25.3.2018 PROFETIA KOKOUKSESTA, JOSSA SEURAKUNNAN YLÖSTEMAPAUS TAPAHTUU - PROFEETTA DR. OWUOR

Aamen. HERRALLA oli toinen keskustelu kanssani eilen. Sen jälkeen, kun HERRA oli näyttänyt minulle Taivaan avautumisen. Näin sisälle Taivaaseen. HERRA JEHOVA ELOHIM, JEHOVA ADONAI, JEHOVA MAGEN, JEHOVA MISQUABBI, JEHOVA ORI, HERRA Minun Valkeuteni, JEHOVA SHAMMAH, JEHOVA MEKADDISHKEN, TSIDKHENU, JEHOVA TSORI.
 
Sen jälkeen, kun HERRA avasi Taivaan ja näytti minulle Taivaan sisälle, Taivaan Kirkkauden, silloin HERRA toi minut Kokoukseen ja voin nyt jakaa siitä. HERRA toi minut Kokoukseen ja tuossa Kokouksessa olin Alttarilla ja oli valoisaa. Alttarilla oli valoa.
 
Sitten löysin itseni kävelemästä kohti sitä, mikä näytti aivan kuin ihmisten ylivirtaukselta, ja oli pimeää. Olin hyvin yllättynyt sanoin: Vau! On tullut pimeää. Ja kävelin siellä.
 
Joten olen puhunut HERRAN kanssa ja pyytänyt HERRALTA, että Hän sallisi minun tavoittaa enemmän kansakuntia, voittaa enemmän kansakuntia JEESUKSELLE KRISTUKSELLE MESSIAALLE, jotta enemmän kansakuntia voisi kuulla julistuksen Israelin MESSIAAN, KRISTUKSEN MESSIAAN JESHUAN loisteliaasta tulemuksesta, jotta he voivat tietää, että HERRAN VOIDELTU on tulossa takaisin ottamaan seurakunnan.
 
Olen puhunut tämän keskustelun HERRAN kanssa, jotta Hän voi sallia minun menevän ympäri koko maailman ja julistaen heille enemmän ja enemmän, jotta voimme saada lisää ihmisiä JEHOVAN Kirkkaaseen pyhään Valtakuntaan pyytäen heitä kääntymään pois synnistä; seksuaalisynnistä, moraalittomuudesta, tällaisesta huokoisesta elämäntyylistä, huokoisuudesta pelastuksessa, välinpitämättömästä kristillisyydestä, penseästä kristillisyydestä, jotta enemmän ihmisiä voisi päästä sisälle.
 
Mutta uudelleen, siinä toisessa osassa tuota keskustelua eilen olen tietyssä Kokouksessa ja en tiedä, miksi löydän itseni siitä ylivirtauksesta, ja sitten on pimeää. Rakkaat ihmiset, en tiedä, missä tuo Kokous on. En tiedä, mikä Kokous se on.
 
Mutta olen nähnyt Kokouksen, missä ylöstempaus tapahtuu. Kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä. Joten rukoukseni on, että jatkaessani jatkaessani ja jatkaessani kansakuntiin, HERRA julistaisi MESSIAAN tulemusta.
 
Mutta kansakuntien tulee olla valmistuneina ja valmiina. Tämä ei ole hetki nukkua. Tämä on se hetki olla päättäväinen lopettaen seksuaalinen himo, seksuaalisynti, joka on kidnapannut seurakunnan. Tämä on se hetki nuhdella kaikkia niitä saarnaajia, joita näet Amerikassa, niitä valehtelijoita, joita näet maailmanlaajuisessa TV:ssä ja kertoa heille, että lopettakaa se! Valmistakaa kansakunta MESSIAAN tulemukselle!
 
Nuhdella kaikkia saarnaajia Euroopassa, kaikkia saarnaajia Afrikassa; Nigeriassa, Etelä-Afrikassa, missä tahansa. Ja nuhdella heitä, ja sanoa heille: Pyydän, valmistakaa meidät MESSIAAN tulemusta varten! Aika on lopussa sille narratiiville, retoriikalle, jota syljette ulos vuodesta toiseen! Tämä on se hetki nuhdella saarnaajia Australiassa, nuhdella saarnaajia Uudessa-Seelannissa, nuhdella saaria, ja kertoa heille: Pyydän, valmistakaamme tämä kansakunta, MESSIAS on tulossa!
 
Saarnatkaa vanhurskautta! Nuhdelkaa syntiä! Palauttakaa kansakunta  pyhyyteen! Julistakaa HERRAN tulemusta! Näyttäkää heille se merkki, Sanansaattaja on siellä! Shalom.
 
(Profeetta Dr. Owuor 25.3.2018)

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)