HERRA VIE VÄKEVÄN PROFEETTANSA KUNINGAS DAAVIDIN VALTAISTUIMEN LUO JERUSALEMIIN - PROFEETTA DR OWUOR

HERRA on Puhunut kanssani tänään, tänä todella tärkeänä päivänä. HERRA on puhunut kanssani ja tämä oli todella väkevä keskustelu, väkevä, väkevä uni. Tässä keskustelussa, tässä unessa HERRA vei minut koko matkan Israeliin saakka. Uudelleen, viime yönä HERRA JEHOVA ELOHIM, JEHOVA, koko universumin Luoja, Hän, joka on luonut kaikki kansakunnat, kaikki ihmiset, vuoret, laaksot, puut ja maan. Hän, joka antaa meille elämän henkäyksen joka ikinen aamu herätessämme. Hän, joka myös herättää meidät; jos Hän ei herätä meitä, olemme poissa. JEHOVA EL OLAM, JEHOVA MEKADDISHKEN, JEHOVA ELYON, JEHOVA EL SHADDAI, JEHOVA HOSEINU, väkevä, väkevä Israelin JUMALA, HERRAMME JEESUKSEN JUMALA, Hän Vieraili luonani viime yönä hyvin, hyvin valtavalla tavalla. Ja HERRA JEHOVA, Hän nosti minut ylös ja vei minut Israeliin. Kun Hän vei minut Israeliin, Hän puhui minulle sieltä käsin lopunajan tapahtumista; tämän hetken tapahtumista, lopun tapahtumista. Kuten me kaikki tiedämme, me elämme todella tärkeää aikaa seurakunnan historiassa ja maailman historiassa. Joten kun HERRA JEHOVA vei minut Israeliin, tämä on mitä Hän minulle puhui.

Hän vei minut paikkaan, jossa kuningas Daavidin valtaistuin sijaitsee. Uudelleen, HERRA JEHOVA EL OLAM, Hän vei minut paikkaan, jossa kuningas Daavidin valtaistuin sijaitsee. Hän vei minut kierrokselle. Hän sanoi: Katso, tässä kuningas Daavid - ja tuo paikka on eristetty hieman kuin ohuella narulla - seison tällä puolella ja Hän sanoi, tämä on se tarkka valtaistuimen paikka, missä kuningas Daavidin valtaistuin sijaitsi. Sitten Hän antoi minulle laukun; se näyttää kuin laukulta, jossa on hiukan nahkaa. Sitten Hän sanoi, katso, tässä paikassa kuningas Daavid ennen istui ja soitti harppua. Se oli todella ällistyttävä näky katsoa! Sitten Hän vei nyt minut sinne sisälle ja näin sen tarkan paikan, ja HERRAN Ääni sanoi: Katso, tässä paikassa kuningas Daavid ennen istui ja soitti harppua HERRALLE. HERRA JEHOVA, Hän vei minut Daavidin valtaistuimelle, kuningas Daavidin valtaistuimelle, siihen tarkkaan valtaistuimen paikkaan, jossa kuningas Daavid ennen istui, valtaistuimen paikalla ja soitti harppua. Sitten Hän antoi minulle nyt tämän esineen, joka näyttää olevan osa alkuperäistä harppua, jota kuningas Daavid ennen soitti. HERRA asetti alkuperäisen harpun käteeni ja sanoi: Katso, tätä hän ennen soitti siellä. Hän istui ennen tarkalleen tässä paikassa ja soitti harppua.

Ja kun kuningas Daavid soitti harppua siellä, silloin HERRA vei minut Daavidin valtaistuimen toiseen osaan ja toiseen segmenttiin. Tämä oli todella väkevä ja valtava Vierailu viime yönä! Kun Hän vei minut tuohon toiseen osaan, jossa kuningas Daavidin valtaistuin sijaitsee ja sijaitsi, niin näin siinä paikassa toisen alueen, jossa kuningas Daavid ennen istui. Sen jälkeen näin siellä ihmisiä, joitakin ihmisiä, jotka työskentelivät siellä. Hän vei minut taaksepäin ajassa, joten pystyin näkemään ihmisiä, jotka työskentelivät siellä aikana, jolloin kuningas Daavid oli kuninkaana tuossa maassa.

Kun heräsin tänä aamuna, ymmärsin, että HERRA oli Puhunut jotakin todella suurta kaikille maailman kansakunnille ja seurakunnalle. Sitten minulle valkeni, että se, mitä Hän on puhunut, on niin valtavaa, että minun tulee jakaa se suuremmassa mittakaavassa toisena päivänä livenä Radiossa. On kuitenkin joitakin avainasioita, joita haluan tuoda kuuntelijoiden huomioon, jotka ovat kuulolla maailmanlaajuisesti. Tiedän, että ihmisiä on kuulolla maailmanlaajuisesti. Tiedän, että ihmisiä on juuri nyt kuulolla niin kaukaa kuin Uudesta-Seelannista; Wellingtonista, Christ Churchista, Gisbornesta, Aucklandista Uudesta-Seelannista koko matkan Australiaan saakka; Melbourneen, Canberraan, koko matkan Sydneyhin saakka. Puhumme koko matkan ylös Suomeen saakka, Helsinkiin, Turkuun, Jyväskylään, Tampereelle ja Järvenpäähän Suomessa. Ja Saksaan koko matkan Hampurista Frankfurtiin saakka, Dresdeniin, kaikkiin Saksan kaupunkeihin ja myös Marburgiin, Giesseniin ja kaikkialle. Ja toisella puolella, Kanadaan koko matkan New Brunswickista, Torontosta, Nebraskan alueilta sekä myös alaspäin tähän suuntaan, Kaukoitään saakka, niin kauas kuin Etelä-Korea Boreongissa, Incheonissa, Soulissa, Daejeonissa. Ja monessa, monessa kaupungissa, jopa halki Ruotsin ja Iso-Britannian ja koko Afrikan; puhumme Nigeriasta koko matkan Lagosiin, Abujaan, alas Angolaan ja Namibiaan. Koko maailma on kuulolla sekä saarivaltiot.

Julistan teille, että HERRA, Taivaan JUMALA, Hän on Puhunut kanssani ja viime yönä tässä keskustelussa, HERRA vei minut Israeliin. Hän vei minut kuningas Daavidin valtaistuimen tarkkaan paikkaan, josta käsin kuningas Daavid hallitsi. Sitten Hän otti harpun, sen alkuperäisen harpun, jota kuningas Daavid ennen soitti. Hän asetti sen käteeni ja Hän sanoi: Katso, tätä hän ennen soitti juuri tässä paikassa. Ja HERRA osoitti siihen tarkkaan paikkaan, jossa hän ennen istui ja Hän sanoi: Kuningas Daavid istui ennen tässä ja soitti tätä harppua HERRALLE. Herätessäni ymmärsin, että HERRA oli Puhunut todella suuren asian.

Haluan jakaa kanssanne hieman tästä ilmestyksestä ja siitä, mitä HERRA Puhuu tänä hetkenä. Löydät, että Raamatussa on niin monia liittoja. HERRA, Israelin JUMALA, Taivaan JUMALA, kaikkien ihmisten, kansakuntien ja elämän Luoja, Hänellä oli aina liitoja ihmisten kanssa. Tällä tavoin Hän ilmaisi Hänen suunnitelmansa ja Hänen missionsa maailmassa. Monesti kun Hänen oli määrä nostaa esille ja toteuttaa suunnitelma, Herätys tai muutoksen hetki, kun profeetallinen aika on saapunut ja oikea aika Hänelle toimia maailmassa, HERRA käytti aina liittoja. Hän rakensi liittoja ja Hän toteutti liittoja ihmisten kanssa. Nämä liitot olivat todella voimallisia, sillä nämä liitot sitoivat kummatkin osapuolet, HERRAN ja ihmisen. HERRA ja ihmiskunta sidottiin toisiinsa näillä liitoilla ja ne määrittelivät sen suunnitelman, ne missiot, joita HERRA halusi toteuttaa maailmassa. Ne myös määrittelivät sen suhteen, johon HERRA halusi pyrkiä ihmiskunnan kanssa, joko yhteisön tai ihmisen. Hän aloittaa ihmisestä; ehkä joskus liitto jonkun ihmisen kanssa, liitto yhteisön kanssa, liitto kansan kanssa, liitto yhteiskunnan kanssa. Raamatussa on useita liittoja. Nämä liitot usein vaativat eläimen teurastamisen, veren vuodattamisen. Joillakin näistä liitoista oli viimeinen voimassaolopäivä, toisilla ei edes ollut viimeistä voimassaolopäivää. 

Kuitenkin, Raamatussa katsoessasi 1. Mooseksen kirjaa, siellä oli yksi liitto, joka HERRALLA oli Adamin ja Evan kanssa, vanhurskaudelle kuuliaisuuden liitto. Jos he tekisivät näin: Jos he kävelisivät vanhurskaudessa, täydessä kuuliaisuudessa, Hän lupasi heille, että he eivät kuolisi. Jos he eivät söisi puusta, joka sijaitsi keskellä Puutarhaa, hyvän ja pahan tiedon puusta, he eläisivät ikuisesti. Siksi näet, että elämän puu oli siellä. Oli siis tämän kaltainen liitto. Mennessäsi eteenpäin samassa, 1. Mooseksen kirjassa, näet toisen liiton, jonka HERRA toteutti Nooan kanssa ennen tulvaa, ja sitten tulva tuli. Oli siis liitto Nooan kanssa. Sama Raamattu puhuu myös liitosta Aabrahamin kanssa. HERRALLA oli liitto Aabrahamin kanssa siunata häntä; siunauksen liitto, kuinka Hän aikoi siunata Aabrahamia. Hänellä oli myös liitto, missä Hän tulisi antamaan Aabrahamille maan, JUMALAN maan. Se olisi JUMALAN maaomaisuus, omaisuus, JUMALAN maa, jonka Hän tulisi antamaan Aabrahamille. Hänellä oli siis siunauksen liitto, liitto maa-alueesta ja myös liitto jälkeläisestä. Hän sanoi: Katso, MESSIAS tulisi hänen jälkeläisistään. Hänellä tulisi olemaan lupaus, lupauksen poika. Tulisi olemaan lupauksen poika ja se on Iisak. Tiedämme kaikki tämän liiton tarinan, kuinka se kehittyi ja kuinka MESSIAS tuli siitä.

Raamatussa näet myös Mooseksen lain liiton, israelilaisten liiton ja 2. Mooseksen kirjassa Hän esittelee tämän liiton. Muistatko kymmenen käskyn liiton, joka annettiin alas Taivaasta Siinain vuorella sekä monia muita liittoja. Mukaan lukien, 2. Mooseksen kirjan luvun 19, jossa HERRA sanoi jopa, että tulen tekemään liiton Israelin kansan kanssa ja vaikka loin koko maailman, niin he ovat minulle omaisuuskansa, omaisuuteni. Oli siis tämän kaltaisia liittoja, joita HERRA toteutti ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Hän noudatti aina näitä liittoja niiden missioiden takia, joita Hän halusi toteuttaa ja suorittaa maailmassa. Sitten oli myös leeviläinen liitto tai Aaronin liitto. Tässä HERRA esitteli nyt papillisen liiton, jossa oli pappeja, jotka palvelisivat Hänen edessään toimeentulollaan, elämäntyylillään, pukeutumisellaan, tavalla, jolla he näyttäytyisivät, pukeutuisivat ja toteuttaisivat ja suorittaisivat palvelusta kansan ja maailman edessä johtaen palvontaa ja uhria.

Sitten oli nyt myös Daavidin liitto, liitto, joka HERRALLA oli kuningas Daavidin kanssa. Tässä liitossa Hän ryhtyy myös suorittamaan ja tekemään tiettyjä asioita auttaakseen kuningas Daavidia erityisellä tavalla. Tämän kaltaisen liiton HERRA valitsi kuningas Daavidin kanssa. Kun Hän valitsi tämän liiton kuningas Daavidin kanssa, Hän teki tiettyjä asioita tämän liiton sisällä, siksi sitä kutsutaan Daavidin liitoksi. Nyt, käytän hieman aikaa puhumalla tästä liitosta käyttäen sitä tuomaan teille ilmestyksen, mitä HERRA puhuu juuri nyt tässä keskustelussa, tässä unessa viime yönä.

Kuitenkin KRISTUS JEESUS, MESSIAS myös tuli ja monia liittoja esiteltiin ja ne astuivat voimaan. Tunnemme Veren liiton ja kaiken siihen liittyvän. Sitten mennessäsi Apostolien tekojen lukuun 2, kohtaat nyt liiton, minkä HERRA rakensi seurakunnan kanssa. Tämä on myös valtava liitto, joka itseasiassa tuo esiin ne monet teot, joita HERRALLA oli seurakunnan kanssa, ja ne monet tuona aikana tapahtuneet asiat, jopa sen vierailun, joka oli seurakunnassa. Sitten Apostolien tekojen luvussa 9, löydät liiton pakanoiden kanssa. Ilmestyskirjan luvussa 20, löydät JUMALAN Valtakunnan liiton liittyen HERRAN antamiin lupauksiin, koskien JUMALAN Valtakuntaa sekä tuhatvuotista valtakuntaa. Hän rakensi liiton ihmisen kanssa; Hän puhui tulevaisuudesta, Hän puhui siitä, mitä Hän aikoi tehdä. Hän teki heidän kanssaan liiton, joka on sitova asiakirja. Tästä liitosta tulee normaalisti sitova asiakirja, jota noudatetaan täysin. HERRA noudattaa sitä täysin ja Hänen noudattaessaan liittoa, toimiessaan tämän liiton kautta, kummatkin osapuolet tietävät liiton vallitsevat säännöt. On myös uuden Taivaan ja uuden maan liitto.

Tämän keskustelun ja todella megasuuren unen johdosta, jonka HERRA on minulle tuonut sekä tämän todella väkevän Vierailun johdosta, jossa Hän nosti minut ylös viime yönä ja Hän vei minut Israeliin kuningas Daavidin valtaistuimen tarkkaan paikkaan, haluan kuitenkin nyt tarkastella Daavidin liittoa, jotta ymmärtäisit, mitä HERRA puhuu. Nyt tämä Daavidin liitto, liitto, jonka HERRA toteutti Daavidin kanssa, viittaa lupauksiin, joita HERRA antoi kuningas Daavidille. Ne ovat lupauksia, joita HERRA antoi Daavidille tuona aikana. Tänään Hän vei minut ajassa taaksepäin ja Hän näytti minulle kaikki tapahtumat, joita siellä tapahtui tuona aikana, kun Hän vei minut Valtaistuimen paikkaan. Joten tässä keskustelussa, koskien Daavidin liittoa, josta haluan nyt todella puhua, haluan avata muutamia asioita, jotka mielestäni ovat todella tärkeitä jokaiselle. Jotta he ymmärtäisivät, mitä HERRA sanoo tässä hyvin, hyvin väkevässä Vierailussa, kun Hän viimein vie Hänen Palvelijansa kuningas Daavidin Valtaistuimen luo, sen tarkkaan paikkaan Jerusalemissa.

Tämä liitto, jonka HERRA rakensi kuningas Daavidin kanssa, löytyy 2. Samuelin kirjan luvusta 7, teille, jotka kirjoitatte tai jotka pystytte lukemaan sen myöhemmin. Näet heijastuksen siitä 1. Aikakirjan luvussa 17:11-14. Voit myös nähdä muiden kertovan liitosta 2. Aikakirjan luvussa 6:16. Tulen mainitsemaan myös muita jakeita. Liitto, jonka HERRA rakensi kuningas Daavidin kanssa Jerusalemissa, Israelissa, oli itseasiassa ilman ehtoja oleva liitto. Se oli liitto ilman mitään ehtoa. Hän rakensi sen Itsensä, JEHOVA ELOHIMIN, JUMALA Luojan, ISÄ JUMALAN, Hänen, joka Vieraili hiljattain Nakurussa todella megasuurella, todella massiivisella ja super loisteliaalla tavalla, ja Daavidin välille. Hän siis rakensi tämän liiton Itsensä ja kuningas Daavidin välille. Tässä liitossa Hän, HERRA, lupasi Daavidille ja Israelille, että MESSIAS tulisi Daavidin sukujuuresta. Hän lupasi kuningas Daavidille, katso, MESSIAS tulisi hänen sukujuurestaan. Itseasiassa Hän sanoi, Daavidin lihasta ja verestä. Kun Hän lupasi tämän liiton, Hän sanoi, että Hän tulisi vakiinnuttamaan kuningas Daavidin valtakunnan ikuisiksi ajoiksi. Hän sanoi, kestävän valtakunnan. Hän tulisi perustamaan iankaikkisen valtakunnan kuningas Daavidille. Tämä oli ilman ehtoja oleva liitto.

Lukiessasi kaikista muista liitoista Raamatussa, yrittäessäni käydä läpi kaikkia muita liittoja Raamatussa tänään ymmärtääkseni, mitä HERRA puhuu nyt seurakunnalle ja kansakunnille, sain selville, että kaikissa muissa liitoissa oli aina ehtoja, joita voit kutsua edellytykseksi. Niissä oli ehtoja ja oli vaatimuksia, mitä Israelin tuli tehdä tai mitä ihmisen, yhteisön, yhteiskunnan tai kansan tuli tehdä, jotta se saisi nähdä tuon liiton täyttymyksen. Tarkastellessani kuitenkin liittoa, joka HERRALLA oli Israelin kanssa, kuningas Daavidin kanssa, ja tietysti Israelin, sillä se hallitsi, sain selville, että tässä liitossa ei ollut mitään ehtoa. Edellisissä liitoissa HERRA oli ilmoittanut selvästi kuuliaisuuden ehdon. Tarkoittaen, että joka kerta kun Hän perustaa liiton ihmisen kanssa, Hän sanoo, jos teet näin. Esimerkiksi liitossa, jossa Hän julistaa Israelin erityiseksi kansaksi, omaisuuskansaksi, tässä liitossa kuulet Hänen sanovan: Jos olet täysin kuuliainen minulle ja seuraat minun käskyjäni, seuraat näitä asioita ja olet tottelevainen, niin vaikka olen luonut koko maailman, olet minun omaisuuskansani. Näissä liitoissa on siis aina edellytys, ehto.

Sain kuitenkin selville, että liitto kuningas Daavidin kanssa oli täysin ilman ehtoja oleva liitto. Hän ei vaatinut mitään, eikä yhtään kuuliaisuutta. Se oli kuitenkin HERRALLE tärkeää, mutta Hän ei sisällyttänyt sitä tähän liittoon. Liitto kuningas Daavidin kanssa oli siis ilman ehtoja oleva liitto. Jos halusit pitää jotakin tämän liiton täyttymyksen vakuutena, tämä vakuus oli nyt HERRA Itse, JEHOVAN, ISÄ JUMALAN ja kuningas Daavidin välisen liiton täyttymys Itse. Tämän jälkeen ymmärrät, että kun JEHOVA rakensi tämän liiton kuningas Daavidin kanssa, tässä liitossa oli useita osia. Haluan käsitellä yhtä, kahta tai kolmea niistä ja sitten saan sinut ymmärtämään ja ymmärrät, mitä HERRA on juuri puhunut tänään.

Hän sanoo, JUMALA vahvisti Israelille, Daavidille uudelleen, että hän saisi maan, jonka Hän oli luvannut Aabrahamille ja esi-isille. Nyt, uudelleen, Daavidin liiton sisällä oli lupaus siitä, että HERRA tulisi antamaan heille maan. JUMALA oli luvannut Aabrahamille antaa Israelille maan, jonka Hän oli myös luvannut Moosekselle. Lukiessasi 2. Samuelin kirjan lukua 7:10, Hän sanoo:

10 Ja minä valmistan sijan kansalleni Israelille ja istutan sen niin, että se asuu paikallansa eikä enää ole levoton, (2. Sam. 7:10)

Ja sen sisällä on toinen hyvin tärkeä osa. Hän sanoo:

eivätkä vääryyden tekijät sitä enää sorra niinkuin ennen (2. Sam. 7:10)

Näet siis, että Hän lupaa maan ja kodin israelilaisille, Hänen erityiselle kansalleen Israelille. Toisessa osassa tätä liittoa HERRA lupaa, että Daavidin pojasta, Salomosta, tulee hänen seuraajansa ja kuningas. Tämä tarkoittaa, että Daavid hallitsee ja kun hänen valtakautensa päättyy, hänen oma poikansa, hänen oma lihansa ja verensä, tulisi nyt ottamaan ohjat ja jatkamaan hänen hallitustansa, Daavidin hallitusta ja valtaa tuolla valtaistuimella. HERRA siis lupasi, että Daavidin seuraajaksi kuninkaana tulisi hänen poikansa, Salomo. Tämä oli toinen osa liiton lupauksista, joita HERRA oli antanut Daavidille, Daavidin liitto. JUMALA myös lupasi, että Daavidin poika, Salomo, hän, joka tulisi eräänä päivänä ottamaan ohjat ja hallitsemaan Daavidin valtaistuimella, kun Daavidin valtakausi on tullut loppuunsa, rakentaisi temppelin HERRALLE. Mennessäsi 2. Samuelin kirjan lukuun 7:12-13 löydät nyt, että Salomo, kuningas Daavidin poika, oli lupaus; oli annettu lupaus, että hänen oma poikansa, ei ainoastaan jatkaisi Daavidin hallitusta, vaan rakentaisi JEHOVALLE myös temppelin. Hän sanoi:

korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; (2. Sam. 7:12)

Ja Hän sanoo:

ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. (2. Sam. 7:12)

Sen jälkeen Hän sanoo:

Hän on rakentava huoneen minun nimelleni (2. Sam. 7:13)

Näet siis, että tämä on suuri lupaus tässä liitossa. Hän lupaa, että Salomo tulee jatkamaan hallitusta ja nyt Hän lupaa myös tässä, että Salomo, Daavidin oma poika, hänen oma lihansa ja verensä rakentaisi temppelin HERRALLE. Tiedämme kaikki liiankin hyvin, että kuningas Daavid halusi niin paljon rakentaa HERRALLE temppelin, mutta HERRA ei sallinut sitä. Mutta katso nyt, tässä liitossa Hän lupaa kuitenkin, poikasi Salomo on rakentava minulle temppelin.

Jälleen, toinen lupaus tässä liitossa oli todella erityinen. Käsittelemme sitä nyt tässä unessa, jonka HERRA on puhunut minulle tässä Vierailussa viime yönä. Näet, että Daavidin liitossa lukuun ottamatta maata, luvattua kotia ja Daavidin poikaa Salomoa, joka ottaa ohjat hallituksesta ja rakentaa sitten HERRALLE temppelin, niin todella erityinen asia kehittyy tässä liitossa. Mielestäni tämä on todella tärkeä opetus kaikille ihmisille ja kaikille kristityille kaikkialla, maailmanlaajuisesti, että milloin tahansa sinulla on mahdollisuus kohdata HERRA, olla vuorovaikutuksessa HERRAN kanssa, palvoa HERRAA, palvella HERRAA, se saattaa näyttää joskus pieneltä asialta omissa silmissäsi, kun palvelet HERRAA, etkä tiedä sitä suurta asiaa, joka siitä voi kehittyä. Tämän takia kuuliaisuus ja uskollisuus ja kaikki nämä asiat, jotka ovat HERRALLE tärkeitä, kuten vanhurskaus ja pyhyys, ovat todellisia avainasioita. 

Tässä keskustelussa näemme kuitenkin nyt, että HERRA laajentaa lupausta ja Hän sanoo Daavidille, vakiinnutan kuningaskuntasi valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi. Näyttää siltä, kuin HERRA laajentaisi sen Salomon, Daavidin pojan hallintakaudesta ja kuningaskunnasta sanoen nyt, ikuisiksi ajoiksi. Siksi lukiessasi 2. Samuelin kirjan lukua 7:13, näet HERRAN hyvin selvästi sanovan: Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti. Myös 2. Samuelin kirjan luvussa 7:16. Ja tästä kuningas Daavidin valtakunnan säilymisestä ikuisesti Jerusalemissa, minne HERRA vei minut viime yönä, tästä tuli nyt, tämän JEHOVAN ja Daavidin välisen liiton sisältä tuli MESSIAAN hallituskausi. Tästä tuli nyt viimein MESSIAAN ikuinen Valtakunta. Tästä syystä HERRA vei minut sinne viime yönä. Matteuksen kirjan luvussa 21:9, voit lukea tästä niin paljon. Tämän takia HERRAA JEESUSTA KRISTUSTA, MESSIASTA, kutsutaan Daavidin Pojaksi. Ja Raamattu lupaa, että Hän tulee takaisin ja tulee johtamaan ja hallitsemaan Valtaistuimella, istuen isänsä Daavidin valtaistuimella.

Tiedän, että kaikki te alatte ymmärtää maailman laajuisesti, miksi tarkalleen HERRA vei minut tähän paikkaan. Kaikki liittyy MESSIAAN Tulemukseen. Ja nyt Hän on vienyt minut Jerusalemiin, Hän on vienyt minut sinne ja näyttänyt minulle, missä kuningas Daavidin valtaistuimen tarkka paikka sijaitsi. Hän vei minut ajassa taaksepäin ja soitti minulle jopa harppua, jota kuningas Daavid ennen soitti palvoessaan HERRAA. Sitten Hän näytti minulle HERRAN Käden osoittamassa ja silloin HERRAN Ääni puhui sanoen: Katso, tämä on Valtaistuimen tarkka paikka. Tämä on se tarkka paikka, missä kuningas Daavid ennen istui ja soitti harppua HERRALLE. Ja Hän toi tuon harpun jäljellä olevan osan ja asetti sen käteeni.

Nyt tämä on todella merkittävää, sillä nyt HERRA on vienyt Hänen Palvelijansa Jerusalemiin ja näyttänyt hänelle sen tarkan paikan, missä kuningas Daavidin valtaistuin sijaitsee. Tämä voi ainoastaan kertoa sinulle, että lopun tapahtumat ovat tulleet lähelle, lähemmäs nyt. Hengellisessä todellisuudessa Taivaassa HERRA ja Taivas, Taivaallinen edustusto, Taivaan sotajoukot ovat jo valmiina palvelukseen ja järjestäneet kaikki tapahtumat. Kaikki on nyt täysin keskittynyt ja valmiina MESSIAAN loisteliasta Tulemusta varten.

Me tiedämme kaikki, että kun MESSIAS tulee takaisin ottamaan seurakunnan, niin silloin Daavidin Poika tulee takaisin Jerusalemiin. Kun Daavidin Poika - muistatko, Daavidin Poika, armahda minua! - kun Daavidin Poika, MESSIAS tulee nyt takaisin Jerusalemiin sen jälkeen, kun Hän on ottanut seurakunnan Taivaaseen, Hän tulee nyt pyhitettyjen pyhien, Taivaallisen sotajoukon kanssa ja Hän tulee takaisin hallitsemaan isänsä Daavidin valtaistuimella. Tämä on valtava, historiallinen aika maailman historiassa! Tämä on hetki valvoa! Tämä on merkityksellinen aika ihmisen elämän historiassa ja tässä maailmassa!

Tämä on aika ottaa neuvoista vaarin ja valmistautua MESSIAAN loisteliasta Tulemusta varten, olla vanhurskas, olla pyhä, varmistaa, että palvot pyhästi. Naiset, pukeutukaa pyhästi nyt. Ette voi pitää lyhyitä hameita tai tiukkoja mekkoja ja kaikkea sellaista, jota seurakunta on pitänyt yllään ennen. Hän sanoo, että, katso, viisaus on nyt tullut. Katso, julistus tapahtuu nyt tässä Vierailussa täällä. Ne, jotka ovat viisaita, näkevät nämä asiat hengellisillä silmillään ja ymmärtävät, että vapautuksemme on tullut lähelle. HERRA puhuu jo MESSIAAN hallituksesta, MESSIAASTA tulleena ja johtamassa ja hallitsemassa hänen isänsä, kuningas Daavidin valtaistuimella Jerusalemissa. Kuinka mahtavaa aikaa elämme ja jonka näemme! Kuinka valtava sukupolvi, että voit edes elää ja nähdä nämä asiat! Ja elää tänä hetkenä ja valmistautua näitä tapahtumia varten! Monet, monet sukupolvet elivät ja tulivat kristityiksi ja heille ei koskaan julistettu näitä tapahtumia.

Julistan siis maailman neljään ääreen kuten sanoin, Uuden-Seelannin itäisimmästä äärestä, Gisbornesta Uudesta-Seelannista koko matkan Venäjän ylimpiin ääriin, läpi Helsingin, Skandinavian, Etelä-Korean ääriin ja Kanadan ääriin. Ja eteläisimpään kärkeen, paikkoihin kuten Concepción Chilessä ja kauemmas, Etelä-Amerikan maanosan kärjen yöllisiin, pimeisiin osiin, koko matkan halki Latinalaisen Amerikan maanosan. Olen julistanut tämän halki Afrikan, Aleksandrian kärjestä koko matkan alas Cape Towniin saakka Etelä-Afrikassa, että olen nähnyt MESSIAAN tulevan seurakuntaa varten. Valmistakaa tie.

Tämä on aika olla pyhä, harkitusti ja tarkoituksella valita vanhurskaus ja pyrkiä HERRAN vanhurskauteen, jotta näkisit HERRAN loisteliaan Tulemuksen. Kuinka voimallista tulekaan olemaan, kun HERRA palaa nyt takaisin siunattujen kanssa, kallisarvoisten kanssa, valittujen kanssa ja Hän tuo heidät. Ylöstempauksen jälkeen Hän menee Taivaaseen ja Ilmestyskirjan 19:11 mukaisesti ja siitä eteenpäin, Hän tulee sitten heidän, Taivaallisen sotajoukon kanssa yllään hienoin pellava, loistelias ja puhdas palaten Jerusalemiin, jossa MESSIAS tulee nyt istumaan tällä iankaikkisella Valtaistuimella, josta HERRA teki liiton Daavidin kanssa. Hän sanoi, sinun hallituksesi ja valtaistuimesi tulee säilymään ikuisesti edessäni.

Muista, että tällä kuninkaalla ja hänen valtakunnallaan ei ole rajoja, eikä reunoja ajassa, paikassa ja Kirkkaudessa. HERRA olkoon Siunattu. Nähkööt sinä MESSIAAN loisteliaan Tulemuksen. Kuinka kaunis aika olla kristitty! Kuinka valtava, historiallinen aika olla uudestisyntynyt! Kuinka voimallinen aika valita vanhurskaus! MESSIAS on Tulossa! Tämä on hän, josta on Raamatussa kirjoitettu. Kun HERRA puhui MESSIAALLE Valtaistuimen edessä, tämä sanansaattaja seisoi siinä aivan vieressä. Tämä on hän, josta HERRA puhuessaan MESSIAALLE sanoi: Katso, minun sanansaattajani, joka kulkee sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi ennen sinun loisteliasta päivääsi. Shalom Shalom. Chaverim. Erev tov.

Valmistakaa tie, MESSIAS on Tulossa

(Suomennos HERRAN Sanomasta 6.10.2016. Profeetta Dr. Owuor)

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)