29.12.2017 HERRAN PROFETIA VALTAVASTA PARANTUMISVIERAILUSTA TULOSSA SEURAKUNTAAN TULEVASSA MAAILMANLAAJUISESSA PARANTUMISKOKOUKSESSA Sunnuntaina 31.12.2017

HERRA JEHOVA on Puhunut kanssani, rakkaat ihmiset, HERRA JEHOVA SHALOM, JEHOVA ROPHE, JEHOVA RAPHA, HERRA, meidän Parantajamme, Toisessa Moos. 15:26. HERRA JEHOVA, Hän Puhui kanssani siitä Parantumiskokouksesta, joka on tulossa tulevana sunnuntaina, ylihuomenna. Silloin ymmärrät siis, että itseasiassa tämä Parantumiskokous, kaikki nämä vierailut, ovat osa tätä Tien valmistamista. Ja HERRA Puhui kanssani siitä valtaisasta, valtavasta Parantumisvoitelusta, joka tulee laskeutumaan Taivaasta ja tapahtumaan tässä maassa ja tapahtumaan KRISTUKSEN seurakunnassa ja tapahtumaan HERRAN huoneessa, KRISTUKSEN ruumiissa. Ja he jotka tulevat olemaan kuulolla muista maista, he jotka ovat hyväksyneet parannuksenteon ja pyhyyden, he jotka ovat hyväksyneet sen viattomuuden, johon Kenia on astunut sisälle, tämän lapsen viattomuuden seuraten HERRAA sokeasti. Sellainen lapsen viattomuus, jossa HERRA Sanoo: Tee näin! Ja he tekevät näin. Tehkää parannus! Ja he tekevät parannuksen. Kääntykää pois synnistä! Ja he kääntyvät, ilman kysymyksiä, ilman filosofisia paradigmoja, ilman teologisia paradigmoja. Se lapsen viattomuus, se viaton lapsi ja lapsen viattomuus.

HERRA on siis Puhunut kanssani tulevasta Parantumiskokouksesta sunnuntaina, tästä juhlinnasta, Kiitosjuhlasta ja Parantumiskokouksesta, yhteiskokouksista, jotka tulevat tapahtumaan halki tämän maan. Ja tiedän, että luvut tulevat olemaan suurempia. Tulee olemaan miljoonittain ja miljoonittain ihmisiä kokoontuneena halki koko tämän maan. Tulee olemaan valtava vierailu tänä tulevana sunnuntaina. Eräänä hetkenä tänä iltana HERRA näytti minulle tuon Kokouksen, ne eri alueet, missä ikinä te tulettekaan olemaan. Yhtenä hetkenä kuusi rampaa nousivat seisomaan samanaikaisesti, samanaikaisesti. Valtavaa! Ja HERRA Puhui minulle tästä koko yön ajan. Hän Sanoo, katsokaa, kuinka voimallinen tämä Jälkimmäinen Kirkkaus on! Katsokaa, kuinka voimallinen tämä Jälkimmäinen vierailu on!

Eräänä hetkenä HERRAN sydän, Hän antoi tuntea Hänen sydämensä, että Hänen sydämensä on niin täynnä iloa, Hän oli niin onnellinen, Hän oli niin Siunattu, että Hän vierailee kansansa luona. Aivan niin kuin te olette nähneet, rakkaat ihmiset, kun on parantumisten tulva, jossa monet rammat nousevat ylös ja me emme edes tiedä heidän lukuaan tähän mennessä. Mutta kun mennään niihin yksittäisiin tapauksiin, silloin tiedät, että HERRA on totisesti muistanut seurakuntaa. Sillä ne ovat todella niitä kaikista epätoivoisimpia tapauksia, joissa sairaalat olivat antaneet periksi. Kirurgit olivat nostaneet kätensä ylös sanoen, tehkää vain tiettäväksi se, mitä teillä on, HERRA tulee auttamaan teitä, me emme pysty. Tämä on se, mihin lääketiede loppuu. Tämä on se, mihin kirurgia loppuu.

Silloin kun on niiden tulva, kun ne virtaavat kuin joki Parantumiskokouksen aikana, jopa sokeat, mutta nyt kun rajoitat sen yhteen yksittäiseen tiettyyn tapaukseen, silloin olet nyt maassa vatsallasi, ja kaikki vatsasi kyyneleet vuotavat lattialle.  Jokaisessa tapauksessa on äärimmäisen suuri painoarvo. Kun katsot jokaista yksittäistä tapausta, silloin näet, että HERRA JEHOVA, Hän on totisesti vieraillut seurakunnassa, Hän on rakastanut kansaansa. Sokeiden tapauksia, kuten me näimme eilen, missä meillä ei ole tässä elämässä mitään ymmärrystä siitä, kuinka HERRA paransi hänet, kuinka hän nyt näkee. Tässä todellisuudessa et pysty ymmärtämään, edes lääketiede ei voi selittää sitä. Rampojen jalkojen tapauksia, kuten Onyancha. Kuten nuori Onyancha-poika, jonka luu, jonka jalan luu oli itseasiassa käyrä, se oli käyrä 140 jotakin astetta saakka, ja hän kävelee nyt! Hauraat luut, jotka lääkärit olivat lausuneet parantumattomiksi.

Ja HERRA oli niin onnellinen tässä unessa tänä viime yönä, kun Hän näytti minulle ne rammat, jotka nostettiin ilmaan, ne kaikista epätoivoisimmat köyhien ihmisten tapaukset Afrikassa ylös nostettuina, heidän joilla ei ole edes yhtään rahaa matkustaa, mennäkseen sairaalaan, päästäkseen sairaalaan. Heillä ei ole edes tietoa niistä, he pelkäävät sairaalan miljöötä. He ajattelevat, että se miljöö on heille liian monimutkainen, he eivät ehkä ymmärrä kieltä ja sairaaloiden dynamiikkaa. Nuo hyljätyt tapaukset. He yrittävät käydä yhdessä tai kahdessa sairaalassa, mutta sairaalat hylkäävät heidät. He menevät takaisin kyliinsä ja antavat periksi. Tämän kaltaisista tilanteista HERRA Puhuu.

On valtava hetki, rakkaat ihmiset, juuri nyt on shokeeraava seurakunnan historiassa. On sanoinkuvaamaton aika HERRAN huoneessa. Ja HERRA oli niin onnellinen, että Jälkimmäinen Kirkkaus virtaa nyt, että Jälkimmäinen Kirkkaus tulee alas Taivaasta, että Taivaan Portit ovat nyt avoinna Jälkimmäiselle Kirkkaudelle. Kuinka voimallista, rakkaat ihmiset! Olen nähnyt valtavan Parantumiskokouksen, historiallisen Parantumiskokouksen, joka on tulossa, joka on tulossa sunnuntaina. Ja eräänä hetkenä HERRA Sanoi, katsokaa, rammat, jotka nousevat ylös, niitä on niin paljon. Ja se oli hyvin kaunista. Ja HERRA JEHOVA, ISÄ JUMALA, meidän HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN ISÄ Itse oli niin iloinen. Hän näytti minulle Hänen ilonsa. Hän oli niin iloinen, että ne rammat nousivat ylös ja nyt he kävelevät. Nyt he pystyvät aloittamaan uuden elämän eläen elämäänsä ylistäen HERRAA. Ylistäen HERRAN hyvyyttä. Ylistäen HERRAN laupeutta. Ylistäen HERRAMME JEESUKSEN armoa. Todella voimallista rakastetut ihmiset. Luen nyt Sananpaikan Haggai 2:9, Hän sanoo:

Tämän temppelin myöhempi kunnia [kirkkaus] on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot."

Näemme hyvin tarkkaan, että HERRA Puhui tässä uudesta asumuksesta. Tämä uusi asumus tulisi olemaan voimallinen asumus. HERRAN Kirkkauden asumus. Näet hyvin selkeästi, että tämä on se myöhempi, jälkimmäinen luvattu Kirkkaus. HERRA itseasiassa sanoi, että tämä tulee olemaan uusi seurakunta ja uusi temppeli, jossa tulisi olemaan hengellistä palvontaa. Täydellistä omistautumista. Laillistettu ja oikeutettu talo, joka tulisi nauttimaan HERRAN oikeutusta, talo, joka on erotettu luopumuksesta, jonne Hän tulee laittamaan Kirkkautensa aarteet. Tämä uusi huone, HERRAN huone on nyt muodostettu. Se hengellinen talo, jossa tulee olemaan hengellistä palvontaa, hengellistä omistautumista, täydellinen omistautuminen HERRALLE. Oikeutettu huone.

Hän sanoo, että tämä talo tulee nauttimaan Taivaan Kirkkauden siunauksista ja Kirkkaudesta. Se Kirkkaus, joka laskeutuu tähän taloon, jota tämä talo pitelee, tulee olemaan Taivaan aarre, tulee olemaan Taivaan rikkaus, rakastetut ihmiset. Hän Puhuu hyvin selvästi seurakunnalle juuri nyt tien valmistamisesta. Hän on vapauttanut sen jälkimmäisen Kirkkauden. Myöhempi Kirkkaus on täällä, rakastetut ihmiset. Myöhempi Kirkkaus virtaa seurakuntaan. Hän pyytää parannuksentekoa. Hän pyytää parannuksentekoa. Hän kysyy vakavia kysymyksiä liittyen parannuksentekoon, rakastetut ihmiset.

Hän kysyy seurakunnalta, kuten nyt Kenian seurakunnalta, seurakunnalta joka nöyrtyi ja totteli käskyä parannuksentekoon. Nyt hän pitelee sitä Kirkkautta. Hän pyytää kansakuntia alistumaan sille Äänelle, joka kutsuu parannuksentekoon, Äänelle, joka valmista tietä MESSIAAN loisteliaalle tulemukselle. JUMALA ei tee virheitä. Et voi sivuuttaa Häntä ja sitten koputtaa oveen sanoen: HERRA haluan päästä sisälle! Tämä on Hän, joka puhuu seurakunnalle: Tehkää parannus, tehkää parannus, tehkää parannus ja kääntykää pois synnistä ja palatkaa pyhyyteen! JUMALAN Valtakunta on lähellä. JUMALAN Valtakunta on pyhä. JUMALAN Valtakunta on vanhurskas. Pukeudu vanhurskauden vaatteeseen, Kirkkauden vaatteeseen, pelastuksen valkeuden vaatteeseen!

Et voi hylätä Häntä ja sitten palata Hänen luokseen: HERRA, HERRA, HERRA, HERRA, koputtaen ovelle. HERRA, HERRA pyydän avaa meille! Hän vastaa: Kertoakseni totuuden, en tunne teitä.  En tunne teitä. Sakarja 1:

2 "Herra on tuimasti vihastunut teidän isiinne.3 Sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot: Kääntykää minun tyköni, sanoo Herra Sebaot, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot. 4 Älkää olko isienne kaltaiset, joille entiset profeetat ovat saarnanneet sanoen: Näin sanoo Herra Sebaot: Kääntykää pois pahoilta teiltänne ja pahoista teoistanne; mutta he eivät kuulleet, eivät kuunnelleet minua. (Sakarja 1:2-4)

Tarkoittaen, että Hän itse Puhuu ihmisen kanssa. Se on valtava asia kalliit ihmiset, että HERRA kutsuu parannuksentekoon. Yhdessä kohtaa Hän kysyi: Kun saat sinun pyhitetyn ruokasi ja käärit sen helmaasi. Käärit kankaaseen hieman grillattua lihaa, niin pysyykö se vieläkin pyhänä? Meidän JUMALAMME on erottautunut. Synti on synti. Vanhurskaus on vanhurskaus.

HERRA Sanoo, että on suuri vierailu, joka tulee jälleen Keniaan tänä viikonloppuna. Ja ne kansakunnat, jotka tulevat seuraamaan parannuksenteon tietä, tulevat ottamaan osaa tähän Kirkkauteen. Se aika on nyt mennä sisälle ja tulla lammas-kansakunnaksi, jonka HERRA tulee jakamaan, asettaen lampaat oikealle puolelle, ne lammas-kansakunnat. HERRA Sanoo, nyt on se hetki tehdä parannus ja valmistaa uusi astia. Kirkkaus on täällä.

Se modernismi, jonka näet kansakunnissa ja seurakunnissa ulkomailla, jopa joissain seurakunnissa täällä Nairobissa, tuon tyyppinen modernismi ei tule viemään seurakuntaa JUMALAN Valtakuntaan. Ei ja ei, ei ei ei, ikuisesti ei! Modernismi ja postmodernismi, kaikki tämä maailmallisuus, jonka näet seurakunnassa, ei tule viemään seurakuntaa Taivaaseen. Sen vastakohta on totuus. Se tulee viemään seurakunnan helvettiin.

HERRA Sanoo: Peskää sydämenne. Peskää sydämenne parannuksenteossa. Puhdistakaa telttanne, puhdistakaa sielunne parannuksenteossa. Hän haluaa tallettaa uuden Kirkkauden, runsaan Kirkkauden, kaikista arvostetuimman Kirkkauden. JEHOVA MISQUABBI, HERRA sinun Korkea Tornisi. HERRA vierailee seurakunnassa ja Keniassa shokeeraavalla tavalla. Se on niin peljättävää jäädä aidalle katsomaan sitä. Se on kauhistuttavaa jäädä aidalle katsomaan sitä. Se on tyhmyyttä jäädä aidalle katsomaan sitä. Jokaisen tulisi hypätä mukaan! Sanansaattaja on täällä. Valmistakaa tie, kääntykää pois synnistä! Palatkaa pyhyyteen, hyljätkää maailmallisuus ja pahuus, moraalinen rappio, moraalittomuus, naisten alaston pukeutuminen, abortit seurakunnissa, homoseksuaalisuus, prostituutio seurakunnassa, menestysteologia. Hyljätkää nuo kaikki!

Ottakaa Risti ja Veri! Katsokaa Ristin voimaa! Katsokaa Veren voimaa evankeliumissa! Katsokaa niitä sokeita silmiä, jotka avautuivat eilen, joka shokeerasi kansakuntaa, shokeerasi meitä täällä. Hän sanoi, että hän näkee ihmiset aivan kuin puina. Itseasiassa Raamattu toistaa itseään suoraan korviemme edessä, suoraan ilman kääntämistä. Kuinka voimallista. Kuka voi jäädä sinne aidalle, kun tämä valtava myöhempi Kirkkaus, luvattu Kirkkaus virtaa alas? Kansakunnat liittykööt mukaan! Olkaa nöyriä ja heittäkää pois teologianne ja seuratkaa HERRAN Ääntä, seuratkaa JUMALAN johdatusta! Seuratkaa JEHOVAN ohjeistusta. Sulkekaa pois ihmisteologia, ihmisfilosofiat, jossa voit jopa alkaa kyseenalaistamaan JUMALAN Ääntä.

Katsokaa Keniaa! He eivät koskaan kyseenalaista. He sanoivat, että meidän ei tarvitse olla neroja. Ennen kuin tämä HERRAN Palvelija tuli, olimme kuivuudessa. Rampamme olivat rampoja, sokeamme olivat sokeita. Korruptoituneet saarnaajat etsivät rahaa täältä. He valehtelivat meille ja antoivat vääriä profetioita. Olimme alasti, moraalittomuutta seurakunnassa, abortteja seurakunnassa, avioliiton ulkopuolisia raskauksia, mutta kun Hän tuli ja saarnasi parannuksentekoa ja vastaanotimme parannuksenteon, meidän rampamme nousivat. Sokeat voivat nyt nähdä. He sanoivat: Ei, me emme halua kuulla mitään toista ääntä enää.

Tämä on lapsen viattomuutta, lapsen. Tulette menettämään JUMALAN Kirkkauden jos vieläkin laitatte päihinne sen maailmallisen ihmisteologian. Olkaa kuten Kenia! Kenia seuraa JEHOVAN Ääntä. He sanovat, tämä tässä on helppoa. Hän puhuu vanhurskaudesta. Hän on nuhdellut meitä. Meidän tulee vaeltaa pyhyydessä! Minun ei tarvitse olla nero tietääkseni, että tämä on JUMALA. Tämä on JUMALASTA. Kuunnelkaa minua Amerikka, Yhdysvallat! Kuunnelkaa minua Meksiko, Brasilia, Latinalainen-Amerikka, Etelä-Amerikka, Väli-Amerikka, Eurooppa, Australia, Afrikka, Aasia! Ei ole aikaa teologialle nyt. Seuratkaa HERRAN Ääntä ja menette sisälle Taivaaseen.

Pilvi on laskeutunut. Hän on käskenyt Taivasta aurinkoisena kirkkaana kesäpäivänä ja Taivas avautuu ja välitön Sade sataa. Tämä on tapahtunut useasti, ei ainoastaan kerran. Elian Tuli on laskeutunut alas Taivaasta. HERRA on Kirkastanut Hänet. Mitä vielä odotatte? Kenia ottaa sen kaiken myöhemmän Kirkkauden, Kirkkauden, jonka näet Haggai 2:9. Sen luvatun Kirkkauden, sen valtavan Kirkkauden. Hän sanoo: Tämän temppelin myöhempi kunnia [kirkkaus] on oleva suurempi kuin aikaisempi, jossa rampa nousi ylös. Nyt Hän on näyttänyt minulle suuret määrät, yhdellä kertaa kuusi rampaa nousee ylös samaan aikaan, kuinka kaunista! ISÄ JUMALA antoi minun tietää, että Hänen Sydämensä oli todella iloinen. Hän oli todella iloinen, että HERRAN Valtatietä valmistetaan nyt kunnolla, vanhurskaudessa, pyhyydessä, jossa ei ole yhtään kompromisseja.

Olen nähnyt MESSIAAN tulevan. Kuinka kaunis tuo päivä tulee olemaankaan. Tulen tanssimaan tuona päivänä. Tulen sanomaan kansakunnalle, katso minä sanoin tämän teille. Tämä oli se mitä tarkoitin, kun sanoin teille, että valmistautukaa ja te ette kuunnelleet. Tämä oli se mitä tarkoitin. Se tulee olemaan peruuttamatonta, takaisin saamatonta, sovituksen päivä, totuuden päivä. HERRA Siunatkoon teitä, löytääksenne viisauden. Toda, toda raba, toda lahem. Shalom.

 

Profeetta Dr. Owuor. 29.12.2017  https://youtu.be/ZG3swMQRsQk

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)