16.12.2018 HERRAN SANOMA JUMALAN PILVEN VIERAILUSTA - PROFEETTA DR. OWUOR

Rakkaat ihmiset, kuinka upea mahdollisuus tulla luoksenne tänä hyvin tärkeänä aikana seurakunnan historiassa ja tämän ikääntyvän planeetan elämässä. Haluaisin jakaa teille hiukan siitä, mitä HERRA Sanoo tässä hetkessä ja käyttäen sitä valmistamaan teitä. HERRA on pyytänyt minua valmistamaan teidät, valmistamaan teidät tätä valtavaa vierailua varten, joka on tulossa Nakuruun. Haluan puhua vierailusta, joka on tulossa Nakuruun, jotta koko Kristuksen ruumis voisi olla samoissa askelissa mitä HERRA Sanoo ja tekee tässä ajassa seurakunnan historiassa. Nakuru on nyt tulossa, se grand vierailu, jonka Taivas on valmistanut.

HERRALLA on jatkuvia taukoamattomia keskusteluja kanssani siitä, mitä on tulossa tapahtumaan Nakurussa. Voin nähdä, että on tulossa mega mega vierailu, valtavia parantumisia, valtavia parantumisia. Rammat tulevat nousemaan ja kävelemään. Monet monet rammat tulevat nousemaan ja kävelemään joka puolella ja tämä tulee olemaan shokeeraavaa, koska parantumiset tulevat alkamaan jopa aikaisemmin, ennen kuin HERRA tuo sinne Hänen Kaksi Valtavaa Profeettaansa, Ilmestyskirjan Päätoimijaa, jotka Hän on lähettänyt kävelemään maailmaan juuri nyt ja valmistamaan tietä MESSIAAN loisteliaalle tulemukselle.

Ennen kuin He edes saapuvat Nakurun Kokoukseen, niin asioita alkaa tapahtumaan. HERRA alkaa nostamaan rampoja, jopa kun he ovat matkalla tulossa, jotkut heistä ovat kokouspaikan portilla ja Hän hän tulee nostamaan heidät ylös kävelemään siellä portilla, joten lääkäritiimit olkaa valveilla, kun bussilastit tulevat sokeita, rampoja ja kuuroja, mykkiä selkärangan ongelmaisia, heitä, joilla on rikkinäisiä luita ja sydänongelmia ja munuaisvaurioita, he jotka makaavat vaakatasossa, eivätkä voi nousta. Kun nuo ihmiset tulevat, niin pitäkää huolta, että dokumentoitte ja kuvaatte heidät hyvissä ajoin, jotta kun HERRA haluaa parantaa heidät, niin olette taltioineet heidän tilansa sitä ennen, kun he saapuivat.

Tällä profeetallisella aikajanalla liikkuessamme kohti MESSIAAN loisteliasta tulemusta, tuon joitakin avaintekijöitä liittyen tähän vierailuun, joka on tulossa Nakuruun. Haluan avata tämän suuremmalle Kristuksen ruumiille, jotta kaikki voivat tietää. HERRA JEHOVA, Taivaan JUMALA, ISÄ JUMALA, HERRA JEHOVA JAHVE, Hän on nyt puhunut, päättänyt ja asettanut sen Taivaassa, että Hän on tulossa vierailemaan seurakunnassa, koko Kristuksen ruumiin luona Nakurussa, Keniassa. Tästä syystä, kaikki te, jotka tulette muista kansakunnista, pyydän, että tulkaa lippunne kanssa, joten kun HERRA vierailee, myös teidän kansakuntanne on edustettuna. Tietysti tiedän ne, mutta se tulee olemaan hyvin selkeää, että se ja se kansakunta on koolla, HERRAN pyhässä Kokoontumisessa.

Hänen päätöksessään Taivaan HERRAN salatussa neuvossa viisauden yläsaleissa, Hänen kätketyssä neuvossaan, Hän on nyt päättänyt vierailla valtavassa Kokouksessa, vieraillen Hänen Palvelijansa luona Nakurussa ja samalla vieraillen Kristuksen ruumiissa, Hän on Puhunut näistä upeista parantumisista, jotka tulevat tapahtumaan Nakurussa ja sitten Hän on Puhunut JUMALAN Kirkkauden vierailusta. Olen nähnyt JUMALAN Kirkkauden. Olen nähnyt HERRAN Kirkkauden varjostavan Alttarin ja toisella puolella on valoa. Näen valoa sen laidoilla, mutta Alttarin yllä näen varjon. Hän tulee ja varjostaa Alttarin. Joten voitte nähdä auringonpaistetta toisella puolen Alttarin reunamilla, mutta Hän tulee ja varjostaa Alttarin.

Toisessa keskustelussa jälleen, Hän nosti minut Taivaaseen ja minun olkapääni kosketti ISÄ JUMALAN olkapäätä. Sitten Hän näytti minulle, kuinka Hän lähtisi Taivaasta ja Taivas halkesi auki ja kuinka Hän tulee alas Taivaasta kaventuen alas. Se on valtavan suuri Pilvi, ehkä suurempi kuin maailma tullen alas Taivaasta, mutta kun Hän tulee alas Nakuruun, Hän kapenee alas, aivan kuin kärki, terävämpi kuin neulankärki ja sitten osoittaen ja koskettaen Palvelijaansa, aivan kuten Hän teki Nairobin Keskuspuistossa. Toisin sanoen, Hän tulee vierailemaan Palvelijansa luona, Peljättävän Profeettansa luona, Hänen, joka luvattiin Malakian kirjassa, joka on tullut suorittamaan tätä JUMALAN mega missiota. Hän tulee vierailemaan Heidän luona Alttarilla, Nakurussa.

Nyt haluan vain puhua JUMALAN Kirkkaudesta ja kuinka tärkeää HERRAN on vierailla seurakunnassa tässä hetkessä. Tämä on se sanoma, jonka haluan jakaa seurakunnalle, missä tahansa olettekin. Niin paljon kuin vain pystyt, pyydän että kirjoita tätä ylös ja nauhoita, niin paljon kuin vain pystyt. Mutta miksi HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS, ISÄ JUMALA, Israelin hirmuisin JUMALA haluaa vierailla, jonka tuomiot me kaikki tunnemme Raamatusta, mitä Hän teki, jotta Hän voisi saada Egyptin nöyrtymään tuomiten Egyptin. Hän, jonka me kaikki tiedämme, kuinka Hänen tuomionsa syntiä kohtaan on periksiantamaton, siihen saakka, että Hän toi JUMALAN Tuomion JEESUKSEN KRISTUKSEN päälle Ristillä, vapauttamaan teidät.

Israelin hirvittävin ja peljättävin JUMALA, JEHOVA ELOHIM, JEHOVA SEBAOT, jota vastaan kukaan ei voi taistella. Miksi Hän päättää vierailla luonanne? Muistakaa, että Kisumussa, se sama JUMALAN Pilvi, joka johdatti Israelilaisia aina erämaan halki Luvattuun maahan, siitä Pilvestä tuli Sade Kapkatetissa. Me kaikki tiedämme Kapkatetin vierailun, joten meillä on JUMALAN Pilven mega vierailu Kisumussa, mutta sitä ennen se ensimmäinen vierailu tapahtui Kapkatetissa. Se JEHOVA JAHVEN Pilven vierailu Kapkatetissa on itseasiassa videoitu ja sitten Hän sataa, sataa heidän ylleen ja rammat nousevat ylös ja kävelevät ja kaikki menee villiksi.

Sitten tämän jälkeen tulee JUMALAN Pilven vierailu Kerichossa. Uudestaan, profetia, joka annettiin aikaisemmin ja sitten kun Hän tulee kokoukseen, sitten Hän antaa profetian, HERRAN Väkevimmät Profeetat antavat profetian, että JUMALAN Pilvi on tulossa tänne. Taivas tulee halkeamaan ja avautumaan ja JUMALAN Pilvi, ISÄ JUMALAN itse tulee vierailemaan täällä. Sitten näet tämän vierailun tapahtuvan Kerichossa.

Mutta mikä on tämän merkitys? Mikä on HERRAN Sanoma liittyen itse HERRAN JUMALAN Kirkkauteen, joka tulee vierailemaan luonasi. Me kaikki tiedämme, että JUMALAN Kirkkaus, JUMALAN Pilvi on itseasiassa fyysinen manifestaatio peljättävästä hirvittävästä itse ISÄ JUMALAN läsnäolosta, joka tulee alas Hänen kansansa luokse. Tiedämme suuremman narratiivin Raamatussa, että Vanhassa Testamentissa joka kerta, kun JUMALAN Pilvi ilmestyi Liiton Arkkiin, ihmiset eivät voineet saavuttaa Häntä. Miksi? Koska Hän on kuluttavainen Tuli ja Hänen tuomionsa syntiä kohtaan pysyy. Hänen tuomionsa syntiä kohtaan on periksiantamaton ja ikuinen. Joten se mikä HERRASSA on ikuista, Hän ei koskaan muutu on se, että HERRA KAIKKIVALTIAS JUMALA on pyhä ja pyhä ja pyhä iankaikkisesti! JUMALA on Pyhä. Joten silloin he eivät olisi voineet saavuttaa Häntä.  

Me tiedämme Ussan. Kun Ussa hänen synnillisessä luonteessaan lähestyi Liiton Arkkia ja yritti koskettaa sitä, hänet iskettiin kuoliaaksi Israelin silmien edessä ja myös Liiton Arkki seisoi suoraan siellä. Me tiedämme myös erittäin hyvin, kun uhri uhrattiin Jom Kippurina, sovituksen päivänä Israelissa, Liiton Arkki oli täysin erotettu ihmisistä, kansasta, julkisuudesta. Miksi? Koska Kirkkaus laskeutui sinne. Ainoastaan ylimmäinen pappi voisi mennä sinne, mutta ei koskaan ilman eläimen verta. Hän ensin lepyttelisi JUMALAA ja sitten JUMALA laskeutuisi tässä samassa Pilvessä, josta puhumme.

Mutta nyt JEESUS KRISTUS on mennyt Ristille ja uhrannut oman Verensä ja väliverho on repeytynyt sallien seurakunnan, sallien kristityn uskovan tulevan sisälle kaikista pyhimpään, JUMALAN Pilven läsnäoloon, ISÄ JUMALAN fyysiseen läsnäoloon ja tämä on se mistä haluan puhua. Tämä oli Vanhan Testamentin narratiivi, Raamatun narratiivi liittyen pääsyyn JUMALAN Kirkkauden saavuttamiseen, pääsyyn ISÄ JUMALAN fyysisen läsnäolon manifestaatioon. JUMALAN Pilven saavuttamiseen, hirvittävimmän ja peljättävimmän JUMALAN Pilven. Tämän narratiivin tiedämme, mutta nyt JEESUS KRISTUS on sallinut kristityn uskovan, sinut, joka istut siellä seurakunnassa ja kuuntelet minua tai kotonasi ja kuutelet minua, joka uskot JEESUKSEEN KRISTUKSEEN.

Mikä sitten on sanoma, jonka HERRA KAIKKIVALTIAS JUMALA, JEHOVA JAHVE, JEHOVA SEBAOT, JEHOVA EL SHADDAI, JEHOVA ADONAI, JEHOVA ELOHIM, JEHOVA ROHI, JEHOVA EL GIBBOR, ELOHEINU, SHAMMAH, MEKADDISHKEM, NISSI, JEHOVA JIREH, JEHOVA HASOPHET, mikä on se Sanoma, jonka Israelin JUMALA, ISÄ JUMALA antaa seurakunnalle sanoen, että tulen vierailemaan luonanne. Tai tullen vierailemaan Kisumussa, Kerichossa tai Kapkatetissa ja sitten Nairobin Keskuspuistossa tänä vuonna. Nyt kuunnelkaa siunatut ihmiset. Joka kerta, kun JUMALAN Pilvi tulee alas, niin JUMALAN Kirkkaus tulee alas. Muistakaa, kun tulette pääsemään Taivaaseen, joka kerta kun kerron, että HERRA on vienyt minut Taivaaseen, itseasiassa Taivas on JUMALAN Pilven asumus, JUMALAN Pilven täydellistäminen, JUMALAN Kirkkauden.

Hän aina vie minut sinne valtavaan JUMALAN Kirkkauteen sisällä Taivaassa, joten tulette kohtaamaan JUMALAN Kirkkauden Taivaassa, kun menette Taivaaseen. Taivas on täysin JEHOVAN Pilven ja Kirkkauden peitossa. Joten kun tulet olemaan Taivaassa, tulet olemaan suorassa yhteydessä JUMALAN Pilven kanssa, koska se on lopullinen täydellistäminen ISÄ JUMALAN Pilven ja Kirkkauden kanssa. Mikä on sitten tämän sanoma? Kun Hän tulee ja lupaa tulla ja tulee Kisumuun. Hän tulee Kapkatetiin, Hän tulee Kerichoon ja Hän tulee Nairobin Keskuspuistoon. Ja nyt Hän lupaa tulla Nakuruun.

JUMALAN Pilvi, rakkaat ihmiset, vierailee itseasiassa seurakunnassa, jotta Hän voi avata enemmän teille. Se kaikki koskee ISÄ JUMALAA, TAIVAAN JUMALAA, joka haluaa avata enemmän teille, haluten paljastaa itsensä teille. Joten kun valmistaudutte tähän valtavaan super loisteliaaseen grand mega historialliseen Herätys- ja Parantumiskokoukseen, joka on tulossa Nakuruun tämän vuoden lopulla, 29.12., 30.12., ja tietysti kulminoituen siihen väkevään mega Konferenssiin 31.12., ja sitten tietysti uudenvuoden iltaan, ylistyskokoukseen.

Kun Hän sanoo, että Hän on tulossa vierailemaan, se tarkoittaa sitä, että JUMALA haluaa paljastaa itseänsä hieman enemmän ihmisilleen. Kaikki me tiedämme, että JUMALA on salattu. HERRA JEHOVA JAHVE on täysin kätketty tälle todellisuudelle, ajalle ja aikakaudelle. Ainoastaan Sanansa kautta HERRA on paljastanut itsensä siellä ja täällä, mutta fyysinen JUMALAN manifestaatio on paljastettu. Tiedän, että nyt, kun Hän toi JEESUKSEN KRISTUKSEN, Hän paljasti yhden aspektin itsestään. Ja kaikkina niinä aikoina Vanhassa Testamentissa Hän tuli aina silloin tällöin Pilvessä uudestaan paljastamaan hieman itseänsä ihmisille, lähestyen heitä. Laittaen heidät tietämään jotakin Hänestä.

Tämä on sama asia, jota Hän tekee, sen jälkeen kun Hän toi JEESUKSEN KRISTUKSEN, nyt tässä ajassa ennen kuin MESSIAS tulee, kun Hän valmistelee erityisiä valittujaan, erityistä ryhmää, vanhurskaita, pyhää seurakuntaa. Nyt tässä ajassa, kun Hän on tuonut Hänen Kaksi Päätoimijaa Ilmestyskirjasta. Hänen kätketyssä neuvossaan Hän on nähnyt hyväksi ja viisaaksi paljastaa enemmän itseänsä tälle sukupolvelle. Tämä on se syy sille, miksi Hän tulee. Tämä on se syy, miksi Hän on luvannut tulla luoksenne, tulla vierailemaan Hänen Kahden Profeettansa luona, että te voisitte nyt nähdä JUMALAN ihmeet ja saada tuntea Häntä hieman enemmän.

Joten kun JUMALAN Pilvi tulee, kun JUMALAN Pilvi vierailee paikassa ja kokouksessa, kuten Hän on luvannut aikaisemmin ja sitten toteuttanut sen, sisältäen Keskuspuiston ja nyt Hän on luvannut sen tulevan Nakuruun. Se on sitä varten, että JUMALA haluaa paljastaa joitakin JUMALAN ominaisuuspiirteitä teille seurakunta. Joitakin JUMALAN piirteitä teille seurakunta, jotta voisitte tuntea Häntä hieman enemmän.

Tämän sanoman olisin tuonut vain Piispoille, seurakunnan vanhimmalle johdolle siinä kokouksessa, joka on valmisteltu tulevalle keskiviikolle, jotta voisin paljastaa heille osan siitä minkä tyyppinen vierailu on tulossa, mutta ajattelin, että siitä olisi enemmän hyötyä, jos paljastaisin tämän koko Kristuksen ruumiille. Kun JUMALAN Pilvi tulee alas ja JEHOVA JUMALA päättää tulla alas Pilvessään, ISÄ JUMALA, JEHOVA JAHVE päättää vierailla peljättävässä Kirkkauden Pilvessään. Taivaasta aina alas Nakuruun saakka, aina Keskuspuistoon saakka, aina alas Kerichoon saakka, tullen alas Kapkatetiin ja Kisumuun, ja nyt tullen uudestaan alas Nakuruun, se edellinen kerta oli Nakurun Menengaissa ja nyt Hän on tulossa uudestaan Nakuruun.

Hänen tarkoituksensa on pohjimmiltaan paljastaa enemmän itseään erityisille valituilleen, seurakunnalleen, teille vanhurskaille valituille, paljastaa JUMALAN piirteitä teille seurakunnalle, JUMALAN ominaisuuksia teille seurakunta, jotta voisitte tuntea Häntä enemmän. Joten joka kerta kun JUMALAN Pilvi tulee alas, se on JUMALA itse, joka tulee paljastamaan piirteitään, joita Hän kantaa, kun näet Hänet paljastavan JUMALAN ominaisuuksia, Hän esittelee ne teille, jotta voitte tuntea Häntä enemmän. Se on niin perustavanlaatuisen tärkeää kristityn vaelluksessanne mennä sisälle Kirkkauden Valtakuntaan, JEHOVA JAHVEN loisteliaaseen Valtakuntaan Taivaassa. Tästä syystä tästä tulee hyvin tärkeä valmistautuminen teille seurakunta, että kun JUMALAN Pilvi tulee alas, sen tarkoitus on yksi ja sama; tulla paljastamaan teille ne ominaisuudet, JUMALAN ominaisuuspiirteet, JUMALAN piirteet, jotka Hän asettaa Pilveen, jonka Hän tulee paljastamaan teille, jotka olette Hänen kansaansa.

Ja Hän tulee itse paljastamaan teille JUMALAN ominaisuuksia, JUMALAN aspekteja, JUMALAN tunnusmerkkejä, JUMALAN piirteitä, tämä on sen tarkoitus miksi Hän tulee, jotta Hän voi paljastaa teille, JUMALAN kätkettyjä ominaisuuspiirteitä, JUMALAN kätkettyjä attribuutteja, JUMALAN kätkettyjä ominaisuuksia, JUMALAN kätkettyjä luonteenpiirteitä, JUMALAN kätkettyjä piirteitä, JUMALAN kätkettyjä ominaisuuksia, JUMALAN kätkettyjä tunnusmerkkejä, jotta te Hänen kansansa, seurakuntansa voisitte tulla tuntemaan Häntä hieman enemmän, hieman enemmän. Joten kun tulet tuntemaan Häntä hieman enemmän, silloin voitte valmistautua enemmän kohtaamaan Hänet Hänen loisteliaassa ikuisessa JUMALAN Valtakunnassa.

Joten kun JUMALAN Pilvi tulee, tämä on se mitä se paljastaa. Se paljastaa ne tekijät, joilla on merkitystä JUMALLE. Toisin sanoen ne ominaisuuspiirteet, joilla on eniten merkitystä JUMALALLE. Toisin sanoen JUMALAN tuntomerkit, joita Pilvi näyttää, Kirkkaus näyttää. Ne pohjimmiltaan määrittelevät teille, kuka JUMALA on. Sanoin, että JUMALA on kätketty tälle todellisuudelle, mutta kun Hän tulee vierailunsa Pilvessä, kun Hän tulee Kirkkautensa Pilvessä, kun Hän tulee ISÄ JUMALAN fyysisessä Kirkkauden manifestaation Pilvessään, niin itseasiassa Hän yrittää auttaa teitä, seurakuntaa vastaamaan kysymykseen: Kuka JUMALA on? Hän tulee paljastamaan teille, kuka JUMALA itseasiassa on, jotta voisitte kehittää suuremman ymmärryksen siitä, kuka JUMALA on. Kun Hän tulee Kirkkautensa Pilvessä, Hän tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti haluaa paljastaa sinulle minkälainen JUMALA on, millainen on JEHOVA JUMALA.

JUMALAN Pilvi, siunatut ihmiset, kun Hän tulee alas Pilvessään, Hän myös haluaa alleviivata seuraavia tärkeitä aspekteja Hänestä; että JUMALA on pohjimmiltaan uniikki, ainutlaatuinen ja Häntä ei voi verrata mihinkään muuhun. Kun HERRA JEHOVA tulee Hänen Kirkkautensa Pilvessään, kuten Hän on näyttänyt minulle Taivaan Valtaistuimeltaan, Taivaan Valtakunnastaan tullen maailmaan vierailemaan Kokouksessa maailmassa, kuten Hän on luvannut,

silloin Hän pääasiassa tulee luoksenne Sanomaan seuraavan, että haluan teidän tietävän hiukan Minusta. Joitakin puolia JUMALASTA, joitakin JUMALAN määritteitä, joitakin JUMALAN erityispiirteitä. Ja yksi niistä on, että JUMALA on täysin ainutlaatuinen, eikä ole mitään toista olentoa tai asiaa, joka voidaan korottaa Hänen rinnalleen, mitään ei voida verrata Häneen. JUMALA on todella ainutlaatuinen. Ja kun JUMALA tulee Hänen valtavassa Pilvessään, ja ajattelin, että minun tulee valmistaa teidät ennen kuin Hän tulee, jotta voitte saada tietää.

Ja tällä kertaa rakkaat ihmiset, kuka tahansa näkeekin JUMALAN Pilven ensin, niin huutakaa, jotta kaikki voivat nauhoittaa. Sillä Hän on sallinut tämän sukupolven nähdä JUMALAN. Olette juuri nähneet JUMALAN seurakunnissanne tänään, kun näitte JUMALAN PYHÄN HENGEN, ISÄ JUMALAN tulevan PYHÄN HENGEN muodossa ja asettuvan Hänen ylleen, joka Puhuu kanssanne nyt. Nyt näiden Kahden Päähenkilön kautta Hän on sallinut tämän sukupolven nähdä ja nauhoittaa JUMALAN. Ja voitte nähdä, että se valkoinen Loisteliaan Kirkas Kyyhkynen, Hän tuli ruumiillisessa muodossa valkoisena valtavan suurena Kyyhkysenä. Hän on todella valtavan suuri, rinnastani saakka aina päähäni saakka. Hän on suuri Kyyhkynen, valtavan suuri Kyyhkynen. Mutta koska nyt näiden Kahden tämän hetken Päähenkilön kautta Hän on sallinut tämän sukupolven nähdä JUMALAN ja nauhoittaa JUMALAN ja tallentaa livenä kameralle, videolle, ja laittaa se Twitteriin, WhatsAppiin, kaikkialle, niin tällä kertaa, kuka tahansa näkeekin Hänet ensimmäisenä, niin jälleen kuten viime kerralla, huutakaa, jotta kaikki voivat mennä maahan makaamaan ja palvoa HERRAA. 

Mutta Sanon, että kun ISÄ JUMALA päättää tulla alas HERRAN JUMALAN Pilvessä, Kirkkauden Pilvessä, JAHVE JUMALAN Pilvessä, silloin se Sanoma, tarkoitus ja aikomus, on paljastaa teille, julkistaa teille seurakuntana jotakin JUMALASTA, JUMALAN luonteesta, JUMALAN määritteestä, JUMALAN erityispiirteistä, JUMALAN piirteistä, JUMALAN ominaisuuspiirteistä, JUMALAN ominaispiirteistä, JUMALAN ominaisuuksista, JUMALAN tunnusmerkeistä. Ja yksi niistä, kuten voimme nähdä, on että JUMALA on täysin ainutlaatuinen, eikä ole olemassa yhtään mitään Hänen vertaistaan missään! Ja mitään sanoja ei voida käyttää määrittelemään JUMALAA, täyttämään JUMALAN kuvailua, tai laittaa Häntä laatikkoon, joka on ymmärrettävissä, mitään sanaa ei ole saatavilla siihen. Tämä on se, mitä Hän Sanoo.

Täten Hän Sanoo, että kun JUMALAN Pilvi tulee alas, Hän pääasiassa esittelee Itsensä ihmiskunnalle Kirkkauden Pilvessä, antaakseen teille vain pienen pilkahduksen siitä, kuka JUMALA on. Ja tällä tavoin Hän Sanoo, että koska Hän on niin ainutlaatuinen, niin JUMALA KAIKKIVALTIAS tällä tavoin tullessaan luoksenne Pilvessään, Hän pääasiassa Sanoo, että JUMALA KAIKKIVALTIAS, Hän, jota te palvotte, on kuin ei kukaan toinen, jota te kristityt voitte koskaan kuvitella. Hän on täysin ainutlaatuinen ja ei ole toista. Numero 2) kun ISÄ JUMALA päättää, että Hän haluaa nyt tulla alas vierailemaan Israelin lasten luona Hänen Läsnäolonsa Pilvessä, ISÄ JUMALA Itse. Kun ISÄ JUMALA päättää, että Hän haluaa nyt tulla alas vierailemaan KRISTUKSEN seurakunnan luona Keniassa ja koko KRISTUKSEN ruumiin luona maailmanlaajuisesti, heidän, jotka tulevat osallistumaan tuohon Kokoukseen Nakurussa, niin numero 2) Hän paljastaa teille myös toisen määritelmän, toisen erityispiirteen, toisen JUMALAN piirteen, ominaisuuspiirteen ja ominaisuuden.

Erämaassa Hän kokosi heidät, Hän suojeli israelilaisia, piti heistä huolen, navigoi heidät, vapautti heidät orjuudesta ja toi heidät palvonnan paikkaan, Hänen Läsnäolonsa paikkaan, JUMALAN maahan, jossa Hän tuli nyt vierailemaan heidän luonaan jatkuvasti ja temppeli perustettiin. Joten näin tehden, HERRA rakasti Hänen kansaansa, rakasti Hänen valittujaan, rakasti Israelia, rakasti Hänen valittuja ihmisiään. Ja samalla tavoin, kun JUMALA Sanoo, että tulen alas vierailuni Pilvessä, Läsnäoloni Pilvessä, Läsnäoloni peljättävässä Pilvessä Nakuruun Keniaan, silloin Hän pääasiassa Sanoo, numero 2) JUMALA on rakkaus. Hän Sanoo, että Minä HERRA JUMALA, Minä olen rakkaus. JUMALA on rakkaus ja Hän on rakastava Hänen kansaansa kohtaan. Hän paljastaa teille JUMALAN erityispiirteen, JUMALAN ominaisuuden, JUMALAN tunnusmerkin, JUMALAN ominaisuuspiirteen, että JUMALA on rakkaus, sanoen, että JUMALA on rakastava JUMALA. Hän paljastaa teille tämän, sillä JEESUS meni teidän puolestanne Ristille. Tämä on rakkautta. Joh. 3:16, Hän Sanoo tässä jakeessa: 

16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (1933/38)

Amplified -käännös sanoo:

16 Sillä niin on Jumala maailmaa (suuresti) rakastanut (ja rakkaasti arvostanut), että hän antoi (jopa Hänen suuresti rakastamansa, ainutlaatuisen) Poikansa, niin, ettei yksikään, joka häneen uskoo (hänelle uskoutuu, hänessä kiinni pysyy ja häneen luottaa), hukkuisi (tai tuhoutuisi tai joutuisi hukkaan), vaan hänellä olisi (ikuinen,) iankaikkinen elämä.

Joten kun JUMALA tulee alas Hänen Kirkkauden Pilvessään, jonka JEESUS lupasi Hänen kävellessään täällä maailmassa, kun Hän pääasiassa paljasti JUMALAN rakkauden meille, niin kun tuo Pilvi tulee vierailemaan teidän luonanne seurakuntana, JUMALA pääasiassa paljastaa tämän JUMALAN määritelmän, erityispiirteen, tämän JUMALAN ominaisuuden, tämän puolen JUMALASTA, JUMALAN tunnusmerkin, Hänen identiteettinsä, joka sanoo, että JUMALA on rakastava JUMALA. Me näimme, että JUMALA on ainutlaatuinen JUMALA. Hänellä ei ole vertaistaan. Nyt, numero 2) näimme, että Hän on rakastava JUMALA, jopa siinä mittakaavassa, että Hän rakastaa teitä antaen teille JEESUKSEN KRISTUKSEN, nyt rakastane teitä enemmän tullen Itse teidän luoksenne, valmistaakseen teidät Hänen Valtakuntaansa varten, Hän Itse.

Numero 3) kun JUMALA päättää tulla alas teidän luoksenne, kun ISÄ JUMALA päättää, että Hän tulee tulemaan luoksenne voimallisessa, peljättävimmässä, syvästi kunnioitetuimmassa Hänen Kirkkauden Pilvessään, JEHOVA JAHVE Itse. Sanoen, että tulen vierailemaan luonanne Kirkkauden Pilvessä. Ja Profetia Puhutaan. Ja kuten Sanoin, Hän tulee paljastamaan vain hiukan enemmän JUMALASTA, mitä on salattua JUMALASTA, Hänen luonteestaan, Hänen erityispiirteistään, Hänen ominaisuuksistaan, Hänen määritelmästään, Hänen puolistaan, jotta voisit tuntea ne ja elää elämääsi miellyttäen JUMALAA ja mukautuen JUMALAN mukaan.

Joten numero 3) kun JUMALAN Pilvi, JUMALAN fyysinen manifestoitunut Läsnäolo laskeutuu luoksenne, Hän pääasiassa Sanoo, että JUMALA on todella voimallinen, että JUMALA on todella voimallinen. Tämä on kolmas luonteenpiirre, jonka halusin jakaa tässä, jonka Hän tuo esille, kun Hän tulee alas Hänen valtavassa, voimallisimmassa Pilvessään. Se Pilvi nöyryytti Egyptin. Se Pilvi, joka soti Egyptin armeijaa vastaan, Pilvi joka vapautti israelilaiset ja laittoi heidät Kotkan siiville ja vei heidät pakoon turvaan, ja toi heidät Jerusalemiin. Joten kun Hän tulee teidän luoksenne siinä Pilvessä, Hän pääasiassa paljastaa toisen määritelmän, numero 3) meidän opetuksellemme tänä iltana.

 

Hän pääasiassa Sanoo, että yksi JUMALAN pääominaisuuksista, joka sinun tulee tietää, on, että JUMALA on todella voimallinen. Toisin sanoen, Hän on KAIKKIVOIPA. KAIKKIVOIPA. OMNI tarkoittaa KAIKKI, POTENT tarkoittaa VOIMALLINEN. Hän on KAIKKIVOIPA. Täten kaikki, jotka Häntä palvovat, voivat luottaa Häneen täysin tietäen, että Hän on niin voimallinen, että ei mikään voima, ei mikään valtakunta, ei mikään valtaistuin voi alistaa Häntä. Hän kukistaa kaikki tehden ne nöyriksi. Joten he, jotka Häntä palvovat, voivat näin ollen luottaa Häneen täysin, riippua Hänessä kiinni täysin, luottaa Hänen käsiin heidän elämänsä. Tämä on se, minkä Hän lähettää tässä. Ja kun Hän lähettää tämän, luemme Psalmin 24, rakkaat ihmiset. Ja meillä ei ole nyt paljon aikaa sananpaikoille. Teen sen Piispojen kanssa, kun he saapuvat. Mutta Psalmi 24:8, Hän Sanoo, jotta voimme korostaa tätä puolta JUMALASSA, jonka Hän paljastaa teille, kun Hän tulee alas Hänen peljättävän Läsnäolonsa Pilvessä. Tämän puolen, joka sanoo, JUMALA on todella KAIKKIVOIPA, JUMALA on todella voimallinen. Nyt voit luottaa Häneen. Täysin ja kokonaan. Psalmi 24:8, Hän Sanoo. Voimme aloittaa jakeesta 1, jos haluatte, mutta jae 7 esimerkiksi sanoo:

7 Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle!

Ja Hän Sanoo:

8 Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa.

Mutta kun luen vanhemman seurakunnan johdon kanssa lounaalla keskiviikkona, niin luen jakeesta 1 alkaen. Mitä Hän siis tässä Sanoo. Hän Sanoo, että kun JUMALA tulee luoksenne Hänen Läsnäolonsa Pilvessä, Hänen Kirkkautensa Pilvessä, JEHOVA JAHVEN Pilvessä, Hän itseasiassa paljastaa teille, Hänen erityisille valituilleen tämän tärkeän JUMALAN luonteenpiirteen, joka sanoo, että JUMALA on todella voimallinen, JUMALA on KAIKKIVOIPA. Ja Psalmi 24:7-8, Hän Sanoo:  

7 Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle!

Ja sitten Hän Puhuu siitä, kuka tämä KUNINGAS on voimallinen ja väkevä. Valtava ja voimallinen sodassa. Paljastaen teille, että HERRA, jota te palvotte, Hänellä ei ole puutetta väkevyydestä ja voimasta, auttaakseen sinua. Hän on niin voimallinen. Ja tässä Raamatun jakeessa näemme esimerkiksi, kun KRISTUS menee Ristille, niin katsokaa JUMALAN voiman osoitusta, joka on tallennettu KRISTUKSEEN. Tulemalla luoksenne Kirkkauden Pilvessä Hän Sanoo, että Hän paljastaa teille tämän puolen JUMALASTA, tämän JUMALAN määritelmän, joka sanoo, että JUMALA on todella voimallinen, Hän on KAIKKIVOIPA.

Toisin sanoen, tämä on osoitettu, kun JEESUS KRISTUS kuoli Ristillä JUMALAN voiman alla. Ja JEESUS nousi kuolleista JUMALAN voiman alla. Ja JEESUS voitti kuoleman JUMALAN voimalla. Ja JEESUS tuli koko matkan aina Betaniaan saakka, ja silloin ensimmäinen osa tästä Raamatun jakeesta täyttyi, kun JEESUS nousi kuolleista, ja palveli ja saarnasi Hänen opetuslapsilleen, seurakunnalle, joka olette te, ja tuli heidän kanssaan Öljymäelle. Ja kun Hän saapui sinne, silloin kuulette ensimmäisen osan tätä Profetiaa ennen kuin menette siihen voimakkaaseen, todella voimalliseen JUMALAAN jakeessa 8, nyt jakeessa 7 on sen osoittaminen. Katsokaa tätä, kun Hän toi opetuslapset Öljymäelle Hänen ylösnousemuksensa jälkeen, nosti ylös Naulan lävistämän Kätensä, niin silloin sinulla on seuraava: 

7 Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet (ylhäällä Taivaassa), kunnian kuninkaan käydä sisälle!

Sitten Hänet ylöstemmattiin ja Hän meni ja astui sisälle Taivaaseen. Taivas avautui ja Pilvi otti Hänet sisäänsä. Ja Kirkkauden KUNINGAS astui sisälle Taivaaseen täydessä JUMALAN Kirkkauden voimassa. Joten kun JUMALA tulee alas Nakuruun Hänen peljättävän Läsnäolonsa Pilvessä, Hän itseasiassa paljastaa todella tärkeän puolen JUMALASTA, että Hän on todella voimallinen, että Hän pystyy jopa voittamaan kuoleman ja nostamaan ihmisen kuolleista. Ja sen jälkeen, kun Hän tulee alas Hänen Kirkkaudessaan tänä päivänä, Hän itseasiassa osoittaa teille tämän JUMALAN erityispiirteen, määritelmän, ominaisuuden, piirteen, tunnusmerkin. Ja siitä voimasta käsin, voimallinen JUMALA, JEESUKSELLA on nyt auktoriteetti.

Olemme juuri nähneet, että Hän antoi itselleen auktoriteetin JUMALAN voimassa, ja Hän vaati pääsyn sisälle Taivaaseen ja Taivas avautui. Ja Hän meni ja istuutui oikealle puolelle. Ja Raamattu sanoo, että nyt tällä voimalla Hepr. 1:6 enkelit Taivaassa, heidän tulee nyt palvoa Häntä; palvoa HERRAA JUMALAA ja palvoa MESSIASTA. Ja kun Hän astui sisälle Taivaaseen, Hän itseasiassa sanoo, että kun enkelit näkivät Hänen Kirkkauteen, Taivaaseen nousemisensa, he kysyivät, kun he näkivät JEESUKSEN saapuvan, he kysyivät: Kuka Hän on? Kuka tämä on? Kuka on tämä Kirkkauden KUNINGAS? Ja he sanoivat, heille vastattiin, että tämä JUMALA, tämä Kirkkauden KUNINGAS, Hän on voimallinen ja väkevä JUMALA, väkevä sodassa, voimallinen jopa pelastamaan kansansa Golgatan Ristillä. Halleluja! Ja kukistamaan kaikki Hänen vihollisensa jalkansa alle.

 

Ja Hän Sanoo, että näin tehden JEESUS on tänään kiireinen myrskyten, Hän myrskyää miesten ja naisten sydämiä voimallaan, Sanallaan, väkevyydellään. Joten kun ISÄ JUMALA tulee alas Hänen Kirkkaudessaan, Pilvessään teidän luoksenne, tämä on se mitä Hän paljastaa. Hallelujaa! Kaikista voimallisin JUMALA, kaikista valtavin JUMALA, kaikista syvästi kunnioitetuin JUMALA, kaikista peljättävin JUMALA. Ja Hän sanoo Ilm. 3:20:

 

(Tässä minä olen), minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven (jota myrskyän), niin minä (myrskyän sisälle ja) käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

Hallelujaa! Tämä osoittaa sen, kuinka voimallinen tämä JUMALA on. Tämä on voima, jota Hän esittelee. Tämä on se voima myrskytä ihmisten sieluihin ja voittaa heidät. Rakkaat ihmiset, kun saan aikaa, niin jaan teille enemmän siitä mitä JUMALA Sanoo, kun Hän tulee luoksenne Kirkkauden Pilvessään. Toisin sanoen paljastaen JUMALAN Voiman. Jaan teille siitä, jossa sanotaan, että JUMALA on todella väkevä. Ja toisesta kohtaa, missä sanotaan, että JUMALA on ääretön, Kaikkivaltias. Hänen nimensä on JAHVE. Kuten näet 2. Moos. 3:11. MINÄ OLEN SE, JOKA MINÄ OLEN. Tarkoittaen, että JUMALAA ei ole koskaan luotu. Häntä ei ole koskaan luotu. Hänellä ei ole alkulähdettä. JUMALA Kaikkivaltias ei koskaan muutu. Tulemme jakamaan tästä enemmän. JUMALA on Kaikkitietävä. Hän tietää kaiken. Siksi Hän laittaa minut tietämään kaiken mitä ihmiset ajattelevat jopa seurakunnissa, joka puolella, mitä ihmiset puhuvat maailmanlaajuisesti. Jopa korkeimmissa toimistoissa isoissa valtion rakennuksissa, joka puolella saan tietää kaiken. Sillä kun JUMALA tulee Pilvessään, yksi Hänen ominaisuuspiirteistään on se, että Hän on Kaikkitietävä.

Rakkaat ihmiset, haluan lopettaa tähän ja siunata teitä, mutta nyt te tiedätte, että JUMALAN Vierailuun liittyy niin paljon, kun JUMALA JAHVE, JEHOVA ELOHIM, JEHOVA JAHVE, JEHOVA ADONAI, HERRA JUMALA, IANKAIKKINEN LUOJA, kun Hän päättää vierailla kanssanne peljättävässä läsnäolonsa Pilvessään, siinä on suurempi Sanoma. Rammat nousevat ja kävelevät. Sokeat näkevät, kuurot kuulevat, mykät puhuvat. Ontuviin jalkoihin tullaan luomaan uusia osia ja ne vahvistetaan ja asetetaan maahan kävelemään. Halvaantuneet tulevat nousemaan ylös ja kävelemään. Selkäranganvauriot paranevat. Aivokasvaimet sulavat pois. Syövät kuivuvat pois verestä. Leukemia, diabetes, korkea verenpaine, munuaisvauriot paranevat, psykoosit ja mielisairaudet parantuvat, krooniset haavaumat ja lepra kuivuvat pois. Lapsettomuudesta kärsivien kohdut avautuvat. Hän tulee tuomaan ilon ihmisille, jotka eivät ole tunteneet mitään pelastuksen iloa. Ja tulee olemaan myös monia muita parantumisia. 

Mutta nyt tiedätte, että tämän sisällä on suurempi sanoma ja ilmestys JUMALASTA. Shalom todah, MESSIAS on tulossa. Kääntykää pois synnistä. Viime yönä Hän näytti paljon seksuaalisyntiä maailmanlaajuisesti seurakunnissa. Joten kääntykää pois synnistä, rakkaat ihmiset. Hän näytti minulle joitakin ihmisiä, jotka juoksivat kalliolle. He olivat ylhäällä kallioilla ja seksuaalisynti ei voinut koskea heihin. Kääntykää pois synnistä. MESSIAS on tulossa. Kiitos, rakkaat ihmiset. MESSIAS on tulossa. Tämä on Hän, josta Kirjoitukset ovat kirjoittaneet, että katso, lähetän teille Profeetta Elian, valmistamaan teidät, valmistamaan tien, ennen kuin HERRAN peljättävä päivä saapuu. Shalom shalom. Todah Chaverim. Toda Hashem.

(Profeetta Dr. Owuor. 16.12.2018. www.jesusislordradio.info)

Womens Shorts

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)