HERRAN SANOMA 5.5.2018: PYHÄN HENGEN PERSOONAN VIERAILU KYYHKYSEN MUODOSSA (Osa 2) - PROFEETTA DR. OWUOR

Nyt Siunatut ihmiset, olemme nähneet, että ISÄ JUMALAN, JUMALAN Pojan ja JUMALAN Pyhän Hengen vierailu, Kolminaisuuden vierailu tapahtuu, kun ISÄ JUMALA päättää tulla alas aina Taivaasta saakka ruumiillisessa muodossa, ruumiissa, ruumis Taivaassa tulee, ja tulee MESSIAAN luo. Käsittelemme vielä tätä vierailua MESSIAAN luo, ennen kuin tulemme vieriluun, koskien Häntä, joka Puhuu kanssanne, niihin Kahteen peljättävimpään, kuolettavimpaan ja Voidelluimpaan Ilmestyskirjan luvun 11 Todistajaan, ISÄ JUMALAN Itsensä Todistajaan. Käsittelemme ensin tätä vierailua, joka koskee MESSIASTA. Ja näette hyvin selvästi, että joitakin maamerkkejä tapahtuu siellä. Ensinnäkin, se on todella vakavaa, sillä on todella vakava painoarvo. Sen suuruus on näkyvä, kun koko maailma odottaa MESSIASTA. He odottavat MESSIASTA monien vuosien ajan. He ihmettelevät, kuka Hän on? He odottavat nähdä ja vastaanottaa Hänet. He tiesivät MESSIAASTA, oli suuri odotus MESSIAAN tulosta. He odottivat jännityksessä MESSIASTA.

Ja MESSIAAN Mission vakavuuden johdosta Taivas ei voi ottaa riskejä. JUMALA, ISÄ JUMALA ei voi ottaa minkäänlaista riskiä tässä. ISÄ JUMALAN Itse täytyy tulla alas ja identifioida Hänet maailmalle. Sillä kukaan toinen ei voi tehdä sitä. Kun voimallisen ISÄ JUMALA tulee alas KYYHKYSENÄ. Ja sanoin, että Hän ei ole Kyyhkynen. Mutta tulee KYYHKYSEN MUODOSSA. Ja sitten laskeutuu Hänen ylleen, merkitsee Hänet tällä tavoin. Kukaan, ei kukaan väärä profeetta, väärä messias, voi tehdä sellaista, jäljitellä sellaista. Se on niin voimallista, se on niin vakavaa, sillä on suuri vakavuus ja painoarvo, että ISÄÄ JUMALAN Itse täytyy tulla alas ja identifioida MESSIAS ja kerto heille, että tämä on TEIDÄN MESSIAANNE. Ja pääasiasiassa päästää Hänet sisälle MESSIAAN virkaan, jotta Hän voi alkaa tehdä MESSIAAN sotilaallista tehtävää ja kutsua, mennä ja taistella syntiä ja saatanaa vastaan. ISÄ JUMALA Itse. Sitä Hän ei anna kenellekään muulle. On tiettyjä Missioita, joille Hän voi lähettää jonkun. Mutta kun kyseessä on tämän kaltainen vakavuus ja painoarvo, Hän tulee alas Itse identifioimaan MESSIAAN.

Ja olemme nähneet, kuinka tuo MESSIAAN identifioiminen pääasiassa päästi Hänet sisälle MESSIAAN virkaan, MESSIAAN tehtävään, HERRAN KRISTUKSEN rooliin, JUMALAN Karitsan rooliin. Ja sitten siitä pisteestä eteenpäin Hän meni läpi kaiken aina koko matkan ja täytti MESSIAAN Mission. Ja sen tähden, Hän kantaa voimaa ottaa Kirjakäärö ISÄ JUMALAN oikeasta Kädestä, Ilm. 5. Ja katsoa Kirjakäärön sisälle ja murtaa Kirjakäärön sinetit, ja alkaa antamaan toimeksianto 0-lähtölaskentaan Ajan loppua kohden. Joten näette, että se auktoriteetti annettiin Hänelle täällä, kun Johannes Kastaja kastaa Hänet nyt. Ja JUMALA, ISÄ JUMALA Itse tulee alas Taivaasta ja laskee auktoriteetin Hänen ylleen ja osoittaa hyväksynnän Hänelle. Ja Hän Sanoo: Tämä on MESSIAS! Tämä on KRISTUS, jota te olette odottaneet! Tämä on YESHUANNE! Tämä on HAMASIACH, tämä tässä! Tämä on KRISTUS! Tämä on MESSIAS!

Ja Hän sanoo, identifioiden Hänet sen kaltaisella tavalla, että koko maailma, kun he näkevät, he totisesti tulevat sanomaan: Kyllä, tämä on Hän! Kenelläkään ei voi olla yhtäkään epäilystä, ei yhtään! haluan edetä keskustelussa vielä, koskien MESSIASTA. Ennen kuin tulemme Bukhungun stadonille 1.1.2009. Vielä koskien MESSIASTA, rakkaat ihmiset. Nyt, miksi juuri sinä aikana. Sillä MESSIAS oli 30-vuotias. Tuona hetkenä MESSIAS oli 30-vuotias. Miksi tänä hetkenä? Miksi ISÄ JUMALA päätti, että Hänen täytyy tulla alas ja päästää Hänet sisälle, vihkiä Hänet virkaan ja virallisesti vannoa Hänet valalla virkaan antaen Hänelle voiman välineet MESSIAAN virassa, jotta Hän voi alkaa tekemään sen viran sotilaallista tehtävää, taistelemaan syntiä ja saatanaa vastaan. Miksi juuri sinä hetkenä? Nyt, 4. Moos. 4, rakkaat ihmiset. Askel kerrallaan. Katson nyt, miksi juuri tänä hetkenä? Ja sitten saavun siihen: Miksi juuri Hän? Voimme lukea jakeet 4. Moos. 4, jakeet 3 ja 30. 4. Moos. 4:3, Hän sanoo:  

3 kolmikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat aina viisikymmenvuotisiin saakka, kaikki, joiden on palveltava toimittamalla askareita ilmestysmajassa. (1933/38)

3 kaikki miehet, jotka ovat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä. Heidän on asepalveluksen sijasta suoritettava työpalvelusta pyhäkköteltassa. (1992)

Amplified -käännös sanoo:

3 kolmikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat aina viisikymmenvuotisiin saakka, kaikki voivat mennä palvelukseen toimittamaan palvelusta ilmestysmajassa. 

Todella voimallista, rakkaat ihmiset. Hän Puhuu tässä vakavista puitteista, jotka on asetettu paikoilleen. Hän sanoo, että kaikki, jotka menivät HERRAN palvelukseen, heitä vaadittiin olemaan 30 vuotta tai vanhempia, 50 vuoden rajaan saakka. 30 vuotta oli se kynnys. Sillä he odottivat, että kun joku on 30-vuotias, hän on kypsä, hänellä on tarpeellinen kypsyys, heillä on nyt vastuuntunto, he voivat olla vastuuntuntoisia ihmisiä. Ja myös voiman ja energian osalta, heillä on enemmän energiaa palvella. He pystyvät nyt palvelemaan ja ottamaan tehtäviä ja tekemään päätöksiä, oikeita päätöksiä, ja muuta sellaista. Joten 30 vuotta oli se ikä. Määrittelen yksinkertaisesti, miksi ISÄ JUMALA päätti, että 30 vuotta oli se ikä, jolloin JEESUS päästettäisiin sisälle MESSIAAN virkaan.

Puhun yleisesti kaikista heistä, jotka menivät sisälle, sillä Hän sanoo, että oli niin paljon tarvetta, rooli niin paljon tarvetta Temppelissä palvelusta varten. Joten he sanoivat, otetaan 30 vuotta. Sillä 30-vuotias oli tarpeeksi vastuuntuntoinen, omasi suuren ymmärryksen, oli tarpeeksi kypsä, pystyi täyttämään vakavan kutsun, koskien tehtävää, vastaanottaa vakavan tehtävän päätöksenteossa HERRAN huoneessa. Ja oli täynnä voimaa ja energiaa, ja se oli maksimi suoritus. He asettivat sen 30-vuotialle ja edeten 50 vuoden rajaan. Sillä tuona aikana he ajattelivat, että yli 50-vuotiaina he alkavat hiipumaan ja menettämään voimansa. Joten ikä oli 30-50-vuotiaan välillä. Kuitenkin, tarkastellessasi leeviläisiä, lukeissasi saman 4. Moos. 8:24, leeviläiset aloittivat aikaisemmin, itseasiassa he aloittivat 10 päivän vanhoina. Emme lue sitä. Tiedättehän, kun vauvat, pojat, esikoispojat vietiin Temppeliin ja esiteltiin HERRALLE palvelusta varten. Joten he todellisuudessa aloittivat 10 päivän vanhoina. Kuitenkin puhun nyt, kun he olivat varttuneet, kun he pystyivät suorittamaan. Leeviläisille se ikä oli 25. Neljännessä Moos. 8:24, tämä on se, mitä Hän sanoo:

24 "Tämä olkoon voimassa leeviläisistä: Kahdenkymmenen viiden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat menkööt palvelemaan ja toimittamaan palvelusta ilmestysmajassa.

Joten leeviläisille 5 vuotta aiemmin. Vaikka pääasiassa he aloittivat 10 päivän ikäisinä, kun heidät esitettiin Temppelissä. Mutta näette hyvin selvästi tässä, että leeviläisille se oli hieman aikaisemmin, he toivat heidät aikaisemmin, 25-vuotiaina, sen energian, voiman ja sen kutsun tähden kypsyyteen ja vastuuntuntoon. Heidät vietiin sinne 5 vuotta aikaisemmin. Ja nuo 5 vuotta käytettiin pääasiassa valmistamaan heidät palvelukseen siellä sisällä. He olivat palveluksessa, mutta heitä valmisteltiin esille astumiseen. Siksi on ero 4. Moos. 4:3, 4. Moos. 4:30 ja 4. Moos. 8:24 välillä. Joten nyt 24-vuoden ikä määrittelee leeviläiset. Mutta JEESUS oli 30 vuotta, kun Hänet kastettiin.

Joten seuraava todella tärkeä asia on: Miksi juuri Hän? Miksi he päättivät nyt, että se on Hän, joka on MESSIAS, joka päästetään sisälle? Maailmassa on monia miljoonia ihmisiä. Miksi ISÄ JUMALA laskeutui vain Hänen ylleen? Vain Hänen luokseen, rakkaat ihmiset, niin kuin KYYHKYNEN. Ja tämä tarkoittaa, että Hän ei ole kyyhkynen. Hän yksinkertaisesti otti ruumiillisen muodon, kuin Kyyhkynen. ja kuten voitte nähdä, Hän on todella suuri KYYHKYNEN, hyvin suuri. Ei sellainen normaali kyyhkynen. Vaan puhtaan valkoinen ja loisteliaan Kirkas, ja todella voimallinen. Ja tulen kuvailemaan teille monia muita hetkiä, jolloin ISÄ JUMALA on vieraillut luonani unissa. Ja silloin te ymmärrätte koko sen kuvan, jota käsittelemme tässä. Rakkaat ihmiset, kääntäkää kanssani Psalmi 45:7, jotta voimme ymmärtää hiukan enemmän, miksi? Miksi Hän? Miksi Hän tuli suoraan Hänen ylleen? Ja miksi oli se kaste? Rakkaat ihmiset, Psalmi 45:7:

7 Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi. (1933/38)

Hän siis Puhuu Hänen veljistään, Hänen aikalaisistaan, heidän yläpuolelleen. Toinen käännös sanoo, tovereittaan. Annahan kun luen ja sitten selitän tämän.

7 Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukosta ja voidellut sinut riemun öljyllä. (1992)

Näet tämän, iloöljyllä, todella voimallista! NIV -käännös sanoo, asettanut erilleen veljistäsi, tarkoittaen, korottanut Sinut korkeammalle kuin heidät. Luen nyt NLT -versiota. Joten sen sijaan, että Hän sanoo, korkeammalle kuin toverisi, veljesi, Hän sanoo, korkeammalle kuin kukaan muu, joka on koskaan luotu. Tämä on se, mitä Hän sanoi MESSIAALLE. Ja keskitymme nyt MESSIAASEEN, ja sitten tulemme siihen vierailuun Hänen ylleen, joka Puhuu kanssanne tänään. Ihmeellistä, ihmeellistä, rakkaat ihmiset. On suuri vierailu KRISTUKSEN seurakunnassa! On valtavaa aikaa! Tämä sananpaikka selittää siis pitkälti seurakunnalle, miksi se valinta. Olemme nähneet, miksi se hetki, miksi 30 vuoden ikä. Hän sanoo, miksi se valinta. Näemme hyvin selvästi, rakkaat ihmiset, että tässä on tilanne. On taistelu. Hän sanoo, se todellinen taistelu hyvän ja pahan välillä. Annahan kun annan teille sen, miten olen laatinut, laittanut sen yhteen nyt. Sillä olen yhdistänyt joitakin käännöksiä yhteen. Olen sanonut:

Sinä rakastat vanhurskautta, pyhyyttä, oikeutta ja suorassa seisomista JUMALAN edessä ja vihaat pahuutta, jumalattomuutta ja syntiä; sentähden JEHOVA JUMALA, Sinun JUMALASI on erottanut sinut ja voidellut sinut vuodattaen yllesi valtavan suuria määriä iloöljyä ja riemuöljyä, erottaakseen sinut erilleen ja korottaakseen sinut korkeammalle kuin kukaan muu.  

Tämä sananpaikka on todella voimallinen, rakkaat ihmiset, sillä Hän Puhuu vakavasta taistelusta. Ja siksi Sanoin, että MESSIAS päästettiin sisälle sotilaalliseen tehtävään; Hänet vannottiin valalla sisälle ja Hänelle annettiin voiman välineet siihen MESSIAN sotilaalliseen virkaan suorittamaan MESSIAAN sotilaallinen tehtävä. Miksi he sanovat, sotilaallinen? Sillä Hänen täytyy taistella, Hänen täytyy taistella syntiä vastaan ja saatanaa vastaan, käärmettä vastaan. Joten tässä kuvassa on niin paljon, koskien valintaa. Hän sanoo, että se syy, miksi MESSIAS valittiin, rakkaat ihmiset, se syy, miksi he valitsivat Hänet. Hän Sanoo, että se syy, miksi he valitsivat Hänet, on, koska on taistelu, on konflikti, taistelu raivoaa. On suuri kamppailu totuuden ja vääryyden välillä, hyvän ja pahan välillä, vanhurskauden ja jumalattomuuden välillä. Ja Hän Sanoo:

7 Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä

Tarkoittaen, että et ole vain passiivinen ihminen, joka istut siellä ja menet aallon mukana: "Oletko uudestisyntynyt?" "Kyllä, olen uudestisyntynyt." "Rakastatko vanhurskautta?" "Kyllä, rakastan vanhurskautta." "Entäpä pahuus, vihaatko pahuutta?" "Joo, vihaan sitä hyvin paljon." Ja siinä kaikki. Ja menet vain aallon mukana, liikut virran mukana, muiden mukana. Hän Sanoo: Ei! Se valinta perustuu tiettyihin perustavanlaatuisiin periaatteisiin. Tämä on Hän, joka rakastaa vanhurskautta ja oikeutta. Tarkoittaen, että Hän astui ulos joitakin miljoonia maileja pyrkien vanhurskauteen, avoimesti, julkisessa tilassa. Ja Hän puolusti sitä. Ja kaikki näkivät, että Hän puolusti sitä. Hän meni ulos vanhurskauden puolesta. Hän ei ollut ollenkaan passiivinen. Hän astui ulos ja pyrki siihen miljoonien mailien päässä. Ja kaikki näkivät sen julkisessa tilassa, julkisessa paikassa, että tämä Mies pyrkii vanhurskauteen ja oikeuteen. Ja Hän vihasi pahuutta ja jumalattomuutta. Tarkoittaen, että Hän meni ulos ja taisteli pahuutta ja jumalattomuutta vastaan, ja sammutti sen ja neutralisoi sen.

Hän Sanoo, tämä on sen tyyppinen Persoona, joka valittiin. Tämä on sen tyyppinen MESSIAAN Persoona, joka valittiin, jonka luo ISÄ JUMALA, JUMALAN Poika ja JUMALAN Pyhä Henki, joka muodostaa ISÄ JUMALAN. Ja ISÄ JUMALAN Persoona tulisi alas Pyhän hengen Persoonan muodossa, ruumiillisessa muodossa, ja osoittaa Hänelle hyväksyntänsä, sen tähden, kuka Hän on, ja sen viran Mission vakavuuden tähden. Siinä valinnassa ei ole minkäänlaista virhettä, ei missään nimessä. Hän ei ollut neutraali taistelussa pahuutta ja jumalattomuutta vastaan. Tästä tuli siis todella tärkeä tapahtuma. MESSIAAN virallinen astuminen julkiseen tehtäväänsä, MESSIAAN vihkiminen Hänen julkiseen tehtäväänsä ja virkaansa, Hänen julkiseen Palvelustyöhönsä. Se merkkasi Hänen virkaan vihkijäisensä Hänen julkiseen tehtäväänsä MESSIAAN sotilaallisessa virassa taistellen syntiä ja käärmettä vastaan, syntiä ja saatanaa vastaan.

Sen kutsun luonne oli niin raskas ja vakava, että ISÄ JUMALAN täytyi tulla alas varmistamaan, että kun MESSIAS vihitään siihen virkaan sotilaalliseen tehtävään taistelemaan syntiä ja saatanaa vastaan, että MESSIAALLE talletettaisiin tiettyjä spesiaaleja ja ihmeellisiä ja erityisiä voimia ja auktoriteetin taistella pahaa ja jumalattomuutta vastaan, annettaisiin tiettyjä varusteita, Hänet varustettaisiin. Kuinka voimallista, että tuona päivänä MESSIAS virallisesti päästettiin sisälle ja vihittiin Jordanin joella täällä ja vannottiin valalla sisään MESSIAAN sotilaalliseen tehtävään. Tarkoittaen, Ristiin ja ylösnousemukseen saakka. Todella voimallinen tämä vierailu, rakkaat ihmiset. Ja tämä on niin väkevä väkevä vierailu.

Ja katsoessasi koko sitä tapahtumien sarjaa, se on niin, voimallista. Sillä sen jälkeen, kun MESSIAS on nyt varustettu auktoriteetilla ja voimalla ja valalla vannottu sisälle ja istuu siinä MESSIAAN sotilaallisessa virassa tehden sotilaallisen taistelun syntiä ja saatana vastaan, Hän meni nyt ja luki Jesaja 61. Kääntäkää kanssani Jesaja 61, rakkaat ihmiset. Sitten Hän käveli HERRAN Temppeliin, HERRAN huoneeseen ja otti Kirjakäärön. Ja siinä on monia kirjoja siinä kirjakäärössä, Toorassa, Hän meni niitä läpi etsien ja etsien, Hän otti Jesajan kirjan. Kun Hän pääsi Jesajan kirjaan, Hän luki jakeen 1. Ja Hän luki seuraavan, rakkaat ihmiset:

1 Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on [varustanut minut] voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, 2 julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, 3 panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; 

Kuinka voimallista ja väkevää, rakkaat ihmiset. Tämä MESSIAAN virkaan kutsuminen oli niin vakava, että kun Hän lähetti Johanneksen, Hän sanoi hänelle, odota sitä innolla, mene ja kasta. Ja siinä kastamisen Missiossa sinun tulee identifioida Hänet. Muistamme Simeonin Luuk. 2, kun Simeon lähetettiin temppeliin siunaamaan lapsia, että kun hän siunaa lapsia, niin Hän tulee identifioimaan yhden, joka on MESSIAS. Sama asia Johanneksen kanssa, hänelle luvattiin, että kunnes Hän tulisi, hänen tulee kastaa vesikasteella. Ja nyt kun Hänet on identifioitu, niin ISÄ JUMALA Itse sen MESSIAAN viran tehtävän vakavuuden tähden, ISÄ JUMALA Itse laskeutuu Hänen ylleen ja asettuu Hänen päänsä päälle. Ja Taivas avautuu, ja HERRA, ISÄ JUMALA Sanoo: "Tämä on Minun Poikani, jota rakastan hyvin paljon. Häneen olen hyvin mielistynyt." Kuinka väkevä hyväksynnän osoitus. Kun Hän Sanoi näin, rakkaat ihmiset, Hän itseasiassa hyväksyi MESSIAAN. Tämä oli Taivaan, koko Taivaan suurempi hyväksyntä MESSIAALLE. Sillä Taivaallinen joukko; pasuunamiehet, enkelit, Arkkienkelit, kaikki, Kirkkauden kerubit, HERRA Kerubit, koko se valtava HERRAN luomakunta ja luomat, olivat tämän todistajina.

Siitä tuli monumentaalinen MESSIAAN hyväksyminen, hyväksyntä taivaan taholta. MESSIAAN ylistys, korottaminen. Toisin sanoen, tuona päivänä ISÄ JUMALA laskeutui alas. Aivan kuten teillä on presidentti jossakin teidän maissanne ja se on laissa ja parlamentti tuo sen käsiteltäväksi ja hyväskyy sen ja sanoo: Se oli väkevä laskeutuminen MESSIAAN ylle! Tarkoittaen, että JUMALA asetti Hänen hyväksyntänsä sinetin. Se oli MESSIAAN väkevä rohkaiseminen Taivaan toimesta, ISÄ JUMALAN toimesta. MESSIAAN tunnustaminen, väkevä MESSIAAN arvostaminen, väkevä tukeminen, sanoen, tuemme Sinua, väkevä MESSIAAN kunnioittaminen, väkevä MESSIAAN ihailu, 'me ihailemme Sinua', väkevä MESSIAAN suositus, 'me kiitämme Sinua hyvästä työstä'. Sillä Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta, ja vihaa pahuutta ja jumalattomuutta. Sen tähden, JUMALA on voidellut Hänet tavalla, jolla Hän ei ole voidellut ketään ihmistä, ketään aikalaistaan. Halleluja!

Se oli väkevä onnittelu MESSIAALLE ISÄ JUMALAN toimesta. Väkevä suosionhuuto MESSIAALLE. Väkevä MESSIAAN arvostus, he arvostivat Häntä korkeasti. Väkevä MESSIAAN kunnioitus. Väkevä MESSIAAN kunnioittaminen. Väkevä suosionosoitus MESSIAALLE. Väkevä kunnianosoitus MESSIAALLE. Väkevä tervehdys MESSIAALLE Taivaan toimesta, ISÄ JUMALAN Itsensä toimesta. Väkevä ylistys MESSIAALLE. Ja lista jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja kaikki nämä yhteen laitettuna muodostivat väkevimmän hyväksynnän osoituksen MESSIAALLE ja Hänen tunnustamisensa sekä ilmestyksen, Hänen paljastamisensa koko luomakunnalle Taivaalle ja maalle ja maailmankaikkeudelle, että: Tämä on MESSIAS!

PROFEETTA ELIA

Kuinka ihmeellistä, rakastetut, tämä hetki, jossa me olemme. Ja nyt näette, että HERRA JUMALA saapuu jälleen Hänen Profeetallisessa kellossaan, Hän saapuu samaan aikaan uudestaan. Kun kaikki maailmassa ovat tietoisia, että MESSIAS on tulossa. MESSIAS on tulossa! MESSIAS on tulossa! MESSIAAN täytyy tulla. Ja merkit viittaavat siihen, että Hän on tulossa. MESSIAS on tulossa! Ja katsoessasi Raamattua, kaikki voivat nähdä, että on tiettyjä lupauksia, mitä HERRA antoi maailmalle, Hän antoi maailman kansakunnille ja maailmankaikkeudelle. Hän lupasi maailmalle ja maailmankaikkeudelle tiettyjä lupauksia ennen kuin MESSIAS tulee. Yksi niistä on Mal. 4:4-5, Hän Sanoo:

4 Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi.

Muistattehan, että nämä ovat ne lait, jotka saivat meidät tietämään, saivat ihmisen tietämään, saivat kansakunnat tietämään, saivat sinut tietämään, saivat kaikki tietämään, mitä synti on; että synti on syntiä. Kun teet näin, tämä on syntiä. Se oli ensimmäinen JUMALAN pelastussuunnitelman alluusio. Ja jakeessa 5 näet ne lupaukset. Hän Sanoo:

5 Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. 6 Ja Profeetta, Profeetta Elia, kun hän tulee, hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.

Kaikki tietävät tämän, mukaan lukien Israel. Juuri nyt tässä radiossa, jopa eilen Kansallisessa Piispain valtuustossa, on jatkuva hepreankielinen laulu, jonka laulaa Chaim. Chaim, yksi muusikoista, laulajista siellä Israelissa, he laulavat sen, se on laulu, jota he ylistävät joka sapattina. Kun he laulavat sitä, he kutsuvat Eliaa. He sanovat: Tule takaisin, sinut luvattiin meille! JUMALA lupasi, että tulisit takaisin. Ja he katsovat taivaalle: Tule takaisin luoksemme! Kun tulet takaisin, tuo sinun Tulesi! Näet heidän simuloivan tulta. Tuo ihmeesi. Kun tulet, niin Jerusalem on turvattu. Sodat loppuvat. Vain sinulla yksin on voima ja auktoriteetti tuoda MESSIAS, Daavidin Poika, Ben David. Jopa heprealaiset tietävät, että se lupaus oli laskettu tässä, että ennen kuin MESSIAS tulee, niin peljättävä Profeetta, kuolettava Profeetta Elia ilmestyisi. JUMALA lupasi:

5 Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.

Mutta sen viran vakavuuden tähden, sen kuinka suuri se sotilaallisen tehtävän virka Elialla on. Hänen Missionsa vakavuuden tähden monet kansakunnat ovat odottaneet; yrittäen kytkeä TV:n päälle, yrittäen tarkastaa netistä, yrittää nähdä ne merkit, yrittää kuunnella radiosta, yrittäen kuunnella huhuja. 'Oletko kuullut siellä? Oletko kuullut siellä toisessa kansakunnassa? Entäpä sinun maassasi? Oletko kuullut? Onko Hän ilmestynyt jonnekin?' Sillä ne merkit, jotka ovat Raamatussa, kaikki tietävät ne. On ollut suuri odottaminen, suuri odotus. Kaikki odottivat: Milloin Elia tulee ja valmistaa meidät! Sillä kun Hän tulee, Hän tulee JEHOVAN Tulen kanssa. Hän tulee erityisten kykyjen kanssa. Hän on se, jonka JEHOVA, ISÄ JUMALA lupasi meille, että Hän tulisi ja valmistaa kansakunnat, valmistaa maailmankaikkeuden, valmistaa maan, valmistaa kaikki. Ja julistaa Taivaalle, julistaa myös Taivaalliselle joukolle. Vain Hänellä on voima tuoda MESSIAS! Kansakunnat ovat odottaneet etsien ympäriinsä, maailmassa on 7 biljoonaa ihmistä.

Ja sen sotilaallisen tehtävän vakavuuden tähden, Profeetta Elian viran vakavuuden tähden, kun aika saapuu esitellä Hänet, niiden monien valehtelijoiden takia maailmassa; on valehtelijoita, valheellisuutta, eksytystä. Kun aika saapui esitellä Hänet, niin ISÄ JUMALAN Itse ruumiillisessa muodossa täytyi tulla alas ja laskeutua ja asettua Hänen ylleen, ja kertoa koko maailmankaikkeudelle ja koko Taivaalliselle joukolle, jotka tulivat alas Hänen kanssaan; ja Taivaat näkevät, että tämä on Elia, jonka lupasin teille. Kuunnelkaa Häntä! Tämä on Minun rakas Profeettani, jota Minä rakastan. Kuunnelkaa Häntä! Tämä on Hän, jonka lupasin teille! Kuunnelkaa Häntä! Identifioidakseen Hänet sellaisella tavalla, että kukaan ei kukaan koskaan ikinä voi sanoa, että, oo, en nähnyt Häntä, en ole nähnyt Häntä, en tiennyt, kuinka identifioida Hänet.

Kuinka väkevää ja voimallista, valtavaa, rakkaat ihmiset, että kun aika nyt saapui, peljättävän Profeetta Elian, Kahden JEHOVAN Todistajan viran vakavuuden tähden, JUMALAN Itse täytyi tulla alas ruumiillisessa muodossa taivaallisten joukkojen kanssa. Hän ei tule koskaan yksin. Katsokaa tämän maailman presidenttejä ja kuninkaita, kun he menevät jonnekin paikkaan, he eivät koskaan mene yksin. On etujoukkoja, turvallisuusjoukkoja, delegaatioita ja kaikkea. Kuinka paljon enemmän HERRALLA. Ja Hänen täytti tulla alas ja asettua Hänen ylleen, varustaakseen Hänet uniikilla tavalla, toteuttamaan Profeetta Elian viran sotilaallista tehtävää. Ja tuona päivänä Hän itseasiassa merkkasi virkaan vihkimisen ja sisälle pääsyn, Hän päästi heidät, ne Kaksi peljättävää JUMALAN Todistajaa sisälle Ilmestyskirjan luvun 11 peljättävän Todistajan virkaan. Heidän, joille Hän Sanoi, Annan voiman kahdelle Todistajalleni. Miksi Hän tulee alas, ja 7 biljoonasta ihmisestä, Hän asettuu Hänen ylleen tässä? Sillä Hän Sanoo:

Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä; sentähden on JEHOVA, sinun Jumalasi, voidellut sinua ja vuodattanut valtavan iloöljyn yllesi valtavissa määrin ylitsevuotavasti ja erottanut ja korottanut sinut ja erottanut sinut erilleen enemmän kuin ketään muuta, enemmän kuin osaveljiäsi.

Kuinka mahtavaa! Miksi? Näyttääkseen Hänen hyväksyntänsä, näyttääkseen maailmalle, että hyväksyn Hänet, näyttääkseen Hänen hyväksymisensä häntä kohtaan, näyttääkseen Hänen ylistyksensä häntä kohtaan, näyttääkseen Hänen rohkaisunsa häntä kohtaan, näyttääkseen Hänen arvostuksensa häntä kohtaan, näyttääkseen Hänen tukensa häntä kohtaan, näyttääkseen Hänen kunnioituksensa häntä kohtaan, näyttääkseen Hänen kunnioittamisensa häntä kohtaan, näyttääkseen Hänen ihailunsa häntä kohtaan, näyttääkseen Hänen suosituksensa häntä kohtaan, näyttääkseen Hänen onnittelunsa häntä kohtaan, näyttääkseen Hänen suosionhuutonsa häntä kohtaan, Hänen arvostuksensa häntä kohtaan, Hänen luottamuksensa häntä kohtaan, Hänen kunnioittamisensa häntä kohtaan, Hänen suosionosoituksensa häntä kohtaan, Hänen kunnianosoituksensa häntä kohtaan, Hänen tervehdyksensä häntä kohtaan! JA ISÄ JUMALAN Persoona, Pyhän Hengen Persoona laskeutuu alas ja asettuu Hänen yllensä. Itseasiassa vihkien Hänet virkaan tuona päivänä, kun Hän astui sisälle, vihkien Hänet Ilmestyskirjan luvun 11 Kahden Todistajan virkaan, Ilmestyskirjan luvun 11 Kahden Todistajan sotilaallisen tehtävän virkaan. Tämän sotilaallisen tehtävän toteuttaminen astui voimaan tuona päivänä, 1.1.2009, kun ISÄ JUMALA Itse tuli ja laskeutui Hänen ylleen, ja näet sen suuren KYYHKYSEN ja Hän on valkoinen ja Loisteliaan Kirkas.

Haluan jakaa tässä joitakin näkyjä ja vierailuja. Noin ehkä viisi kertaa nyt Taivas avautuu ja siinä näyssä näen Kirkkauden loistavan, myös hiljattain, kun annoin sen Profetian. Ja Kirkkaus loistaa alas Taivaasta säteillen ulospäin säteinä minun ylleni sinne, missä seison. Ja normaalisti Pyhän Hengen Persoona, ISÄ JUMALA, JEHOVA tulee alas KYYHKYSEN muodossa. Ja normaalisti tuo Kirkkaus tekee näin: "pa pa pa pa pa pa pa pa" pääni yllä siipien kanssa. Tätä on tapahtunut jonkin aikaa nyt. Ja tämän Hän teki 1.1.2009 ja Hän piilotti sen. Hän ei sallinut sen paljastuvan, kunnes Hän teki heidät kahdeksi. Kuinka valtavaa! Ja näin tehden Hänen tarkoituksensa oli näyttää maailman kansakunnille ja koko maailmankaikkeudelle, että tämä Hänen suurin Profeettansa Elia on nyt tullut. Ja Hän tulee taistelemaan syntiä ja saatanaa vastaan, valmistaakseen Tien MESSIAAN Loisteliasta tulemusta varten. Hän tulee sovittamaan ihmiskunnan, seurakunnan JUMALAN luo, ISÄ JUMALAN luo. Ja tuomaan sovinnon hyviä toivotuksia ennen kuin MESSIAS tulee, jotta HERRA ei löisi maata!

Näin ollen, ISÄ JUMALA tulee alas Pyhän Hengen Persoonana ruumiillisessa muodossa ja asettuen Hänen Väkevimmän Profeettansa ylle pääasiassa lanseerasi Hänet, kun Hän virallisesti astui sisälle Hänen julkiseen työhön ottamiseensa Taivaan, ISÄ JUMALAN toimesta Ilmestyskirjan luvun 11 Kahden Todistajan virkaan. Ja ISÄ JUMALA henkilökohtaisesti tuli alas ja voiteli Hänet ja identifioi Hänet uniikilla erityisellä tavalla. Ja Hän asetti Hänet istumaan ja salpasi Hänet auktoriteetilla julkista työtä varten. Valmistamaan kansakunnat, ja taistelemaan syntiä ja saatanaa vastaan!

Sinä rakastat oikeutta ja vanhurskautta ja vihaat pahuutta ja jumalattomuutta; sentähden on JEHOVA, sinun JUMALASI on erottanut sinut erilleen ja voidellut sinua ja vuodattanut sinun yllesi iloöljyn enemmän kuin kenenkään muun sinun osaveljiäsi. 

Tuona päivänä valtava virkaan astuminen tapahtui, kun Elävän JUMALAN Henki ruumiillisessa muodossa laskeutui Hänen ylleen identifioiden Hänet, jotta koskaan ikinä enää ei olisi yhtäkään väärennöstä. Ei koskaan, ei koskaan ikinä, tämän kohdalla. Sillä tämä kantaa Ikuisuuteen. Ja Hän Sanoo, Luuk. 4, sen jälkeen, kun Hän on varustanut Hänet nyt, jotta Hän kävelee nyt MESSIAAN jalanjäljissä. Hän kävelee MESSIAAN jalanjäljissä! Kuinka voimallinen hetki maailmassa! Luuk. 4:18, Hän Sanoo:

18 "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, 19 saarnaamaan Herran otollista vuotta".

Ja voin lisätä tähän nyt: Ja kuolleiden kuolleista ylösnousemista ja kuurojen korvien avautumista, ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen, aivan kuten MESSIAS teki. Valmistamaan Tien MESSIAAN tulemusta varten. Tuona päivänä ISÄ JUMALA; kolme Persoonaa; ISÄ, Poika ja Pyhä Henki, he vahvistivat kansakunnille, että odotus oli nyt ohi! Se odotettu Elia, Elia, jota olitte odottaneet, on täällä! Ja Hän vahvisti, että Parannuksenteon ja Pyhyyden Evankeliumi, jota Hän saarnaa, on se oikea Neuvo tälle hetkelle! Sen tähden JUMALA lähetti Pyhän Hengen Persoonan itseasiassa laskeutumaan ja asettumaan Hänen ylleen itseasiassa julkisesti vakiinnuttamaan sen täydellisen ja erinomaisen suhteen, joka Hänellä, ISÄ JUMALALLA, on Hänen Väkevimmän Profeettansa kanssa. Ja että HERRAN Väkevimmän Profeetan Missio maailmassa on se todellinen Neuvo tälle sukupolvelle, se on se todellinen Neuvo seurakunnalle, jotta seurakunta pääsisi sisälle Ikuisuuteen ISÄ JUMALAN kanssa Taivaassa. Ja että se Loisteliaan kirkas parannuksenteon ja pyhyyden ja vanhurskauden Oppi, jonka kanssa ISÄ JUMALA lähetti Hänen Väkevimmän Profeettansa, se on valtavan suuri Siunaus tälle sukupolvelle, valmistamaan heidät MESSIAAN tulemusta varten, Ikuisuuden saapumista varten.

Hän Sanoo: Täten parannuksenteon ja vanhurskauden ja pyhyyden saarnaaminen, ja ne valtavat ihmeet ja se ilmestys, jonka Hänen Väkevä Palvelijansa on toteuttanut julkisessa tilassa, yhdessä todistavat, että JEESUS KRISTUS on se Tie, se ainoa ja oikea Tie. Ja että ISÄ JUMALA todella iloitsee Hänen Poikansa Ristin töistä! Ja sen tähden Hän lähettää Hänen Väkevimmän Profeettansa säilyttämään nuo Ristin työt. Poistamaan seurakunnan luopumuksesta ja säilyttämään JEESUKSEN Ristin työt! Kuinka voimallista, rakkaat ihmiset, että Elia, jonka lupasin teille, tämä on Hän! Shalom.

Katso tästä:

JUMALAN PYHÄ HENKI LASKEUTUU ALAS TAIVAASTA JA ASETTUU HERRAN VÄKEVIMMÄN PROFEETAN PÄÄLLE

https://youtu.be/0Z8V72YgLXQ

 

Hakulomake

KIRJE SUOMELLE - Ohjelmat

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)