11.4.2019 PROFETIA VAKAVASTA TUOMIOSTA TULOSSA KENIAAN

Siunatut ihmiset, HERRA JEHOVA on Puhunut kanssani, siunatut ihmiset. Tänään JEHOVA ADONAI, HERRA JUMALA on Puhunut kanssani hyvin hyvin peljättävällä tavalla. Viime yönä HERRA jälleen Puhui kanssani HERRAN kaikista valtavimmasta, hirvittävimmästä ja peljättävimmästä tuomiosta, joka on tulossa Keniaan. Luulen, että tämä on loukannut HERRAA hyvin hyvin vakavasti. Nyt olen alkanut ymmärtämään, että Kenia on loukannut HERRAA äärimmäisen vakavasti. Eilen HERRA Puhui maanjäristyksen tuomion. Se oli hyvin valtava ja peljättävä maanjäristys, josta HERRA Puhui, joka repi alas rakennuksia ja ravisteli hyvin rajusti maata, tuoden alas rakennuksia, rakennuksia maassa ja ihmiset juoksivat joka puolella.

Tämän lisäksi näette, että on vakava kuivuus ja nälänhätä, joka on iskenyt maahan. Eläimet ja ihmiset kuolevat tässä maassa. Tänään, sen jälkeen, kun olen puhunut sen maanjäristyksen tuomion, joka on tulossa Keniaan. Tänä aamuna HERRA vei minut ajassa eteenpäin Kenian tulevaisuuteen, joten elin Kenian edellä. HERRA vei minut tuleviin päiviin katsomaan Kenian elämää tulevaisuudessa, silloin näin seuraavaa: Näin vakavan ahdistuksen kuluttavan tätä maata. Näin vakavan yhteenoton. Näin nuorten miesten lähtevän ulos. Olen jakanut tästä virkamiehille, auktoriteeteillenne. Jaoin heille tästä tänä aamuna ja selitin, mitä HERRA on sanonut, että olisi tulossa tähän maahan.

Näen paljon ahdistusta, ihmisten tappelevan ja se on hyvin hyvin ruma näky katsella. Luulenpa, että tämä kansakunta on satuttanut HERRAA ja tämä kansakunta on ylittänyt JUMALAN punaisen merkkiviivan, joten se on hyvin tärkeää ymmärtää, että kansakunta, maa, jota kutsutaan Keniaksi, kun he koskivat Hänen Kahteen Väkevimpään Profeettaan ja media alkoi julkisesti mustamaalata Heitä, silloin ihmiset tässä maassa ovat saattaneet ylittää JUMALAN punaisen merkkiviivan. Tästä syystä HERRA Puhuu unessa siitä tuomiosta, joka on tulossa, tuomiosta, joka on tulossa, tuomiosta. Hän näytti minulle sen tänä yönä ja se on uskomaton.

Se on hyvin ahdistavaa ja vaikeaa aikaa Kenialle. Edessänne on hyvin vaikeita aikoja. Se on hyvin vakava ja peljättävin JUMALAN Tuomio, joka on tulossa iskemään maahan, jota HERRA on rakastanut niin paljon ja tuonut myös niin paljon Herätystä. Se on hyvin surullista ja shokeeraavaa nähdä, kuinka jumalattomuus, pahuus ja herjaus voi tuhota kauniin kansakunnan. Jaoin tästä myös maan auktoriteeteille, virkamiehille. Jaoin heille tämän mitä on tulossa tähän maahan kaikkia yksityiskohtia myöten, jotta he voivat ymmärtää, että on tarve parannuskeinolle, on tarve järjestää kansallinen parannuksenteon päivä.

Lupasin heille, että tulen järjestämään kansallisen sovituksen,- rauhan,- ja parannuksenteon päivän, missä tuon kaikki tämän maan johtajat yhteen Uhurun puistoon ja kutsun heidät tekemään lupauksen rauhan ylläpitämisen puolesta. Tämä kansakunta on suututtanut HERRAN. Kuinka liikutte sieltä, missä rammat nousevat ylös ja kävelevät, sokeat voivat nähdä, kuurot voivat kuulla, mykät puhua, halvaantuneet kävellä, selkärangan vauriot paranevat, Aids paranee, jossa HERRA tekee ihmeitä tässä maassa, kuinka voitte siirtyä sinne, jossa HERRA Puhuu nyt päivittäin Kahdelle Profeetalleen JUMALAN Tuomiosta, joka odottaa Keniaa.

Se on hyvin ahdistavaa, mitä HERRA näytti minulle tänä yönä, stressaavaa, hyvin ahdistavaa, mikä tulee kuluttamaan tätä maata, uskomaton ahdistus. HERRA Sanoi, että ihmiset tulevat kääntymään toisiaan vastaan, koska he koskivat Hänen Väkevimpään Profeettaansa ja mustamaalasivat Häntä valheuutisilla. He mustamaalasivat Häntä ja sanoivat, että Hän otti mitä ja teki mitä ja he julkaisivat sen ja asettivat sen ulos sinne. He ylittivät HERRAN punaisen rajaviivan. Luen Jeremian kirja 18:7-10.

"7 Yhden kerran minä uhkaan temmata pois, hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan; 8 mutta jos se kansa kääntyy pois pahuudestaan, josta minä sitä uhkasin, niin minä kadun sitä pahaa, jota ajattelin tehdä sille. 9 Toisen kerran taas minä lupaan rakentaa ja istuttaa kansan ja valtakunnan; 10 mutta jos se tekee sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, eikä kuule minun ääntäni, niin minä kadun sitä hyvää, jota olin luvannut tehdä sille." (Jer. 18:7-10)

Tämä on ulospääsy-strategia, pakoreitti Kenialle. Nyt voitte nähdä, että HERRA julistaa, kuinka Hän tulee tuhoamaan maan. Hän tulee tuhoamaan maan pahuuden ja jumalattomuuden, heimolaisuuden tähden. Kaiken tämän pahuuden ja jumalattomuuden tähden, korruption, kaiken, moraalittomuuden, joka on tässä maassa, kun ne Kaksi Profeettaa ovat kävelemässä täällä valmistaen tietä MESSIAAN loisteliaan kirkasta tulemusta varten ja julistaen vanhurskauden, pyhyyden aikakautta.

Mutta tämä maa on pysynyt ollen välinpitämätön, parannusta tekemätön ja tottelematon HERRALLE. Kun te olette tottelemattomia näille Kahdelle, kuinka te ette tienneet, että te olette tottelemattomia Itselleen HERRALLE JEHOVALLE.

Joten nyt HERRA julistaa päivittäin, että Hän tulee tuhoamaan maan. Kenian Suojelija, Hän Sanoo, että Kenia tullaan nyt tuhoamaan. Ja Hän pyytää, että jos Kenia tekee parannuksen ja kääntyy pois synnistä ja heimolaisuudesta ja pahuudesta ja jumalattomuudesta ja tästä räikeästä pahuudesta, pelkästä pahuudesta toisiaan vastaan. Sen kaltainen pahuus ja jumalattomuus, sen kaltainen pahuus voi helposti kasvaa kansalliseksi pahuudeksi ja tuhota kauniin kansakunnan.

JUMALA yrittää pelastaa tämän kansakunnan. Hän varoittaa tätä kansakuntaa, jotta tämä kansakunta tekisi parannuksen. Tiedän, että tulen järjestämään kansallisen parannuksenteon, sovinnon ja rauhan päivän. Tulen järjestämään kansallisen parannuksenteon, sovinnon ja rauhan päivän, jossa kaikille kenialaisille annetaan mahdollisuus tehdä parannus.

Ja tiedän, että olen myös julistanut, että 19.5. tulee olemaan myös Kansallinen parannuksenteon päivä Nairobin keskuspuistossa. Siinä prosessissa, että Hän on mennyt ulos pelastamaan Herätystä, joka on täällä, pelastamaan tätä ihanaa kansakuntaa ja ihmisiä, tätä kansakuntaa, joka on valittu tänä hetkenä kantamaan jälkimmäistä Herätystä MESSIAAN tulemusta varten. Ja HERRA Sanoo:

"ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä"

Tämä on parannuksentekoa.

"ja hylkää pahat tiensä,"

Tämä on parannuksentekoa.

"niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi."

JUMALA huutaa nyt Kenian puoleen. Kuinka muutut tämän kaltaisesta rauhallisesta kansakunnasta, jonka rammat kävelevät, sokeat näkevät, kuurot kuulevat, vanhurskautta saarnataan Hänen toimestaan, joka Puhuu kanssanne. Pyhyyttä. Ihmeet ovat maassa. Kuinka muutut tästä nyt kansakunnaksi, jonne HERRA julistaa maanjäristyksiä? Suuri maanjäristys on tulossa. Kun seisoin Keskuspuistossa ja aloin palvoa ja ylistää surussa, miten media Keniassa on mustamaalannut näitä Kahta Profeettaa, siitä vain kahden tunnin päästä massiivinen maanjäristys iski koko kansakuntaan, ja murskasi alas joitakin siltoja.

HERRA Sanoo: Nämä ovat minun liittoni, nämä ovat minun päätoimijani, nämä ovat Minun Pyhimmät Profeettani. Älkää koskeko Heihin! Älkää koskeko HERRAN Voideltuihin. Älkää koskeko Minun Voideltuuni. Mutta Kenia koski, joten teidän tulee tehdä parannus! Kenian tulee tehdä parannus ja kääntyä pois synnistä ja jumalattomuudesta ja välinpitämättömyydestä. Täytyy olla Kansallisen parannuksenteon päivä. Olen nähnyt paljon nuoria ihmisiä astuvan ulos. Tämä on paha. Se on todella paha. Tämä on paha. HERRA huutaa Kenian puoleen, jotta se tekisi parannuksen! Ja kääntyisi pois synnistä.

Tehkää parannus, että te koskitte JUMALAN Väkevimpään Profeettaan! Tehkää parannus! Tehkää parannus, Kenia! Tehkää parannus! Tehkää parannus ja kääntykää pois synnistä! Median täytyy tehdä parannus! Seurakunnan täytyy tehdä parannus! Kaikkien täytyy tehdä parannus, ja kääntyä pois synnistä! Kääntykää pois pahuudesta ja jumalattomuudesta. Se tulee tuhoamaan teidät kansakuntana. JUMALA varoittaa teitä, Hän Sanoo: "Katsokaa, edessä päin on pahaa! Tulevaisuus on paha! Tehkää parannus, jotta voin pelastaa teidät!"

Kenian tulee tehdä parannus! Tulen järjestämään Kansallisen parannuksenteon päivän 19.5.,19.5. älköön kukaan epäonnistuko tulemaan Nairobin keskuspuistoon. Tulkoon koko kansakunta ja tehköön parannuksen, pelastaakseen tämän maan. Jotta HERRA Taivaan JUMALA voisi nyt pelastaa Kenian, voisi ennallistaa Kenian jälleen. Jotta Kenian parannuksenteko voisi pelastaa Kenian jälleen, voisi suojella Keniaa jälleen. Jotta Kenian Suojelija voisi suojella Keniaa jälleen. Tehkää parannus, Kenia! Te olette koskeneet HERRAN Väkevimpään Profeettaan, jonka ylle JUMALAN Pilvi on laskeutunut, jonka ylle JUMALAN PYHÄ HENKI on laskeutunut ruumiillisessa muodossa.

Tehkää parannus Kenia! Kenian täytyy tehdä parannus! Tehkää parannus! Olen nähnyt tulevaisuutenne. Näen teidän juoksevan. Näen teidät juoksemassa. Tehkää parannus! Näen teidät juoksemassa, mutta teillä ei ole paikkaa minne juosta. Tehkää parannus! Tehköön media parannuksen! Tehköön seurakunta parannuksen! Kaikki tehköön parannuksen! Kenian täytyy tehdä parannus HERRASSA JEEUKSESSA KRISTUKSESSA, joka on ainoa Kenian suojelija. Kiitos.

(Profeetta Dr. Owuor. 12.4.2019. www.jesusislordradio.info)

Shop Nike Apparel, Shoes and Accessories

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)