1.3.2019 HERRAN SIUNAUKSET KENIAN SEURAKUNNAN YLLE JA MUILLE MAILLE, JOTKA OVAT KYTKETTYNÄ JA KUULOLLA TÄSSÄ HERÄTYKSESSÄ - PROFEETTA DR. OWUOR

Siunatut ihmiset, HERRA JEHOVA SEBAOT Kesha yövalvojais-kokouksissanne tänä iltana. Tiedän, että monissa monissa seurakunnissa on juuri nyt täydet täydet koko yön yövalvojaiset. Mutta halusin tulla luoksenne ja siunata teitä ihmiset, kaikkia, kaikkia teitä, kaikkialla halki tämän maan. Heitä, jotka ovat kuunnelleet HERRAN Ääntä, ja yksinkertaisesti julistaa teille, että hyvin hyvin suuri Herätys on puhjennut. Ja kaikki voivat nyt nähdä sen. Ja kaikista tärkein osa tätä Herätystä nyt, Sanan Herätys, Sanan Herätys, on viimein puhjennut tässä maassa. Siksi HERRA on vienyt Hänen Palvelijansa ulos paikasta paikkaan, kylästä kylään, tuodakseen Sanan, tuodakseen Sanan Herätyksen. Ja tämä on kaikista tärkein Herätys Raamatussa.

 

Ihmeet ovat todella hyvin tärkeitä, ne tyrmistyttävät Ihmeet, joita olette nähneet tässä maassa. Ne ovat todella hyvin voimallisia ja todella todella tärkeitä, sillä se on HERRAN hyväksynnän allekirjoitus tämän JUMALAN liikehdinnän yllä. JUMALA ITSE on mukana. JUMALAN Pilven vierailu on valtava, se on hämmästyttävä. Olemme nähneet ne Ihmeet Taivaassa, Taivaallisissa, auringossa. Ja monet muut Ihmeet, joita on tapahtunut tässä maassa, ovat todella voimallisia. Ne ovat tärkeä osa tätä väkevää väkevää HERRAN Herätystä.

 

Nyt kuitenkin, Sanan Herätys, tämä on se kaikista tärkein ominaisuus, dimensio tästä Herätyksestä. Sillä tämä nyt valmistaa sielut ikuisuuden Loisteliaan kirkasta Valtakuntaa varten, Taivaan Valtakuntaa, JEHOVAN Valtakuntaa varten. Siksi halusin tulla luoksenne ihmiset tänä hetkenä, kun HERRA on viimein sytyttänyt tämän väkevän valtavan historiallisen Herätyksen, voimallisen Herätyksen. Ja tämä Herätys on Herätys, joka nyt viimein valmistaa sielut, valmistaa sydämet JUMALAN Valtakuntaa varten. Asettaa uudelleen linjaan ihmisten sielujen kuvan ja kaltaisuuden HERRAN JEHOVAN JUMALAN KAIKKIVALTIAAN kuvaksi ja kaltaisuuteen. Ja sen tähden se myös tullaan lähettämään maailmanlaajuisesti. Joten voitte vain kuvitella tämän maailmanlaajuisen dimension. Tämän valtavan vanhurskauden Herätyksen, pyhyyden Herätyksen, synnistä pois kääntymisen Herätyksen ja HERRAN vanhurskauteen takaisin kääntymisen Herätyksen.

 

Tämä on se kaikista tärkein Herätys Raamatussa nyt, tämä dimensio siitä, yhdessä niiden Ihmeiden ja Merkkien ja hämmästyttävien vierailujen kanssa. Tämä itseasiassa valmistaa seurakunnan nyt sisälle pääsyyn. Voit sanoa, että seurakunta on Taivaan ovella. Seurakunta on sisälle pääsyn pisteessä JUMALAN Valtakuntaan. Ja olen iloinen, että monet kansakunnat ovat kytkettynä ja kuulolla joka tilanteessa, kun seurakuntaa ohjeistetaan. Monet kaupungit maailmanlaajuisesti ovat kuulolla yhdellä ja samalla kerralla, ja tämä on todella voimallista. Sillä sinä hetkenä, tänä hetkenä nyt, joka-ikinen kansakunta voi olla osallisena tästä Herätyksestä.

 

Joten samalla henkäyksellä ajattelin, että minun tulisi tulla nyt eteenne, ja HERRA todella, kyllä, on vapauttanut minut tekemään tämän tänä iltana, Siunaamaan teitä, Siunaamaan kaikkia teitä. Siunaamaan Herätystä tässä maassa, Siunaamaan tätä väkevää väkevää JUMALAN KAIKKIVALTIAAN liikehdintää, Sanan Herätystä, vanhurskauden Herätystä, seurakunnan valmistamisen Herätystä JUMALAN loisteliaan Kirkasta Valtakuntaa varten, sielujen Herätystä varten; monia monia sieluja tullen JUMALAN Valtakuntaan. Jotta nyt monet monet ihmiset, tuoreeltaan uudestisyntyneet, he, jotka eivät tunteneet KRISTUSTA, tulevat myös HERRAN huoneeseen. Ja he, jotka olivat olleet HERRAN huoneessa myös puhdistavat pelastustaan.

 

Näin ollen haluan seistä HERRAN edessä tänä iltana ja Siunata teitä. Siunaan teidän Herätystänne tässä maassa, ja kaikissa muissa maissa, jotka ovat kuulolla, heitä, jotka osallistuvat tähän Herätykseen, heitä, jotka kuuntelevat tänä hetkenä, koskien sitä, mitä HERRA Puhuu tänä ajankohtana. Joten Siunaan teitä tänä iltana. Siunaan teidän vanhurskauttanne, Siunaan teidän palavuutta pyhyyden puoleen, Siunaan sitä vierailua, josta pidätte kiinni nyt, te olette tämän vierailun kantajia tällä hetkellä. Siunaan tätä vierailua, jotta tämä vierailu tulee saavuttamaan sen aiotun tarkoituksen elämässänne.

 

Siunaan teitä, kun tulette, Siunaan teitä, kun lähdette. Ja Siunaan teidän perheitänne, Siunaan teidän ikuisuuttanne. Siunaan teidät JEHOVAN loisteliaan Kirkkaaseen Valtakuntaan. Siunaan teidän terveyttänne, kun olette täällä odottaen sitä päivää, kun teidät kootaan HERRAN luo. Siunaan teidän huolenpitoanne, Siunaan teidän perheitänne, Siunaan teidän lapsianne. JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Siunaan teitä väkevässä väkevässä JEESEUKSEN loisteliaimmassa Nimessä. Siunaan teidän töitänne, työpaikkojanne, teidän tuttavuuksianne, seurakuntianne.

 

Siunaan Piispoja ja heidän hallinta-alueitaan, jotta heillä tulee olemaan suurempi voima ja auktoriteetti heidän hallinnassaan ja alueillaan. Jotta HERRA tulee levittämään heidän telttansa Jesajan kirjan luvun 54 mukaan. Hän tulee levittämään teltat, Hän tulee laajentamaan heidän hallintaansa, laajentamaan heidän hallinta-alueitaan ja voittamaan enemmän sieluja HERRAN huoneeseen. Siunaan teitä, ja Siunaan jopa Aluevalvojia allanne, hallitsevat Piispat, Vanhempia kaikista kunnianarvoisimpia Piispoja, ja Siunaan Pastoreita allanne, avustavia Pastoreita, evankelistoja, Sanan opettajia, Siunaan seurakunnan palvelijoita, jotka toimivat ja palvelevat HERRAN huoneessa, mukaan lukien lesket ja orvot ja kirjeenvaihtajat, ja kaikkia seurakuntia allanne.

 

Siunaan koko tätä Parannuksenteon ja Pyhyyden seurakuntaa, jotta kun te pyritte sisälle pääsyn tavoitteeseen, vanhurskauden tavoitteeseen, ikuisuuden tavoitteeseen, pyhyyden tavoitteeseen, tavoitteeseen päästä sisälle JUMALAN loisteliaan kirkkaaseen Valtakuntaan, jonka JEHOVA teidän JUMALANNE on valmistanut, teidän ISÄNNE, kun Hän Sanoi, että Hän on valmistanut huoneita teille ylhäällä Taivaassa. Ja Hän Sanoi, mene kansani sisälle kammioihisi. Siunaan teitä, kun te puristatte nyt eteenpäin tällä viimeisellä loppusuoralla, päästäksenne sisälle JUMALAN ikuiseen loisteliaan Kirkkaaseen Valtakuntaan.

 

Olen Siunannut teitä ikuisuudella, jotta nyt teillä on suurempi palavuus ikuisuutta varten. Voitte tavoitella ikuisuutta suuremmin, voitte tavoitella Valtakunnan asioita suuremmalla palavuudella, suuremmalla kuin mikään muu maailmassa. Olen Siunannut teidän huolenpitoanne. Toistan, olen Siunannut teidän terveyttänne, suojelustanne ja turvallisuuttanne, teidän avioliittojanne, perheitänne, lapsienne. Olen Siunannut teitä, siunatut ihmiset. Tänään olen vapauttanut valtavia kertoimia, lukemattomia kertoimia Siunauksia seisoessani HERRAN väkevän neuvon edessä, JEESUKSEN väkevässä Nimessä.

 

Olen Siunannut tätä Parannuksenteon ja Pyhyyden seurakuntaa, olen Siunannut seurakunnan johtoa, olen Siunannut teitä seurakunta, jotka istutte täällä. Te tulette näkemään suurempia Siunauksia liikkuvan eteenpäin, sillä HERRA on jo Puhunut niistä terveistä lehmistä tässä paikassa. Tämä on siis itseasiassa sen Siunauksen aktivoiminen, josta HERRA on Puhunut. Ja siksi HERRA on vahvistanut minulle tulla eteenne, ja seistä kaiken maan HERRAN edessä ja Siunata teitä. Ja Siunata teidän ikuisuuttanne. Ja Siunata elämäänne täällä ja Siunata hankkeitanne, Siunata ponnistuksianne, JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Olen Siunannut teitä ikuisesti. Ja minun Sanani eivät koskaan tipu maahan, kuten tiedätte. Ja kaikki nämä asiat tulevat tapahtumaan, jotta tultaisiin tietämään, että HERRA on tulossa loisteliaan Kirkasta seurakuntaa varten.

 

Ja tämä on se hetki kansakuntien kääntyä pois synnistä ja palata vanhurskauteen, ja valmistautua MESSIAAN loisteliaaseen tulemukseen. Ja Hän Sanoi, vaan etsikää ensin JUMALAN Valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Olen siis Siunannut teitä; Siunannut teitä täällä ja Siunannut teitä, valmistautuessanne menemään sisälle iankaikkisuuteen. Heitä, jotka palvovat seurakunnissanne, heitä, jotka ovat kotona, heitä, jotka matkustavat, heitä, jotka ovat tapaamisissa eri paikoissa.

 

Jopa opiskelijoita, Siunaan opiskelijoita, jotka ovat ottaneet omakseen tämän valtavan kutsun, ja heidät on todella todella kuluttanut tämä JUMALAN liikehdintä. He ovat keskittyneitä Taivaallisiin, he ovat keskittyneitä vanhurskauteen, pyrkien pyhyyteen. Tämä on yksi tämän ajan ihmeistä, että heidän iässään he voivat huokua sen kaltaista valtaavaa palavuutta JUMALAN Valtakuntaa kohtaan, JEHOVAN pyhyyden puolesta.

 

Olen Siunannut teitä kaikkia. Olen Siunannut seurakuntaa, Siunannut Vanhempaa Arkkipiispaa, Siunannut teitä vara-Arkkipiispat, Siunannut kaikkia hallitsevia Piispoja, Siunannut Aluevalvojia, Siunannut Vanhempia Pastoreita, Siunannut apulais-Pastoreita, evankelistoja, opettajia, kirjeenvaihtajia, leskiä, orpoja, seurakunnan palvelijoita. Olen Siunannut teitä kaikkia kokonaisuudessaan ikuisuudella, suojeluksella, huolenpidolla. JEESUKSEN väkevässä, kaikista loisteliaimman Kirkkaassa Nimessä. Näin tulee olemaan. Aamen ja Aamen, Siunatut ihmiset. Todah Shalom.

 

(Profeetta Dr. Owuor. 1.3.2019. www.jesusislordradio.info)

 

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)