6.3.2019 PROFETIA SUURIMMASTA PARANTUMISVOITELUSTA, TULOSSA MAAILMAAN

Siunatut ihmiset, HERRA JEHOVA on Puhunut kanssani. HERRA JEHOVA ELOHIM, JEHOVA HOSEINU, JEHOVA ADONAI, HERRA JEHOVA SEBAOT, JEHOVA ROHI, JEHOVA EL OLAM, Hän on Puhunut kanssani siunatut ihmiset. Uudestaan, kalliit ihmiset, HERRA on Puhunut kanssani hyvin hyvin voimallisessa keskustelussa. HERRA JEHOVA EL GIBBOR, ISRAELIN VÄKEVÄ JUMALA, HERRA JEHOVA TSIDKENU, JEHOVA ROHI, HERRA MINUN PAIMENENI, MEIDÄN PAIMENEMME, siunatut ihmiset, Hän Puhui kanssani viime yönä hyvin hyvin väkevällä tavalla. ISÄ JUMALA, HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN ISÄ, Hän nosti minut ylös maasta ja toi minut suoraan Hänen Valtaistuimensa eteen Taivaassa viime yönä ja sitten tuossa paikassa, Hän käveli kanssani tuossa Valtaistuimen paikassa, sen taakse.

Sitten tuossa paikassa Hän näytti minulle tämän valtavan Elämän Puun. Hän näytti minulle Elämän Puun, siunatut ihmiset. Näen hyvin tuoreen voitelun, sillä ne lehdet, joita Hän toi minulle, Hän käytti käsiään katkaisemaan niitä lehtiä ja tuomaan niitä minulle. Se kukki melkein koko puutarhan leveydeltä. Ne kukkivat ja kukoistivat. Se oli tuorein voitelu, jota olen koskaan nähnyt, siitä saakka, kun Hän lähetti nämä Kaksi Profeettaansa maailmaan. Tämä tulee olemaan tuorein ja voimallisin voitelu ikinä, jota olen nähnyt, jota seurakunta on nähnyt siitä saakka, kun HERRA lähetti nämä Kaksi Profeettaansa. Ja se voitelun taso, jonka Hän näytti sen jälkeen, kun Hän oli antanut minulle Elämän Puun lehtiä. Sitten ne kukoistivat kukkien hyvin tuoreessa voitelussa. Sitten Hän näytti sen toisen tason, joka oli vieläkin tuoreempi.

Joten siunatut ihmiset, uudestaan, sanoin, että viime yönä näin, kuinka on massiivinen JUMALAN KAIKKIVALTIAAN vierailu. Tässä väkevässä vierailussa HERRA vei minut suoraan Hänen Valtaistuinsaliinsa. Ja suoraan siellä Valtaistuinsalin takana Hän käveli ohitseni ja näytti minulle nämä valtavat valtavat Elämän Puun lehdet. Kun Hän asetti ne käteeni, niin oli valtavan suuri kukinta. Pystyin näkemään ne eri tasot, jotka HERRAN halusi näyttää minulle, kun ne kukoistaen kukkivat. Tämä on se ensimmäinen taso, mutta tämä on tuorein, tuorein tuorein voitelu, jota olen koskaan nähnyt siitä saakka, kun HERRA lähetti minut.

Siitä saakka, kun Hän laski alas nämä JAHVEN Kaksi Profeettaa. Tämä on tuorein voitelu ikinä, jota olen koskaan nähnyt. Siunatut ihmiset, näen eri tasoja, sen ensimmäisen tason hyvin tuoreen voitelun. Sitten se toinen taso, joka on hyvin tuore voitelu. Sitten se kolmas taso, melko syvä, hyvin syvän tason voitelu, sitten siinä neljännessä tasossa ne kukkien kukoistavat Elämän Puuksi. Tuuli puhaltaa niihin puun lehtiin. Kuinka upea vierailu, mihin HERRA toi minut. HERRAN Kirkkaus täytti koko paikan. Se oli todella voimallinen hetki, rakkaat ihmiset Kaikkivaltiaan JUMALAN Valtaistuimella viime yönä. Sitten tämän jälkeen Kaikkivaltias HERRA näytti minulle tämän valtavan voitelun. Se tulee olemaan tuorein voitelu, jota on koskaan nähty. En ole koskaan nähnyt tämänkaltaista, siitä saakka kuin Hän lähetti nämä Kaksi Profeettaansa. Sitten Hän toi minut takaisin.

Joten näette siunatut ihmiset, että HERRA Sanoo, että täällä tulee olemaan Parantumiskokous, joka tulee tapahtumaan pian. Hän on puhunut tästä Parantumiskokouksesta jatkuvasti. Emme tiedä, onko se ennen Bungomaa vai heti Bungoman kokouksen jälkeen, mutta tulee olemaan väkevä väkevä Parantumiskokous. Voitte nähdä, kuinka HERRA tulee nostamaan monia rampoja maasta, maan tomusta, hyvin huonoista tiloista. He laskevat alleen siellä ja kukaan ei auta heitä. Jätät heidät aurinkoon ja jos sataa, niin silloin he kastuvat. Hän tulee muistamaan näitä ihmisiä. Hän tulee nostamaan nämä ihmiset maasta. Hän tulee nostamaan heidät maan tomusta. He tulevat kävelemään. Hän vahvistaa heidän jalkansa. Hän tulee avaamaan sokeat silmät. Hän tulee nostamaan rampoja lapsia, lapsia, jotka ovat rampoja 5-vuotiaita, 10 -vuotiaita aina aikuisiin saakka, jotka ovat syntyneet rampoina ja pysyneet rampoina koko elämänsä. Se tulee olemaan massiivista ja tuorein voitelu ikinä, jollaista olen koskaan nähnyt!

Sitten tämän jälkeen, siunatut ihmiset, Hän tulee avaamaan sokeat silmät, sokeiden lasten silmät, aikuisten sokeiden silmät, eläen sokeina ikuisesti. Hän tulee muistamaan näitä ihmisiä, jotka elävät huonoissa tilanteissa, avaten heidän silmänsä ja poistaen heidät pimeyden maailmasta, jotta he voivat nähdä, kuten Cynthia Wanjiku nyt, joka näkee asioita ensimmäistä kertaa, kysyen mikä tämä on? Koskettaen niitä. Ja sitten avaten monia sokeita silmiä ja nostaen monia monia rampoja tässä maassa. Tämä tarkoittaa, että Hän tulee käskemään minua pyytämään teitä kokoontumaan jälleen 84 stadionille. Tämä tarkoittaa, että Hän tulee käskemään minua julistamaan täältä Nairobista käsin, käskemään, että teidän rampanne nousevat jälleen tomusta ja kävelevät tässä maassa ja että sokeat silmät avautuvat ja monet rammat tulevat nousemaan ylös, rammat lapset, rammat aikuiset, rammat ihmiset.

Monet monet monet sokeat silmät tulevat avautumaan, sokeiden pienten lasten silmät. Viime yönä tässä samassa keskustelussa, Hän näytti minulle lapsen, jonka silmät olivat sokeat. Ja en tiedä, miksi näen aivan kuin HERRA olisi pessyt silmät vedellä ja poisti sitten asioita Hänen Käsillään. Ja sitten silmät näkivät. Tulee siis olemaan todella tyrmistyttävää aikaa, siunatut ihmiset. Olen jo nähnyt sen tapahtuvan. Ja sitten Hän tulee avaamaan monia kuuroja korvia, Hän tulee koskettamaan monia ontuvia; vetämään jalkoja ja vahvistamaan niitä, voimistamaan niitä, venyttämään niitä ja lisäämään kolumneja. Jotta ontuvat pystyvät nyt nousemaan ylös ja kävelemään ilman kainalosauvoja tai metalleja tai tukea, tai jalkatukia. Ja Hän tulee muistamaan halvaantuneita, selkäydinvammoja, murtuneita luita, murtuneita selkiä, murtuneita luita, munuaissairauksia, niitä, jotka menevät läpi dialyysia. Hän tulee muistamaan sydänsairauksia, laajentuneita sydämiä, sydämiä, jotka ovat heikkoja, jotka ovat juuri pysähtymäisillään. Hän tulee muistamaan verisairauksia, diabetesta, hypertensiota, leukemia, verisyöpiä.

HERRA tulee muistamaan Hänen kansaansa, siunatut ihmiset. Tulee olemaan massiivinen Parantumiskokous, valtava Parantumiskokous, todella voimallinen Parantumiskokous. En ole koskaan nähnyt väkevämpää Parantumiskokousta kuin tämä, jonka näen. Ja tämä tulee tapahtumaan täällä Keniassa, mutta he tulevat osallistumaan myös maailmanlaajuisesti, sillä se voitelu oli valtavan suuri, valtavan suuri ja todella syvä, ja erilaisia voitelun tasoja. Ensimmäiset neljä voitelun tasoa, ja sitten se kukoisti Elämän Puuksi kädessäni tässä. Se oli valtavan suuri vierailu, shokeeraava. Ja ISÄ JUMALA, kuulen Hänet oikealta puoleltani, ja Hän ottaa Lehtiä ja asettaa ne käteeni. Tämä on siis todella valtavaa aikaa seurakunnan historiassa.

Sitten saman aikaisesti näen, kuinka HERRA on avannut minulle, Hän on avannut Hänen Kahdelle Profeetalleen, ja vapauttanut Heidät kansakuntiin jälleen. Joten tänä vuonna näen jälleen, että tulee olemaan vierailuja kansakuntiin. Ja luulen, että yksi kansakunnista, joissa tullaan vierailemaan, ehkä se tulee olemaan; ehkä yhdessä tai kahdessa, ehkä Taiwanissa, ehkä Kiinassa, ja sitten Brasiliassa. Ehkä Brasiliassa ja Taiwanissa. Mutta tämä tulee olemaan yksi niistä kansakunnista, joissa tullaan vierailemaan tänä vuonna. Se tulee olemaan todella väkevää aikaa, sillä näin itseni Riossa siinä prosessissa. Näin itseni Rio de Janeirossa. Tämä on siis todella voimallista aikaa seurakunnan historiassa. HERRA on muistanut kansakuntia, siunatut ihmiset. Tämä tarkoittaa, että jopa se Kokous Lima Perussa tulee lopulta tapahtumaan. Tämä on siis mahtavaa aikaa, siunatut ihmiset.

HERRA on avannut uuden oven jälleen, Hän on tuonut massiivisen voitelun, valtavan suuren, tämä on kaikista tuorein voitelu koskaan. Tuorein, jonka olen koskaan nähnyt siitä saakka, kun Hän laski alas nämä Kaksi Profeettaa tänne ikuisuudesta, Taivaasta tänne, aurinkoisena kirkkaana kesäpäivänä, aivan kuten se nauhoitettiin videolle. Ja tulee olemaan vierailu, tulee olemaan vierailu köyhille, heille, jotka ovat surkeissa tiloissa, heille, jotka kärsivät, heille, joilla on kipuja, heille, jotka on löydetty maan tomusta ollen rampoina koko elinikänsä. Hän tulee muistamaan heitä nyt. Hän on muistanut heitä. Näen jopa lapsen, aivan kuten sanoin. Ja en tiedä, miksi näin kädet. Otan vettä ja pesen kädet, tuon lapsen silmät, ja silmät näkevät.

Joten monia monia rampoja tulee nousemaan ylös; rampoja lapsia, rampoja aikuisia, rampoja lapsia, heitä, jotka ovat syntyneet rampoina eläen rampoina koko elinikänsä. Sokeat silmät tulevat avautumaan, kuurot korvat tulevat avautumaan, halvaantuneet, ontuvat; jalat tullaan venyttämään ja vahvistamaan. Murtuneet polvet, murtuneet luut, murtuneet kylkiluut, murtuneet kallot. Syövät tulevat kuivumaan pois, kasvaimet tulevat häviämään, verisairaudet, leukemia, Hän Puhuu diabeteksesta, hypertensiosta, verisyövistä, kuolemasta veressä.

HERRA tulee tekemään massiivisia Parantumisia tässä maassa. Ja lääkärit tulevat menemään ulos edeltä käsin yhdessä lääketieteen tiimien kanssa, vapaaehtoiset lääkärit pystyvät vetämään nämä ihmiset, tuomaan heidät takaisin, tuoden heidät takaisin HERRAN huoneeseen, siellä missä he ovat olleet hylättyjä ja sairaaloilla ei ole mitään laitteita, millä hoitaa heidän sairauksiaan. Tämä on siis mahtavaa vierailun aikaa. Sitten näen itseni menevän ulos, näen ne Kaksi Profeettaa palvelevan ja saarnaavan ulkona. Ja luulen, että yksi niistä maista tulee olemaan Taiwan tai Brasilia. Taiwan ja Brasilia, ja ehkä Lima Peru. Ehkä kolme kansakuntaa yksin. Joten tämä on mahtavaa aikaa, siunatut ihmiset. Olen nähnyt massiivisen HERRAN voitelun, ISÄ JUMALAN vierailun seurakunnan ylle tänä hetkenä, siunatut ihmiset.

Joten valmistakaa tie, siunatut ihmiset. Kaikki tämä on tarkoitettu nopeuttamaan sydämiänne, nopeuttamaan sydämiänne, nopeuttamaan mieliänne, uudelleen sytyttämään teihin se ikuisuus, jonka Hän on tallentanut teihin. En tiedä, onko tämä Parantumiskokous ennen Bungomaa vai Bungoman jälkeen. Mutta mikä tahansa se tilanne onkaan, niin tämä tulee olemaan väkevin kaikista Parantumiskokouksista ikinä. Joten HERRA Siunatkoon teitä. Todah rabah. MESSIAS on tulossa, siunatut ihmiset. Valmistakaa tie.

Muistakaa, tämä on se, missä te roikutte kiinni, siunatut ihmiset; työpaikoillanne, kaduilla, myyden vihanneksia, mama mboga, kioskeissa, missä tahansa, opettajana, opeiskelijana yliopistossa, missä tahansa olettekin, niin tämä on se, mistä te tulette pitämään kiinni, että HERRA pyytää anoen teidän sielujanne ikuisuuteen. HERRA muistuttaa teitä, Hän uudelleen herättelee, Hän jälleen tuo muistiin sen ikuisuuden teissä. Hän tulee koko sen matkan vierailemaan luonanne väkevimmässä vierailussa, joka on koskaan luvattu.

Miksi? Jotta Hän voisi koskettaa sydämiänne, voittaa sielunne ja valmistaa teidät ikuisuutta varten. MESSIAS on tulossa, siunatut ihmiset. MESSIAS on tulossa, valmistakaa tie. Olen nähnyt MESSIAAN tulemuksen. Kuinka kaunis aika olla kristitty tänä hetkenä, siunatut ihmiset. Kuinka mahtavaa aikaa olla uudestisyntynyt, kun JUMALA vierailee nyt seurakunnassa. Kuinka mahtavaa! Todah rabah Hashem, todah rabah lachem, todah rabah, ystäväni. Kiitos todella. MESSIAS on tulossa. Valmistakaa tie. Shalom.

(Profeetta Dr. Owuor. 6.3.2019. www.jesusislordradio.info)
 

(p.s. Parantumiskokous on tulossa suorana lähetyksenä Jeesus on Herra -radiosta ja ilmoitamme heti, kun päivämäärä selviää, jotta koko Suomi voi myös kokoontua kuulolle ja ottaa osaa tähän massiiviseen tuoreeseen parantumisvoiteluun.)

 

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)