMALAN Pääsiäiskaritsan luokse. ISÄ JUMALA on tullut Eurooppaan kertomaan teille: Älkää kärsikö! Ei enää kärsimystä! Sillä tämä JUMALAN täydellinen Pääsiäiskaritsa on enemmän kuin riittävä vapauttamaan sinut, pelastamaan sinut. Ja Hän sanoo, että jos perhekunta on liian pieni koko karitsalle, niin jaa se muiden kanssa. Tarkoittaen, että Hän on myös tullut kertomaan sinulle, että JEESUKSEN uhri Ristillä on enemmän kuin riittävä vapauttamaan sinut ja sinun lapsesi ja sinun perhekuntasi - teidät kaikki!
 
 
 
Jokaisen täytyy nyt vapautua; sinun, sinun lapsesi, sinun perhekuntasi. Voit kirjaimellisesti kutsua heidät takaisin; kutsua heidät takaisin lesboudesta, alkoholismista, moraalittomuudesta, huumeiden käytöstä. Hän sanoo, myös perhekuntasi. Kyllä! Tästä syystä tulen. Itseasiassa kuuntelin tätä saarnaa unessa eilen ja sitten heräsin. Itseasiassa olin ällistynyt, sillä kuulin itseni sanovan: Olen tullut ennallistamaan JEESUKSEN voiman! Olen tullut ennallistamaan KRISTUKSEN väkevyyden! Kuuntelin itseäni saarnaamassa ja olin hämmästynyt. Sitten heräsin. Tarkoittaen, että Hän laittoi sanansa minun suuhuni. Tarkoittaen, että tämä on, mitä Hän sanoo. Nyt Suomi voi tietää, että JEESUKSELLA on riittävä voima! Hänellä on riittävästi voimaa!
 
Huomenna tulen puhumaan siitä, kuinka JEESUS Itse puhui keskiyön hetkestä. Tästä syystä sanoin, että tämän sanoman aihe on keskiyön hetki, ja kuinka valmistautua siihen. Sillä monet saarnaajat tulevat tänne Afrikasta ja he sanovat, oh, menen Suomeen, se on Euroopan rikkain maa, tarvitsen rahaa heiltä. Jos he voisivat antaa minulle kolehdin, vain yksi kolehti riittäisi minulle. Tuon kaltainen tilanne siis. Tämä on niin rikas maa, jopa yksi kolehti riittäisi minulle. Ei! Ei! Ei! Vain yksi uhri oli riittävä Golgatalla ja me aukaisimme sydämemme sille. Ja nyt näet, että Pilvi on tulossa! Tämän täytyy olla se oikea tie, tämä tie! Halleluja! Että ymmärrätte, että JEESUS ristiinnaulittiin ja Hän ylösnousi samassa Aviv-kuussa. Toinen asia, jonka näit, oli, että Aabraham isännöi heitä kolmea samassa kuussa ja JUMALA vapautti Hänen alkuperäisen suunnitelmansa ihmiskunnan pelastusta varten.
 
En ole kiittänyt vielä ihmisiä siitä, että he kutsuivat minut tänne. Haluan kiittää TV7:ää todella paljon siitä, että he ovat sallineet minun tulla tänne jakamaan tämän Ikuisuuden sanoman tälle kansakunnalle. Haluan kiittää TV7:aa, TV7:n johtajaa, Ojaresta. Rukoilen Mirjan puolesta. Kaikki tulee olemaan hyvin. Kun tulin, olin niin täynnä tulta, että minulla ei ollut aikaa mennä protokollan mukaan. Haluan kiittää pastori Keijoa. Kiitos hyvin paljon. Haluan kiittää tytärtäni Anna Anttilaa taustatyöstä. Sillä kun tämän kaltainen sanoma jaetaan siinä maassa, niin ihmiset, jotka kuulevat tämän sanoman, tulevat näkemään Ikuisuuden. Jos tämän sanoman kuulijat ottavat tästä kiinni, niin heidän täytyy päästä sisälle Taivaaseen. Elämme sellaisia päiviä, että katsoessasi seurakuntaa mietit, pääseekö se todella sisälle? Halleluja! Luen Apostolien tekojen lukua 16:31. Olemmeko vielä yhdessä? Oletteko te TV:ssä vielä kanssani? Sillä tämä on se ajankohta valmistautua. Ei ole toista hetkeä.
 
31 Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi". (Apt.t. 16:31)
 
Voitte kirjoittaa ylös ja lukea Roomalaiskirjeen luku 10:13. 1. Korinttolaiskirjeen luku 1:2. Apostolien teot 2:21. Olen lukenut teille Raamatun jakeen, joka sanoo, huuda avuksesi HERRAN Nimeä, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi pelastuvat. Tarkoittaen, että voit kertoa lapsillesikin, että heidän tulee huutaa avukseen JEESUKSEN Nimeä, niin he pelastuvat! Kukaan ei voi huutaa avukseen JEESUKSEN Nimeä toisen puolesta ja pelastaa tuota toista. Kenenkään ei pitäisi tulla TV:hen sanomaan sinulle, että lähetä minulle rahallinen siemen ja tulen huutamaan JEESUSTA nyt itseni ja sinun perheesi puolesta ja sitten hekin pelastuvat. Hän sanoo, että jokaisen ihmisen tulee huutaa avukseen HERRAN Nimeä henkilökohtaisesti, yksittäisesti. Kyllä! Tämän totuuden olen tuonut tähän kansakuntaan.
 
 
 
 
Suomen Pastorikonferenssi 26.–27.3.2016. Aihe: Keskiyön hetki (Osa 1). Profeetta Dr. Owuor
 

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)