7.6.2019 ILMESTYSTÄ HERRAN KIRKKAUDEN VIERAILUSTA MENENGAISSA

 
Siunatut ihmiset, tiedän, että se nauhoite, joka otetiin Menengaissa ja Keskuspuistossa on vakava keskustelu Taivaan ja seurakunnan välillä. Se on hyvin hyvin mega keskustelu HERRAN JAHVEN ja pakanaseurakunnan välillä tässä hetkessä, Kristuksen ruumiin. Kuinka upeaa aikaa olla elossa. Tämä on tarkkaan se, mitä Raamattu puhui, kun HERRA JEHOVA kirjoituksissaan seurakunnalle Raamatussa, kommunikoinnissaan Kristuksen ruumiille, kansakunnille, Hän sanoi, että suurempia asioita tapahtuisi tässä hetkessä. Hän myös sanoi, että vanhurskaat miehet, pyhät miehet tuona aikana, toisena aikakautena todella todella kaipasivat katsella tämän hetken tapahtumia.
 
Haluan vain sanoa muutaman asian painottaen ja korottaen seurakunnalle sitä, että tämän pitäisi ilmoittaa teille sen jatkuvan keskustelun liittyen MESSIAAN loisteliaaseen Tulemukseen ja tarpeestanne olla enemmän vanhurskaat ja pyhät ja vastaanottaa JEESUS ja olla kunnolla uudestisyntyneitä ja olla pyhät, valiten tietoisesti vanhurskauden maailmassa, maailmassa, joka on niin turmeltunut, maailmassa, joka on täynnä seksuaalisyntiä, seksuaalista himoa , täynnä herjausta, perverssioita, rasismia, heimolaisuutta, kaikkea tapahtuu maailmassa tässä hetkessä ja ajassa.
 
Tämä on todella tärkeä keskustelu Taivaasta seurakunnalle, sillä voitte nähdä hyvin selvästi, että HERRA Puhuu hyvin selvin termein tälle sukupolvelle, tälle seurakunnalle ja HERRA Sanoo, katso, jopa kaiken pahuuden ja jumalattomuuden keskellä, pahuuden kasvun keskellä mitä tapahtuu, katso, teen vielä hyvin eläväksi seurakunnalle, että seurakunta on vieläkin kulkuneuvo vapauttaa ihmiskunta kuljettaen sen loisteliaaseen ikuiseen rauhaan ja ikuiseen elämään Taivaassa.
 
Tästä syystä tämän kaltainen keskustelu, joka tapahtuu tässä hetkessä seurakunnassa, on hyvin hyvin voimallista ja hyväksi seurakunnalle, sillä se jatkuvasti herättää seurakunnan sielut, se jatkuvasti uudelleen sytyttää seurakunnan sydämet siihen tosiasiaan, että katso, olemme Taivaallisia, Taivaallisia olentoja, meillä on Taivaan kansalaisuus, ei väliä sillä, mitä tapahtuu maailmassa täällä, ei ole väliä sillä mitä tapahtuu ympärilläsi ja yhteisössäsi, ympäristössäsi, kansakunnassasi, maailmassasi. Hän sanoo, meidän täytyy silti kehittää Taivaallinen focus ja huolehtia siitä, että harjoitamme ja kohdistamme keskittymisemme Taivaaseen.
 
Jos katsot sitä valtavaa vierailua, joka on kiertämässä villinä ympäri nettiä, joka tapahtui, kun HERRA laski Hänen Pilarinsa. Hän toi Pilarinsa Taivaasta, yhdistäen Taivaan Hänen Kahteen Sanansaattajaansa, jotka puhuvat kanssanne nyt. Menengai 2:ssa, 31. joulukuuta 2018. Jos katsotte tätä vierailua, joka kulkee ympäri maailmaa, yksi asia, joka todella koskee sinua, jota sinun ei kannattaisi sivuuttaa on se tosiasia liittyen näihin Kahteen Sanansaattajaan, JUMALAN Säde, JUMALAN Pilvi, JEHOVA JAHVEN puhtain valkoisin pyhin JEHOVA JAHVEN Kirkkaus, ISÄ JUMALAN, Ystäväni. Minun ainoan Ystäväni, Chaver sheli. Tuo säde yhdistyy loistaen suoraan Taivaan sisältä maailmaan.
 
HERRA tekee hyvin selväksi liittyen Hänen Kahteen Sanansaattajaansa, jotka kävelevät maailmassa. Sanoen, jos haluatte olla yhteydessä Taivaan kanssa, teidän täytyy kuunnella Heitä. Jos halautte yhdistyä Taivaaseen, teidän tulee kuunnella Heitä. Jos haluatte olla yhteydessä Taivaan kanssa, teidän tulee kuunnella Heitä. Tämä Sanoma on tullut hyvin hyvin selvästi tässä keskustelussa. Tietysti se pelko näitä Profeettoja kohtaan, HERRA nostaa myös sen esille. Hän kertoo kansakunnille ja ihmiskunnalle, että peljätkää näitä Profeettoja, sillä He vaeltavat suoraan kanssani. He ovat suoraan Minun ohjeistukseni ja käskyni alla, sillä näette, että HERRAN Kirkkaus kulkee sinne, minne tahansa He kulkevat. Hän johtaa ja navigoi Heitä tässä tämän hetken palvelustyössä seurakunnassa.
 
Tästä syystä siitä tulee hyvin tärkeää, pitää huolta, että tämä sukupolvi kapitalisoi tämän. Heidän tulee maksimoida tämä ja kuunnella niitä oraakkeleita, ilmoituksia, ohjeistuksia, joita He kuuluttavat neljään maailman ääreen. Tehkää parannus! Tehkää parannus ja vastaanottakaa JEESUS! Tehkää parannus ja kääntykää pois synnistä! Tehkää parannus ja olkaa pyhät! Tehkää parannus! Tehkää parannus ja kääntykää pois pahuudesta! Kääntykää pois moraalittomuudesta! Kääntykää pois eksytyksestä ja valheista! Olkaa pyhät ja vanhurskaat! Olkaa valmiit! Olkaa valmistautuneita!
 
Olkaa valmiit joka hetki! MESSIAS on tulossa. Minä hetkenä tahansa KUNINGAS tulee. Tämä on hyvin hyvin voimallinen Sanoma, joka kaikuu tästä vierailusta, jonka näet nyt kiertävän ympäri nettiä, Menengain kokouksesta 2018, mutta kaikista tärkeimpänä näette, sen yhdistämisen, kuinka Taivas navigoi suoraan niitä Kahta ja kuinka He todistavat ja nyt antavat loppusanansa lähestyessämme MESSIAAN tulemusta. He antavat loppusanansa. He tekevät nyt viimeiset asiat kohden MESSIAAN Tulemusta. Tämä on ilmiselvää. Voitte nähdä hyvin selvästi nyt, että aika on ohi ja ihmiskunnan täytyy valmistautua kohtaamaan JUMALANSA. Ihmiskunnan tulee valmistautua kohdatakseen Luojansa, Luojansa Taivaassa.
 
Se on hirvittävää aikaa. Ja siksi ajattelin, että on todella todella tärkeää tulla luoksenne ja punnita tätä. Sillä näette sen yhteyden; Taivas on suoraan yhteydessä Heihin. Joten kun HERRA Sanoi Ilm. 11, että annan voiman, annan voiman Kahdelle Väkevälle Profeetalleni, Kahdelle Todistajalleni, jos niin haluatte, Kahdelle Sanansaattajalleni, Kahdelle Päähenkilölleni, niin silloin näette sen yhteyden, sen voiman, jota Hän tarkoitti, suoran JUMALAN voiman, suoran yhteyden ISÄ JUMALAAN ITSEENSÄ, HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN ISÄÄN. Jopa silloin, kun He palvelevat ja saarnaavat, jopa silloin, kun He panevat täytäntöön JUMALAN Tuomioita maailmassa tänä hetkenä, jopa silloin, kun He valmistavat seurakuntaa MESSIAAN loisteliaan Kirkasta tulemusta varten.
 
Mutta se, minkä tulisi todella syvästi hämmästyttää ja shokeerata on, että nämä Profeetat, nämä Sanansaattajat, jotka Puhuvat kanssanne nyt, ovat itseasiassa pääasiallisesti päämissiollaan, Kaksi Heitä, Yksi, valmistamassa seurakuntaa ja navigoimassa sitä Taivaan turvaan, ennen sitä suurta romahdusta, joka tapahtuu täällä, sitä suurta kampanjaa, sitä suurta taistelua, sitä grand taistelua, joka tapahtuu maailmassa. Ja tämä menee todella selvästi joka-ikisen ihmisen sydämeen, joka on katsellut tätä, joka seuraa tätä, että totisesti, kyllä, HERRA on valmistamassa seurakuntaa tänä hetkenä. Ja vielä kaikista tärkeimpänä, Heidän Missionsa on Israeliin ja Suuren Ahdistuksen aikakauteen.
 
Joten se siellä silloin puhuu teille siitä, kuinka paljon aika on lopussa, kuinka paljon nämä kaikki ovat viimeisiä perusteluita. He ovat kiireisiä tehdessään lopullisia Todistajan lausuntojaan HERRAN edessä, Heidän viimeisiä perusteluitaan, Heidän viimeisiä huomioitaan, Heidän viimeisiä ehdotuksiaan. Ja että Heidän merkittävä roolinsa on siellä. Ja HERRA on määritellyt sen todella selkeästi ja todella selvästi ilman minkäänlaista monitulkintaisuutta, että katsokaa, He ovat jo täällä. Tämä on se Missio, joka ollaan juuri aktivoimassa siinä toisessa aikakaudessa.
 
Haluan toivottaa teille kaikkea viisautta, että HERRA voisi auttaa teitä vanhurskaudessa, Hän voisi auttaa teitä pyhyydessä. Jotta PYHÄ HENKI voisi auttaa seurakuntaa, niin että JEESUSTA Kirkastettaisiin, jotta MESSIAS voisi löytää pyhän morsiamen. Tämä on mahtavaa aikaa, voimallista aikaa. Ja vain seurakunnassa on tämä Vierailu, ainoastaan KRISTUKSEN seuraajilla. Ja vain tässä Palvelustyössä on tämä Vierailu. Joten te olette todella hyvin ohjeistettuja siitä, missä seurakunnassa olla mukana, mistä ammentaa korvillenne, mistä kuunnella, mistä ottaa vastaan ohjeistus ja valmistautua MESSIAAN loisteliaan Kirkasta tulemusta varten. Ikuisuuden asioita ei voida kyseenalaistaa, ne eivät ole keskusteltavissa.
 
Ikuisuuden asiat ovat henkilökohtaisia. Ja HERRA odottaa, että joka-ikisellä ihmisellä on kapasiteetti, joka on syvään juurrutettu heihin, joka on tallennettu heihin. Hän on tallettanut heihin kyvyn havaita, pystyä huomaamaan ikuisuuden ja tekemään päätöksen, että otan ikuisuuden. Ja tietää, minne mennä ja kuinka mennä sinne. JEESUS sanoi todella selvästi Joh. 14, kun Hän päätti, niin jakeessa 4, suunnilleen jakeessa 4, Hän Sanoo, että te tiedätte tien sinne, minne minä menen. Tarkoittaen, että tulisi olemaan tiettyjä ihmisiä tänä hetkenä maailmassa, jotka tulisivat olemaan Hänen seuraajiaan, jotka seuraisivat Häntä sitä tietä pitkin, minne Hän meni. Ja olla JEESUKSEN seuraaja, tarkoittaa pääasiassa, ottaa oma ristinsä ja seurata JEESUSTA. Toisin sanoen, ristiinnaulita lihasi, sillä Hän Sanoo, ota (ja kanna) ristiäsi päivittäin. Luukkaan evankeliumi sanoo, joka päivä. Ota (ja kanna) ristiäsi joka päivä ja seuraa JEESUSTA. Uudestaan, kun JEESUS Puhui Hänen paluustaan ylöstempauksessa Johanneksen evankeliumin luvussa 14, Hän Sanoo: 
 
"Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun." (Joh. 14:1)
 
Ja sitten Hän Puhuu, kuinka Hän menee ISÄN luo valmistamaan kartanoita teille. Ja Hänen ISÄNSÄ luona on monia kartanoita, siellä on monia huoneita, siellä on monia palatseja teille, siellä on monia koteja teille siellä. Ja sitten lopussa Hän Sanoo, että tien sinne minne minä menen, te tiedätte. Ja tämä on todella syvällinen toteamus, jonka Hän tekee, että todella todella todella kaivaa ja naulitsee seurakunnan tähän Vierailuun, josta me Puhumme, tähän ajankohtaiseen Vierailuun, joka leviää nyt villinä aivan kuin metsäpalo.
 
Sillä Hän pääasiassa Sanoo, että tien sinne, minne minä menen, te tiedätte. Ja tiedämme, että JEESUS meni Taivaaseen, Hän meni ja Hän istuutui ISÄN oikealle puolelle. Joten Hän pääasiassa Sanoi, että tänä hetkenä, kun sen kaltaiset Vierailut sykkisivät maailmassa, niin tulisi olemaan niitä viisaita, jotka tulisivat tietämään tien, mitä JEESUS seurasi niiden Portaiden kautta, mennäkseen Taivaaseen. Tarkoittaen, että he tulisivat tietämään, kuinka seurata JEESUSTA, Taivaaseen. Tämä on se, mitä Hän tarkoitti. Ja Raamattu on todella selkeä, että jos seuraat JEESUSTA, sinun tulee ottaa ja kantaa ristiäsi joka päivä, ristiinnaulita lihasi. Ja olla hengellinen olento, vanhurskas, pyhä, ja nähdä loistelias iankaikkinen JUMALAN Valtakunta.
 
Joten HERRA Siunatkoon teitä, maan kansalaiset. Älköön viisautenne pettäkö teitä tässä. Olkoon teillä kyky tietää, mistä löytää ohjeistus iankaikkisuutta varten. Ei ole enää ollenkaan aikaa menestysteologian evankeliumille juuri nyt. Ei ole enää ollenkaan aikaa moraalittomuudelle seurakunnassa juuri nyt, ei ole enää aikaa eksytykselle, ja kaikelle sellaiselle. Voitte nähdä todella selvästi, että nämä Sanansaattajat, He tulivat ennallistamaan KRISTUKSEN Palvelustyön, joka oltiin tallattu luopumuksella. He pääasiassa tulivat yhdistämään seurakunnan takaisin JEESUKSEN luo, yhdistämään seurakunnan takaisin iankaikkisuuteen Taivaassa. Muistattehan, että se syy, miksi seurakunta luotiin, kun JEESUS viimein salli PYHÄN HENGEN tulevan alas luomaan seurakunnan, on koska seurakunta tulisi olemaan se väline yhdistämään kuolevaisen ihmiskunnan iankaikkisuuteen. Ja ei ole parempaa paikkaa, missä tämä on hyvin osoitettu ja kuvattu ja dramatisoitu, kuin tässä Vierailussa, jonka näet tänä päivänä, joka on noussut pintaan, joka tapahtui Menengailla. HERRA Siunatkoon teitä. MESSIAS on tulossa. Todah todah, todah rabah. Olkaa pyhät. Todah chaverim, todah Hashem, chaver sheli. Kiitos.
 
(Profeetta Dr. Owuor 7.6.2019. www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)