MASSIIVINEN VIERAILU TULOSSA UUDENVUODEN MEGA-KONFERENSSIIN NAKURUUN, KENIAAN - PROFEETTA DR. OWUOR

HERRA JEHOVA Puhui kanssani. Uudelleen. HERRA JEHOVA Puhui kanssani viime yönä. Kun Hän Puhui kanssani viime yönä, Hän näytti minulle suuren Kokouksen Nakurussa. Se tulee olemaan hyvin, hyvin täysi; se on todella suuri. Koko seurakunta on täynnä koko matkan ylös saakka, ja paljon ihmisiä on siellä ylhäällä. Koko seurakunta on pakattu täyteen kapasiteettiinsa, vieri viereen; se tulee olemaan hyvin, hyvin täysi. Sitten näen myös paljon ihmisiä täynnä ulkona.

Ja kun olin lähtemäisilläni Kokouksesta, nostin vasemman profeetallisen käteni ylös, rukoillakseni ihmisten puolesta ennen kuin astun ulos Kokouksesta. Kun nostin vasemman profeetallisen käteni ylös, rukoillakseni ihmisten puolesta ja sanoin: "Väkevä ISÄ Taivaassa, pyydän, vieraile tässä paikassa." Kun olin juuri sanonut näin, niin heti massiivinen JUMALAN voima iski koko seurakuntaan ja ulos. Ja monet, monet ihmiset kaatuivat maahan; se oli sanoinkuvaamatonta! Se oli valtava määrä. Näen heidät, näen monia ihmisiä; HERRA kosketti monia, monia, monia ihmisiä. Ja HERRAN Kirkkaus laskeutui seurakuntaan ja ulos. Joten HERRA Itse sanoo, että Hän Itse tulee vierailemaan seurakunnassa. Hän tulee vierailemaan tuossa Kokouksessa, joka tulee tapahtumaan Nakurussa. Se tulee olemaan väkevä, väkevä Kokous; monet ihmiset tulevat myös parantumaan tuossa Kosketuksessa samanaikaisesti.

Kuten olette kuulleet Vanhemmalta Arkkipiispalta ja kaikilta muilta piispoilta, tämä Kokous tulee olemaan historiallinen Kokous. Sillä ne, jotka tulevat muista maista; Arkkipiispat ja kansalliset seurakunnan aluejohtajat muista maista, te tulette näkemään ensimmäistä kertaa omakohtaisesti, kuinka JUMALAN Mies, HERRAN Väkevä Profeetta on opetuslapseuttanut tämän maan tälle vanhurskauden Valtatielle, säilyttämään ja olemaan vankkumaton pyhyydessä. He pystyvät nyt näkemään, miksi tämä Herätys jopa 13 vuoden jälkeen menee itseasiassa vain korkeammalle, korkeammalle ja korkeammalle. Ja Kirkkaus tulee vain suuremmaksi ja ISÄ JUMALAN Itsensä vierailu on täällä.

Ja massiiviset parantumiset; miljoonat ihmiset palaavat takaisin HERRAN luokse. Ja on vanhurskauden evankeliumin julistus, vanhurskaus, pyhyys, pyhyys, koko ajan, ja kuinka sitä on ylläpidetty näiden monien vuosien ajan. Olemme hyvin tietoisia, että HERRA oli tarkoittanut monien Herätysten tulevan ja uudistavan seurakunnan monissa paikoissa ympäri maailmaa; tiedätte niiden paikkojen nimet. Mutta nuo herätykset eivät säilyneet. Näette kuitenkin, että tämä Herätys säilyy; se kasvaa vain suuremmaksi. Vierailu seuraavassa Kokouksessa on aina 1000-kertaisesti suurempi kuin edellisessä Kokouksessa.

Joten kun he tulevat ulkoa, he, jotka me olemme kutsuneet; Arkkipiispat ja kansalliset seurakunnan aluejohtajat, he tulevat näkemään ensimmäistä kertaa omakohtaisesti, kuinka HERRA on ylläpitänyt tätä Herätystä pitkällä aikavälillä, hyvin pitkän aikaa. Se on kasvamassa voimakkaammaksi ja kaikki ovat vankkumattomia ja he pitävät kiinni vanhurskaudesta; he eivät ole menettäneet sitä.

Tämä on se mahdollisuus, joka heillä on, kun he tulevat. Myös Kenian seurakunnalle, niille monille, monille tuhansille pastoreille, jotka ovat tulossa. Tiedän, että tässä Palvelustyössä pelkästään pastoreita on yli 20.000. Joten he tulevat täyttämään seurakunnan, kunnes tulee olemaan liikaa pastoreita, joita mahdollisesti joudumme pyytämään istumaan ulkopuolella teltassa. Olen kuitenkin myös tietoinen, että monia pastoreita ja piispoja on tulossa muista kirkkokunnista. Joten heille annetaan prioriteetti, kuten minua on Ohjeistettu. Silloin tämän Palvelustyön pastorit tulevat siirtymään ulos ja antamaan heille prioriteetin istua sisällä ja olla siinä paikassa, jossa Sana tullaan jakamaan, seurakunnassa.

Tämän kansakunnan pastoreille ja piispoille ja seurakunnan aluejohtajille tämä tulee olemaan erilainen kokemus. Koska tulee olemaan intensiivinen opetuslapseutus, joka tapahtuu Nakurun suuressa seurakunnassa, Arkkipiispan istuimella; tuo seurakunta on Arkkipiispan istuin. Hän isännöi JUMALAN Miestä. Siellä kenialaiset pastorit saavat nyt tämän valtavan mahdollisuuden osallistua, olla mukana vakavassa, intensiivisessä opetuslapseutuksessa. Ja he tulevat näkemään, että se tulee olemaan todella laaja, todella kattava ja todella syvällinen. Se tulee olemaan aivan kuin olisit valtavalla tutkimusretkellä koko Raamatussa. Ja käytät sitä valmistamaan seurakunnan MESSIAAN Tulemusta varten; tämä tulee tapahtumaan siellä.

Te, jotka tulette ulkoa, tämä tulee olemaan todella shokeeraavaa, yllättävää ja hätkähdyttävää, nähdä, kuinka HERRA on itseasiassa opetuslapseuttanut tätä kansakuntaa, opetuslapseuttanut tätä kansakuntaa, opetuslapseuttanut tätä kansakuntaa, koskien yhtä asiaa: vanhurskautta, vanhurskautta, vanhurskautta. Koskien yhtä asiaa: pyhyyttä, pyhyyttä, pyhyyttä, koko ajan, ja kuinka tämä on ollut se moottori, joka on ylläpitänyt tämän Herätyksen tehden sen suuremmaksi ja suuremmaksi vuodesta toiseen. Olen varma, että nyt kaikki te, jotka olette olleet täällä aiemmin, voitte nähdä, tämän vuoden 2016 Herätyksen olevan paljon, paljon, paljon, paljon suurempi kuin edellinen, kuin mitä on koskaan ollut; tämän voitte nähdä. On siis ollut räjähdysmäinen kasvu.

Joten te, jotka tulette ulkoa, te voitte nyt löytää Kenian salaisuudet; tämän Herätyksen maan salaisuudet, tämän seurakunnan salaisuudet. Kuinka tämä seurakunta on pystynyt ylläpitämään tämän Herätyksen menettämättä sitä. Joten tämä tullaan näkemään siinä intensiivisessä opetuslapseutuksessa, johon HERRA on lähettänyt Hänen Sanansaattajansa olemaan suoraan mukana ja opetuslapseuttamaan nämä ihmiset, laittamaan Sanan heidän suuhunsa. Näet monia ihmisiä vihkojen kanssa, kovakantisten vihkojen ja kynien kanssa kirjoittaen taukoamatta aivan niin kuin he eivät enää koskaan tulisi kuulemaan tätä.

Tämä tulee olemaan loistava tapa opetuslapseuttaa myös kansalliset seurakunnan aluejohtajat ulkomailta. Jotta he voivat siirtää tämän heidän maihinsa. Jotta he voivat ymmärtää, että itseasiassa periksi antaminen on täällä nolla, sille on nollatoleranssi ja on jatkuva pyrkimys vanhurskauteen. Tämä on se salaisuus, joka säilyttää tämän Herätyksen. Muistakaa, että tämä Herätys on HERRAN pyhä Herätys, joten ainoastaan pyhyys voi ylläpitää sen.

Kuitenkin seurakunnalle Keniassa, yhtä paljon kuin se tulee olemaan silmien aukaisija ja herääminen, se tulee myös viemään syvemmälle. Sillä Opetuksissa, jotka tullaan pitämään siellä, tulee olemaan eri aiheita ja alaotsikoita. Ja ne tulevat jatkumaan kolmen päivän ajan. Itseasiassa voin ilmoittaa tässä, että nämä opetukset vaativat 28 sessiota ja meillä on ymmärtääkseni vain noin kuusi sessiota. Ehkä voi olla noin kahdeksan; voimme venyttää maksimissaan kahdeksaan. Tämä tulee siis olemaan todella loistava mahdollisuus mennä syvälle Sanaan ja ymmärtää, mitä HERRA Puhuu seurakunnalle tänä hetkenä.

Joten, tänä iltana HERRA näytti, olin jo tuossa Kokouksessa. Tämä tarkoittaa, että olen tulossa; Hän lähettää minut tuohon Kokoukseen. HERRA tuo nyt minut teidän luoksenne; näin jo itseni siellä. Ja kun nostin ylös vasemman profeetallisen käteni tällä tavoin, rukoillakseni ja pyysin HERRAA vierailemaan tässä paikassa, tarkoittaen seurakunnassa, silloin valtava JUMALAN voima iski seurakuntaan. Ja näen ihmisiä siellä ylhäällä, korkeimmilla paikoilla kosketettuina, liikutettuina; ihmisiä liikutettiin massoittain, liikutettiin, liikutettiin. Ja näin monia ihmisiä kaatuneina maahan eri paikoissa, jotkut heistä tuotiin ulos. Ja monia ihmisiä kosketettiin; joitakin kastettiin Pyhällä Hengellä, jotkut parantuivat, jotkut vapautuivat; kaikkea tulee tapahtumaan siellä.

Tämä on se määrä rakkautta, jota HERRALLA on seurakuntaa kohtaan. Sillä olen nähnyt HERRAMME JEESUKSEN, MESSIAAN Tulemuksen. Tiedän, että joskus Keniassa on nyt niin paljon politiikkaa, politiikkaa, politiikkaa meneillään, kampanjoita ja mitä tahansa. Mutta me seurakuntana, me valmistaudumme, valmistaudumme, valmistaudumme MESSIAAN Tulemusta varten. Ei mitään muuta.

Meille kaikki liittyy MESSIAAN Tulemukseen. Sillä Raamattu sanoo, että monet asiat tulevat johtamaan ihmisiä harhaan; ihmiset tulevat olemaan täysin harhaan johdettuja juhlien kodeissaan, vieraillen ihmisten luona, mennen naimisiin, naittaen; tiedät sen Raamatun jakeen, joka puhuu MESSIAAN Tulemuksesta. Joten kun monet kansakunnat tekevät omia asioitaan, Kenia tehden omia asioitaan, me seurakuntana tulemme keskittymään valmistaen loisteliasta vaatetta MESSIAAN loisteliasta Tulemusta varten. Piste. Shalom.

Valmistakaa tie, MESSIAS on Tulossa

(Suomennos Profetiasta 22.12.2016. Profeetta Dr. Owuor)

VÄKEVÄ KONFERENSSI AMSTERDAMISSA 2.-4. joulukuuta 2016

VÄKEVÄ KONFERENSSI AMSTERDAMISSA 2.-4. joulukuuta 2016

JUMALAN PILVEN VIERAILU

JUMALAN MIES julisti, että Jälkimmäinen KIRKKAUS on tullut valmistamaan seurakunnan MESSIAAN Tulemusta varten. Hän julisti, että HERRAN Huone on nyt erotettu yleisestä paikasta tämän ISÄ JUMALAN Vierailun johdosta. Hän vakuutti, että vain silloin kun evankeliumi muuttaa katoavan Seurakunnassa katoamattomaksi, se voi päästä ammentamaan tästä Vierailusta.

VALTAVA PILVENPILARI LASKEUTUU ALAS ISRAELIN RAJALLA (PROFETIA TÄYTTYNYT) - PROFEETTA DR. OWUOR

 

PROFETIA 10.12.2012: JUMALAN KIRKKAUDEN PILARISTA, JOKA TULEE PUOLUSTAMAAN ISRAELIA

10. JOULUKUUTA 2012, LIVENÄ JESUS is LORD Radiossa

HERRA on Puhunut kanssani ja tämä on se, mitä HERRA sanoo. Viime yönä HERRA Puhui kanssani, koskien Israelin kansakuntaa. Se oli todella periksiantamaton keskustelu ja se jatkui tähän aamuun saakka. Tuossa keskustelussa HERRA nosti minut Israelin yläpuolelle ja Hän näytti minulle Israelin valtion, Israelin kansakunnan. Hän näytti minulle kaikki Israelin valtion rajat. Sitten JEHOVA ELOHIM, JEHOVA EL OLAM, Israelin JUMALA, Hän näytti minulle Taivaan joukot, jotka vapautettiin. Ja he seisoivat Israelin rajoilla; joka paikassa, jossa on raja, he olivat siellä tällä tavoin, suuri Taivaallinen joukko.

He seisoivat vartioiden Israelia. He seisoivat jokaisella tuumanmitalla Israelin rajaa pohjoisesta etelään ja takaisin pohjoiseen. He turvasivat; joka-ikinen tuumanmitta rajasta oli suojattu, niin että joku seisoi siinä, Taivaallinen joukko. Joten näin suuren Taivaallisen joukon ja se liikkui; oli liikehdintää. He eivät vain seisoneet, he liikkuivat, he liikkuivat edes takaisin, edes takaisin Israelin rajoilla. He liikkuivat liekehtivien miekkojen kanssa.

Uudelleen, näin Taivaallisten joukkojen vapauttamisen. Ja näin heidän ympäröivän Israelin kokonaan; peittävän Israelin rajat, suojelevan Israelia, suojaten jokaisen tuumamitan Israelin rajasta. Sitten HERRAN Ääni sanoi: "He tulevat silloin pelkäämään Israelin JUMALAA." Sen jälkeen HERRA myös näytti minulle Hänen Kirkkautensa; Kirkkauden, joka meni ja suojasi Israelin.

Uudelleen, Hänen Kirkkautensa peitti Israelin rajat; Taivaallinen joukko seisoi siellä. Hänen Kirkkautensa suojasi Israelin valtion rajoja; rajat, vain rajat, suojellen Israelia. Joten HERRA, Taivaan JUMALA, Hän, joka katselee Israelia, Hän on tietoinen siitä, mitä Israel käy läpi juuri nyt. Ja tämä on se, mitä HERRA sanoo: "Minä Itse tulen nyt suojelemaan minun rakasta kansaani, Israelin kansaa. Ja tullaan tietämään, että Israel on maailman keskipiste, ja että he ovat minun liitonkansani." Shalom.

Valmistakaa tie, Messias on Tulossa

(Suomennos Profetiasta 10.12.2012. Profetta Dr. Owuor)

--------

 

 

 

Siunatut pyhät,

Olette ehkä seuranneet täältä Jeesus on HERRA -radiosta iltapäivän aikana HERRAN Profetian täyttymistä Israelissa. Ja olette ehkä nähneet ja lukeneet uutisistanne siitä.

10. joulukuuta 2012 JUMALAN Mies soitti Livenä tänne Jeesus on HERRA -radioon. Ja monet teistä ehkä kuulitte tuon Profetian radiosta tai olette nähneet sen Youtubesta. se löytyy englanniksi alkuperäisenä nimellä: ”The LORD of HOST vows protect Israel”. Voit mennä YouTubeen ja kuunnella sen Profetian. Olemme kääntäneet sen teille myös suomeksi ja löydät sen Repent Finland –nettisivuilta: HERRA SEBAOT VANNOO SUOJELEVANSA ISRAELIA. Nämä Sanat paljastavat sen ajan, jota elämme ja kuka kävelee keskuudessamme. Voimme kysyä: nyt kun HERRA Puhuu Israelille, niin kuinka lähellä onkaan ylöstempaus?

Tuossa juuri täyttyneessä Profetiassa HERRAN Profeetta Puhui kuinka JUMALA ITSE tulisi suojelemaan Israelia. Kuulet kuinka HERRA Puhui Hänelle ISRAELISTA, ei mistään muusta kansakunnasta. Hän sanoi: HERRA nosti minut Israelin yläpuolelle ja näytti minulle Israelin rajat. Ja että HERRA näytti ne Taivaalliset joukot Israelin rajalla. Ne seisoivat ja suojelivat Israelia joka puolelta. Ne liikkuivat edes takaisin liekehtivien miekkojen kanssa pitkin Israelin rajoja, jotta he voisivat suojella Israelia.

HERRA näytti Palvelijalleen, Väkevälle Profeetalle JUMALAN Kirkkauden. Hänen oman Kirkkautensa, joka peitti Israelin rajat. Kuulimme Profetiassa kuinka HERRA Sanoi Äänellään, että Minä Itse tulen suojelemaan kansaani Israelia. Hän sanoi myös, että tullaan tietämään, että Israel on maan keskipiste ja liittokansani.

Tämä on todella hämmästyttävää ja shokeeraavaa. Voimme lukea tämän profetian täyttymisestä uutisissamme: Esimerkiksi lehdessä: Israel Today, Israel Tänään, jossa artikkeli on julkaistu 5.12.2016: lukee suomeksi: ”Pilven Pilari puolustaa Israelin rajoja”.

He näyttävät siinä videota, jonka Israelin puolustusvoimat on ottanut. Näemme Israelin armeijan väkeä kuvaamassa kameroillaan Jumalan Kirkkauden Pilarin pilveä. Näet videossa, kuinka Pilvi tuli ja asettui Israelin reunoille, rajalle. Aivan kuten Profetia sanoi, että Hän tulisi liikkumaan Israelin rajalla.

HERRA on taas rohkeasti paljastanut Sanansaattajansa. Tämä on Väkevin ikinä demonstraatio, ilmaisu JUMALAN rakkaudesta Israelia kohtaan. Tämä on Profetia, joka kutsui ITSE Israelin JUMALAN alas puolustamaan kansaansa Israelia. On hyvin hämmästyttävää, että HERRAN Väkevä Profeetta voi kutsua HERRAA ja HERRA totteli ja laskeutui alas puolustamaan Israelia. Ja sen jälkeen Hän salli Israelin armeijan nauhoittavan kameroilla, kun Hän tuli alas tummassa paksussa Pilvessään.

Muistatte kuinka Tumma paksu Pilvi tuli alas Siinain vuorella? Ja HERRA itse tuli alas. Psalmien Kirjan 68:17:

Jumalan sotavaunuja on kymmenet tuhannet, on tuhannen kertaa tuhannet; Herra on niiden keskellä, pyhyydessään niinkuin Siinai. (ps. 68:17)

Nyt ymmärrät, että HERRA on paljastanut meille, että Tulen sotavaunut ja Israelin Ratsumies on täällä keskuudessamme.

KUN JUMALA KAIKKIVALTIAS, ISRAELIN JUMALA LÄHETTI HÄNEN PELJÄTTÄVÄN PROFEETTANSA MEILLE, SEURAKUNNALLE, me olimme niin naiveja ja emme tienneet että TÄMÄ SAMA VÄKEVÄ JAHVEN PROFEETTA TULISI MYÖS SUOJELEMAAN ISRAELIA.

Siunatut pyhät, Katsokaa nyt kuinka HÄN KÄYTTI HÄNEN HIRVITTÄVÄÄ PROFEETAALLISTA KIELTÄNSÄ SUOJELLAKSEEN ISRAELIA. EMME TIEDÄ MINKÄLAISEN VAARAN HERRAN VÄKEVÄ PROFEETTA NÄKI TULEVAN ISRAELIN TIELLE. Mutta tänään totisesti me tiedämme, että HÄN KIRJAIMELLISESTI KUTSUI SOTAJOUKKOJEN HERRAA, HÄNEN JUMALAANSA PUOLUSTAMAAN ITSE ISRAELIA.

TÄMÄ ON SE SAMA PILVI, JONKA HÄN KUTSUI ALAS TÄÄLLÄ NAKURUSSA KENIASSA JUURI HILJATTAIN 28. ELOKUUTA 2016. Ja jonka saimme kuvattua kameroillamme.

Kuinka upeaa! Kuinka VÄKEVÄÄ! Kuinka suurta! Kuinka peljättävä on HERRA JA HÄNEN VÄKEVIN PROFEETTANSA.

Nyt kun HERRAN huomio on siirtymässä seurakunnasta Israeliin, niin voisiko olla, että HERRA paljastaa nyt sen työn, joka on siirtymässä sille toiselle puolelle ja aika on lopussa seurakunnalle?

-Valmistakaa tie MESSIAS on tulossa-

(Kirje Suomelle erikoislähetys, Jeesus on HERRA –radiossa 6.12.2016 www.jesusislordradio.info)

 

KIRJE SUOMELLE: HERÄTYKSEN YTIMESSÄ

HERÄTYSTÄ TUTKIMASSA

Tämän raportin myötä tutkimme väkevää Herätystä ja vierailua täällä Keniassa ja sitä, mitä voisimme Suomessa oppia Herätyksen maalta Kenialta. Miten voisimme myös Suomessa nähdä tämän saman Herätyksen, josta Kenia nauttii juuri nyt? Mitkä ovat tämän Lopunajan Herätyksen ominaisuuspiirteitä?

HISTORIALLINEN PYHÄN HENGEN VIERAILU TULOSSA TIETTYYN KOKOUKSEEN - PROFEETTA DR. OWUOR

 

PROFETIA 26.11.2016: HISTORIALLINEN PYHÄN HENGEN VIERAILU TULOSSA TIETTYYN KOKOUKSEEN

Nyt, HERRA JEHOVA ELYON, Kaikkein Korkein HERRA, HERRA JEHOVA EL OLAM, minun JUMALANI ja minun Lähettäjäni, Hän, joka lähetti minut Puhumaan näille kansakunnille. JEHOVA EL GIBBOR, Väkevä JUMALA, JEHOVA SEBAOT, HERRA Sebaot, Taivaan sotajoukkojen suurin Päällikkö, Hän Puhui kanssani viime yönä ja tässä keskustelussa näen, että Hän lähettää minut Kokoukseen jonnekin. Se on Konferenssi, se näyttää Konferenssilta. Ja kun astun sisälle tuohon Kokoukseen ja alan palvelemaan HERRAA tuossa Konferenssissa ja nostan käteni ylös rukoillakseni tuon Kokouksen puolesta, niin historiallinen HERRAN voitelu laskeutuu tuhon Kokoukseen, iskee tuohon Kokoukseen tällä tavoin. Ja on valtava HERRAN voiman vierailu, kun HERRAN Henki iskee tuohon Kokoukseen, laskeutuu tuon Kokouksen ylle. Se on todella historiallinen hetki todistaa! Suurempi HERRAN voitelu, Pyhän Hengen voitelu.

Ja näen tämän naisen, joka on sitonut vauvan selkäänsä, hän lyyhistyy maahan, kun HERRA on koskettanut aika paljon ihmisiä, ja hän kaatuu maahan. Kuulen hänen siis sanovan: "Pyydän, ottakaa vauva pois! Ottakaa vauva pois! Vauva itkee." Hänellä oli vauva sidottuna hänen selkäänsä ja hän kaatuu maahan. Katso, vauva on turvassa. "Irrottakaa vauva hänen selästään.", sanon näin. On siis historiallinen, todella shokeeraava voitelu, joka on tulossa. Suurempi, valtavampi. Nämä asiat tulevat tapahtumaan. Kävelen Kokoukseen ja sitten rukoilen tämän Kokouksen puolesta, ja silloin historiallinen voitelu Taivaasta iskee tuohon Kokoukseen todella shokeeraavalla tavalla, jollaista en ole koskaan aiemmin nähnyt. Joten tämä tulee olemaan todella suuri.

En tiedä, onko tämä Kokous Amsterdamissa vai onko se loppuvuoden Kokous, joka tulee tapahtumaan Nakurun Pääalttarilla, Konferenssi; uudenvuoden aaton Konferenssi. Mutta näen tämän todella historiallisen HERRAN vierailun, valmistautuessani lähtemään Eurooppaan. Nämä asiat tulevat tapahtumaan, nämä asiat tapahtuvat. Ne tulevat tapahtumaan seurakunnassa.

HERRA sanoo, että tämä on Jälkimmäisen vierailun hetki, sen Jälkimmäisen vierailun, joka luvattiin Raamatussa. Itseasiassa tämä Jälkimmäinen vierailu on pääteema keskustelussa, jota HERRA käy seurakunnan kanssa. Jälkimmäinen vierailu, Jälkimmäisen vierailun rooli, MESSIAAN Tulemus. Kuinka tämä Jälkimmäinen vierailu on suunniteltu valmistamaan seurakuntaa, valmistamaan kansakuntia ehdottomassa vanhurskaudessa. Ja me kaikki tiedämme, että jokainen vanhurskauden teko on todella pyhä teko. Vanhurskaus ja oikeus tarkoittavat olla oikeudenmukainen, rehellinen ja pyhä. Tämä Jälkimmäinen vierailu on pääasiassa tarkoitettu valmistamaan seurakunta, valmistamaan kansakunnat MESSIAAN loisteliasta Tulemusta varten.

Uudelleen, en tiedä mikä näistä Kokouksista se on. Tämä nainen, jota HERRA on koskettanut, hän on sitonut vauvan selkäänsä. En tiedä sitovatko he todella Euroopassa vauvoja selkäänsä. Se näyttää ennemminkin sellaiselta, mitä voi tapahtua täällä. Toivon, että ehkä mahdollisesti se tulee tapahtumaan Euroopassa. Mutta hänellä on tumma iho. Joten jommassakummassa näistä kahdesta Kokouksesta, joko loppuvuoden, uudenvuoden aaton Konferenssissa Nakurussa, Nakurun Pääalttarilla tai Kokouksessa Amsterdamissa. Mutta missä se tapahtuukin, antakaamme HERRAN Tahdon tapahtua ja Hänen valmistaa kansakunnat valtavalla, historiallisella HERRAN Hengen vierailulla.

Kävelen siis tähän Kokoukseen ja kun rukoilen tässä Kokouksessa, kun rukoilen, nostan vasemman profeetallisen käteni ylös tällä tavoin, silloin tämä valtava, shokeeraava JUMALAN voima iskee tuohon Kokoukseen ja silloin melkein kaikki kaatuvat maahan; kaikki. Sitten on tämä nainen, vauva itkee, tiedättehän. Sanon: "Pyydän ottakaa vauva pois. Irrottakaa vauva." Hän oli sitonut vauvan selkäänsä. En tiedä sitovatko he Euroopassa vauvoja selkäänsä, mutta Afrikassa he tekevät niin; naiset tekevät niin. Joten missä tahansa tämä Kokouspaikka tuleekaan olemaan, niin HERRAN Tahto tapahtukoon ja valmistakoon Hän kansakunnat.

Olen nähnyt MESSIAAN tulevan; ISÄ on Puhunut minulle Kirkkauden MESSIAAN Tulemuksesta, KRISTUKSEN loisteliaasta Paluusta. Hän on Puhunut minulle ääneen kuultavalla Äänellä MESSIAAN Tulemuksesta. Aika on tulossa loppuunsa. Olemme lähtölaskennassa kohti sitä, milloin aika tulee antautumaan. Mutta MESSIAS on Tulossa pyhää seurakuntaa varten!

Tämä on hän, josta oli kirjoitettu Raamatussa, on kirjoitettu: Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi ennen HERRAN loisteliasta Tulemusta. Tässä ISÄ JUMALA Puhuu MESSIAALLE, että Hän tulisi lähettämään minut valmistamaan MESSIAALLE Tien. Jotta kun MESSIAS tulee, niin kansakunnat ovat palanneet takaisin vanhurskauteen, uskollisuuteen, kuuliaisuuteen, pyhyyteen ja hylkimään pahuutta, luopumusta, valheita, vääriä profetioita; syntiä, jumalattomuutta ja kaikkea, mikä ei kirkasta HERRAA. He, joilla on korvat, valmistakoon sydämensä MESSIAAN loisteliasta Tulemusta varten. Shalom.

Valmistakaa tie, MESSIAS on Tulossa

(Suomennos Profetiasta 26.11.2016. Profeetta Dr. Owuor)

https://youtu.be/HTefBXube-0

EVERLYNEN IHMEPARANTUMINEN

 

EVERLYNEN IHMEPARANTUMINEN

Jos kuuntelette tätä radiota, niin voitte kuulla, kuinka lukuisat ihmiset soittavat päivin ja öin tänne Jeesus on HERRA -radioon. He todistavat, mitä ihmeellisimpiä parantumisihmeitä ja muita ihmeitä, mitä HERRA JEESUS teki tuossa ennennäkemättömässä historiallisessa Kenian Nakurun kaupungissa olleessa loisteliaassa HERRAN Kokouksessa viime elokuussa. Emme voi koskaan unohtaa sitä!

Kenian Mavingun kylän seurakunta oli kokoontunut yhteen juhlimaan 47-vuotiaan Everlyne Kamwaron parantumistodistusta. He soittivat livenä tänne Jeesus on HERRA -radioon, ja saimme puhua Piispa Kabingun kanssa, sairaanhoitaja Annan kanssa, ja tietysti myös itse HERRAN Parantaman Everlynen kanssa.

Seurakunnalla he olivat kuulemma miettineet pitkään, minkä todistuksen jakaa, koska kaikki todistukset olivat niin väkeviä. Voitko kuvitella, että yhdessä kylässä heillä oli HERRAN parantamia mielisairaita, sekä sokeita, jotka voivat nyt nähdä, sekä ihmisiä, jotka ovat parantuneet erilaisista selkärangan ongelmista ja vakavasta anemiasta, NAKURUN LOISTELIAASSA HERÄTYSKOKOUKSESSA, viime elokuussa. Ja nyt he olivat kokoontuneet juhlimaan yhdessä JUMALAN suuria tekoja. Ja nyt tässä seurakunnan juhlakokoontumisessa he juhlistivat Everlynen ihmeellistä parantumista.

Vuonna 2010 ongelmat alkoivat, kun Everlyne oli kuivattamassa pyykkiä ulkona; alkoi sataa, ja hän juoksi poimimaan pyykkejä narulta, ja matkalla hän liukastui ja kaatui. Seuraavana päivänä hän ei päässyt kunnolla sängystään ylös ja oli hirvittävissä kivuissa. Hän tajusi, että kaikki ei ole kunnossa, ja hänet vietiin sairaalaan. Siellä Everlynelle määrättiin kipulääkkeitä, joita hän aloitti syömään. Ongelmat alkoivat tuosta kaatumisesta.

Kipu ei kuitenkaan lähtenyt. Se tuli ja meni ja taas tuli takaisin. Hän meni Naivashan District sairaalaan useamman kerran, ja hänelle tehtiin paljon testejä ja hänelle annettiin lannetukivyö. Hänellä todettiin lannelevyn pullistuma ja ongelmia selkärangan alueella (Spinal Cord Injury), ja tämä vaurioitti myös hermoja. Kaiken lisäksi hänellä todettiin myös rasvamaksa eikä maksa toiminut kunnolla.

Everlyne kertoi meille, että oireet ja kivut olivat hirvittävät, ja hän oli aivan turvoksissa. Hän ei löytänyt mitään naisten kenkiä, jotka mahtuisivat hänelle, joten hän kulki sandaaleissa. Hän ei pystynyt istumaan eikä kumartumaan, eikä polvistumaan rukoukseen. Hän ei pystynyt kantamaan mitään painavaa eikä kävelemään pitkään. Hänelle tultiin myymään kadulla raskausajan vaatteita, koska ihmiset luulivat hänen olevan raskaana ison turvonneen mahan takia.

Hän kävi viidessä eri sairaalassa (mm. North Kinangop, Kijabe, Naivasha District, Aga Khan, Kikuyu mission, Medihill -sairaaloissa) ja käytti kaikki rahansa sairaalamaksuihin ja osti fysioterapialaitteen kotiinsa 3000 eurolla! Ja kuvitelkaa, kaikki tämä oli ollut aivan turhaa.

Everlyne kävi kaksi kertaa viikossa fysioterapiassa. Hän kertoi, että autolla matkustus oli tuskaa, sillä teiden pomput ja kuopat sattuivat selkään. Hänen sormensa muuttuivat keltaisiksi, ja sydän hakkasi kovan lääkityksen tähden, ja hän alkoi kärsimään myös kovista pääkivuista. Sairaaloissa otettiin kaiken maailman testejä, tehtiin diagnooseja, hoitoja, monitoreinteja, piikkejä selkään, määrättiin jatkuvasti uusia erilaisia lääkkeitä, jopa astmalääkitys, vaikka Everlynellä ei ollut astmaa!

Ja kaikki tämä oli aivan turhaa. Hän kertoi, kuinka aviomies masentui, koska kaikki perheen varat ja säästöt hupenivat Everlynen sairaalakuluihin. Voitte kuvitella, kuinka tälläkin hetkellä on paljon ihmisiä, jotka elävät kovien kipujen kanssa päivittäin. Joten jos et kärsi kivuista, niin älä ota sitä itsestään selvyytenä, se on suuri kiitosaihe.

Everlyne kertoi meille, että hänen parantumisensa alkoi sillä hetkellä, kun hän alkoi tehdä parannusta ja lopetti synnin, kuten seksuaalisynnin. Hän kertoi, että Eldoretin elokuun 2015 HERRAN Kokouksessa hänen parantumisensa alkoi. JUMALAN Mies, HERRAN Väkevä Profeetta oli julistanut, että mm. selkäydinongelmat, ja selkärangan ongelmat sekä maksasairaudet tulevat paranemaan. Ja totisesti, viime elokuun HERRAN Kokouksessa Nakurussa, Everlyne parantui lopullisesti täysin! Hän kertoi, että hän oli tuntenut voiman tulevan ruumiiseen, paljon paljon voimaa. Kipu on hävinnyt, ja vatsasta oli tullut normaalin kokoinen! Kokouksen jälkeen hän kävi Medihill-sairaalassa Nairobissa. Siellä otettiin taas testejä, ja tulokset näyttivät, että kaikki arvot ovat normaaleita, myös maksa-arvot!

HERRA JEESUS paransi Everlynen kokonaan. Vatsa on normaalin kokoinen, ja maksa toimii normaalisti. Nyt hän pitää tavallisia naisten kenkiä. Hän nukkuu hyvin ja voi jopa juosta ja työskennellä pellolla. Hän voi pestä pyykkiä ja kantaa vettä. Koskettaa varpaitaan. Nyt Everlyne voi hyppiä, kumartua, polvistua rukoukseen, ja mennä moottoripyörän kyytiin ja ajaa kuoppaisella tiellä.

Juhlakokouksessa Everlyne juhli ja tanssi ja hyppi muiden mukana. Piispa sanoi, että lääkärit ovat epäonnistuneet ja päihitetyt ja, että ainoastaan JEESUKSEN VERI paransi Everlynen.

Sivut

Tilaa syöte Etusivun syöte

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)

KIRJE SUOMELLE -ohjelmat

Pelastusrukous

Herra JEESUS, Tunnustan olevani syntinen. Kadun ja käännyn pois synnistä tänään. Pyydän, pese minut puhtaaksi JEESUKSEN Kalliilla Verellä. Teen parannuksen synneistäni ja vastaanotan sinut sydämeeni Herrakseni ja Vapahtajakseni. Pyydän, kirjoita nimeni Karitsan Elämän Kirjaan ja lähetä minulle Pyhä Henkesi auttamaan minua elämään pyhyydessä. Vahvista Sanasi sydämessäni ja varjele sydämeni. JEESUKSEN väkevässä nimessä. Olen uudestisyntynyt tänään. Aamen.