14.4.2019 PROFETIA JUMALAN TUOMIOSTA TULOSSA KENIAAN – HIRVITTÄVÄ PETO VAPAUTETAAN, NÄLÄNHÄTÄÄ JA KUIHTUNEITA RUUMIITA

Siunatut ihmiset, uudestaan nyt HERRA on jälleen Puhunut kanssani. Heti sen jälkeen, kun lopetin puhumisen kanssanne, niin HERRA teki minut jälleen hyvin väsyneeksi ja vaivutti minut uneen ja Puhui kanssani jälleen. Tämän maan on siis tarve tehdä parannus, sillä olen nähnyt, että heti kun olin puhunut kanssanne ensimmäisessä sessiossa, silloin HERRA teki minut hyvin väsyneeksi jälleen, sitten Hän Puhui kanssani jälleen.

Nyt, näen pedon, joka oli häkissä. Näen, kuinka kaksi ihmistä ylittivät, sitten näin sen vapautettavan. Näen pedon, hirvittävän pedon. En ole koskaan nähnyt niin hirvittävää hirvittävää petoa. Ja ihmiset juoksivat. Peto. Ja sen jälkeen näin ihmisiä, jonkun kainalosauvoilla. Sitten tuli tuli ja he yrittivät juosta pakoon tulta. Ja he liukastuivat. Ja pystyin näkemään heidän kaatuvan kainalosauvoillaan, he eivät pystyneet juoksemaan. Ja sitten sen jälkeen näin ihmisiä, joiden päät olivat suuret. Olen nähnyt ihmisiä, joiden päät ovat suuret ja he ovat niin laihoja.

Uudestaan, minulla oli ensimmäinen sessio kanssanne, puhuakseni teille, siunatut ihmiset, koskien tätä valtavaa valtavaa kuivuutta, joka on tulossa. Ja jos te ette tee parannusta, silloin se saattaa tapahtua tässä maassa. Ja sitten sen jälkeen, siunatut ihmiset, silloin HERRA vaivutti minut uneen ja nukahdin välittömästi. Sitten Hän näytti minulle pedon, joka oli häkissä, pedon, joka oli häkissä. Ja tuo peto; ihmiset kulkivat ohitse, kävellen liikkuen ympäriinsä elämässään, ja sitten tuo peto päästettiin häkistä, vapautettiin. Ja näin ihmisten juoksevan. Ja sitten sen jälkeen näin, en tiedä oliko se ihmisiä, jotka juoksivat petoa pakoon sen jälkeen, kun peto oli syönyt ihmisiä. Näin ihmisiä kainalosauvoilla, nyt kainalosauvoilla, kainalosauvoilla, ja MESSIAS tuli. Joten he yrittivät juosta pois tulesta, mutta näin, kuinka he liukastuivat ja kaatuivat. Pystyin näkemään, että he eivät pystyneet juoksemaan. Joten he liukastuivat ja kaatuivat.

Ja sitten sen jälkeen, silloin HERRA näytti minulle, näen, että ne näyttävät ennemminkin kansalliselta nuoriso palvelulta, tai joltakin sen tapaiselta juoksevan auttamaan ihmisiä. Mutta niillä ihmisillä on suuret päät. Ja ruumiit ovat riutuneet ja kuihtuneet, joten päät ovat tulleet suuremmiksi. Tämä tarkoittaa nälänhätää ja nälkiintymistä. Ja silmät ovat tulleet ulos. Silmät ovat nyt suuremmat, pää, hampaat ovat ulkona, suuremmat. Päät ovat hiukan suuremmat kuin ruumis nyt. Nuo ovat ihmisiä, jotka ovat nääntymässä nälkään. Näen ihmisiä kuihtuneina, hirvittävällä tavalla riutuneina. (Hirvittävää) aikaa maassa.

Pyydän anoen, tehkää parannus! Pyydän anoen, tehkää parannus, jotta nämä asiat, joista HERRA Puhuu, eivät toteudu tässä maassa. Uudestaan, pyydän anoen, tehkää parannus! Pyydän anoen, tehkää parannus! Tämän kansakunnan täytyy tehdä parannus! Ja olen varma, että ihmiset ulkomailla ovat ymmärtäneet, että Kenian tulee tehdä parannus. Sillä moneen kertaan he ovat nähneet, että kun ne Kaksi HERRAN Profeettaa ovat soittaneet livenä radioon, niin joku salakuuntelee Heidän puhelintaan, joku räsähtelee Heidän puhelintaan. Kaikki nämä asiat tulevat nyt saamaan aikaan tämän. Jopa ihmiset ulkomailla ovat huomanneet, jopa pelkkä soittaminen livenä radioon, kun HERRA haluaa Puhua kansakunnalle, niin kuulette, että puhelinta salakuunnellaan, joten voitte kuulla läpi ne räsähdykset. Juuri sinä hetkenä, kun He yrittävät puhua, mitä HERRA on Puhunut, niin kuulette jonkun salakuuntelevan puhelua sillä puolella, tai leikkaavan puhelun.

Tämän kansakunnan täytyy tehdä parannus! On niin paljon tarvetta tälle maalle tehdä parannus. Te ette tunne näitä Kahta, joiden kanssa olette tekemisissä. Nämä ovat JAHVEN Kaksi Peljättävää Profeettaa. Teidän täytyy tehdä parannus. Kun puhun kanssanne siitä kuivuudesta ja suljetusta Taivaasta, jonka HERRA tulee sulkemaan maassa, jos te ette tee parannusta, silloin HERRA vaivuttaa minut nukahtamaan ja näyttää minulle pedon, joka vapautetaan häkistä, ja ihmiset juoksevat. Ja sitten sen jälkeen näen ihmisiä kainalosauvoilla, kainalosauvoilla. En tiedä ovatko ne pedon syömisen takia, joka on satuttanut heitä, vai olivatko he kainalosauvoilla muuten. Ja kun he yrittävät juosta, he kaatuvat, he liukastuvat ja kaatuvat. He eivät pysty juoksemaan pakoon.

Ja sitten sen jälkeen HERRA näytti minulle silloin ihmisiä, joiden päät olivat suuremmat, ruumiit kuihtuneina, riuhtuneina kokoon. Heidän ruumiinsa ovat riutuneet nälänhädän ja nälkiintymisen tähden. Teidän täytyy tehdä parannus! Tiedättehän, Kenian täytyy tehdä parannus! Kun yritän soittaa livenä radioon. Joka kerta kun yritän soittaa livenä radioon, niin kuulette puhelintani salakuunneltavan. Jotakin pahuutta ja jumalattomuutta, kun yritän soittaa livenä radioon. Tämän kansakunnan täytyy tehdä parannus! Kun te tulette tietämään, keitä nämä Peljättävät Profeetat ovat, niin te tulette tekemään parannuksen! Te tulette tekemään parannuksen.

(Profeetta Dr. Owuor. 14.4.2019. www.jesusislordradio.info)

air max 90 essential leather

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)