12.4.2018 RADIO-OHJELMA: KAKSI TODISTAJAA LASKETAAN ALAS TAIVAASTA

Tiivistelmä suomeksi:

Tulimme juuri siitä Nakurussa olleessa mega Pastorikonferenssista, joka oli 31.3.-1.4.2018, jossa HERRA paljasti meille avoimesti ne kaksi Ilmestyskirjan Todistajaansa. HERRA laski heidät alas Taivaasta. Tuossa kokouksessa HERRAN VÄKEVIN PROFEETTA vei meidät Raamattuun ja auttoi meitä identifioimaan ne kaksi peljättävää Todistajaa ja Hän vei meidät Ilmestyskirjaan lukuun 11, jossa näet JUMALAN lupauksen niistä kahdesta Todistajasta, jotka Hän lähettäisi taistelemaan JUMALAN Taistelun. Raamattu sanoo, että kun ne kaksi Todistajaa lopettavat missionsa ahdistuksen ajan jälkeen, niin ISÄ JUMALA kutsuu heidät takaisin Taivaaseen Pilvessä, kun he saisivat valmiiksi työnsä, niin Raamattu sanoo:

Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: "Nouskaa tänne!" Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. (Ilm. 11:12)

Nyt meillä on enemmän ymmärrystä liittyen Ilmestyskirjan luvun 11 Todistajiin. Heidät laskettiin alas Taivaasta. HERRA avasi silmämme ja näimme kuinka heidät laskettiin alas tuossa Nakurun Pastorikonferenssissa ja sitten he alkoivat saarnaamaan kokousteltassa yhdessä. Se miten he tulivat alas, niin samalla tavalla heidät tullaan myös ottamaan ylös pilviin.  

Tuon kokouksen aikana näimme kirjoituksen taivaalla, jonka saimme taltioitua kameroilla. Se kirjoitus, jonka HERRA kirjoitti taivaalle, olisiko siinä viesti meille ITSE ISÄ JUMALALTA? Nuo tekstit näyttävät aivan kuin heprealaiselta kirjoitukselta! HERRA kirjoitti taivaalle Hänen Kirkkauteensa. Tämä on historiallista ja yli ymmärryksemme. Ja olemme todella hämmästyneitä mitä on tapahtunut. HERRA on päättänyt paljastaa Hänen kaksi Todistajaansa. Monia ihmeitä tapahtui tuossa kokouksessa.

He näyttävät ISÄ JUMALAN erityisiltä Läheteiltä erityistä HERRAN tehtävää varten. Katsotaan mitä tapahtui Hermonvuorella, Kirkastusvuorella, kun ne kaksi erityistä Lähettilästä tulevat puhumaan MESSIAAN kanssa, ITSE ISÄ JUMALAN lähettäminä ja laskemina, näet heidät (Eliaan ja Mooseksen) Markus 9:

2 Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään; 3 ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi, niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä taida semmoiseksi valkaista. 4 Ja heille ilmestyivät Elias ynnä Mooses, ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa. 5 Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Rabbi, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme siis kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Eliaalle yksi".6 Sillä hän ei tiennyt, mitä sanoa, koska he olivat peljästyksissään. 7 Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani; kuulkaa häntä". (Markus 9:2-7)

Kun ISÄ JUMALA lähetti ja laski heidät Kirkastumisen aikana erityisinä Lähetteinä JEESUKSEN KRISTUKSEN MESSIAAN luokse. Heidät laskettiin alas ja kun he saivat päätökseen sen erityisen sanoman, jonka he toivat HERRALLE JEESUKSELLE, keskustellen Hänen kanssaan, sen jälkeen heidät otettiin jälleen ylös pilviin ja pilvi peitti heidät. Heidät laskettiin Taivaasta erityistä tehtävää varten ja kun he saivat sen päätökseen sen erityisen tehtävän ISÄLTÄ, niin pilvi otti heidät ylös jälleen. Nämä ovat ISÄ JUMALAN JEHOVA JAHVEN ITSENSÄ Lähettejä ja he tulevat alas aina tiettyä tehtävää varten. Löydät heidät myös Luukas 9:

28 Noin kahdeksan päivää sen jälkeen kuin hän oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. 29 Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. 30 Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias. 31 He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. 32 Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssansa, olivat unen raskauttamia; mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonansa. 33 Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle: "Mestari, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi". Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. 34 Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa; ja he peljästyivät joutuessaan pilveen. (Luuk. 9:28-34)

Kun heidät laskettiin alas, niin he puhuivat JEESUKSELLE sen erityisen sanoman, jonka ISÄ JUMALA lähetti heidät puhumaan. ISÄ JUMALA laski alas taivaasta nämä erityiset Lähettiläät jälleen erityistä tehtävää ja sanomaa varten. Tapaat heidät jälleen, kun JEESUS KRISTUS on saamassa päätökseen missiotaan ja Hänet otetaan ISÄ JUMALAN Kirkkauden Pilvessä ylös. Kohtaamme heidät jälleen Apostolien teoissa 1:

9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. 10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; 11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." (Apt. 1:9-11)

Jälleen tapaamme ne kaksi erityistä ISÄ JUMALAN Lähettilästä. Kun JEESUS otetaan ylös, niin heidät jälleen tuodaan ja lasketaan alas erityistä sanomaa varten. Nämä kaksi eritystä ISÄ JUMALA JEHOVA JAHVEN Lähettilästä on jälleen laskettu alas tässä ajassa ja heillä on erityinen sanoma Kristuksen seurakunnalle maailmanlaajuisesti ISÄ JUMALALTA. Ja nyt he puhuvat meille seurakunnan poismenosta, ylöstempauksesta. Aivan samoin kuten näet Raamatussa, kuinka heidät lähetettiin HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN luokse, kun Hän oli lopettamassa julkista palvelustyötään puhumaan Hänen poismenostaan.

15.1.2017 Profetia Taivaan Portaista ja seurakunnan ylöstempauksesta täyttyi osittain jo 11.3.2018, kun JUMALAN loisteliaat Portaat laskettiin alas Taivaasta. Siinä Profetiassa Hän puhui, että ne kaksi Lähettilästä tulisivat seisomaan Taivaan oven luona pilvessä todistamassa seurakunnan poislähtöä, ylöstempausta tästä maailmasta Taivaaseen. Aivan samalla tavalla, kun he todistivat HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN poismenoa Taivaaseen. He eivät tule näkemään Kristuksen tuhatvuotista valtakuntaa, koska he ovat siellä ISÄ JUMALAN ITSENSÄ Valtaistuinsalissa erityistä missiota varten.

Olemme nähneet, kuinka heidät on laskettu alas super-ultra nopeasti äänennopeudella  ja sitten he alkavat saarnaamaan yhdessä. Voimme nähdä heidät ja taltioida kameroilla; joskus näemme kaksi päätä, neljä jalkaa, se toinen on lyhyempi kuin toinen, he katsovat eri suuntiin, toinen saarnaa alttarilla ja toinen yleisön keskellä.

Tuossa ikimuistoisessa historiallisessa kansainvälisessä Pastorikonferenssissa heidän virkaanastujaispäivänään, ISÄ JUMALA levitti Kirkkautensa ja kirjoitti taivaalle erityisen viestin ja kun tarkennat tekstiin, niin ne näyttävät aivan heprealaiselta kirjoitukselta. Olemme yrittäneet tarkastella sitä tekstiä. Voisiko olla, että HERRA sanoi meille, että nämä ovat ne HEPREALAISET PROFEETAT? HERRA JAHVE ei puhu muuta kuin Hänen Sanaansa. Voisiko olla, että tämä kirjoitus on:  ”Ilmestyskirja 11” hepreaksi? Tiedämme myös, että ainoa kerta kun HERRA kirjoitti ihmiselle, kun näimme Hänen käsikirjoituksensa, on silloin kun Hän kirjoitti ne laintaulut Moosekselle, kun hän kertoi mitä synti on. Toinen kerta on kun hän kirjoitti omalla käsikirjoituksellaan taivaalle 1.4.2018.

Siellä Konferenssissa todistimme, kuinka ihmiset eripuolilla telttaa nousivat ylös huutaen ja osoittivat niitä kahta alttarilla, HERRAN VÄKEVINTÄ PROFEETTAA ja he huusivat: Näemme kaksi! Olet kaksi! Kokous pysähtyi kokonaiseksi tunniksi tämän takia. Muistakaa, että he tulevat aina ainoastaan ISÄ JUMALAN erityistä tehtävää varten. Muistamme kun Hän on kertonut meille useasti, että Mooses ja Elia istuvat toisella puolella JUMALAN Liitonarkkia.

Monta kertaa Hän on kertonut meille, että HERRA JUMALA on vienyt Hänet Taivaaseen, JUMALAN Valtaistuinsaliin ja sitten Hän tulee takaisin HERRAN Sanoman kanssa meille. Tiedämme myös mitä ne kaksi tekivät Sodomassa ja Gomorassa, mutta nyt emme mene käsittelemään sitä tällä kertaa. Tarkastellaan vielä yhtä kertaa, kun heidät lähetettiin ja laskettiin alas Taivaasta ISÄ JUMALAN toimesta erityistä missiota varten. Kohtaamme heidät jälleen JEESUKSEN KRISTUKSEN MESSIAAN kuolemisen ja ylösnousemisen aikana. Luukas 24:

1 Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle, tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. 2 Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta. 3 Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. 4 Ja kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa. 5 Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille: "Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? 6 Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, 7 sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös'." 8 Niin he muistivat hänen sanansa. (Luuk. 24:1-8)

Jälleen kerran kohtaamme ne kaksi. Ne kaksi ISÄ JUMALAN erityistä Lähettiä erityisen sanoman kanssa: KRISTUS JEESUS MESSIAS on ylösnoussut!

Olemme nähneet Hänen saarnaavan alttarilla ja Hänen ruumiinsa on alkanut hohtamaan kirkkautta monta kertaa: Helsingissä Suomessa, Nakurussa, Nairobissa jne. Nyt me ymmärrämme, että se säteilevä ruumis on itseasiassa Mooseksen kirkas ja säteilevä ruumis joka on nyt pukeutuneena siihen ylösnousemusruumiiseen, kuolemattomaan ruumiiseen, kirkkauden ruumiiseen.

 

ILMESTYSKIRJAN TODISTAJIEN KOKO JA MITTA

11.3.2018 kun JUMALA laski alas loisteliaat Taivaan portaat, jotka saimme taltioitua kameroilla kun kuulimme Konferenssista, joka tulisi 31.3.-1.4, jossa ne kaksi Todistajaa saarnaisivat, niin silloin radiotiimi teki ilmoituksen täällä radiossa, että meidän tulisi taltioida kameroillamme kaikki shokeeraavat JUMALAN ihmeet, sillä tiedämme, että Hänen läsnäolonsa avaa Taivaan. Joten viritimme kameramme kohti Taivasta ja se mitä saimme kuvattua on aivan valtavaa!

Raamatussa kerrotaan kuinka suurikokoisia HERRAN enkelit ovat. Puhutaan näiden kahden Todistajan koosta ja mitasta, jotka ISÄ JUMALA on laskenut Taivaasta maailmaan erityisen sanoman kanssa. Kun näimme heidät saarnaavan yhdessä konferenssiteltassa siellä kansainvälisessä Pastorikonferenssissa, olimme tyrmistyneet heidän suuresta koostaan, joka saatiin taltioitua kameroilla. Kun he saarnasivat, toinen oli saarnastuolissa ja toinen ihmisjoukossa. Heidän päänsä kosketti melkein kattoa ja vyötärö peitti kolmesataa ihmistä!

Näemme heidän juhlivan ja tanssivan auringossa, kuumassa auringon ytimessä. Maapallon etäisyys aurinkoon on 150 miljoonaa kilometriä. Se ei ole lyhyt välimatka! Meidän kameramme täällä taltioivat heidät tanssimassa auringossa. Se kertoo heidän valtavasta koostaan. Tiedäthän, kuinka lentokoneet näyttävät kaukaa ylhäällä ilmassa niin pieniltä, mutta kun ne laskeutuvat näet niiden suuren ja todellisen koon. Kaiken lisäksi auringon kuumuus on + 15 miljoonaa Celsiusta!

Auringon tilavuus on 1.3 miljoonaa maapalloa. Aurinko on valtavan suuri ja voit myös vain kuvitella kuinka suuri tämä maapallo on. Näimme heidän täyttävän merkittävän osan aurinkoa, kun näimme heidät tanssimassa auringossa. He ovat siis todella valtavan suuria. Kumpikin niistä JAHVEN Todistajasta voivat olla 3-4 maapallon kokoisia!  Se mitä näimme kun he saarnasivat teltassa, ei ollut heidän oikea kokonsa. He eivät ole ihmisen kokoisia ja kaltaisia.

Muistamme, kun Hän soitti tänne Jeesus on Herra –radioon ja julisti rampojen kävelevän ja sokeiden silmien avautumisen ja Sateen tulevan Keniaan ja sitten Hän nosti vasemman profetaallisen kätensä ja ravisteli sitä ja siunasi Keniaa ja Hän sanoi, että yksi kämmen kattoi koko Kenian kansakunnan koon! Emme ymmärtäneet silloin mitä tämä tarkoitti. Taas palaamme samaan kysymyksen, jota aina kysymme: Keitä he oikein ovat?

Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. (Ilm. 11:4)

11 Ja minä lausuin ja sanoin hänelle: "Mitä ovat nämä kaksi öljypuuta lampunjalan oikealla ja vasemmalla puolella?" 12 Sitten minä toistamiseen lausuin ja sanoin hänelle: "Mitä ovat nuo kaksi öljypuun terttua kahden kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisästänsä öljynkultaa?" 13 Niin hän sanoi minulle näin: "Etkö tiedä, mitä ne ovat?" Minä vastasin: "En, Herra". 14 Hän sanoi: "Nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä". (Sak. 4:11-14)

Mooses ja Elia ja se kolmas tanssivat siellä suurimmassa kuumuudessa ja he eivät palaneet! 15 miljoonaa Celsiusta! Muistatteko Raamatusta hirvittävän JAHVEN Profeetan Danielin kävelevän tulessa ja hän ei palanut? Daniel, joka istuu Jumalan uuden Liitonarkin toisella puolella yksin. Kun HERRA JUMALA käveli siellä Tulessa, eikä palanut? Muistatteko sen pensaan, joka paloi ja pensas ei kulunut? Mitä oikein käsittelemme? Jos tämä oli se tapa, jolla HERRA esitteli heidän kovuutensa ja puhtautensa, niin silloin HERRA JEHOVA JAHVE todella todella Puhui meille. Nyt tiedämme, että HERRA JAHVE sanoi, että nämä ovat he, jotka on tehnyt lujiksi ja jotka tulevat neutralisoimaan ja lyömään pedon, antikristuksen ja väärän profeetan suuressa ahdistuksen ajassa tulessa ja he eivät tule palamaan. Loppuun saakka he eivät tule palamaan! Näet, kuinka he tanssivat ja juhlivat siellä auringossa, sanoen: He ovat valmiit lähtemään ja taistelemaan ja lyömään sen pedon!

11 Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. 12 Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: "Nouskaa tänne!" Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. 13 Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian. (Ilm. 11:11-13)

(Jeesus on Herra -radio / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)